Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 436489-2022

10/08/2022    S153

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 153-436489

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN LENTI, RÉDICS FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN LENTI, RÉDICS FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Vas és Zala megye közigazgatási területén

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN LENTI, RÉDICS, BELSŐSÁRD, KÜLSŐSÁRD, RESZNEK, PÓRSZOMBAT, SZILVÁGY, JÁNOSHÁZA, KEMENESPÁLFA, KISSOMLYÓ, NEMESKERESZTÚR, KARAKÓ, DUKA, ZALALÖVŐ TELEPÜLÉSEKEN MEGVALÓSÍTANDÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉS CSATORNAHÁLÓZAT FEJLESZTÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓAN, A FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT

KEHOP-2.2.2-15-2016-00108

AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT

Meglévő szennyvíztisztító helye: Lenti hrsz:023/4

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Meglévő szennyvíztisztító helye: Jánosháza hrsz:46

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Meglévő szennyvíztisztító helye: Zalalövő hrsz:058/2

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Kiegészítés a II.2.7. ponthoz:

Ajánlatkérő munkanapok alatt naptári napot ért a szerződés időtartamának vonatkozásában. A szerződés időtartama 1095 naptári nap.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00108

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 201-362448

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN LENTI, RÉDICS FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
19/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Király utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 402 219 127.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 2022. július 13. napja

VII.2.2. pont folytatása:

A Mérnöki Határozat alapján a fenti pontban előadott események megfelelnek a KSZF 1.1.6 [Egyéb Meghatározások] Alcikkely 1.1.6.8 „Előre nem látható” meghatározásának, ezen előre nem látható körülmények kielégítik a KSZF 8.4 Alcikkelyben rögzített feltételeket. Ezzel összefüggésben a KSZF 22.1 [A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás] Alcikkely szerint megküldött értesítés alapján a Vállalkozó jogosnak tartja a teljesítési határidő meghosszabbítását, valamint ÁSZF 20.1 [Vállalkozó követelései] Alcikkely szerint a felmerült költségeinek megtérítését.

Vállalkozó a Szerződés szerinti akadályközlési kötelezettségének teljes mértékben eleget tett.

Az energiaellátás kiépítésének késedelme, amely a szerződésmódosítás indokául szolgál, semmilyen formában nem tartozik sem a Vállalkozó sem a Megrendelő kockázati és érdekkörébe. Az energiaellátás kiépítésének Csatlakozási Szerződésben vállalt teljesítési határidő be nem tartása olyan körülményeknek minősül, amely teljes mértékben kívül esik a Vállalkozó és a Megrendelő kockázati- és érdekkörén. A jelen szerződésmódosításra okot adó körülményekre sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem rendelkezett ráhatással, azok a Vállalkozó akaratán kívül következtek be és ezen körülmény elhárítása sem várható el a Vállalkozótól. A Műszaki Határozat alapján megállapítható, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó is kellő gondossággal járt el.

2.11 A közbeszerzési eljárás előkészítése során az energiaellátás kiépítésének időigénye tekintetében a korábbi tapasztalatoknak megfelelően is maximum 1 éves időtartammal kellett számolni. Megállapítható tehát, hogy az energiaellátás kiépítésének késedelme olyan, a Megrendelőkön kívül álló objektív körülmény volt, amelyet Megrendelők kellő gondossággal eljárva sem láthattak előre.

Ennek megfelelően a módosítást olyan körülmény tette szükségessé, amelyeket sem a Megrendelők, sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre

Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében megtette a tőle elvárható intézkedéseket. A Mérnöki Határozat Vállalkozó által kidolgozott 1. sz. Akadályközlésben bemutatott, a Szerződéskötést követően felmerült események megfelelnek a KSZF 1.1.6 [Egyéb Meghatározások] Alcikkely 1.1.6.8 „Előre nem látható” fogalom meghatározásának, továbbá megállapítható, hogy az akadály tárgyát jelentő végleges áram biztosításának elhúzódása nem tartozik sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő felelősségi és kockázati körébe.

2.12. Vállalkozó által véglegesen kidolgozott a jelen szerződésmódosítás 3. számú mellékleteként csatolásra került 1. sz. Akadályközlésben rögzítettek nem befolyásolják a Szerződés műszaki tartalmát. A Vállalkozó az Ajánlati Dokumentáció szerinti műszaki tartalmat valósította meg. Tekintettel arra, hogy a módosítás következtében kizárólag a szerződéses határidő hosszabbodik meg, így a beszerzés fajtája, illetve a beszerzés tárgya egyáltalán nem változik, tehát a jelen 1. számú szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

2.13. A Mérnöki Határozat alapján az 1. sz. Akadályközlésben rögzítettek a szerződéses véghatáridőt befolyásolják. A szerződéses véghatáridő 166 nappal történő meghosszabbítása szükséges, mivel az akadály tárgyát jelentő a végleges áram biztosításának elhúzódása nem tartozik sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő felelősségi és kockázati körébe.

2.14.A Szerződéses Megállapodásban rögzített megvalósítás időtartama a szerződésmódosítás hatálybalépését követően 1261 napra módosul. A Szerződéses ár nem változik. Ennek megfelelően a jelen szerződésmódosítás nem érinti a szerződéses árat, így az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50 %-át.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/08/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Természetbeni megjelölés: Magyarország, Vas és Zala megye közigazgatási területén

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN LENTI, RÉDICS, BELSŐSÁRD, KÜLSŐSÁRD, RESZNEK, PÓRSZOMBAT, SZILVÁGY, JÁNOSHÁZA, KEMENESPÁLFA, KISSOMLYÓ, NEMESKERESZTÚR, KARAKÓ, DUKA, ZALALÖVŐ TELEPÜLÉSEKEN MEGVALÓSÍTANDÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉS CSATORNAHÁLÓZAT FEJLESZTÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓAN, A FIDIC SÁRGA KÖNYV FELTÉTELEI SZERINT

KEHOP-2.2.2-15-2016-00108

AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT

Meglévő szennyvíztisztító helye: Lenti hrsz:023/4

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Meglévő szennyvíztisztító helye: Jánosháza hrsz:46

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Meglévő szennyvíztisztító helye: Zalalövő hrsz:058/2

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Kiegészítés a VII.1.5. ponthoz:

Ajánlatkérő munkanapok alatt naptári napot ért. A szerződésmódosítás következtében a szerződés időtartama: 1261 naptári nap.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1261
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 402 219 127.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Király utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 1261 napos időtartamon belül köteles teljesíteni. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben - erre vonatkozó hatósági előírás esetében - a próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére a fenti határidőn belül sor kerül a Ptk. 6:247. § (2) bek. szerint. A teljesítési határidő az esetleges próbaüzem időtartamát is magába foglalja. A próbaüzem időtartam a hatóságok engedélyekben meghatározottak szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Kbt. 141. bekezdés (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Folytatás a VI.3. pontban

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 402 219 127.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 402 219 127.00 HUF