Árubeszerzések - 436082-2018

06/10/2018    S193

Magyarország-Szeged: Trolibuszok

2018/S 193-436082

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tapasztó Magdolna
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Telefon: +36 62564363
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe: https://kozbeszerzes.szeged.eu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Modern Városok Program keretében 5 db (+ 3 db opciós) akkumulátoros, önjáró, csuklós trolibusz gyártása, szállítása

Hivatkozási szám: 2/Ny/2018/MVP Szeged
II.1.2)Fő CPV-kód
34622300 Trolibuszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés a Modern Városok Program keretében 5 db (+ 3 db opciós) hosszú, 100 %-ban alacsonypadlós egységes kialakítású, új, személyszállító, akkumulátoros, önjáró, csuklós trolibuszok gyártása, helyszínre leszállítása, helyszíni próbaüzemének lebonyolítása, az előírt engedélyek beszerzése (típusengedélyeztetések, forgalomba helyezési engedélyeztetés), a kezelőszemélyzet betanítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 585 050.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34622300 Trolibuszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 6724 Szeged, Körtöltés utca 35. Szegedi Közlekedési Kft. trolibusz telephelye, a szállító járműről lerakva.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Modern Városok Program keretében 5 db (+ 3 db opciós) hosszú, 100 %-ban alacsonypadlós egységes kialakítású, új, személyszállító, akkumulátoros, önjáró, csuklós trolibuszok gyártása, helyszínre leszállítása, helyszíni próbaüzemének lebonyolítása, az előírt engedélyek beszerzése (típusengedélyeztetések, forgalomba helyezési engedélyeztetés), a kezelőszemélyzet betanítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

A jármű fő jellemzői: csuklós trolibusz, 17,9-18,75 m hosszú, 2550 mm széles, 100 % alacsonypadlós, a járműtípus kocsiszekrénye EU-s vagy EGT-s autóbusz típusbizonyítvánnyal vagy trolibusz típusbizonyítvánnyal rendelkezzen - helyszínre leszállítása

— helyszíni próbaüzemének lebonyolítása

— engedélyek beszerzése (típusengedélyeztetése, forgalombahelyezési engedélyeztetés)

— kezelőszemélyzet betanítása

— tartalék alkatrészek szállítása

— kapcsolódó szolgáltatások

Feltételes közbeszerzés Kbt. 53. § (6)

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a támogatás elnyerése feltételével, a projekt támogató okirat Kormány általi jóváhagyását követően köt szerződést, vagyis az eljárás tárgya szerinti áru megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer. Erre figyelemmel a Kbt. 53. § (6)-(7) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a támogatási igény elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegen kerül elfogadásra. Amennyiben ezen körülmény az eredmény kihirdetése után, de a szerződéskötés előtt válik ismertté, úgy az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) pontja alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. A szerződés megkötése esetén annak időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási igény elfogadása (Kbt. 135. § (12) bekezdés).

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázati eredmény bevárása nélkül, azt megelőzően saját maga egyoldalú nyilatkozattal hatályba léptesse a megkötött szerződést. Amennyiben a pályázati forrás alapján a szerződéskötést követő 6 hónapon belül a szerződés nem lép hatályba, úgy ezen időpontig az ajánlatkérő dönt arról, hogy azt saját maga egyoldalú nyilatkozattal hatályba lépteti, vagy a szerződéstől eláll. Ezen döntését a 6 hónapot követő 5 munkanapon belül köteles a nyertes ajánlattevővel közölni.

A szerződés teljesítését az alábbi határidők betartásával kell ütemezni:

Az 5 db jármű legyártása, típusengedélyeztetésre alkalmas állapotban történő leszállítása, típusengedélyezéssel kapcsolatos összes műszaki dokumentáció, kezelési és karbantartási utasítások, jegyzőkönyvek, gyártói műbizonylatok, továbbá a karbantartási és oktatási dokumentáció átadása, valamint valamennyi jármű, Szegeden történő 1 000 km-es próbafutása teljesítése: a szerződés hatályba lépését követő maximum 12 hónapon belül. Véghatáridőre a járművek leszállításán felül minden szerződéses kötelezettséget teljesíteni kell.

A próbafutások során fellépő súlyos hiba esetén Megrendelő jogosult a próbafutást újraindítani. A Megrendelő határozza meg mi a súlyos hiba, de különösen a következők: vázszerkezet törése, fékhiba, hálózati visszatérő túláram jelenségek, fődarab meghibásodás, stb.

Próbafutás tekintetében Megrendelő egyidejűleg max. 2 jármű próbafutását tudja biztosítani, Minden Szegeden elvégzendő teszthez és beüzemeléshez az Üzemeltető 2019-ben és 2018-ban 209 Ft/km + áfa díjért, a további években (opciós járművek esetén) pedig az SZKT árképzési szabályzata szerint biztosítja a szállítás miatt szükségessé váló, és a tesztüzemhez és minden jármű használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges felsővezeték hálózatot, elektromos energiát, a korábban már kiképzett trolibuszvezetőket, és szerviz infrastruktúrát.

Ajánlattevő a szerződéskötést követő 30 napon belül köteles gyártási ütemtervet készíteni Ajánlatkérő részére, amely alapján a teljesítési időszakon belül 2 gyártásközi helyszíni ellenőrzésre lehetőséget biztosít a Megrendelő részére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás idő (minimum 24 hó, maximum 48 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Férőhely (5 fő/m2 állóhely használat mellett, járművezető nélkül) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Utastéri ülések az oldalfalba vannak-e bekötve / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Szekrényváz fokozottan rozsdamentes acél kivitelű / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Elektromos ajtóműködtetésű / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Össz-átjáró szélesség az A-B-C tengely felett az utastérben: 1500 mm+ / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Dupla tetőcsukló harmonika a tetőlemezeknél harmonika hosszabbítással / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Mechanikus stabilizátor B és C tengelyekre, 10 bar-os légrendszer / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Vontatótmotor hűtőlevegője legalább 2 m magasságból, vagy a tetőről kerül beszívásra cserélhető tetőszűrővel vagy anélkül / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Tetőn lévő elektromos kábelkivezetések tömszelencéinek szerelési síkja a tetősíkkal bezárt szöge 90-120° (beázás ellen) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a beszerezni kívánt 5 darab trolibuszon felül további legfeljebb 3 db, az eredetivel mindenben megegyező trolibusz beszerzésére vételi jogot szerez (Ptk. 6:225.§) és a nyertes ajánlattevő által vállalt ellenérték ismeretében dönthet annak megvételéről és azt akár teljes, akár részmennyiségben is megrendelheti. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget vagy akár egyetlen db járművet is megrendel. Ajánlatkérő a vételi joggal a szállítási szerződés hatálybalépését követő 60 hónap időszak alatt saját döntése szerinti tetszőleges számú részletben élhet. Az opciós mennyiség megrendelése esetén a szállítást az alapmennyiségre irányadó szállítási határidőn belül kell teljesíteni, vagyis az opciós járművek megrendelését követő 12 hónapon belül.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A beszerzés forrása a következő pályázatból származik: Modern Városok Program, Támogatási intenzitás: 100,000000 %

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 071-156729
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi szerződés a Modern Városok Program keretében 5 db (+ 3 db opciós) akkumulátoros, önjáró, csuklós trolibusz gyártása, szállítása tárgyban

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/09/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Škoda Electric a.s.
Postai cím: Tylova 1/57
Város: Plzen
NUTS-kód: CZ032 Plzeňský kraj
Postai irányítószám: 301 00
Ország: Csehország
E-mail: pavel.kuch1@skoda.cz
Telefon: +420 378181048
Fax: +420 378181452
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 585 050.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az összegezés megküldésének időpontja: 31.8.2018.

2) A nyertes ajánlattevő adószáma: CZ47718579

3) Az V.2.4) pontban „a szerződés/rész eredetileg becsült összértéke" nettó 1 731 134 700 HUF (opciós tételekkel együtt), „a szerződés/rész végleges összértéke": 3 585 050 euró (opciós tételek nélkül), a szerződéses érték opciós tételekkel együtt: 5 662 250 euró. Az ajánlattétel, a szerződéskötés pénzneme az euró, a kifizetés pénzneme HUF. Az ajánlati ár euróban (EUR) kerül meghatározásra és a Teljesítési Igazolás kiadásának időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett hivatalos euró árfolyamon kerül forintra (HUF) átszámításra és kifizetésre.

4) Tekintettel arra, hogy a beszerzés forrását biztosító projektben Ajánlatkérő még nem rendelkezik aláírt támogató okirattal, így a szerződés megkötésére az alábbi rendelkezések figyelembevételével került sor:

Az eljárás tárgya szerinti áru megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer. Erre figyelemmel ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6)-(7) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a támogatási igény elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegen kerül elfogadásra. Amennyiben ezen körülmény az eredmény kihirdetése után, de a szerződéskötés előtt válik ismertté, úgy az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) pontja alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. A szerződés megkötése esetén annak időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási igény fentiek szerinti elfogadása (Kbt. 135. § (12) bekezdés).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/10/2018