Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 438008-2020

18/09/2020    S182

Poland-Olsztyn: Medical equipments

2020/S 182-438008

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 172-413917)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Postal address: al. Warszawska 30
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-082
Country: Poland
Contact person: Zamówienia Publiczne
E-mail: przetargi@szpital.uwm.edu.pl
Telephone: +48 895245380
Internet address(es):
Main address: http://szpital.uwm.edu.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. „Onkoinnowacje” (część IV)

Reference number: 34/2020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury, w tym medycznej i laboratoryjnej, w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0164/19 pn.: „Onkoinnowacje”.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 42 części zamówienia szczegółowo określone w SIWZ, rozdz. III.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego lub dostarczy i zainstaluje w siedzibie Zamawiającego (zależnie od danego rodzaju sprzętu), przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt, ponosząc także koszt załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia podczas transportu, dokona pierwszego uruchomienia, a także w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel w zakresie obsługi i konserwacji lub dokona instruktażu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 8 do SIWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy oraz Załącznik nr 8 do SIWZ – formularz wymagań technicznych – warunków gran.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/09/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 172-413917

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 17/09/2020
Local time: 11:00
Read:
Date: 24/09/2020
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 17/09/2020
Local time: 11:15
Read:
Date: 24/09/2020
Local time: 11:15
VII.2)Other additional information: