Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 441573-2021

01/09/2021    S169

Lithuania-Vilnius: Web server software package

2021/S 169-441573

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas"
National registration number: 300149794
Postal address: Sausio 13-osios g. 10
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 04347
Country: Lithuania
Contact person: Rūta Kiškytė-Botinienė
E-mail: r.botiniene@placiajuostis.lt
Telephone: +370 65992127
Internet address(es):
Main address: https://www.placiajuostis.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6045
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=582556
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=582556&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

IT infrastruktūros saugumo sprendimas

II.1.2)Main CPV code
48222000 Web server software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – IT infrastruktūros saugumo sprendimas. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
32522000 Telecommunications equipment
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas – IT infrastruktūros saugumo sprendimas. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra" programos 2 prioriteto "Informacinės visuomenės skatinimas" įgyvendinimo priemonė Nr. 02.1.1-CPVA-V-521“Naujos kartos prieigos plėtra". ES SF projektas Nr. 02.1.1-CPVA-V-521-01-0002 "Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra".

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjai, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Prievolių įvykdymas užtikrinamas pirkimo sutartyje nustatytais delspinigiais.

Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad Užsakovas privalo mokėti Tiekėjui (Rangovui) sumą, patvirtintą Tiekėjo (Rangovo) pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/10/2021
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – kainos ir kokybės santykį.

Posėdžio metu atveriami Tiekėjų vokai, kuriuose yra pasiūlymo kainos, techniniai duomenys, kita informacija ir dokumentai, kuriuos Tiekėjai turi pateikti viename voke.

Pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas. Pasiūlymas teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Pirkimo neskaidymo į pirkimo dalis pagrindimas: pirkimą skaidyti į dalis netikslinga dėl pirkimo objekto specifikos; išskaidžius pirkimą į dalis, perkančiajai organizacijai sutarčių vykdymas taptų per daug sudėtingas techniniu požiūriu ir brangesnis dėl atskirų pirkimo dalių suderinimo sudėtingumo, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas yra labai glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai vienareikšmiškai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų didelę riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį (pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyto sprendimo komponentai ir jų įrengimui reikalingos paslaugos yra tarpusavyje glaudžiai susiję, prekes tiekiant ir su jomis susijusias paslaugas atliekant keliems skirtingiems tiekėjams perkančiajai organizacijai būtų apsunkintas sutartinių įsipareigojimų vykdymas, koordinavimas, bei tiekiamos prekės ir paslaugos tarpusavyje būtų technologiškai nesuderinamos).

Pažymėtina, kad siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją iškelti techniniai reikalavimai, leidžiantys pasiekti rezultatą skirtingomis technologijomis. Įranga, nurodyta šio pirkimo techninėje specifikacijoje, yra tarpusavyje susijusi ir techniniu požiūriu neatskiriama. Techninio sprendimo parengimas ir įdiegimas apima sudėtingus, vienas nuo kito tiesiogiai priklausančius, vientisumo reikalaujančius darbus, kuriuos vykdant skirtingiems tiekėjams jų tinkamas įvykdymas taptų praktiškai neįgyvendinamu. Remiantis objekto specifiškumu, pirkimo objekto skaidymas į atskiras pirkimo objekto dalis yra netikslingas, kadangi nebus įmanoma užtikrinti kokybiško rezultato.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/08/2021