Szolgáltatások - 438691-2016

14/12/2016    S241

Belgium-Brüsszel: Az európai tengervizek jó környezeti állapota felé a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtása révén történő elmozdulást célzó szolgáltatásokra irányuló keretszerződés

2016/S 241-438691

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postai cím: BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az európai tengervizek jó környezeti állapota felé a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtása révén történő elmozdulást célzó szolgáltatásokra irányuló keretszerződés.

Hivatkozási szám: ENV.C.2/FRA/2016/0017.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A keretszerződés általános célja, hogy a jó környezeti állapot (GES) elérése és fenntartása érdekében a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 17.6.2008 keltezésű 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv – MSFD) kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítson a Környezetvédelmi Főigazgatóság Tengeri Egysége számára. Támogatja továbbá a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv következetes végrehajtását a tengeri régiókon belül és a régiók között, valamint biztosítja az uniós jogszabályokban és nemzetközi megállapodásokban foglalt jogi kötelezettséggel való konzisztenciát. A folyamatot interaktív módon kell végrehajtani, szakmai értekezletek és workshopok, a tagállamokkal, illetve a regionális tengeri egyezmények részes feleivel folytatott konzultáció által, valamint az érintett felek és a tudományos közösség bevonásával.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 20 000 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés. Az egyes szerződések odaítéléséhez megengedett két évre szóló, összesített maximális összeg nem haladja meg a 10 000 000 EUR-t (tehát az évi 5 000 000 EUR-t, és a keretszerződés teljes maximális időtartamára vonatkozó 20 000 000 EUR összeget). Az egyes szerződések tervezett összege várhatóan 50 000 EUR és 250 000 EUR között lesz, azonban nem kizárt, hogy egyes szerződések kívül esnek ezen az értéktartományon, és az áltagos projekt jellemző időtartama 10–18 hónap között változhat.

A teljesítendő feladatok jellege az igények szerint változik. Példaként említve a teljesítendő feladatok között szerepelhetnek iránymutató dokumentumok, a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtásához és egyéb konkrét területekhez kapcsolódó kérdésekről szóló technikai jelentések, illetve konferenciaszervezési támogatás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 36
Minőségi kritérium - Név: Szemléltető feladatok – a munka szervezése / Súlyszám: 24
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 093-165665
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Elnevezés:

Az európai tengervizek jó környezeti állapota felé a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtása révén történő elmozdulást célzó szolgáltatásokra irányuló keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Arcadis Belgium S.A/N.V
Postai cím: rue Royale 80
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1000
Ország: Belgium
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20 000 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Elnevezés:

Az európai tengervizek jó környezeti állapota felé a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtása révén történő elmozdulást célzó szolgáltatásokra irányuló keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ecorys Nederland B.V.
Postai cím: Watermanweg 44
Város: Rotterdam
NUTS-kód: NL NEDERLAND
Postai irányítószám: 3067 GG
Ország: Hollandia
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ACTeon SARL
Postai cím: Le Chalimmont, BP Ferme du Pré du Bois
Város: Orbey
NUTS-kód: FR FRANCE
Postai irányítószám: 68370
Ország: Franciaország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CNR
Postai cím: piazzale Aldo Moro 7
Város: Rome RM
NUTS-kód: IT ITALIA
Postai irányítószám: 00185
Ország: Olaszország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IEEP
Postai cím: 11 Belgrave Road, Floor 3
Város: London
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: SW1V 1RB
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: National Oceanography Centre — Natural Environment Research Council
Postai cím: Polar House, North Star Avenue
Város: Swindon
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: SN1 1EU
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Seascape Consultants
Postai cím: Belbins Valley, Belbins
Város: Romsey
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: SO5 10PE
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20 000 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Elnevezés:

Az európai tengervizek jó környezeti állapota felé a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtása révén történő elmozdulást célzó szolgáltatásokra irányuló keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ICF International (ICF Mostra)
Postai cím: chaussée d'Alsemberg 1001
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1180
Ország: Belgium
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20 000 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Elnevezés:

Az európai tengervizek jó környezeti állapota felé a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végrehajtása révén történő elmozdulást célzó szolgáltatásokra irányuló keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Milieu Ltd
Postai cím: chaussée de Charleroi 112
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1060
Ország: Belgium
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20 000 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve építési beruházások kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve építési beruházások megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

E pályázat 2 keretszerződést egyesített, amelyek a HL 2016/S 043-070158 hivatkozási számú előzetes összesített hirdetményben 2.3.2016 napon jelentek meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1 pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/12/2016