Supplies - 441347-2020

21/09/2020    S183

Romania-Bucharest: Medical consumables

2020/S 183-441347

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Finanțelor Publice
National registration number: 4221306
Postal address: Str. Libertății nr. 16
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050741
Country: Romania
Contact person: Carmen Cimpeanu
E-mail: simion.ilie@mfinante.gov.ro
Telephone: +40 212262400
Fax: +40 213199792
Internet address(es):
Main address: www.mfinante.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103463
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Materiale pentru protecția sănătății personalului și produse biocide pentru dezinfectarea mâinilor și a suprafețelor

Reference number: 4221306_2020_027_LD
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Materiale pentru protecția sănătății personalului și produse biocide pentru dezinfectarea mâinilor și a suprafețelor.

— Lotul 1 – măști de protecție de unică folosință;

— Lotul 2 – mănuși de unică folosință;

— Lotul 3 – dezinfectant concentrat pentru suprafețe TP2;

— Lotul 4 – dezinfectant pentru mâini TP1.

Conform cerințelor din caietul de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertei: a optsprezecea zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare în a unsprezecea zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 735 114.33 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertanții vor putea depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi. Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției, conform prevederilor art. 118 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul 1 – Măști de protecție de unică folosință

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Municipiul Bucuresti.

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul 1 – Măști de protecție de unică folosință.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 74 730,00 RON fara TVA.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 4 230,00 RON fara TVA.

Cantitate maxima contract subsecvent: 53 000 buc.

Cantitate minima contract subsecvent: 3 000 buc.

Cantitate maxima acord-cadru: 494 600 buc.

Cantitate minima acord-cadru: 3 000 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 697 386.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Autoritatea contractantă doreste ca numărul maxim de operatori economici semnatari ai acordului-cadru aferent lotului 1 sa fie de max. 10. Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției, conform prevederilor art. 118 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016. Criteriul de atribuire in etapa de reofertare va fi: prețul cel mai scăzut.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul 3 – Dezinfectant concentrat pentru suprafețe TP2

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Municipiul Bucuresti.

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul 3 – Dezinfectant concentrat pentru suprafețe TP2.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 13 946,80 RON fara TVA.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 6 973,40 RON fara TVA.

Cantitate maxima contract subsecvent: 280 litri.

Cantitate minima contract subsecvent: 140 litri.

Cantitate maxima acord-cadru: 3.125 litri.

Cantitate minima acord-cadru: 140 litri.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 155 656.25 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Autoritatea contractantă doreste ca numărul maxim de operatori economici semnatari ai acordului-cadru aferent lotului 1 sa fie de max. 10. Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției, conform prevederilor art. 118 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016. Criteriul de atribuire in etapa de reofertare va fi: prețul cel mai scăzut.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul 4 – Dezinfectant pentru mâini TP1

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33741300 Hand sanitizer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Municipiul Bucuresti.

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul 4 – Dezinfectant pentru mâini TP1.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 20 474,00 RON fara TVA.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 10 237,00 RON fara TVA.

Cantitate maxima contract subsecvent: 290 litri.

Cantitate minima contract subsecvent: 145 litri.

Cantitate maxima acord-cadru: 3 125 litri.

Cantitate minima acord-cadru: 145 litri.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 220 625.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Autoritatea contractantă doreste ca numărul maxim de operatori economici semnatari ai acordului-cadru aferent lotului 1 sa fie de max. 10. Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției, conform prevederilor art. 118 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016. Criteriul de atribuire in etapa de reofertare va fi: prețul cel mai scăzut.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul 2 – Mănuși de unică folosință

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Municipiul Bucuresti.

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul 2 – Mănuși de unică folosință.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 58 098,00 RON fara TVA.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 3 288,60 RON fara TVA.

Cantitate maxima contract subsecvent: 1 060 cutii a 100 buc.

Cantitate minima contract subsecvent: 60 cutii a 100 buc.

Cantitate maxima acord-cadru: 12 068 cutii a 100 buc.

Cantitate minima acord-cadru: 60 cutii a 100 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 661 447.08 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Autoritatea contractantă doreste ca numărul maxim de operatori economici semnatari ai acordului-cadru aferent lotului 1 sa fie de max. 10. Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției, conform prevederilor art. 118 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016. Criteriul de atribuire in etapa de reofertare va fi: prețul cel mai scăzut.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Ofertantii nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței: completare DUAE și Formular nr. 1 – declarație privind conflictul de interese.

Autoritatea contractanta precizează că persoanele ce dețin funcții de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea acestei proceduri de atribuire în conformitate cu art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:

— secretar de stat – domnul Gheorghe Pecingină;

— secretar general adjunct – domnul Tiberiu-Horațiu Gorun;

— secretar general adjunct – domnul Marius Zinca;

— director al Direcția juridic și reglementare – doamna Liliana Damian;

— director general al Direcției generale economice – doamna Carmen Georgiana Bidașcu;

— director general al Direcției generale de servicii interne și achiziții publice (DGSIAP) – doamna Anca-Gabriela Marinescu;

— director general adjunct al Direcției generale de servicii interne și achiziții publice (DGSIAP) – domnul Simion Ilie;

— șef serviciu în cadrul DGSIAP – doamna Cristina Dumitrică;

— responsabil achiziție, consilier achiziții publice superior în cadrul DGSIAP – doamna Carmen Cîmpeanu;

— șef Biroul logistic și patrimoniu – doamna Ioana Militaru;

— șef Serviciu coordonare documente, monitorizare, prevenire și protecție – doamna Doriana Ioana Radu;

— Compartimentul securitate și sănătate în muncă, medic primar medicina muncii – doamna dr. Rodica Ioana Ghiță;

— Compartimentul securitate și sănătate în muncă – doamna dr. Silvia Simona Creangă;

— Compartimentul securitate și sănătate în muncă – consilier superior Tiberiu Berechet;

2. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către autoritatea contractantă doar ofertantilor ale caror oferte sunt admisibile.

Aceste documente pot fi: certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016; alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici străini vor depune documente în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

Odată cu depunerea DUAE ofertantul va prezenta, dacă este cazul, angajamentul terțului susținător din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, acordul de asociere si/sau acordul de subcontractare.

Autoritatea contractantă solicită ca operatorii economici ce depun ofertă să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Autoritatea contractantă solicită prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care să ateste că obiectul contractului are corespondent în codul CAEN.

— Pentru persoanele juridice/fizice străine: documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate împreună cu traducerea autorizată în limba română;

— Certificatul constatator trebuie să certifice faptul că societatea comercială aparține categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului, respectiv are activitate corespunzătoare obiectului achiziției publice;

— Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valabile la data prezentării;

— Certificatul constatator va trebui prezentat de ofertant sau ofertant asociat, dacă este cazul, pentru partea de contract pe care o realizează.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii ale caror oferte au fost declarate ca fiind admisibile.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va completa DUAE în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. In mod obligatoriu, pentru fiecare contract inscris in DUAE in vederea demonstrarii experientei similare, se vor completa urmtoarele informatii: descrierea obiectului contractului si orice alte descrieri suplimentare din care sa rezulte faptul ca au fost livrate produse similare celor care fac obiectul procedurii de atribuire, valoarea fara TVA, data de incepere, data de incheiere, beneficiarul. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună) trebuie să facă dovada produselor similare furnizate în ultimii trei ani, calculați de la termenul-limită pentru depunerea ofertelor, din care să rezulte că acesta a furnizat produse similare celor care fac obiectul lotului pentru care se depune oferta la nivelul a unui sau mai multe contracte, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, astfel: în valoare cumulată de minimum 40 000,00 RON fără TVA în cazul depunerii unei oferte pentru lotul nr. 1; în valoare cumulată de minimum 25 000,00 RON fără TVA în cazul depunerii unei oferte pentru lotul nr. 2; în valoare cumulată de minimum 13 000,00 RON fără TVA în cazul depunerii unei oferte pentru lotul nr. 3; în valoare cumulată de minimum 20 000,00 RON fără TVA în cazul depunerii unei oferte pentru lotul nr. 4. Modul de calcul al perioadei de trei ani nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului-limită prevăzut în anunțul de participare publicat inițial. Prin produse similare se înțelege: Pentru lotul nr. 1: prin livrarea de produse similare se înțelege livrarea de echipamente de protectie impotriva infectarii sau raspandirii virusurilor. Pentru lotul nr. 2: prin livrarea de produse similare se înțelege livrarea de echipamente de protectie impotriva infectarii sau raspandirii virusurilor. Pentru loturile nr. 3 și 4: prin livrarea de produse similare se înțelege livrarea de orice fel de soluții pe bază de biocide destinate limitării răspândirii virusurilor.

Loturile: 1, 2, 3, 4. Proportia de subcontractare. Se va completa DUAE cu denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, procentul din contract la care se ridică partea/părţile respective.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către primii 10 ofertanti ofertanții clasati în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 132 alin. (2) din Norme. Aceste documente pot fi: certificate/contracte/documente relevante/procese-verbale de recepție/recomandări etc. emise sau contrasemnate de către beneficiarii produselor din contractele ce vor fi menționate în DUAE, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de mai sus și faptul că produsele au fost furnizate în conformitate cu obligațiile contractuale. Beneficiarii produselor pot fi din sectorul public sau privat. Documentele trebuie prezentate în limba română sau însoțite de traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice operator economic ofertant are dreptul:

1. să invoce susținerea unui terț, inclusiv atunci când acesta are și rol de subcontractant, și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează, în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016;

2. să participe în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016.

Se va prezenta acordul de subcontractare, la solicitarea autorității contractante, doar de către primii 10 ofertanti clasati în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 132 alin. (2) din Norme.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 10
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/10/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/10/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Autoritatea contractantă va încheia acordul-cadru cu toți ofertanții care au depus oferte admisibile dar nu mai mult de 10 operatori economici, iar contractele subsecvente vor fi atribuite acelui ofertant care în urma reluării competiției a ofertat prețul cel mai scăzut.

Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale în etapa de reofertare: în cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc în clasament, având prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP ofertanților aflați în această situație să transmită în format electronic prin SEAP o nouă propunere financiară, iar contractul subsecvent va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform termenelor precizate la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Ministerul Finanțelor Publice
Postal address: Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5
Town: București
Postal code: 050741
Country: Romania
E-mail: mihai.vasilescu@mfinante.gov.ro
Telephone: +40 213199758
Internet address: www.mfinante.gov.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/09/2020