Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 436315-2022

10/08/2022    S153

Magyarország-Sopron: Építési munkák

2022/S 153-436315

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 25891108208
Postai cím: Új Utca 4
Város: Sopron
NUTS-kód: HUZ Extra-Regio NUTS 1
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Telefon: +36 12090180
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronfertonzrt.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fertő tavi vízitelep fejlesztése II (megismételt)

Hivatkozási szám: EKR001663372021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés melyben

FERTŐ TAVI VÍZITELEP KOMPLEX FEJLESZTÉSE- II ütem keretében a Fertő tó partján lévő Sopron-Fertő Vízitelep környezetének fejlesztése, az ország legnagyobb vidéki turisztikai fejlesztéseként, 100%-os kormányzati támogatással valósul meg. A beruházás célja, hogy a korábbi vízitelep területének kibővítésével magas színvonalú, közösségi célú turisztikai vonzerőt jelentsen a helyi, a hazai és a külföldi látogatók számára egyaránt. A fejlesztés részeként közösségi terek jönnek létre, emellett szálláshelyek és vendéglátóipari helyek létesülnek, strand és vízisport lehetőségek épülnek majd.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Sopron, a Fertő tavi jelenlegi vízitelep területe: Sopron 01164/9; Sopron 01164/10; Sopron 01164/13; Sopron 01164/14; Sopron 01164/15; Sopron 01164/16; 01164/17; Sopron 01164/18; Sopron 01166 és 01167

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházás területe: Sopron 01164/8, a 01164/12, a 01164/14, a 01164/15, a 01164/17, a 01164/18 és a 01164/20 hrsz. számú ingatlanok. A beruházás teljes területe 527 745.91 m2, a teljes beépített terület 34 144 m2. A teljes beépített területen valamennyi alapszagákra kiterjedő kivitelezési munka végzésére kerül sor. A terület Natura 2000 besorolású.

A beruházás részei: (i) A Rákos patak felett meglévő gyalogos és közmű híd bontása és új közúti és gyalogos híd építése; (ii) a 01164/8, a 01164/12 és a 01164/20 hrsz. számú ingatlanokon bekötőút, feltáróút, autóbusz megállóhely, kerékpárút, járda, parkolóhelyek és híd építése, valamint gyalogos átkelőhelyek kijelölése; (ii) patak feletti gépjármű forgalom teherbírására alkalmas fúrt cölöpalapozású és vasbeton felszerkezetű gyalogos híd; (iv) strand (kültéri fitnesszel) és kiszolgáló valamint szolgáltató, vendéglátó rendeltetésű szabadonálló beépítésű építmény, ideértve 200 fő befogadására alkalmas, 300 adagos főzőkonyhával rendelkező étterem és látogatóközpont kialakítását; (v) két motel kialakítása szabadonálló beépítéssel, földszint és egy emeleti szinttel, egy 1490 m2 és egy 1593 m2 hasznos alapterülettel; (vi) 682 m2 hasznos alapterületű vízisport épület kialakítása; (vii) 3638 m2 alapterületű és 2556 m2 vízfelületű rozsdamentes medence technológiával készülő medencék és kapcsolódó uszodagépészet kialakítása, (viii) egyszintes fürdőház épület kialakítása 131 m2 hasznos alapterülettel; (ix) strand pavilonok kialakítása, egyenként 72 m2 hasznos alapterülettel, összesen 12117 m2 hasznos alapterülettel; (x) a 01164/18 hrsz. számú ingatlanon a kemping területén 1 db 1014 m2 hasznos alapterületű fogadóépület, 1 db 1224 m2 hasznos alapterületű kiszolgáló épület és 37 db bungaló rendeltetésű építmény építése; (xi) a 01164/15 hrsz számú ingatlanon vitorlás klub rendeltetésű építmény kialakítása 1951 m2 hasznos alapterülettel; (xii) a 01164/17 hrsz. számú ingatlanon 1501 m2 hasznos alapterületű sportközpont és 2 db üzemi épület rendeltetésű építmények kialakítása; (xiii) a Sopron 01164/2, 01164/3 01164/4, 01164/5, 01164/6, 01164/8 és 01164/20 hrsz ingatlanok közműellátásának kiépítése, ideértve az EON fogyasztói pontok kialakítását is a közzétett műszaki tartalommal; (xiv) a 01164/6 hrsz ingatlanon elhelyezkedő 26 üdülőház kialakítása összesen 3419,93 m2 hasznos alapterülettel; (xv) a 01164/4 hrsz ingatlanon ökocentrum kialakítása, pinceszint + földszint + 1. emelet, kilátó: 7 szint, alapterülettel, összesen 2298 m2 hasznos alapterülettel és 299 fő maximális látogatói létszám befogadásár alkalmas módon, 1394 m2 zöldtetővel; (xvi) a 01164/2 hrsz ingatlanon monolit vasbeton szálloda kialakítása; pinceszint, földszint, I. emelet és II. emelet szintekkel, 6734,75 m2 hasznos alapterülettel, 95 szobával és 300 adagos főzőkönyhával.

A projekt keretében 45 projektelem valósul meg, melyből 12 hasznos alapterülete a 600 m2t meghaladja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésbe bevont szakemberekkel kapcsolatos követelmények / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Alszempont: A III.1.3. M.2.1) pont szerinti szakember (MV-VZ jelölésű) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Alszempont: A III.1.3. M.2.2). pont szerinti szakember (MV-É jelölésű) alkalmassági feltétételként előírtakon felül szerzett szakmai többlettapasztalata, ahol a magasépítési kivitelezési (új építés és/vagy bővítés és/vagy átalakítás) feladatok részeként minden alapszakágra kiterjedő munkák megvalósítása történt és egy szerződésen belül több projektelem (épület és/vagy építmény) megvalósult (min. értéke 0, max.10 db) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Alszempont: A III.1.3. M.2.3). pont tekintetében bemutatott szakember (MV-ÉG jelölésű) alkalmassági feltételként előírtakon felül szerzett azon szakmai többlettapasztalata, ahol egy szerződésen belül több gépészeti projektelem megvalósult (min. értéke 0, max.10 db / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Alszempont: A III.1.3. M2.4.) pontban meghatározott szakember védett természeti területen megvalósított projektek tekintetében minőségügyi vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (darab) (min. értéke 0 db, max 5 db) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Alszempont: A III.1.3. Az M2.5) pont szerinti szakember (MV-KÉ jelölésű) kifejezetten hídépítésére vonatkozóan projektvezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max 36 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Alszempont: építéstechnológiai terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Alszempont: munkaerőterv / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ár értékelési szempont tekintetében a felolvasólapon a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díjat szükséges feltüntetni. A 2.1. számú értékelési alszempontok tekintetében 36 hónap, míg a 2.2. számú értékelési alszempont tekintetében 10 darab projektelem, a 2.3 alszempont esetében 10 db projektelem, 2.4 alszempont esetében 5 db projekt és a 2.5 alszempont esetében 36 hónap a maximálisan értékelésre kerülő többlet időtartam illetve darabszám.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 250-658807
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Fertő tavi vízitelep fejlesztése II (megismételt)

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].;

Az eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelen, mert a szerződéskötéshez szükséges fedezet nem kerül rendelkezésre bocsátásra.

Ajánlattevők a 44/2015 MvM rendelet 18. § szerinti adatai:

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő utca 217; adószám: 25308673207)

Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1112 Budapest, Németvölgyi út 146; adószám: 11266101244)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/08/2022