Építési beruházás - 44034-2021

29/01/2021    S20

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése

2021/S 020-044034

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsenyuk Péter
E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

VTT Felső-Tisza árvízvédelmi kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000285252018
II.1.2)Fő CPV-kód
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

VTT Felső-Tisza árvízvédelmi kivitelezés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45246100 Partfal építése
45246400 Árvízmegelőzés
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

A projekt általános célkitűzése a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a Felső-Tisza országhatárhoz közeli szakaszán kialakított árapasztó tározó létesítésével. Összhangban a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése program célkitűzéseivel, valamint a magyar-ukrán közös árvízvédelmi fejlesztési program tartalmával, olyan fejlesztés valósul meg, mely megfelel a vonatkozó előírásoknak és kezelni tudja a jövőben várhatóan magasabb szinten és nagyobb intenzitással levonuló árhullámokat.

Vállalkozó feladata az alábbi főbb tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése:

— Kivitelezési tervdokumentáció

— Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (árvízvédelmi terv, minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv, megvalósulási terv, stb.)

Vállalkozó főbb kivitelezéssel kapcsolatos feladatai:

Vízjogi engedélyes létesítmények:

— a Túr jobbparti töltésének fejlesztése a MÁSZ +1,0 m koronaszintre 0+000-7+019 tkm között 4,0–5,0 m koronaszélességgel, 1:2,5 rézsűhajlással, min. 7,06 km

— Új tározótöltés építése min17,6 km hosszban 4,0 m koronaszélességgel, 1:2,5 rézsűhajlással, rámpákkal, töltéskorona burkolattal

— Üzemi burkolt út építés (beeresztő műtárgyhoz) 6,5 m pályaszélességgel: min. 1365 m

— Új földutak kialakítása stabilizációval: min. 5,306 km

— 1 db beeresztő műtárgy (12 nyílás) min. 872 m3/s

— 1 db leürítő műtárgy min. 59 m3/s

— 11 db töltést keresztező zsilip (ebből 5 db szivattyúzási hellyel)

— 3 db kulissza építése közút keresztezésnél

— min. 4 db vízgazdálkodási zsilip

— Csatornarekonstrukció, és a műtárgyak felújítása: min. 46,7 km

— Fenékküszöb: 1 db

— Vízpótló csatornák kialakítása a tározó területén: min. 12,0 km

— Holtmeder rendezés: min. 12 ha

— Palád-Csécse fcs. vízátvezetésnél:

— mederrekonstrukció és műtárgy felújítások: min. 5, km

— zsilipes áteresz: 4 db

— átépítendő áteresz: 2 db

— csappantyús áteresz: 5 db

— mederáttöltés: 2 db

— Vízrajzi monitoring létesítmények (min. 5 helyszín) + 1 db hidrometeorológiai állomás

— Szivattyúzási hely a Tisza folyó 740,25 km szelvényében (min. 1 m3/s)

— Vízpótló nyomócső keresztezés a Tisza bp. töltés 155+825 tkm szelvényében (min. 2x150 m)

Magasépítmények

— Tiszabecsi védelmi központ eszköz és anyagraktár min. 280 m2

— Tiszakóródi új gátőrtelep kiszolgáló létesítményekkel min. 162+97 m2

Közműkiváltások

— Gázvezeték kiváltások min. 8,7 km

— Telecom kábelek kiváltása min. 1 km

— Tv, internet kábelek kiváltása min. 1,8 km

— Ivóvíz vezeték átépítése min. 760 m

— Szennyvíz nyomóvezeték átépítése min. 735 m

— EON távvezetékek oszlopainak kiváltása (egyeztetés alapján) min. 5000 m

Napenergia telep szivattyús vízkivételhez (150kW) (1 db)

Vagyonvédelem (1 db)

Talajvízfigyelő kút megszüntetés, telepítés 1 db

Tározó területén lévő tanya bontása 1 db

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 32
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP 1.4.0-15-2016-00011konstrukció számú projekt

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 078-184947

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

VTT Felső-Tisza árvízvédelmi kivitelezés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
02/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Fax: +36 42506821
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 25 974 806 507.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás kelte: 2021. január 21. napja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/01/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45246100 Partfal építése
45246400 Árvízmegelőzés
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

A projekt általános célkitűzése a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a Felső-Tisza országhatárhoz közeli szakaszán kialakított árapasztó tározó létesítésével. Összhangban a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése program célkitűzéseivel, valamint a magyar-ukrán közös árvízvédelmi fejlesztési program tartalmával, olyan fejlesztés valósul meg, mely megfelel a vonatkozó előírásoknak és kezelni tudja a jövőben várhatóan magasabb szinten és nagyobb intenzitással levonuló árhullámokat.

Vállalkozó feladata az alábbi főbb tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése:

— Kivitelezési tervdokumentáció

— Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (árvízvédelmi terv, minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv, megvalósulási terv, stb.)

Vállalkozó főbb kivitelezéssel kapcsolatos feladatai:

Vízjogi engedélyes létesítmények:

— a Túr jobbparti töltésének fejlesztése a MÁSZ +1,0 m koronaszintre 0+000-7+019 tkm között 4,0-5,0 m koronaszélességgel, 1:2,5 rézsűhajlással, min. 7,06 km

— Új tározótöltés építése min17,6 km hosszban 4,0 m koronaszélességgel, 1:2,5 rézsűhajlással, rámpákkal, töltéskorona burkolattal

— Üzemi burkolt út építés (beeresztő műtárgyhoz) 6,5 m pályaszélességgel: min. 1365 m

— Új földutak kialakítása stabilizációval: min. 5,306 km

— 1 db beeresztő műtárgy (12 nyílás) min. 872 m3/s

— 1 db leürítő műtárgy min. 59 m3/s

— 11 db töltést keresztező zsilip (ebből 5 db szivattyúzási hellyel)

— 3 db kulissza építése közút keresztezésnél

— min. 4 db vízgazdálkodási zsilip

— Csatornarekonstrukció, és a műtárgyak felújítása: min. 46,7 km

— Fenékküszöb: 1 db

— Vízpótló csatornák kialakítása a tározó területén: min. 12,0 km

— Holtmeder rendezés: min. 12 ha

— Palád-Csécse fcs. vízátvezetésnél:

— mederrekonstrukció és műtárgy felújítások: min. 5, km

— zsilipes áteresz: 4 db

— átépítendő áteresz: 2 db

— csappantyús áteresz: 5 db

— mederáttöltés: 2 db

— Vízrajzi monitoring létesítmények (min. 5 helyszín) + 1 db hidrometeorológiai állomás

— Szivattyúzási hely a Tisza folyó 740,25 km szelvényében (min. 1 m3/s)

— Vízpótló nyomócső keresztezés a Tisza bp. töltés 155+825 tkm szelvényében (min. 2x150 m)

Magasépítmények

— Tiszabecsi védelmi központ eszköz és anyagraktár min. 280 m2

— Tiszakóródi új gátőrtelep kiszolgáló létesítményekkel min. 162+97 m2

Közműkiváltások

— Gázvezeték kiváltások min. 8,7 km

— Telecom kábelek kiváltása min. 1 km

— Tv, internet kábelek kiváltása min. 1,8 km

— Ivóvíz vezeték átépítése min. 760 m

— Szennyvíz nyomóvezeték átépítése min. 735 m

— EON távvezetékek oszlopainak kiváltása (egyeztetés alapján) min. 5000 m

Napenergia telep szivattyús vízkivételhez (150kW) (1 db)

Vagyonvédelem (1 db)

Talajvízfigyelő kút megszüntetés, telepítés 1 db

Tározó területén lévő tanya bontása 1 db

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 32
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 25 974 806 507.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Fax: +36 42506821
Internetcím: http://www.keviz.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés 3.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár 25 995 817 057,- forint, azaz huszonötmilliárd-kilencszázkilencvenötmillió - nyolcszáztizenhétezer - ötvenhét forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződés Elfogadott Végösszege: 26 174 806 507,- forint azaz huszonhatmilliárd-egyszázhetvennégymillió-nyolcszázhatezer-ötszázhét forint, amelyből tartalékkeretnek (feltételes összegnek) minősül 178 989 450,- forint, azaz százhetvennyolcmillió - kilencszáznyolcvankilencezer - négyszázötven forint (az egyösszegű ajánlati ár (szerződéses ár) 10 %-a, de legfeljebb 200 000 000 forint, azaz kettőszázmillió forint). Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Szerződésmódosítás oka, hogy a kivitelezés során - előzetes régészeti feltáráskor derült fény arra, hogy a beeresztő sáv területén jelentős régészeti lelőhely található, így az eredeti műszaki tartalom megvalósítása esetén teljes felületű feltáró régészetre lenne szükség, mely jelentős előre nem látható költségeket és időbeli késedelmet okozna. A Megrendelő erre tekintettel jelezte Változtatási szándékát a Mérnök részére a változtatást megalapozó szakvéleményekkel együtt. A Megrendelő által bekért szakértői vélemények alapján lehetséges olyan műszaki megoldás, amely esetében az Előzetes Régészeti Dokumentáció szerint, a régészeti feltárástól el lehet tekinteni. Ez alapján Mérnök utasításra a Vállalkozó elkészítette a Változtatási javaslatot, mellyel kapcsolatban hatóság a beeresztő sáv egyenletes esésének kialakítását biztosító tereprendezési munkálatok elhagyására kifogást nem emelt. A műszaki változás megvalósíthatósága hidraulikai vizsgálattal igazolást nyert. Az elmaradó tereprendezési feladat nem befolyásolja az árapasztó hatást, a víz kivezetését, a beeresztendő vízhozam, vízmennyiség mértékét. A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredménye nem változik, a vállalkozási szerződésben vállalt műszaki cél teljesül.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 25 974 806 507.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 25 995 817 057.00 HUF