Services - 437045-2017

02/11/2017    S210

Lithuania-Vilnius: Security services

2017/S 210-437045

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: UAB „Vilniaus viešasis transportas“
National registration number: 302683277
Postal address: Žolyno g. 15
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: 10209
Country: Lithuania
Contact person: Gaudenis Sadaunykas
E-mail: gaudenis.sadaunykas@vilniausvt.lt
Telephone: +370 52394736
Fax: +370 52394749
Internet address(es):
Main address: http://www.vvtr.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/27121
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=367375
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=367375&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Apsaugos paslaugų pirkimas.

II.1.2)Main CPV code
79710000 Security services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdomų administracinių, gamybinių ir dispečerinių (galustočių) patalpų ir pastatų fizinės apsaugos, stebėjimo ir reagavimo paslaugos, palydos paslaugos ir ryšio įrangos įrenginių nuomos paslaugos (toliau – Paslaugos) 12 (dvylikos) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui (toliau – Paslaugų teikimo laikotarpis) su galimybe Paslaugų teikimo laikotarpį du kartus pratęsti. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 495 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79710000 Security services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdomų administracinių, gamybinių ir dispečerinių (galustočių) patalpų ir pastatų fizinės apsaugos, stebėjimo ir reagavimo paslaugos, palydos paslaugos ir ryšio įrangos įrenginių nuomos paslaugos (toliau – Paslaugos) 12 (dvylikos) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui (toliau – Paslaugų teikimo laikotarpis) su galimybe Paslaugų teikimo laikotarpį du kartus pratęsti. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 495 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo laikotarpis rašytiniu sutarties šalių susitarimu gali būti pratęstas 2 kartus, kiekvieną kartą Paslaugų teikimo laikotarpį pratęsiant ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. Bendras sutarties Paslaugų teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 34 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas būtų užtikrintas ne mažesne nei 5 500 EUR (penkių tūkstančių penkių šimtų eurų) suma. Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrintas piniginiu užstatu arba neatšaukiama ir besąlygine banko garantija, arba neatšaukiamu ir besąlyginiu draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimas skirtas užtikrinti visų pirkimo sutartimi tiekėjui nustatytų prievolių, įskaitant netesybas, delspinigius ir baudas, įvykdymą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo laikotarpis – ne trumpiau nei 14 (keturiolika) mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Atsižvelgiant į pirkimo sutarties pobūdį ir ypatumus, pirkimo sutarties šalys susitaria, kad Perkantysis subjektas su tiekėju už jo per kalendorinį mėnesį faktiškai suteiktas Paslaugas atsiskaitys per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo PVM sąskaitos faktūros informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Tiekėjui netinkamai ar dėl nepateisinamų priežasčių nepilnai atliekant savo įsipareigojimus teikiant Paslaugas arba neteikiant Paslaugų visai, arba teikiant netinkamas paslaugas, tiekėjas pagal Perkančiojo subjekto (PS) surašytą nesuteiktų Paslaugų aktą privalo ištaisyti jame nurodytus trūkumus ne ilgiau nei per 2 val. nuo akto surašymo momento. Jei tiekėjas per nurodytus terminus neištaiso akte nurodytų trūkumų, laikoma, kad Paslaugos, dėl kurių yra surašytas akta, yra nesuteiktos, ir už šias tiekėjo tą dieną nesuteiktas konkrečias Paslaugas PS tiekėjui nemokės. Jei 12 mėn. Paslaugų teikimo laikotarpiu PS surašo 5 tokius aktus, už kiekvieną vėlesnį tokį aktą tiekėjui gali būti skiriama 300 EUR bauda. Baudos bus išskaičiuojamos iš PS tiekėjui mokėtinos sumos. Tiekėjas atsako visa sutarties vykdymo užtikrino suma, jei nevykdo sutartyje numatyto bent vieno įsipareigojimo.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/12/2017
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/03/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/12/2017
Local time: 13:45
Place:

Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Komisijos posėdyje adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje, posėdžių salėje II aukšte – 200 kab.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: 01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 52688037
Fax: +370 52625645
Internet address: http://www.vat.lt/lt/vilniaus-apygardos-teismas.html
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/10/2017