Szolgáltatások - 438685-2016

14/12/2016    S241

Horvátország-Zágráb: Biztonsági őri és recepciós/telefonközpontos szolgáltatások az Európai Unió Háza számára Zágrábban, Horvátország

2016/S 241-438685

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Bizottság Horvátországi Képviselete
Postai cím: Augusta Cesarca 4–6
Város: Zagreb
NUTS-kód: 00 Not specified
Postai irányítószám: 10000
Ország: Horvátország
Kapcsolattartó személy: For the attention of Administration
E-mail: Dijana.KUZMAN@ec.europa.eu
Telefon: +385 14681300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/croatia/home_hr
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2063
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2063
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2063
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Biztonsági őri és recepciós/telefonközpontos szolgáltatások az Európai Unió Háza számára Zágrábban, Horvátország.

Hivatkozási szám: PR/2016-04-SEC/ZAG.
II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Biztonsági őri és recepciós/telefonközpontos szolgáltatások az Európai Unió Háza számára, amely az alábbi címen található: Horvátország, Augusta Cesarca 4-6, 10000 Zágráb.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 225 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79992000 Recepciós szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Augusta Cesarca 4-6, 10000 Zagreb, HORVÁTORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Európai Bizottság Zágrábi Képviselete (Horvátország), az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának nevében is eljárva, biztonsági őri és recepciós/telefonközpontos szolgáltatásokat kíván beszerezni az Európai Unió Háza zágrábi (Horvátország) helyiségei számára. A célkitűzés egyenruhás és képzett, fegyvertelen biztonsági őrszolgálat biztosítása rutinszerű védelmi és beléptetési feladatok, valamint recepciós/telefonközpontos szolgáltatások teljesítéséhez.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 45 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés legfeljebb 4 alkalommal megújítható, legfeljebb 5 évre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatokat szolgáltatói csoportosulások nyújthatnak be. A csoportosulásoknak a szerződés odaítélése előtt nem szükséges meghatározott jogi formát felvenniük. Amennyiben a szerződést csoportosulás nyeri el, előfordulhat, hogy meghatározott jogi formát kell felvennie, amennyiben ez szükséges a csoportosulás tagjainak járó kifizetések átételéhez és kezeléséhez és a szolgáltatás menedzselésének és koordinációjának ellátásához.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatások (szokásos ütemterv, valamint további kivételes és „extra” szolgáltatások) kifizetése havonta történik a szerződéstervezetben meghatározott módon, a nemzeti joggal összhangban kiállított megfelelő számla, illetve az adott hónapban teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos összes igazoló dokumentum, különösen az ajánlatkérő további kivételes és/vagy „extra” szolgáltatásokra irányuló írásos kérelmének bemutatása alapján.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/01/2017
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/12/2016