A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 436264-2020

Submission deadline has been amended by:  534448-2020
18/09/2020    S182

Magyarország-Miskolc: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2020/S 182-436264

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Északerdő Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_62487375
Postai cím: Deák tér 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zay Adorján
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu
Telefon: +36 46501501
Fax: +36 46501505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eszakerdo.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000922092020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000922092020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Erdőgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

LÁEV mélyépítési beruházások kivitelezése 2

Hivatkozási szám: EKR000922092020
II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

330. sz. Miskolc-Dorottya utca - Papírgyár - Lillafüred - Garadna vasútvonal (Miskolc 30125, 30233, 30655, 30686, 30775, 30903/9, 31503, 31502, 31501, 31340, 31338, 01039, 38133, 01041/2, 01041/1, 01042, 38399, 38405, 38397, 38402/4, 01051/,01052, 01134)

331. sz. Papírgyár - Mahóca vasútvonal és 2505 jelű közút Csanyik-völgyi keresztezése (Miskolc 31334/1, 01213/2, 01213/1;)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lillafüredi Állami Erdei Vasút (továbbiakban: LÁEV) fejlesztése tárgyú projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósítására irányuló mélyépítési beruházások kivitelezése a részletes tervdokumentációnak és műszaki leírásnak megfelelően.

330. sz. Miskolc-Dorottya utca – Papírgyár – Lillafüred – Garadna fővonal rekonstrukciója

760 mm nyomtávolságú keskeny nyomközű vasúti pálya bontása 14 km-en, a felbontott anyagok osztályozása, válogatása, a felbontott pálya helyén új 760 mm nyomtávolságú vasúti pálya építése kiviteli tervek alapján. Állomások és utasfogadó terek (peronok) felújítása, új peronok építése, 1 db új megállóhely létesítése, meglevő műtárgyak felújítása (hidak, átereszek, alagutak), új műtárgyak (átereszek) építése, 2 db biztosítóberendezés (jelzővel függésben levő fénysorompó berendezés) korszerűsítése.

Meglevő, bontandó pálya főbb adatai:

— sínrendszer: 23,6 kg/fm-es „i”, vegyesen 8, 9, 12, 24 m hosszú sínszálakból, nyíltlemezes, síncsavar lekötéssel, vegyesen 4 és 6 lyukú hevederes illesztéssel, melyek bontás után újrafelhasználás céljából osztályozandók,

— jellemzően talpfa keresztaljak, vegyesen telített és nem telített anyagból, melyek bontás után újrafelhasználás céljából osztályozandók – az újrafelhasználandó talpfák jellemzően fel vannak jelölve,

— ágyazat vegyesen dolomit, bazalt/andezit és mészkő zúzottkő, ami a tervek alapján részben az új pálya alépítményeként hasznosítandó.

Építendő új pálya főbb adatai:

— alkalmazandó sínrendszer: legalább 23,6 kg/fm-es „S24” jelű sínrendszer, egyenes szakaszokon 12, míg ívekben helyszínen hegesztendő 24 fm-es sínszálakból, nyílt lemezes, síncsavaros lekötéssel, egyenes szakaszokon 4 lyukú, míg ívekben 6 lyukú hevederes illesztéssel,

— alkalmazandó keresztaljak: legalább 10G jelű vasbeton aljak, cserélhető műanyag csőtiplikkel, jellemző nyomtávolságok szerint gyártva (760 mm „alap” nyomtáv és a szükséges nyombővítéses változatok), 60 m és ennél kisebb sugarú ívekben vezetősín fogadására alkalmas kivitelben. Nyomtáv átmeneteknél műanyag keménygumi betétes, helyszínen fúrandó változat is elfogadott,

— alkalmazandó ágyazati kőanyag: vasútépítéshez alkalmas bazalt/andezit zúzottkő – legalább 32/50-B jelű

— nagygépes vágányszabályozás önjáró kisvasúti aláverőgéppel

Felújítandó állomások és egyéb szolgálati helyek:

— 6 db jellemzően kétvágányos állomás,

— 1 db forgalmi telep (Diósgyőr-Majláth forgalmi telep) 2 vonatfogadó, 2 tároló-, 6 kocsiszíni, 2 mozdonyszíni, 2 javítóműhelyi és 2 egyéb célú vágánnyal, vasúti-közúti homlokrakodó rámpával.

A forgalmi telepen a vasúti pályahálózat felújításán / építésén túl feladat továbbá:

– a telephelyi közműhálózat (ivó-, szenny- és csapadékvíz) felújítása,

– erős- és gyengeáramú hálózat újjépítése

– jellemzően zúzalékos burkolatú közlekedőutak (gyalogos és gépjármű) építése,

– kertészeti rendezés külön tervek szerint

– kocsiszín aljzatbeton építése

– járműmosó és üzemanyagtöltő állás felépítményének építése és eszközeinek telepítése

– telephelyi kerítés felújítása a Hegyalja út mentén (~207 m hosszon, leszegve, 1,5 m magassággal fém szerkezetre csavarozva,

– rakodótámfal felújítása ~65 m hosszon a „homokoló / kihúzó” vágány mellett,

– a forgalmi telep vágányhálózata jellemzően bontott „i” és „kis sínes” sínrendszerrel és szintén bontott fa és használt betonaljakkal (6G és 10G jelű) újítandó fel

— 1 db deltavágány.

Építendő új peronok:

— SK+30 cm magas peron: 2 db,

— SK+15 cm magas peron: 4 db,

— SK+15/30 cm magas középperon: 1 db.

Felújítandó műtárgyak:

— 4 db acélhíd (7 – 60 m közti össznyílásokkal),

— 2 db boltozott betonhíd,

— 20 db vegyesen cső- és nyílt áteresz, folyóka (vegyesen felújítás, vagy bontás és újjáépítés),

— 2 db alagút (112 és 120 m hosszú).

Építendő új műtárgyak:

— 33 db vegyesen cső- és nyílt áteresz, folyóka, párhuzamos rácsos fedlapú árok

Bontandó műtárgyak:

— 5 db vegyesen cső- és nyílt áteresz, folyóka.

Vízelvezető burkolt és földárkok felújítása, újak építése a tervdokumentáció szerint

Átépítendő biztosítóberendezések (jelzővel függésben levő fénysorompó berendezések): 2 db

331. sz. Papírgyár – Mahóca szárnyvonal 8+05,551. szelvényében fekvő útátjáró (2505 sz. közút) felújítása tervdokumentáció szerint

Kapcsolódó egyéb munkarészek

Miskolc-Dorottya utca állomás melletti parkoló építése

Diósgyőr-Majláth zászlótartó helyreállítása, parkosítás, kiállított szobormozdony áthelyezése új talapzatra és helyre

Lillafüred állomás melletti korlát építése

Pisztrángtelep megállóhely mentén új kerítés és kapu építése

Pisztrángtelep – Közép-Garadna parkoló (rakodó) közti gyalogösvény (tanösvény) építése

Közép-Garadna parkoló kijelölése, parkoló be- és kijárati utak kiépítése

Irányító és tájékoztató táblák készítése típusterv szerint, kihelyezése Megrendelővel egyeztetett helyszínekre

A 2020-ban 100 éves Lillafüredi Állami Erdei Vasút történetét bemutató kiadvány teljes körű kivitelezése

Kis értékű beszerzések külön jegyzék szerint

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2. jelű alkalmasságot igazoló szakember vasúti vagy vasúti műtárgyakhoz kapcsolódó építési-szerelési munkában felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII.25.) Korm. határozat alapján költségvetési támogatást nyert el a Lillafüredi Állami Erdei Vasút fejlesztésére. A projektet 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektté nyilvánította.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok akármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az ÉSZAKERDŐ Zrt. képviselője, vezető tisztségviselője, munkatársa, vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy, vagy mindezeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó, vagy részesedési viszonyban álló társaság.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 67. § (1) bek. alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bek.)

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § 10.§ 12. § – 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

Az ajánlat részeként be kell nyújtani a Kbt. 67. § szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot a Kbt. 67. § szerinti tartalommal. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás nem kérhető, amennyiben az Ajánlattevő kötelezően nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során, figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem MAGYARORSZÁGon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az előírt követelmény tekintetében a MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésére. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) vasúti pálya építésére, korszerűsítésére, helyreállítására, felújítására, vagy bővítésére vonatkozó szerződések ismertetését. Ajánlatkérő felhívására a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás másolati példányát kell megküldeni. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szerződés tárgyának rövid leírását is tartalmazó ismertetését és helyét, a teljesítés időtartamát (kezdéstől-befejezésig), továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét, beosztását, telefonszámát (mindent, ami az alkalmasság megítéléséhez szükséges).

M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, végzettségüket igazoló dokumentum másolatát, továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzukat (amennyiben a szakember kamarai névjegyzékben is szerepel, úgy jelölje meg a névjegyzéket vezető kamara megnevezését és a szakember kamarai nyilvántartási számát) és rendelkezésre állási nyilatkozatukat. Kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkező szakember esetében a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges. Kamarai nyilvántartásba vétellel nem rendelkező szakember esetében csatolandó a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, illetve a szakmai önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő megléte egyértelműen, elkülönítetten megállapítható legyen.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán rendelkezik legalább 1 db legalább 5 km hosszú vasúti pálya építését, korszerűsítését, helyreállítását, felújítását vagy bővítését magában foglaló referenciával.

M.2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma 3. rész 2. sorában szereplő MV-KÉ (közlekedési építmények szakterület) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő Ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására.

M2) szerinti, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ismertetése, szakmai önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata, végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek a IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie)

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11), 140. § (9) és a Korm. r. 24. § (1) bekezdésekre.

Ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton Ajánlatkérő részére már benyújtott igazolás nem kérhető, amennyiben az Ajánlattevő kötelezően nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során, figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: naponta a nettó vállalkozási díj 1 %-a, legfeljebb 20 %

Hibák kijavításához kapcsolódó késedelmi kötbér: naponta a nettó vállalkozási díj 1 %-a, legfeljebb 10 %

Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 25 %-a

A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: 5 %

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: 5 %

Jótállás: legalább 36 hónap

Szakmai felelősségbiztosítás: legalább 100 000 000 Ft/káresemény és legalább 1 000 000 000 Ft/év kifizetési limitértékű C.A.R. (Contractors All Risk) összkockázatú rendszerű építés-szerelési kivitelezői felelősségbiztosítási szerződés.

Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor.

Fizetési feltételek: Ajánlatkérő az ellenértéket a kivitelezési munkák átadás-átvételét követően 5 db részszámla (a kivitelezés 20 %, 35 %, 50 %, 65 % és 80 % teljesítési fokot elérő állapotát követően) + 1 db végszámla (100 %), 30 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg az ajánlattevő által benyújtott számla szerint. Ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki. A számlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltakra. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció és a szerződéses feltételek tartalmazzák.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/10/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/10/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdésében, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. 15. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében a már ismert alvállalkozókat.

2. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra.

3. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., (2020. március 25.)/a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítást, a minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki.

A III.1.3) M.2. szerinti szakember tapasztalatának értékelése során a max. figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat 36 hónap, mely a max. adható 10 pontot kapja.

4. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11.§-a alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára összkockázatú szakmai felelősségbiztosítás (építési-szerelési kivitelezői munkák) – 100 MFt/káresemény és 1 000 MFt/év fedezettel biztosítási szerződés meglétét írja elő.

5. A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elérhetőségei:

Neve: Takács György

Lajstromszám: 00393

Telefonszám: +36 302748235

e-mail-cím: apptender@apptender.hu

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 11.

6. Ajánlatkérő rögzíti, hogy Ajánlattevő az ajánlattételhez a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát is csatolnia kell, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen, hitelt érdemlő módon megállapítható legyen a felolvasólapon is rögzítésre kerülő értékelési szempontként meghatározott szakmai feltételek teljesülése.

7. Az eljárást lezáró döntésről szóló értesítés időpontja: a Kbt. 70.§ (1) bek és a 79.§ (1)-(2) bek alapján

A szerződéskötés időpontja: A Kbt. 131. § (6) bek szerint.

8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

10. Az ajánlathoz csatolni kell a KD-ben felsorolt nyilatkozatokat és dokumentumokat. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

11. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.

12. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)

13. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

14. Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyában helyszíni bejárást tart 2020. szeptember 30. napján (szerda) 10:00 órától a LÁEV Miskolc-Dorottya utca állomásról (3534 Miskolc, Dorottya utca 1.) indulva. A COVID-19 járvány helyzet miatt a helyszíni bejáráson a hatósági előírások, javaslatok betartása a résztvevő felelőssége. Ajánlatkérő a megfelelő kapacitás biztosítása érdekében kéri T. Gazdasági Szereplőket, hogy a helyszíni bejáráson való részvételről az EKR-ben egyéb kommunikációs cselekményben előzetesen tájékoztassák Ajánlatkérőt a képviseletükben megjelenő személyek számáról.

15. Az Ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában megjelölt teljesítési határidő a Vállalkozó által elvégzendő kivitelezési feladatok teljesítési határideje, mely a munkaterület átadásától (szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül) datálódik.

16. Az alkalmassági követelmény körében bemutatott felelős műszaki vezető szakembereknek a szerződéskötés időpontjára FMV jogosultsággal kell rendelkeznie és szerepelnie kell a kamarai névjegyzékében. Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlathoz csatolnia kell.

17. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

18. Ajánlatkérő az építés során a szerződésben foglaltak szerint biztosítja saját személyzetét és vasúti gördülőállományát.

19. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 53. (5)-(6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzésként indította meg.

20. A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap 60 napot jelent.

21. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a részekre történő ajánlattételt kizárja az alábbi okok miatt: a vasúti pályahálózat felújítása során az egyes munkafolyamatok egymásra épülnek, a pálya egyes részei funkcionálisan és geometriailag is közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3), (7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/09/2020