A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 43832-2022

Submission deadline has been amended by:  130529-2022
26/01/2022    S18

Magyarország-Gödöllő: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2022/S 018-043832

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 19292579113
Postai cím: Páter Károly Utca 1
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pókos Gergely
E-mail: Vulczne.Villanyi.Kinga@uni-mate.hu
Telefon: +36 301329256
Fax: +36 12380981
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://uni-mate.hu/hu/egyetemunk/kuratorium
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001248412021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001248412021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közhasznú vagyonkezelő alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gödöllő Szt István Campus tervezési szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR001248412021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő, mint fenntartó a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) részére új campus létesítményt kíván megvalósítani, amellyel agrár-, illetve kapcsolódó tudományokkal foglalkozó, kiemelkedő oktatási színvonalú felsőoktatási centrum, innovációs tudásközpont létrehozása a cél. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárással az ezzel kapcsolatos tervezői szolgáltatások megrendelését kívánja megvalósítani.

Az új létesítménynek 10 000 fő hallgató kiszolgálására kell alkalmasnak lennie. A tervezés során a hallgatói létszámhoz képest 20%-os bővítési opcióval kell kalkulálni. A feladat az új campus létesítmény-együttes komplex, minden szakágra kiterjedő, technológiai terveket is tartalmazó tervezését foglalja magába. Ennek során oktatás-kutatási, labor, könyvtár és rendezvényközpont, kollégium és szálláshely, valamint egyéb gyakorlati épületek terveinek elkészítése a feladat, emellett fontos egy interaktív látogatóközpont kialakítása is. A tervezett új és a meglévő létesítmények egységben működő, egészében összefüggő Campust kell alkossanak. A tervezés során fontos szempont, hogy az egyes funkciók, épületek, egységek szétválaszthatóak, önállóan működtethetőek legyenek, tehát a létesítmény több ütemben is megvalósítható legyen. A projekt összesen 83 587 m2 épületet foglal magába, amiből oktatási épület(ek) összesen 37 049 m2- en, könyvtár és kapcsolódó funkciók 11 255 m2-en, a laborközpont 6 044 m2-en, és a kollégiumi és egyéb szálláshelyek 29 239 m2-en kerülnek elhelyezésre. Az új létesítménynek 10 000 fő hallgató kiszolgálására kell alkalmasnak lennie. A terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok több ütemben is megvalósíthatók legyenek (funkciók, épületek, szétválaszthatóak, önállóan működtethetőek) Az ajánlatot nettó + 20% kiviteli terv bővítési, azaz további kb. 17 000 m2 létesítmény tervezésére (I. és II. rész esetében), valamint tervezői művezetési feladatokra (I. rész esetében) vonatkozó opcióval kell megadni.

A közbeszerzés három részben valósul meg:

I. Rész - Általános tervezési feladatok

II. Rész - SMART tervezési feladatok

III. Rész - Campus primer energetikai ellátásának tervezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Általános tervezési feladatok

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kitűzött célok megvalósítására Gödöllőn egy olyan Campust kell létrehozni, mely világszínvonalú agráregyetemek létesítmény és eszközállományával rendelkezik.

A feladat az új Campus létesítmény-együttes komplex, minden szakágra kiterjedő, technológiai terveket is tartalmazó tervezését foglalja magában, optimális megoldásokat keresve, a költséghatékonyságot is kiemelten szem előtt tartva, mind a beruházási, mind pedig az üzemeltetési költségek tekintetében.

Ennek során alapvetően oktatás-kutatási, labor, könyvtár és rendezvényközpont, kollégium és szálláshely, egyéb gyakorlati épületek, egy interaktív látogatóközpont, valamint az ezek működéséhez szükséges kiszolgáló létesítmények terveinek elkészítése a feladat, melyek nettó alapterületei az alábbiak szerinti:

oktatási épület(ek) 37049 m2,

központi labor épület 6044 m2,

könyvtár-levéltár-rendezvény épület 11255 m2,

kollégium és egyéb szállás 29239 m2,

állatház(ak) 1455 m2,

növényház(ak) 2442 m2,

üzemeltetési épületek 745 m2,

külső bemutatóterek épületei 3942 m2,

istállók 1540 m2

A fenti méretek irányadóak, azok pontosítása a tervezés során kell megtörténjen.

Az épületek és külső területek tervezése során figyelembe kell venni a gödöllői Campus területén meglévő épületeket, létesítményeket és külső területeket, külső megjelenés, funkció és építészeti kialakítás szempontjából is továbbá az Ajánlatkérő által lefolytatott ötletpályázat eredményét.

Az új és a meglévő létesítmények egy egységben működő, egészében összefüggő Campust kell alkossanak, építészeti megjelenésükben és funkciójukban is illeszkedniük kell a meglévő épületekhez. A létesítmény tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a táj- és kertépítészeti tervek elkészítésére.

A tervezés során 20% mértékű bővíthetőséggel kell számolni: minden egyes funkció, illetve épület/épület-együttes esetében, Az egyes egységek elhelyezése olyan kell legyen, hogy a fenti mértékű bővítés elférjen a rendelkezésre álló területen ugyanakkor az egységeknek több ütemben is megvalósíthatónak (funkciók, épületek, szétválaszthatóak, önállóan működtethetőek) kell lenniük, rugalmas használatú, multifunkciós terekkel.

Koncepció terv: gödöllői zöldmezős beruházás elemei, 20% bővítési lehetőséggel. M=1:200 léptékben bemutatásra kerül, az épületek és bemutató terek területen történő elhelyezkedése, az új épületek alaprajzi elrendezése, az épülettömbök látványtervi megjelenése. Tervezői költségbecslés.

A koncepcióterv részét kell képezze a gödöllői Szent István Campus teljes területén meglévő és új létesítményeket is magába foglaló, a kapcsolódási pontokat, kölcsönhatásokat figyelembe vevő, a Campus és a város szinergiáit is kihasználó, átfogó Masterplan.

Építési engedélyezési terv: gödöllői zöldmezős beruházás elemei, 20% bővítési lehetőséggel. A jogszabályban meghatározott, teljes körű Építési Engedélyezési Tervdokumentáció, a szükséges GÉSZ (Gödöllői Helyi Építési Szabályzat) módosítási és telekalakítási feladatokkal. Környezetvédelmi hatástanulmány készítése. Tervezői költségbecslés

Kiviteli terv: gödöllői zöldmezős beruházás elemei, 20% bővítési lehetőség nélkül. Az Építész Kamara által megfogalmazott Kiviteli Tervdokumentáció teljes körű tartalmi- és formai megfelelőséggel. (A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei szabályzat). Az elvégzendő tervezési feleadat, a IV. tervosztály alap-, kiegészítő-, és külön terveinek teljes körű megvalósítására vonatkozik. Tervezői árazott és árazatlan tételes költségvetés. Kiviteli terv fázisra BIM modell készítése LOD 300 részletezettséggel, klasszifikált elemekkel, építészeti és szakági tartalommal, elektronikusan IFC és natív formátumban.

Az új campus létesítése során érintett ingatlanok: 4908/2, 4910/2, 4907, 4904, 4903, 4902, 4898 (egy része),4905, 4906/1, 4906/2, 4906/3, 4909, 4912/2, 4910/1, 4913, 4914/1, 4914/2, 4914/3, 4885, 4920/3, 4917, 49184884,4883, 4887, 4888, 4889 (egy része), 4886 (egy része), 4900, 4899, 4901 hrsz.

Technológiai tervek: Az összes, a létesítmény tervezéséhez, kivitelezéséhez, valamint működéséhez szükséges technológiai terv elkészítése.

Ajánlatkérő az elkészült létesítményre legalább BREEAM Very good minősítést kíván szerezni. A tervezői feladat részét képezi a minősítéshez szükséges tervi munkarészek elkészítése.

Tervező feladata továbbá a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés

Opciók (1. és 2. opció) tekintetében lásd az ajánlati felhívás II.2.11) pontja

A terveket a Magyar Építész Kamara által kiadott „Magyar Építész Kamara Útmutatója az Építészeti műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről - 2015”, a „Magyar Építész Kamara - A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei Szabályzat - 2017”, valamint a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei Szabályzat - 2014” tartalmának megfelelően kell elkészíteni.

Ajánlatkérő az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez a szerződéstervezet szerint. A részletes feladatleírást a műszaki leírás, a közbeszerzési dokumentumok III. fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. M.2.b) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3. M.2.c) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3. M.2.d) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. A III.1.3. M/2. a)-d) alk. követelményen felüli számú, az alk. követelménynek megfelelő további szakemberek száma (0-5 fő) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 6. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember alk.köv. felüli szakmai tapasztalata 5.000 négyzetméteres vagy azt meghaladó épületek tervezésében (0-5 projekt) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. Opció: 20%-os opcionális bővítmény a kiviteli tervi munkarészre, azaz további kb. 17 000 m2 létesítmény kiviteli tervezése, amely opció lehívására legkésőbb jogerős építési engedély kézhezvétele után 10 munkanapon belül jogosult AK

2. Opció: Tervezői művezetési feladatok, az opcionálisan a megvalósítás teljes időtartama alatt, minden szakágra kiterjedő tervezői művezetés (becsült alkalmak száma: 200 mérnöknap), amely opció lehívására legkésőbb kivitelezésre irányuló szerződés megkötése után 10 munkanapon belül jogosult AK

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” című (kód: RRF-FOI) felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) benyújtott „A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem stratégiai célkitűzései a magas színvonalú, igényorientált hazai agrár- és élettudományi felsőoktatás biztosításához” tárgyú, C1292752 azonosítószámú kérelme, a finanszírozás módja: utófinanszírozás

II.2.14)További információk

II.2.13) Projekt száma vagy hivatkozási száma pont folytatása: a támogatási intenzítás jelenleg még nem ismert.

A II.2.7) pont szerinti 12 hónapos teljesítési határidő az opciók lehívása nélküli teljesítési határidőre vonatkozik, amely az 1. opció lehívása esetén további 2 hónappal, a 2. opció lehívása esetén pedig a kivitelezés idejével (várhatóan kb. 36 hónap) meghosszabbodik.

A II.2.7) pont szerinti határidő teljesítésre vonatkozó részhatáridők az alábbiak szerint alakulnak:

I. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 1. részteljesítés): Koncepció terv elkészítése esetében tervezési szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap

II. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 2. részteljesítés): Engedélyezési terv elkészítése esetében az I. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 5 hónap

III. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 4. részteljesítés): Kiviteli tervdokumentáció esetében II. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 4 hónap. 1. opció lehívása esetében a II. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 6 hónap.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

SMART tervezési feladatok

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A feladat SMART - gyengeáramú - tervek elkészítése a MATE gödöllői Szent István Campus teljes területére (a meglévő és új létesítményekre együttesen - amely csak az új létesítmények tekintetében nagyságrendileg összesen 83 587 m2 épületet foglal magába - és legalább 11 000 végpontot meghaladó strukturális kábelezéssel valósul meg), a Közbeszerzési Műszaki Leírás 3., 6.5., 6.6., 6.7. és 6.9. pontjaiban foglaltaknak megfelelően. A Közbeszerzési Műszaki Leírás egyéb pontjaiban szereplő információk az új, megvalósításra kerülő létesítmény főbb paramétereit hivatottak bemutatni, melyeket a tervezés során figyelembe kell venni. A tervezési terület határát, valamint a tervezési munka tartalmát úgy kell meghatározni, hogy az elkészülő tervek alapján a Campus SMART koncepciója teljes körűen megvalósulhasson és gazdaságosan működtethető, üzemeltethető legyen. A SMART rendszer tekintetében vezetékes és vezeték nélküli hálózat tervezésére is sor kerül.

A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő várhatóan tervezési szerződést köt az Ajánlati felhívás I. és III. részében meghatározott feladatokra (Általános tervezési szolgáltatás, Campus primer energetikai ellátásának tervezése). A tervezés során az 1. és 3. rész tervezőjével szoros szakmai együttműködést kell fenntartani és a 3 rész terveit a tervezőknek együttesen kell elkészíteniük.

A közbeszerzési eljárás során kihirdetett nyertes ajánlattevőnek az alábbi terveket kell elkészítenie:

- koncepció terv - építtetői jóváhagyási terv, 20%-os bővíthetőséggel

SMART koncepció kidolgozása a meglévő és az új Campus együttesére, működési sémák, tervezői költségbecslés.

- engedélyezési terv, valamint szakhatósági engedélyezési dokumentáció, 20%-os bővíthetőséggel

Az I. rész tervezőjével együttműködve, annak tervi munkarészeit társtervezőként kiegészítve, a vonatkozó szabályozások szerint szükséges engedélyezési dokumentáció elkészítése, tervezői költségbecslés.

- kiviteli (kivitelezési) terv, 20%-os bővíthetőség nélkül

Az I. rész tervezőjével együttműködve, annak tervi munkarészeit társtervezőként kiegészítve, a vonatkozó szabályozások szerint szükséges kiviteli dokumentáció elkészítése, árazatlan és árazott tervezői költségvetés.

Ajánlatkérő az elkészült létesítményre BREEAM legalább Very good minősítést kíván szerezni. A tervezői feladat részét képezi a minősítéshez szükséges tervi munkarészek elkészítése.

Opció tekintetében lásd az ajánlati felhívás II.2.11) pontja

A terveket a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei Szabályzat - 2014” előírásainak megfelelően kell elkészíteni, azzal, hogy az alap és a külön szolgáltatások körében szereplő dokumentációk elkészítése is része tervező feladatainak, az Ajánlati terv kivételével.

Ajánlatkérő az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez a szerződéstervezet szerint. A részletes feladatleírást a műszaki leírás, a közbeszerzési dokumentumok III. fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. M.2.b) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3. M.2.c) pontban meghatározott szakember gyengeáramú tervezésben szerzett szakmai tapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3. M/2. a)-c) alk. követelményen felüli számú, az alk. követelménynek megfelelő további szakemberek száma (0-5 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember alk.köv. felüli szakmai tapasztalata 5000 négyzetméteres vagy azt meghaladó létesítmény gyengeáramú tervezésében (0-5 projekt) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. Opció: 20%-os opcionális bővítmény a kiviteli tervi munkarészre, azaz további kb. 17 000 m2 létesítmény kiviteli tervezése, amely opció lehívására legkésőbb jogerős építési engedély kézhezvétele után 10 munkanapon belül jogosult AK

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” című (kód: RRF-FOI) felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) benyújtott „A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem stratégiai célkitűzései a magas színvonalú, igényorientált hazai agrár- és élettudományi felsőoktatás biztosításához” tárgyú, C1292752 azonosítószámú kérelme, a finanszírozás módja: utófinanszírozás,

II.2.14)További információk

II.2.13) Projekt száma vagy hivatkozási száma pont folytatása: a támogatási intenzitás jelenleg még nem ismert.

A II.2.7) pont szerinti 12 hónapos teljesítési határidő az opciók lehívása nélküli teljesítési határidőre vonatkozik, amely az opció lehívása esetén további 2 hónappal meghosszabbodik.

A II.2.7) pont szerinti határidő teljesítésre vonatkozó részhatáridők az alábbiak szerint alakulnak:

I. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 1. részteljesítés): Koncepció terv elkészítése esetében tervezési szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap

II. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 2. részteljesítés): Engedélyezési terv elkészítése esetében az I. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 5 hónap

III. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 4. részteljesítés): Kiviteli tervdokumentáció elkészítése esetében II. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 4 hónap. 1. opció lehívása esetében a II. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 6 hónap.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Campus primer energetikai ellátásának tervezése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A feladat a MATE gödöllői Szent István Campusának teljes területére (a meglévő és új létesítményekre együttesen - amely csak az új létesítmények tekintetében nagyságrendileg összesen 83 587 m2 épületet foglal magába -), a Közbeszerzési Műszaki Leírás 3., 6.8. és 6.9. pontjában foglaltaknak megfelelően, a primer oldali energiatermelés és elosztóhálózat tervezése. A Közbeszerzési Műszaki Leírás egyéb pontjaiban szereplő információk az új, megvalósításra kerülő létesítmény főbb paramétereit hivatottak bemutatni, melyeket a tervezés során figyelembe kell venni.

A tervezési terület határát, valamint a tervezési munka tartalmát úgy kell meghatározni, hogy az elkészülő tervek alapján a Campus Energetikai koncepciója teljes körűen megvalósulhasson és gazdaságosan működtethető, üzemeltethető legyen. Az energetikai rendszer tekintetében megújuló és nem megújuló hálózat tervezésére is sor kerül.

A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő várhatóan tervezési szerződést köt az Ajánlati felhívás I. és II. részében meghatározott feladatokra (Általános tervezési feladatok, SMART tervezési feladatok). A tervezés során az I. és II. rész tervezőjével szoros szakmai együttműködést kell fenntartani és a 3 rész terveit a tervezőknek együttesen kell elkészíteniük.

A közbeszerzési eljárás során kihirdetett nyertes ajánlattevőnek az alábbi terveket kell elkészítenie:

- koncepció terv - építtetői jóváhagyási terv, 20%-os bővíthetőséggel

Energetikai koncepció kidolgozása a meglévő és az új Campus együttesére, működési sémák, energiamérleg, tervezői költségbecslés.

- engedélyezési terv, valamint szakhatósági engedélyezési dokumentáció, 20%-os bővíthetőséggel

Az I. rész tervezőjével együttműködve, annak tervi munkarészeit társtervezőként kiegészítve, a vonatkozó szabályozások szerint szükséges engedélyezési dokumentáció elkészítése, tervezői költségbecslés.

- kiviteli (kivitelezési) terv, 20%-os bővíthetőséggel

Az I. rész tervezőjével együttműködve, annak tervi munkarészeit társtervezőként kiegészítve, a vonatkozó szabályozások szerint szükséges kiviteli dokumentáció elkészítése, árazatlan és árazott tervezői költségvetés.

Ajánlatkérő az elkészült létesítményre legalább BREEAM Very good minősítést kíván szerezni. A tervezői feladat részét képezi a minősítéshez szükséges tervi munkarészek elkészítése.

A terveket a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei Szabályzat - 2014” előírásainak, valamint a mellékelt „Energetikai terv tartalmi követelményei” című dokumentumnak megfelelően kell elkészíteni.

Ajánlatkérő az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez a szerződéstervezet szerint. A részletes feladatleírást a műszaki leírás, a közbeszerzési dokumentumok III. fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. M.2.b) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3. M.2.c) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3. M/2. a)-c) alk. követelményen felüli számú, az alk. követelménynek megfelelő további szakemberek száma (0-5 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember alk.köv. felüli szakmai tapasztalata legalább 5.000 m2-es létesítmény primer oldali energetikai ellátó rendszerének kiviteli tervezésében (0-5 projekt) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” című (kód: RRF-FOI) felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) benyújtott „A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem stratégiai célkitűzései a magas színvonalú, igényorientált hazai agrár- és élettudományi felsőoktatás biztosításához” tárgyú, C1292752 azonosítószámú kérelme, a finanszírozás módja: utófinanszírozás

II.2.14)További információk

II.2.13) Projekt száma vagy hivatkozási száma pont folytatása: a támogatási intenzitás jelenleg még nem ismert.

A II.2.7) pont szerinti határidő teljesítésre vonatkozó részhatáridők az alábbiak szerint alakulnak:

I. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 1. részteljesítés): Koncepció terv elkészítése esetében tervezési szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap

II. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 2. részteljesítés): Engedélyezési terv elkészítése esetében az I. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 5 hónap

III. mérföldkő (AF. III.2.2. szerinti 4. részteljesítés): Kiviteli tervdokumentáció elkészítése esetében II. mérföldkő továbbtervezési jóváhagyásától számított 4 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be.

Az AT-nek ajánlatában 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 1. § (1) bek. megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával (űrlap) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A közös AT-k mindegyikére vonatkozóan külön ESPD-t kell benyújtani. Ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) bek., továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 1. § (4) bek. alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az eljárásban előírt követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (5) bek. alapján, nem Mo.-on letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az ESPD-ben megjelölte.

Amennyiben az AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ESPD-t.

Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az ESPD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az AK a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

AK felhívja az AT figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki

Fentieken túl AK felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére is.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. Alkalmatlan AT mindhárom rész vonatkozásában, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont, Kr. 26. § (2) bek. b) pont, 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. 2.) 8. § (1)-(2) bek.).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a bírálat során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó AT-nek külön EEKD űrlapot kell benyújtania.

AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6), (9) és (11) bek.-ben foglaltak az irányadók.

AK a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdései irányadók.

Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2) A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése pontban:

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa) „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakat.

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

A Kbt. 69. § (11a) alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Karakterkorlát miatt a III.1.1) "Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is" pont folytatása:

AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kr. 26. § (3) bekezdése alapján AT-nek az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást benyújtani.

A Kr. 8. § (2) bekezdés alapján AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (tervezési szolgáltatás) szerinti legalább

I. Rész - Általános tervezési feladatok tekintetében nettó 2 500 000 000 HUF összegű,

II. Rész - SMART tervezési feladatok tekintetében nettó 290 000 000 HUF összegű,

III. Rész - Campus primer energetikai ellátásának tervezése tekintetében nettó 240 000 000 HUF összegű - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.

Több részre történő ajánlattétel esetében elegendő, ha ajánlattevő a magasabb követelménynek megfelel.

Karakterkorlát miatt a III.1.3) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pont folytatása:

III. rész tekintetében:

M/2.a) legalább egy fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „EN-ME” (Energiaellátási építmények tervezési szakterület megújuló energia építmények tervezési részszakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.b). legalább egy fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „EN” (Energiaellátási építmények tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.c). legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „EN-VI” (Energiaellátási építmények tervezési szakterület Villamos energetikai építmények részszakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Az M/2.a-c) rögzített jogosultságokkal egyenértékű jogosultságot (pl. hatályos átsorolás előtti, korábbi jogszabályban meghatározott,külföldön szerzett egyéb jogosultság) is elfogad.

AK tájékoztatja AT-ket, hogy adott részen belül a szakemberek közti átfedés megengedett.

Több részre történő ajánlattétel esetében - amennyiben az alkalmassági követelménynek történő megfelelés lehetővé teszi - ugyanazon szakember több részre is bemutatható

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. Ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa) „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti (tervezési szolgáltatás) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését az alábbi tartalommal:

-Szerződésszerű teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év/hó/nap szerinti bontásban);

-A szerződést kötő másik fél (név, székhely, referenciát igazoló személy megnevezése, elérhetősége);

- konzorciumban történt teljesítés esetén az ajánlattevő által teljesített szolgáltatás értékének százalékos feltüntetését,

-A szolgáltatás tárgya (a teljesítés olyan mértékű bemutatása, amelyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelőség megállapítható);

-A teljesítés mennyiségére utaló adatot;

-Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §-ban előírt módon igazolva szükséges teljesíteni.

Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat.

M/2. Ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa) „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:

- a szakember neve,

- annak a pozíciónak [M/2.1. M/2.2.] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,

- nyilatkozat arról, hogy a szakembert nyertessége esetén a szerződés teljesítésébe bevonja.

A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:

- végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatát.

Csatolni kell továbbá a szakember által aláírt önéletrajzot az alábbi tartalommal:

- a szakember neve, címe,

- az iskolai végzettség, képzettség megnevezése (oly módon, hogy megállapítható legyen az alkalmassági feltételben előírt iskolai végzettség vagy képzettség)

- a szakember munkáltatójának, foglalkoztatójának a megjelölése, a szakember ott betöltött pozíciójának pontos megnevezése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen, az adott munkáltatónál és az adott pozícióban a szakember által ellátott feladat, tevékenység bemutatása (úgy, hogy az alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalat megállapítható legyen) és annak feltüntetése, hogy mettől (év, hónap) meddig (év, hónap) töltötte be az adott pozíciót, annak érdekében, hogy a szakember szakmai tapasztalata megállapítható legyen,

- a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Ajánlatkérő az előírt képzettséggel vagy végzettséggel egyenértékű képzettséget vagy végzettséget is elfogad.

Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat.

Az előírt műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 69. § (11a) alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatások tekintetében nem rendelkezik a jelen a közbeszerzés tárgya (tervezési szolgáltatás) szerint legalább olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, amely

I. rész tekintetében legalább 20 000 m2 nettó alapterületű középület (oktatási, kulturális, rendezvény, egyházi) teljes kivitelezésére vonatkozó engedélyezési terv és BIM-ben készült kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozott. AT több referenciából (maximum 4 db) is igazolhatja a megfelelést, de legalább egyik referencia esetében a kiviteli tervezés BIM-ben készültnek kell lennie.

AK középület alatt az alábbiakat érti: Valamely közület, intézmény céljára használt rendszerint nagyobb épület (pl. minisztérium, múzeum, iskola, templom, stb.)

BIM-ben készült kiviteli tervezésnek AK az alábbiakat fogadja el: Kiviteli terv fázisra BIM vagy azzal egyenértékű modell készítése legalább LOD 300 részletezettséggel, klasszifikált elemekkel, építészeti és szakági tartalommal, elektronikusan IFC és natív formátumban.

II. rész tekintetében legalább 20 000 m2 nettó alapterületű épület gyengeáramú terveinek elkészítésére vonatkozott, amelyben legalább 8000 végpontot meghaladó strukturált kábelezés megtervezésére vonatkozott.

AT több referenciából (maximum 4 db) is igazolhatja a megfelelést, ebben az esetben legalább egyik referenciának legalább 8000 végpontot meghaladó strukturált kábelezés megtervezésére vonatkozónak kell lennie.

III. rész tekintetében legalább 20 000 m2 nettó alapterületű épület primer energiaellátó rendszere terveinek elkészítésére. vonatkozott.

AT több referenciából (maximum 4 db) is igazolhatja a megfelelést.

Amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó AT saját teljesítésének mennyiségét szükséges megadni.

M/2. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik:

I. rész tekintetében:

M/2.a) legalább egy fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti Építészeti tervezési terület „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.b) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „V” (Építményvillamossági tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.c) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „G” (Építmények gépészeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.d) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „TK” (Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Az M/2.a-d) pontokban rögzített jogosultságokkal egyenértékű jogosultságot (pl. hatályos átsorolás előtti, korábbi jogszabályban meghatározott vagy külföldön szerzett egyéb jogosultság) is elfogad.

AK tájékoztatja AT-ket, hogy adott részen belül a szakemberek közti átfedés megengedett.

II. rész tekintetében:

M/2.a) legalább egy fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „HI-VN” (Hírközlési építmények tervezési szakterület, vezeték nélküli hírközlési építmények tervezési részszakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.b) legalább egy fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „HI” (Hírközlési építmények tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.c) legalább egy fő felsőfokú informatikai vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakemberrel.

Az M/2.a-b) pontokban rögzített jogosultságokkal egyenértékű jogosultságot (pl. hatályos átsorolás előtti, korábbi jogszabályban meghatározott vagy külföldön szerzett egyéb jogosultság) is elfogad.

AK tájékoztatja AT-ket, hogy adott részen belül a szakemberek közti átfedés megengedett.

Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2) Az alkalmasság minimumkövetelménye pontban:

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

A "III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek" pont folytatása:

Jótállási biztosíték: A nyertes ajánlattevő hibás teljesítéséből eredő ajánlatkérői igények biztosítékául jótállási biztosítékot köteles nyújtani minden rész esetében, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a. Az okirati formában nyújtott jótállási biztosítéknak a jótállási időszak lejártát követő 30. (harmincadik) napig. A jótállási biztosítékot a nyertes ajánlattevő legkésőbb a jótállási idő kezdetének időpontjában köteles nyújtani, és annak a teljes jótállási idő alatt folyamatosan fenn kell állnia. A jótállási időszak a tervek alapján történő kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig álljon fent. A jótállási biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formában.

Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő köteles a saját költségén teljesítési biztosítékot nyújtani minden rész esetében az ajánlatkérő részére a nyertes ajánlattevő teljesítésének késedelmével vagy elmaradásával kapcsolatos igényeire. A teljesítési biztosíték összege a vállalkozói díj 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napján köteles nyújtani, és folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a nyertes ajánlattevő késedelembe esik, vagy a teljesítési határidő módosul. A teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formában.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet egyik rész tekintetében sem. A díj megfizetése a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint történik:

I. Rész tekintetében

- 1. részszámla: az ellenérték 20 %-a a koncepcióterv elkészítését követően,

- 2. részszámla: az ellenérték 30 %-a az engedélyezési terv elkészítését követően,

- 3. részszámla: az ellenérték 5 %-a az engedélyeztetési eljárás megindítását követően,

- 4. részszámla: az ellenérték 40 %-a a kiviteli tervdokumentáció elkészítése után,

- 5. részszámla: az ellenérték 5 %-a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés után

Az 1. opció lehívása esetén az opció értékének elszámolására a 4. részszámla keretében van lehetőség az opció értékével növelt összegben.

A 2. opció esetében az opciós rész elszámolása lehívás esetén teljesítményarányosan történik.

II. Rész tekintetében

- 1. részszámla: az ellenérték 10 %-a a koncepcióterv elkészítését követően,

- 2. részszámla: az ellenérték 30 %-a az engedélyezési terv elkészítését követően,

- 3. részszámla: az ellenérték 5 %-a az engedélyeztetési eljárás megindítását követően,

- 4. részszámla: az ellenérték 55 %-a a kiviteli tervdokumentáció elkészítése után.

Az 1. opció lehívása esetén az opció értékének elszámolására a 4. részszámla keretében van lehetőség az opció értékével növelt összegben.

III. Rész tekintetében

- 1. részszámla: az ellenérték 10 %-a a koncepcióterv elkészítését követően,

- 2. részszámla: az ellenérték 30 %-a az engedélyezési terv elkészítését követően,

- 3. részszámla: az ellenérték 5 %-a az engedélyeztetési eljárás megindítását követően,

- 4. részszámla: az ellenérték 55 %-a a kiviteli tervdokumentáció elkészítése után.

A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik. A szerződés ellenértéke az igazolt (rész)teljesítést követően a nyertes ajánlattevő által a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított (rész)számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése figyelembe vétele mellett. A fizetésre vonatkozó részletszabályokat a szerződéstervezetek tartalmazzák. A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb körülményekre a Kbt. 135. §-ban foglaltak az irányadók. Az elszámolás és kifizetés pénzneme mindegyik tekintetében: HUF.

A Kbt. 27./A §-ában foglaltak alapján az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok III. fejezetét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a nettó vállalkozói díj nettó értékének 0,5%-a, de maximum 10%-a minden rész esetében.

Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a minden rész esetében.

Tervezőt az elkészített tervek tekintetében jótállási kötelezettség terheli minhárom rész esetében, amelynek kezdő időpontja a szerződésszerű teljesítés. A jótállási időszak a tervek alapján történő kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig áll fent.

Karakterkorlát miatt folytatás a III.2.1) pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/03/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/03/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontját alkalmazza az ajánlatok értékelése során. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont. Az I. rész 1-6. II. rész 1-5. III. rész 1-5. részszempontok: arányosítás. Mindhárom rész estében az ajánlati ár részempontja esetében: fordított arányosítás. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. alapján meghatározta az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintjét és legkedvezőtlenebb értékét (érvényességi küszöb) is. A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban történik.

2. Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a felhívás II.2.3) pontjában megjelölt teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás időpontja: 2022. február 03 13:00 óra. Találkozás helyszíne: Ajánlatkérő székhelye. A helyszíni bejárásról ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bek. szerint jegyzőkönyvet készít, melyet a helyszíni bejárás napjától számított öt napon belül küld meg azon gazdasági szereplőknek, akik az eljárás iránti érdeklődésüket Ajánlatkérőnél jelezték, így különösen, akik a helyszíni bejáráson részt vettek, kiegészítő tájékoztatást tettek fel, vagy a közbeszerzési dokumentumokat elérték. A helyszíni bejárás során az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők kérdéseket nem tehetnek fel az Ajánlatkérő számára, kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban és a dokumentációban előírtak szerint.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Ajánlati biztosíték mértéke: I. Rész 30 000 000 (harmincmillió) HUF. II. Rész: 3 000 000 HUF. III. Rész: 3 000 000 HUF. A Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Ajánlati biztosíték befizetésének igazolását AT-k ajánlatukban kötelesek benyújtani. Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-22234979-00000000.

4. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők), közülük az ajánlattételi határidő lejárata után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.

5. AK az eljárás eredményéről az összegezés EKR rendszeren keresztül történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint.

6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.

7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat).

8. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.

9. A felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség minimális időtartamára vonatkozó 2 hónap alatt AK a Kbt. 81. § (11) bekezdésével összhangban 60 napot ért. A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.

10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja értelmében az ajánlatban bemutatott szakemberek tekintetében az értékelés körében bemutatott időszak tekintetében az alkalmasság és/vagy azonos szakember esetében a többi értékelési szempontra bemutatott időszakok közötti átfedés nem megengedett

11. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r előírásai az irányadók.

12. Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.

13. AT a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titok (2018. évi LIV. törvény 1. §) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

14. AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

15. Nem magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevői fordítása csatolandó az ajánlathoz.

16. Az SZ1, P1, M1-M2 pontok szerinti alk. feltételek és ezek ig. módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

17. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen a szerződéskötés időpontjában érvényes olyan szakmai tervezői felelősségbiztosítással, amelynek fedezeti értéke I. rész: legalább 150 000 000 HUF/év és legalább 100 000 000 HUF/káresemény, II. rész: legalább 15 000 000 HUF/év és legalább 10 000 000 HUF/káresemény, III. rész: legalább 15 000 000 HUF/év és legalább 10 000 000 HUF/káresemény.

18. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.

19. Ajánlatkérő bármely az ajánlatban szereplő, HUF-tól eltérő devizában megadott adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, az ajánlat napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át magyar forintra (HUF).

20. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttársaság létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.

21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Halász Anita, lajstromszám: 00710

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/01/2022