Supplies - 435252-2018

Display compact view

05/10/2018    S192

Slovenia-Ljubljana: Security, fire-fighting, police and defence equipment

2018/S 192-435252

Contract award notice for contracts in the field of defence and security

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Ministrstvo za obrambo
Postal address: Vojkova cesta 55
Town: Ljubljana
Postal code: SI-1000
Country: Slovenia
Contact person: Gordana Bratovž
E-mail: gordana.bratovz@mors.si
Telephone: +386 14712424
Fax: +386 14712762

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://www.mors.si

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Ročno protioklepno orožje z 1-kratno uporabo, 90 mm, RGW90
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Tehnično skladišče Drulovka.

NUTS code SI SLOVENIJA

II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
Ročno protioklepno orožje z 1-kratno uporabo, 90 mm, RGW 90 (1 300 kom).
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)

35000000 Security, fire-fighting, police and defence equipment, 35300000 Weapons, ammunition and associated parts, 35320000 Firearms

II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 6 272 500 EUR
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
Negotiated without publication of a contract notice
Justification for the award of the contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union (OJEU)
Directive 2009/81/EC
1) Justification for the choice of the negotiated procedure without prior publication of a contract notice in the OJEU in accordance with art. 28 of Directive 2009/81/EC
The works/goods/services can be provided only by a particular tenderer for reasons that are: technical
Ročno protioklepno orožje za 1-kratno uporabo (RPOO-1) RGW 90, 90 mm, je v operativni uporabi SV od leta 2008 (sklep o uvedbi, NGŠ, št. 4301-48/2007-41 z dne 28.1.2008). RGW 90 predstavlja formacijsko oborožitev za protioklepno delovanje in delovanje po drugih utrjenih ciljih na kratke razdalje v osnovnih taktičnih sestavih SV (oddelek, vod). Za njegovo uporabo in popolnjevanje so izdelane materialne formacije enot. Za uporabo orožja/streliva so izdelani program in načrt usposabljanja, izšolani inštruktorji, usposobljeni vzdrževalci streliva in pirotehniki ter pridobljena in prevedena tehnična in uporabniška dokumentacija. Za vse uporabnike RPOO-1 RGW 90 (Velika Britanija, Singapur, Slovenija, Švica idr.) proizvaja in trži RGW 90 samo 1 proizvajalec, in sicer Dynamit Nobel Defence GmbH, Nemčija, zato je bilo povabilo k oddaji ponudbe poslano le omenjenemu podjetju.
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
MORS 193/2018-ON-PSPb, 430-208/2018
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Voluntary ex ante transparency notice

Notice number in the OJEU: 2018/S 175-397975 of 12.9.2018

Section V: Award of contract

Contract No: MORS 193/2018-ON-PSPb Lot title: Ročno protioklepno orožje z 1-kratno uporabo, 90 mm, RGW90
V.1)Date of contract award decision:
25.9.2018
V.2)Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Dynamit Nobel Defence GmbH
Postal address: Dr.-Hermann-Fleck-Allee 8
Town: Burbach
Postal code: 57299
Country: Germany

V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 7 800 000 EUR
Including VAT. VAT rate (%) 22
Total final value of the contract:
Value: 6 272 500 EUR
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
Predhodno informativno obvestilo za naročilo na področju obrambe in varnosti je bilo objavljeno na Portalu JN pod št. JN006285/2018-L01 z dne 11.9.2018.
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Ministrstvo za obrambo
Postal address: Vojkova cesta 55
Town: Ljubljana
Postal code: SI-1000
Country: Slovenia

VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Ministrstvo za obrambo
Postal address: Vojkova cesta 55
Town: Ljubljana
Postal code: SI-1000
Country: Slovenia

VI.4)Date of dispatch of this notice:
2.10.2018