Építési beruházás - 441268-2021

01/09/2021    S169

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2021/S 169-441268

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kajtár Szilárd Gordon
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14388566
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kerékpáros útvonal Székesfvár-Polgárdi-710sz. főút

Hivatkozási szám: EKR000819932020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Polgárdi-710 sz főút közötti szakasz kiviteli terv

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45233162 Kerékpárút építése
45233200 Különféle útburkolatok
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér és Veszprém megye, Polgárdi, Füle, Balatonfőkajár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Jelen rész a Polgárdi-710. sz. főút közötti engedélyezési tervdokumentáció alapján kiviteli tervek elkészítését, és ezek alapján a kerékpárút/kerékpárosbarát út megépítését tartalmazza.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1 201 sor, valamint az 1/a. melléklet 1.58 sor rögzíti a „Budapest Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-Székesfehérvár-Balatonakarattya)” infrastruktúra fejlesztést.

A Polgárdi és 710. sz. főút közötti kerékpáros útvonal megvalósítása során, mintegy 10,4 km egybefüggő hosszon önálló, új nyomvonalon vezetett kerékpárút építése és meglévő közutakon forgalomtechnikai beavatkozás valósul meg. A szakaszon 3 db új vasúti átkelőhely kerül kialakításra, melyből 2 db a 29. sz. vasútvonalat, míg 1 db a 27. számú vasútvonalat keresztezi. A vasúti átkelőhelyek tekintetében a 29. sz. vasútvonalat keresztező 2 db vasúti átjáró tervei elépítésre kerültek, az újbóli engedélyeztetés lefolytatása válhat szükségessé.

A projekt Polgárdi lakott terület határában csatlakozik a megelőző Székesfehérvár-Polgárdi szakaszhoz. Polgárdi és Füle lakott terület határa között önálló, 3,30 m széles és 3065 m hosszú kerékpárút kiépítése. A kerékpárút önálló nyomvonalon keresztezi a 29. sz. vasútvonalat, valamint 2,0 m szabadnyílású műtárggyal egy vízfolyást. A vasúti átkelőhely és a műtárgy kiépítése Vállalkozó feladata. Építési engedélyköteles beavatkozás (0+000-3+065).

Füle lakott területén a meglévő helyi közút, valamint a 7205. j. országos közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 920 m hosszan. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (3+065-3+985).

Füle lakott terület határa és Balatonfőkajár lakott terület határa között a 7205. j. országos közúttal párhuzamos kerékpárút kiépítése a feladat 3,30 m szélességben és 3764 m hosszban. A kerékpárút önálló nyomvonalon keresztezi a 29. sz. vasútvonalat. A vasúti átkelőhely kiépítése Vállalkozó feladata. Építési engedélyköteles beavatkozás (3+985-7+749).

Balatonfőkajár lakott területén a 7205. j. országos közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 1635 m hosszan. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (7+749-9+384).

Balatonfőkajár lakott terület határa és a más beruházásban elkészült 710. sz. főút alatti kerékpárút alagúthoz vezető TF3 j-szervízút között önálló 3,30 m széles 1000 m hosszú kerékpárút kiépítése a feladat. A kerékpárút önálló nyomvonalon keresztezi a 27. sz. vasútvonalat, valamint 2,0 m szabadnyílású műtárggyal egy vízfolyást. A vasúti átkelőhely és a műtárgy kiépítése Vállalkozó feladata. Építési engedélyköteles beavatkozás (9+384-10+384).

A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, gázvezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe helyezése.

Részletek: Közbeszerzési dokumentációban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 15
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 031-076287

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Polgárdi-710 sz főút közötti szakasz kiviteli terv

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
02/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_31408697
Postai cím: Ócsai Út hrsz: 2405/4
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
E-mail: hazaiepitogep@epitogep.com
Telefon: +36 29537626
Fax: +36 29537626
Internetcím: http://www.epitogep.com
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 199 571 214.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 2. rész vonatkozásában az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. augusztus 24.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/08/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45233162 Kerékpárút építése
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45233200 Különféle útburkolatok
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér és Veszprém megye, Polgárdi, Füle, Balatonfőkajár

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen rész a Polgárdi-710. sz. főút közötti engedélyezési tervdokumentáció alapján kiviteli tervek elkészítését, és ezek alapján a kerékpárút/kerékpárosbarát út megépítését tartalmazza.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1 201 sor, valamint az 1/a. melléklet 1.58 sor rögzíti a „Budapest Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-Székesfehérvár-Balatonakarattya)” infrastruktúra fejlesztést.

A Polgárdi és 710. sz. főút közötti kerékpáros útvonal megvalósítása során, mintegy 10,4 km egybefüggő hosszon önálló, új nyomvonalon vezetett kerékpárút építése és meglévő közutakon forgalomtechnikai beavatkozás valósul meg. A szakaszon 3 db új vasúti átkelőhely kerül kialakításra, melyből 2 db a 29. sz. vasútvonalat, míg 1 db a 27. számú vasútvonalat keresztezi. A vasúti átkelőhelyek tekintetében a 29. sz. vasútvonalat keresztező 2 db vasúti átjáró tervei elépítésre kerültek, az újbóli engedélyeztetés lefolytatása válhat szükségessé.

A projekt Polgárdi lakott terület határában csatlakozik a megelőző Székesfehérvár-Polgárdi szakaszhoz. Polgárdi és Füle lakott terület határa között önálló, 3,30 m széles és 3065 m hosszú kerékpárút kiépítése. A kerékpárút önálló nyomvonalon keresztezi a 29. sz. vasútvonalat, valamint 2,0 m szabadnyílású műtárggyal egy vízfolyást. A vasúti átkelőhely és a műtárgy kiépítése Vállalkozó feladata. Építési engedélyköteles beavatkozás (0+000-3+065).

Füle lakott területén a meglévő helyi közút, valamint a 7205. j. országos közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 920 m hosszan. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (3+065-3+985).

Füle lakott terület határa és Balatonfőkajár lakott terület határa között a 7205. j. országos közúttal párhuzamos kerékpárút kiépítése a feladat 3,30 m szélességben és 3764 m hosszban. A kerékpárút önálló nyomvonalon keresztezi a 29. sz. vasútvonalat. A vasúti átkelőhely kiépítése Vállalkozó feladata. Építési engedélyköteles beavatkozás (3+985-7+749).

Balatonfőkajár lakott területén a 7205. j. országos közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 1635 m hosszan. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (7+749-9+384).

Balatonfőkajár lakott terület határa és a más beruházásban elkészült 710. sz. főút alatti kerékpárút alagúthoz vezető TF3 j-szervízút között önálló 3,30 m széles 1000 m hosszú kerékpárút kiépítése a feladat. A kerékpárút önálló nyomvonalon keresztezi a 27. sz. vasútvonalat, valamint 2,0 m szabadnyílású műtárggyal egy vízfolyást. A vasúti átkelőhely és a műtárgy kiépítése Vállalkozó feladata. Építési engedélyköteles beavatkozás (9+384-10+384).

A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, gázvezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe helyezése.

Részletek: Közbeszerzési dokumentációban.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 15
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 199 571 214.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_31408697
Postai cím: Ócsai Út hrsz: 2405/4
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
E-mail: hazaiepitogep@epitogep.com
Telefon: +36 29537626
Fax: +36 29537626
Internetcím: http://www.epitogep.com
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján rögzítik, hogy Megrendelő oldalán a számlavezető pénzügyi intézmény és számlaszám az alábbiak szerint módosul:

„NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár

számlaszáma: 10023002-00337380-00000093

számlázási cím: 1134 Budapest, Váci út 45.

adószáma: 11906522-2-41

statisztikai jelzőszám: 11906522-4211-114-01

elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: 186234282

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg. 01-10-044180

képviseli: Nagy Róbert Attila vezérigazgató, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő”

Szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján rögzítik, hogy Megrendelő és Mérnök oldalán a kapcsolattartó személye a 13. Kapcsolattartó a)-b) és d) pontjaiban az alábbiak szerint módosul:

„13 Kapcsolattartók

a.) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy:

Név: Pujcsi Péter

Beosztás: projektvezető

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45.

Telefon: +36 20 368 4731

Telefax: +36 1 436 8110

E-mail: Pujcsi.Peter@nif.hu

b.) „NIF Zrt. Változáskezeléséért Felelős Szervezeti Egység” elérhetőségei

Név: Pujcsi Péter

Beosztás: projektvezető

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45.

Telefon: +36 20 368 4731

Telefax: +36 1 436 8110

E-mail: Pujcsi.Peter@nif.hu

c.) Vállalkozó által képviselőként megjelölt személy:

Név: Hegyi Gyula

Beosztás: főmérnök

Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4.

Telefon: +36 30 297 6104

Telefax: +36 29 537 626

E-mail: gyula.hegyi@epitogep.com

Név: Vasánszki Balázs

Beosztás: projektvezető

Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4.

Telefon: +36 30 846 5642

Telefax: +36 29 537 626

E-mail: balazs.vasanszki@epitogep.com

d.) Mérnök

neve: Németh Győző (NIF Zrt.)

székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

Mérnök képviselőjeként megjelölt személy:

Név: Németh Győző (NIF Zrt.)

Beosztás: koordinációs mérnök

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45.

Telefon: +36 20 930 8776

E-mail: Nemeth.Gyozo@nif.hu

Szerződő Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy a HAZAI ÉPÍTŐGÉP TÁRSULÁS Zrt. Ajánlatában tett, Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglaltak módosításával a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában foglaltakra és a Kbt. 138. § (3) bekezdésére is figyelemmel a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozót vonjon be a módosított nyilatkozatban megjelölt feladatkörökre is.

Szerződő Felek közös megegyezéssel megállapodnak, hogy a 4500014450 számú Szerződés 3. számú mellékletét képező Ajánlat részeként benyújtott Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják az alábbiak szerint:

„A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel (tevékenységeivel) összefüggésben kívánunk alvállalkozót igénybe venni:

tervezési feladatok ellátása; közművek építési munkái, vízépítési munkák; növénytelepítés; forgalomtechnika; vasútépítés; műtárgyépítés; földmunka; burkolatépítés; magasépítési munkák; üzemi hírközlőhálózat építés; kerítésépítési munkák; szegély, térkőburkolat építési munkák; fakivágás, bozót-cserjeirtás; geodéziai munkák; laborvizsgálatok”

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3. számú melléklete szerinti, Vállalkozó Ajánlatának részét képező - a HAZAI ÉPÍTŐGÉP TÁRSULÁS Zrt. által benyújtott - Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat helyébe a jelen

szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat lép.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Adatváltozás

Megrendelő számlavezető pénzügyi intézményének és számlaszámának, kapcsolattartójának, valamint Mérnök kapcsolattartójának változására tekintettel a Szerződésben szereplő Megrendelői adatok és Mérnök kapcsolattartójának módosítása szükséges a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.

A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat módosítása

Megrendelő a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján előírta, hogy ajánlattevők ajánlatukban jelöljék meg a közbeszerzésnek azt a részét, azon tevékenységi köröket, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni.

A Szerződés 3. számú mellékletét képezi a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott nyertes ajánlata, amelynek része az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül benyújtott Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat is. Az EKR-en benyújtott Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatban Vállalkozó nyilatkozott, hogy a közbeszerzés tárgyának mely részeivel összefüggésben kíván alvállalkozót igénybe venni.

A szerződéskötést követően a teljesítés során Vállalkozó olyan közbeszerzési részfeladatra, tevékenységre kezdeményezte alvállalkozók bevonását, amelyek nem szerepeltek az Ajánlat részeként benyújtott Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatban.

Tekintettel arra, hogy ez eltérést jelent a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatokban foglaltaktól, Vállalkozó a 2021. június 23. napján kelt, K-L-01139-2021 iktatószámú levelében kérte az Ajánlat során benyújtott Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatban megadott tevékenységi körök bővítését.

Ezt követően Vállalkozó a 2021. július 09. napján kelt, K-L-01267-2021 iktatószámú levelével benyújtotta a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti módosított nyilatkozatát és kezdeményezte a Szerződés módosítását.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2021. május 06. napján kelt útmutatója szerint a Kbt. 138. § (3) bekezdésének első mondata alapján az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására. Azonban amennyiben ajánlattevő úgy dönt, hogy a Szerződés teljesítése során a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat tartalmától el kíván térni, abban az esetben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény kommentárjában foglaltak alapján a szerződés módosítására vonatkozó rendelkezések figyelembevételével szükséges eljárni.

A fent leírtakra tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a Szerződés 3. számú mellékletében található Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatától eltérően Vállalkozó a módosított nyilatkozat szerinti részfeladatokra a teljesítése során alvállalkozót vesz igénybe.

Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésére hivatkozással módosítani kívánják a Vállalkozó HAZAI ÉPÍTŐGÉP TÁRSULÁS Zrt. által az Ajánlat részeként benyújtott Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat tekintetében.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 199 571 214.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 199 571 214.00 HUF