Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 441520-2021

01/09/2021    S169

Poland-Lublin: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2021/S 169-441520

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
National registration number: 000001896
Postal address: ul. Akademicka 13
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-950
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Opalińska - Furtak, Piotr Majgier - Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl
Telephone: +48 814456603
Fax: +48 814456730
Internet address(es):
Main address: www.up.lublin.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://uplublin.eb2b.com.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://uplublin.eb2b.com.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 8 części.

Reference number: EZ-p/PNO/p-214/6/2021
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury naukowo – badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 8 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załącznikach od 1 do 8 SWZ (Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia), odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa jednokanałowego spektrofotometru mikropłytkowego dla Katedry Biofizyki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38433000 Spectrometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Miejsce wskazane odpowiednio do danej części w załączniku nr 1–8 do SWZ

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa jednokanałowego spektrofotometru mikropłytkowego dla Katedry Biofizyki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa analizatora tekstury dla Katedry Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SWZ

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38400000 Instruments for checking physical characteristics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Miejsce wskazane odpowiednio do danej części w załączniku nr 1–8 do SWZ

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa analizatora tekstury dla Katedry Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa zestawu do oznaczania błonnika pokarmowego dla Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zgodnie z opisem przedm. zamówienia określonym w zał. 3 do SWZ

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38500000 Checking and testing apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

miejsce wskazane odpowiednio do danej części w załączniku nr 1–8 do SWZ

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa zestawu do oznaczania błonnika pokarmowego dla Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zgodnie z opisem przedm. zamówienia określonym w zał. 3 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa kamery termowizyjnej dla Katedry Hodowli i Użytkowania Koni, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 4 do SWZ

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
38651600 Digital cameras
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

miejsce wskazane odpowiednio do danej części w załączniku nr 1–8 do SWZ

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa kamery termowizyjnej dla Katedry Hodowli i Użytkowania Koni, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 4 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji jakości na kamerę z urządzeniem sterującym / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa autoklawy dla Katedry Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do SWZ

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

miejsce wskazane odpowiednio do danej części w załączniku nr 1–8 do SWZ

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa autoklawu dla Katedry Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa młyna laboratoryjnego dla Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 do SWZ

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
42212000 Machinery for processing cereals or dried vegetables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

miejsce wskazane odpowiednio do danej części w załączniku nr 1–8 do SWZ

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa młyna laboratoryjnego dla Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa urządzenia do pomiaru szybkości przenikania tlenu przez folie opakowaniowe dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 7 do SWZ

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
38420000 Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

miejsce wskazane odpowiednio do danej części w załączniku nr 1–8 do SWZ

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa urządzenia do pomiaru szybkości przenikania tlenu przez folie opakowaniowe dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 7 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa analizatora biochemicznego na suche slajdy ze stacją umożliwiającą zarządzanie danymi dla Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, zgodnie z opisem w załączniku Nr 8 do SWZ

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434500 Biochemical analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

miejsce wskazane odpowiednio do danej części w załączniku nr 1–8 do SWZ

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa analizatora biochemicznego na suche slajdy ze stacją umożliwiającą zarządzanie danymi dla Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, zgodnie z opisem w załączniku Nr 8 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w n/w zakresie

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale XVI i XVII SIWZ.

1) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanym dalej JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/.

W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 37 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ, z zastrzeżeniem poniższych uwag:

a) w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

b) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną

3) Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert.

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału

w postępowaniu.

5) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Ciąg dalszy poniżej

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ciąg dalszy:

3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, - zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia

4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego – zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia,

5) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczącej zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji – zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia

6) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, – zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia,

7) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, tj. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia

8) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W tym zakresie zastosowanie ma art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie danych umożliwiających dostęp do tych środków.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt. 1) i 2) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) i 2). Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 8) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 12 do SIWZ

Zamawiający dopuszcza zmiany treści zawartej umowy na warunkach szczegółowo opisanych w treści projektowanych postanowień umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp -

składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp (art. 138 ust. 4 ustawy Pzp)

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/09/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zamawiającego https://uplublin.eb2b.com.pl/

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający wymaga

dokumentów, wymienionych w rozdz. XVIII SWZ i na zasadach w nim wskazanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych, oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

2. Do przygotowania oferty należy wykorzystać Formularz „Oferta Wykonawcy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ oraz Formularz Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1-8 do SWZ.

3. Oferta musi zawierać:

a) Formularz „Oferta Wykonawcy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;

b) Formularz Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, w zależności od części postępowania, na którą składana jest oferta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 8 do SWZ,

c) Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z instrukcją zawartą w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ,

d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

e) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

f) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 2 SWZ – jeżeli dotyczy

g) Dokument, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 4 SWZ – jeżeli dotyczy

4. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w Rozdziale XXXV SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: UZP, KIO
Town: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/08/2021