Supplies - 43542-2022

26/01/2022    S18

Poland-Łęczna: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2022/S 018-043542

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 248-655827)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Postal address: ul. Krasnystawska 52
Town: Łęczna
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21 010
Country: Poland
E-mail: l.grzesiuk@spzoz.powiatleczynski.pl
Telephone: +48 817526315
Fax: +48 817526301
Internet address(es):
Main address: www.spzoz.powiatleczynski.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ PRODUKTÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ – powtórka

Reference number: SPZOZ-DZ/20/2021
II.1.2)Main CPV code
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz produktów dezynfekcyjnych, w miejsce wskazane przez SP ZOZ w Łęcznej, podzielony na 23 zestawów; Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SWZ.

3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje.

3.4. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych, jako wzór.

3.5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,

z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-655827

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Lot No: zestaw nr 19
Place of text to be modified: Opis zamówienia:
Instead of:

3.7. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy z wyłączeniem zestawu nr 19, poz. 1 tj. „Pakiet odczynnikowy duży” którego termin ważności wynosi 3 miesiące licząc od daty dostawy.

Read:

3.7. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy z wyłączeniem zestawu nr 19, którego termin ważności wynosi 3 miesiące licząc od daty dostawy.

Section number: IV.2.2
Lot No: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Place of text to be modified: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 31/01/2022
Read:
Date: 07/02/2022
Section number: IV.2.6
Lot No: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Place of text to be modified: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 29/04/2022
Read:
Date: 06/05/2022
Section number: IV.2.7
Lot No: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Place of text to be modified: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 31/01/2022
Read:
Date: 07/02/2022
VII.2)Other additional information: