Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 435173-2016

10/12/2016    S239

Magyarország-Balatonfüred: Parkolóház építése

2016/S 239-435173

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00615
Postai cím: Szent István tér 1.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kosler Zoltán
E-mail: kosler_zoltan@balatonfured.com
Telefon: +36 87581220
Fax: +36 87343457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.balatonfured.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: önkormányzati tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A FINA 2017. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó parkoló fejlesztése Balatonfüreden.

II.1.2)Fő CPV-kód
45213312 Parkolóház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Alapmennyiség (I. feladatcsoport):

Zákonyi F. utcai parkoló, 8230 Bfüred, Zákonyi F. u., 95/8. hrsz.

— telek: 6 996 m².

Bruttó beépítettség:

— térfelszín alatt: 6 016 m²,

— térfelszín felett: 500,49 m²,

— hasznos m²: 5 517,69 m²,

— 2 db akadálymentes lift,

— bekötő útszakasz garázshoz 20 m²,

— Écsy L. utca, bejárat: 683 m².

Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:

— beléptető rendszer, forgalomvezérlés,

— közműkiváltások, járda.

Opcionális Mennyiség (II. feladatcsoport):

Széchenyi I. utcai parkoló – 8230 Bfüred, Széchenyi u., 117/2. hrsz.

— telek: 5 344 m²,

— bruttó terület: 11 366 m²,

— hasznos m2: 10 784,07 m²,

— zöldtető: 3 650 m²,

— épület körüli zöldterület: 750 m²,

— 1 db akadálymentesített lift,

— 30 db elektromos töltő,

— 3 szintes lépcsős kialakítás,

— aszfaltozott út,járda: 869 m²,

— térkő burkolat: 86 m².

Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:

— beléptető rendszer, forgalomvezérlés,

— közműkiváltások, járda.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 435 141 428.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213312 Parkolóház építése
45223310 Föld alatti parkolóhely építése
45111100 Bontási munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Alapmennyiség: 8230 Bfüred, 95/8. hrsz.

Opcionális: 8230 Bfüred, 117/2. hrsz.

telekalakítás utáni hrsz.-ek, melyre a 2015. XXXIII. tv. vonatkozik,tekintettel a 2015. XXXIII. törvény 1. § (1)-ben foglaltakra.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Alapmennyiség (I. feladatcsoport):

Zákonyi F. utcai parkoló, 8230 Bfüred, Zákonyi F. u., 95/8. hrsz.

— telek: 6 996 m².

Bruttó beépítettség:

— térfelszín alatt: 6 016 m²,

— térfelszín felett: 500,49 m²,

— hasznos m²: 5 517,69 m²,

— 2 db akadálymentes lift,

— bekötő útszakasz garázshoz 20 m²,

— Écsy L. utca, bejárat: 683 m².

Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:

— beléptető rendszer, forgalomvezérlés,

— közműkiváltások, járda.

Opcionális Mennyiség (II. feladatcsoport):

Széchenyi I. utcai parkoló – 8230 Bfüred, Széchenyi u., 117/2. hrsz.

— telek: 5 344 m²,

— bruttó terület: 11 366 m²,

— hasznos m2: 10 784,07 m²,

— zöldtető: 3 650 m²,

— épület körüli zöldterület: 750 m²,

— 1 db akadálymentesített lift,

— 30 db elektromos töltő,

— 3 szintes lépcsős kialakítás,

— aszfaltozott út,járda: 869 m²,

— térkő burkolat: 86 m².

Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:

— beléptető rendszer, forgalomvezérlés,

— közműkiváltások, járda.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opció lehívásáról AK a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. AK-t az Opcionális Mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, az AT úgy nyújtsa be az ajánlatát,készítse el a költségvetést,hogy az Opcionális Mennyiség szabadon elhagyható vagy megrendelhető,lehívása AK jogosultsága,a lehívás elmaradása esetén ajánlattevő AT-vel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.7) pontba beírt érték az alap és az opciós mennyiség összértéke, melyből az alapmennyiség nettó 1 695 420 716 HUF, az opciós mennyiség nettó 1 739 720 712 HUF. Az opció lehívása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a szerződés megkötésétől számított 1 hónapon belül a fedezet e tekintetben rendelkezésre áll.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Az Országgyűlés a FINA Világbajnokság megrendezésére vonatkozó döntését követően hozta meg a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-,Vízilabda-,Műugró-,Műúszó-és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztésről szóló 2015. XXXIII. tv-t (FINA tv), mellyel meghatározta a legfőbb feladatokat,kötelezettségeket,jogosultságokat. E FINA tv 1.§(1) bek. hatálya alá tartozóként határozta meg az 1. mell-ben felsorolt ingatlanokra,az ezekből az ingatlanokból telekalakítási eljárások során kialakított ingatlanokra,valamint azokon a Bp-en és Bfüreden megrendezendő Úszó-,Vízilabda-,Műugró-,Műúszó-és Nyíltvízi Világbajnokság (továbbiakban: világbajnokság)megrendezéséhez szükséges,ill. azzal összefüggő,azt kiszolgáló beruházásokra és felújítási tevékenységre-ide értve a közterületi,közmű és árvízvédelmi beruházásokat is-(továbbiakban együtt: beruházás),a beruházással összefüggő beszerzésekre és közigazgatási hatósági eljárásokra,valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggő egyéb beszerzésekre terjed ki. Az 1. sz. melléklet magában foglalja a bfüredi események megrendezéséhez szükséges hrsz.-eket is.

A FINA törvény végrehajtási rendelete a Bp-en megrendezendő Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről,valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról 451/2015.(XII. 28.)Korm. rendelet az 1.sz. mell-ben jelöli ki,hogy a rendezvénnyel összefüggésben megvalósuló bizonyos feladatok tekintetében Bfüred Város Önkormányzata az AK.A Rendelet 1. sz. mell. 28. sora a bfüredi patkolófejlesztéshez szükséges hrsz.-eket tartalmazza.

A Kormány az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 1118/2016.(III. 10.) Korm. hat-ban a bfüredi parkolófejlesztéshez szükséges forrásról rendelkezik.

A FINA tv, ill. annak módosítása,továbbá a fenti Korm. határozat-összhangban az objektív előre nem látható rendkívüli sürgősséggel-feljogosítja AK-t,hogy a Beruházással összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében rendkívüli sürgősségre alapított HNT eljárást alkalmazzon.

A 2015. XXXIII. tv a Bp-en megrendezendő Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről 3.§ (1) bek. alapján AK a beruházással összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében minden esetben jogosult a Kbt.szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított HNT eljárás alkalmazására.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Kivitelezési szerződés a FINA 2017. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság
Rész száma: 1
Elnevezés:

1

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: „Gótika” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.
Postai cím: Fürdő u. 20.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 600 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 435 141 428.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: „Gótika” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft. 10537598-2-19

Ajánlattevők:

1. „Gótika” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft., 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20., 10537598-2-19;

2. Zeron Zrt., 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1. em. 3., 23077355-2-05;

3. A-Híd Zrt., 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., 24857538-2-44;

4. W-V Balatonfüred Konzorcium:

— West Hungária Bau Kft., 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., 11469830-2-44,

— Vemév-Szer Kft., 8200 Veszprém, Pillér u. 11., 10578863-2-19,

5. Equiscorp Kft., 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 58., 14450109-2-07;

6. Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., 9400 Sopron, Ipar krt. 13., 11121426-2-08.

Nyertes Ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót, az azonban még nem ismert.

Az alvállalkozói területek az alábbiak:

Bontási munkák, munkatér határolás, földmunkák, szerkezetépítés, közműépítés, villamos munkák, gépészeti munkák, útépítés.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/12/2016