A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 436315-2022

10/08/2022    S153

Magyarország-Sopron: Építési munkák

2022/S 153-436315

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 25891108208
Postai cím: Új Utca 4
Város: Sopron
NUTS-kód: HUZ Extra-Regio NUTS 1
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Telefon: +36 12090180
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronfertonzrt.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fertő tavi vízitelep fejlesztése II (megismételt)

Hivatkozási szám: EKR001663372021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés melyben

FERTŐ TAVI VÍZITELEP KOMPLEX FEJLESZTÉSE- II ütem keretében a Fertő tó partján lévő Sopron-Fertő Vízitelep környezetének fejlesztése, az ország legnagyobb vidéki turisztikai fejlesztéseként, 100%-os kormányzati támogatással valósul meg. A beruházás célja, hogy a korábbi vízitelep területének kibővítésével magas színvonalú, közösségi célú turisztikai vonzerőt jelentsen a helyi, a hazai és a külföldi látogatók számára egyaránt. A fejlesztés részeként közösségi terek jönnek létre, emellett szálláshelyek és vendéglátóipari helyek létesülnek, strand és vízisport lehetőségek épülnek majd.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Sopron, a Fertő tavi jelenlegi vízitelep területe: Sopron 01164/9; Sopron 01164/10; Sopron 01164/13; Sopron 01164/14; Sopron 01164/15; Sopron 01164/16; 01164/17; Sopron 01164/18; Sopron 01166 és 01167

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházás területe: Sopron 01164/8, a 01164/12, a 01164/14, a 01164/15, a 01164/17, a 01164/18 és a 01164/20 hrsz. számú ingatlanok. A beruházás teljes területe 527 745.91 m2, a teljes beépített terület 34 144 m2. A teljes beépített területen valamennyi alapszagákra kiterjedő kivitelezési munka végzésére kerül sor. A terület Natura 2000 besorolású.

A beruházás részei: (i) A Rákos patak felett meglévő gyalogos és közmű híd bontása és új közúti és gyalogos híd építése; (ii) a 01164/8, a 01164/12 és a 01164/20 hrsz. számú ingatlanokon bekötőút, feltáróút, autóbusz megállóhely, kerékpárút, járda, parkolóhelyek és híd építése, valamint gyalogos átkelőhelyek kijelölése; (ii) patak feletti gépjármű forgalom teherbírására alkalmas fúrt cölöpalapozású és vasbeton felszerkezetű gyalogos híd; (iv) strand (kültéri fitnesszel) és kiszolgáló valamint szolgáltató, vendéglátó rendeltetésű szabadonálló beépítésű építmény, ideértve 200 fő befogadására alkalmas, 300 adagos főzőkonyhával rendelkező étterem és látogatóközpont kialakítását; (v) két motel kialakítása szabadonálló beépítéssel, földszint és egy emeleti szinttel, egy 1490 m2 és egy 1593 m2 hasznos alapterülettel; (vi) 682 m2 hasznos alapterületű vízisport épület kialakítása; (vii) 3638 m2 alapterületű és 2556 m2 vízfelületű rozsdamentes medence technológiával készülő medencék és kapcsolódó uszodagépészet kialakítása, (viii) egyszintes fürdőház épület kialakítása 131 m2 hasznos alapterülettel; (ix) strand pavilonok kialakítása, egyenként 72 m2 hasznos alapterülettel, összesen 12117 m2 hasznos alapterülettel; (x) a 01164/18 hrsz. számú ingatlanon a kemping területén 1 db 1014 m2 hasznos alapterületű fogadóépület, 1 db 1224 m2 hasznos alapterületű kiszolgáló épület és 37 db bungaló rendeltetésű építmény építése; (xi) a 01164/15 hrsz számú ingatlanon vitorlás klub rendeltetésű építmény kialakítása 1951 m2 hasznos alapterülettel; (xii) a 01164/17 hrsz. számú ingatlanon 1501 m2 hasznos alapterületű sportközpont és 2 db üzemi épület rendeltetésű építmények kialakítása; (xiii) a Sopron 01164/2, 01164/3 01164/4, 01164/5, 01164/6, 01164/8 és 01164/20 hrsz ingatlanok közműellátásának kiépítése, ideértve az EON fogyasztói pontok kialakítását is a közzétett műszaki tartalommal; (xiv) a 01164/6 hrsz ingatlanon elhelyezkedő 26 üdülőház kialakítása összesen 3419,93 m2 hasznos alapterülettel; (xv) a 01164/4 hrsz ingatlanon ökocentrum kialakítása, pinceszint + földszint + 1. emelet, kilátó: 7 szint, alapterülettel, összesen 2298 m2 hasznos alapterülettel és 299 fő maximális látogatói létszám befogadásár alkalmas módon, 1394 m2 zöldtetővel; (xvi) a 01164/2 hrsz ingatlanon monolit vasbeton szálloda kialakítása; pinceszint, földszint, I. emelet és II. emelet szintekkel, 6734,75 m2 hasznos alapterülettel, 95 szobával és 300 adagos főzőkönyhával.

A projekt keretében 45 projektelem valósul meg, melyből 12 hasznos alapterülete a 600 m2t meghaladja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésbe bevont szakemberekkel kapcsolatos követelmények / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Alszempont: A III.1.3. M.2.1) pont szerinti szakember (MV-VZ jelölésű) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Alszempont: A III.1.3. M.2.2). pont szerinti szakember (MV-É jelölésű) alkalmassági feltétételként előírtakon felül szerzett szakmai többlettapasztalata, ahol a magasépítési kivitelezési (új építés és/vagy bővítés és/vagy átalakítás) feladatok részeként minden alapszakágra kiterjedő munkák megvalósítása történt és egy szerződésen belül több projektelem (épület és/vagy építmény) megvalósult (min. értéke 0, max.10 db) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Alszempont: A III.1.3. M.2.3). pont tekintetében bemutatott szakember (MV-ÉG jelölésű) alkalmassági feltételként előírtakon felül szerzett azon szakmai többlettapasztalata, ahol egy szerződésen belül több gépészeti projektelem megvalósult (min. értéke 0, max.10 db / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Alszempont: A III.1.3. M2.4.) pontban meghatározott szakember védett természeti területen megvalósított projektek tekintetében minőségügyi vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (darab) (min. értéke 0 db, max 5 db) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Alszempont: A III.1.3. Az M2.5) pont szerinti szakember (MV-KÉ jelölésű) kifejezetten hídépítésére vonatkozóan projektvezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max 36 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Alszempont: építéstechnológiai terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Alszempont: munkaerőterv / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ár értékelési szempont tekintetében a felolvasólapon a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díjat szükséges feltüntetni. A 2.1. számú értékelési alszempontok tekintetében 36 hónap, míg a 2.2. számú értékelési alszempont tekintetében 10 darab projektelem, a 2.3 alszempont esetében 10 db projektelem, 2.4 alszempont esetében 5 db projekt és a 2.5 alszempont esetében 36 hónap a maximálisan értékelésre kerülő többlet időtartam illetve darabszám.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 250-658807
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Fertő tavi vízitelep fejlesztése II (megismételt)

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].;

Az eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelen, mert a szerződéskötéshez szükséges fedezet nem kerül rendelkezésre bocsátásra.

Ajánlattevők a 44/2015 MvM rendelet 18. § szerinti adatai:

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő utca 217; adószám: 25308673207)

Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1112 Budapest, Németvölgyi út 146; adószám: 11266101244)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/08/2022