Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Építési beruházás - 435173-2016

10/12/2016    S239

Magyarország-Balatonfüred: Parkolóház építése

2016/S 239-435173

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00615
Postai cím: Szent István tér 1.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kosler Zoltán
E-mail: kosler_zoltan@balatonfured.com
Telefon: +36 87581220
Fax: +36 87343457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.balatonfured.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: önkormányzati tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A FINA 2017. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó parkoló fejlesztése Balatonfüreden.

II.1.2)Fő CPV-kód
45213312 Parkolóház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Alapmennyiség (I. feladatcsoport):

Zákonyi F. utcai parkoló, 8230 Bfüred, Zákonyi F. u., 95/8. hrsz.

— telek: 6 996 m².

Bruttó beépítettség:

— térfelszín alatt: 6 016 m²,

— térfelszín felett: 500,49 m²,

— hasznos m²: 5 517,69 m²,

— 2 db akadálymentes lift,

— bekötő útszakasz garázshoz 20 m²,

— Écsy L. utca, bejárat: 683 m².

Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:

— beléptető rendszer, forgalomvezérlés,

— közműkiváltások, járda.

Opcionális Mennyiség (II. feladatcsoport):

Széchenyi I. utcai parkoló – 8230 Bfüred, Széchenyi u., 117/2. hrsz.

— telek: 5 344 m²,

— bruttó terület: 11 366 m²,

— hasznos m2: 10 784,07 m²,

— zöldtető: 3 650 m²,

— épület körüli zöldterület: 750 m²,

— 1 db akadálymentesített lift,

— 30 db elektromos töltő,

— 3 szintes lépcsős kialakítás,

— aszfaltozott út,járda: 869 m²,

— térkő burkolat: 86 m².

Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:

— beléptető rendszer, forgalomvezérlés,

— közműkiváltások, járda.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 435 141 428.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213312 Parkolóház építése
45223310 Föld alatti parkolóhely építése
45111100 Bontási munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Alapmennyiség: 8230 Bfüred, 95/8. hrsz.

Opcionális: 8230 Bfüred, 117/2. hrsz.

telekalakítás utáni hrsz.-ek, melyre a 2015. XXXIII. tv. vonatkozik,tekintettel a 2015. XXXIII. törvény 1. § (1)-ben foglaltakra.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Alapmennyiség (I. feladatcsoport):

Zákonyi F. utcai parkoló, 8230 Bfüred, Zákonyi F. u., 95/8. hrsz.

— telek: 6 996 m².

Bruttó beépítettség:

— térfelszín alatt: 6 016 m²,

— térfelszín felett: 500,49 m²,

— hasznos m²: 5 517,69 m²,

— 2 db akadálymentes lift,

— bekötő útszakasz garázshoz 20 m²,

— Écsy L. utca, bejárat: 683 m².

Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:

— beléptető rendszer, forgalomvezérlés,

— közműkiváltások, járda.

Opcionális Mennyiség (II. feladatcsoport):

Széchenyi I. utcai parkoló – 8230 Bfüred, Széchenyi u., 117/2. hrsz.

— telek: 5 344 m²,

— bruttó terület: 11 366 m²,

— hasznos m2: 10 784,07 m²,

— zöldtető: 3 650 m²,

— épület körüli zöldterület: 750 m²,

— 1 db akadálymentesített lift,

— 30 db elektromos töltő,

— 3 szintes lépcsős kialakítás,

— aszfaltozott út,járda: 869 m²,

— térkő burkolat: 86 m².

Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:

— beléptető rendszer, forgalomvezérlés,

— közműkiváltások, járda.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opció lehívásáról AK a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. AK-t az Opcionális Mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, az AT úgy nyújtsa be az ajánlatát,készítse el a költségvetést,hogy az Opcionális Mennyiség szabadon elhagyható vagy megrendelhető,lehívása AK jogosultsága,a lehívás elmaradása esetén ajánlattevő AT-vel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.7) pontba beírt érték az alap és az opciós mennyiség összértéke, melyből az alapmennyiség nettó 1 695 420 716 HUF, az opciós mennyiség nettó 1 739 720 712 HUF. Az opció lehívása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a szerződés megkötésétől számított 1 hónapon belül a fedezet e tekintetben rendelkezésre áll.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Az Országgyűlés a FINA Világbajnokság megrendezésére vonatkozó döntését követően hozta meg a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-,Vízilabda-,Műugró-,Műúszó-és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztésről szóló 2015. XXXIII. tv-t (FINA tv), mellyel meghatározta a legfőbb feladatokat,kötelezettségeket,jogosultságokat. E FINA tv 1.§(1) bek. hatálya alá tartozóként határozta meg az 1. mell-ben felsorolt ingatlanokra,az ezekből az ingatlanokból telekalakítási eljárások során kialakított ingatlanokra,valamint azokon a Bp-en és Bfüreden megrendezendő Úszó-,Vízilabda-,Műugró-,Műúszó-és Nyíltvízi Világbajnokság (továbbiakban: világbajnokság)megrendezéséhez szükséges,ill. azzal összefüggő,azt kiszolgáló beruházásokra és felújítási tevékenységre-ide értve a közterületi,közmű és árvízvédelmi beruházásokat is-(továbbiakban együtt: beruházás),a beruházással összefüggő beszerzésekre és közigazgatási hatósági eljárásokra,valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggő egyéb beszerzésekre terjed ki. Az 1. sz. melléklet magában foglalja a bfüredi események megrendezéséhez szükséges hrsz.-eket is.

A FINA törvény végrehajtási rendelete a Bp-en megrendezendő Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről,valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról 451/2015.(XII. 28.)Korm. rendelet az 1.sz. mell-ben jelöli ki,hogy a rendezvénnyel összefüggésben megvalósuló bizonyos feladatok tekintetében Bfüred Város Önkormányzata az AK.A Rendelet 1. sz. mell. 28. sora a bfüredi patkolófejlesztéshez szükséges hrsz.-eket tartalmazza.

A Kormány az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 1118/2016.(III. 10.) Korm. hat-ban a bfüredi parkolófejlesztéshez szükséges forrásról rendelkezik.

A FINA tv, ill. annak módosítása,továbbá a fenti Korm. határozat-összhangban az objektív előre nem látható rendkívüli sürgősséggel-feljogosítja AK-t,hogy a Beruházással összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében rendkívüli sürgősségre alapított HNT eljárást alkalmazzon.

A 2015. XXXIII. tv a Bp-en megrendezendő Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről 3.§ (1) bek. alapján AK a beruházással összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében minden esetben jogosult a Kbt.szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított HNT eljárás alkalmazására.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Kivitelezési szerződés a FINA 2017. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság
Rész száma: 1
Elnevezés:

1

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: „Gótika” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.
Postai cím: Fürdő u. 20.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 600 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 435 141 428.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: „Gótika” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft. 10537598-2-19

Ajánlattevők:

1. „Gótika” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft., 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20., 10537598-2-19;

2. Zeron Zrt., 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1. em. 3., 23077355-2-05;

3. A-Híd Zrt., 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., 24857538-2-44;

4. W-V Balatonfüred Konzorcium:

— West Hungária Bau Kft., 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., 11469830-2-44,

— Vemév-Szer Kft., 8200 Veszprém, Pillér u. 11., 10578863-2-19,

5. Equiscorp Kft., 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 58., 14450109-2-07;

6. Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., 9400 Sopron, Ipar krt. 13., 11121426-2-08.

Nyertes Ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót, az azonban még nem ismert.

Az alvállalkozói területek az alábbiak:

Bontási munkák, munkatér határolás, földmunkák, szerkezetépítés, közműépítés, villamos munkák, gépészeti munkák, útépítés.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/12/2016