There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Supplies - 441910-2022

12/08/2022    S155

Slovakia-Poprad: Medical equipments

2022/S 155-441910

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnica Poprad a. s.
National registration number: 36513458
Postal address: Banícka 803/28
Town: Poprad
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Postal code: 05845
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: https://www.nemocnicapp.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9607
I.4)Type of the contracting authority
Other type: § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia

Reference number: 435898
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru - medicínskych prístrojov a zariadení a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky").

2. Predmet zákazky je rozdelený na deväť samostatných častí.

3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. B.1 súťažných podkladov.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 111 412.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
33111720 Angiography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti I. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. Multifunkčný diagnostický prístroj pre skiaskopicko-skiagrafické a intervenčné zákroky s plochým detektorom a 3D zobrazením - 1 ks.

Bližšia špecifikácia Časti I. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
33124120 Diagnostic ultrasound devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti II. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. Celotelový USG prístroj s fúziou MRI - 1 ks.

Bližšia špecifikácia Časti II. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
33124120 Diagnostic ultrasound devices
33141641 Probes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti III. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. USG prístroj s kardiologickou, lineárnou, konvexnou a TEE sondou - 1 ks.

Bližšia špecifikácia Časti III. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
33124120 Diagnostic ultrasound devices
33141641 Probes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti IV. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. USG prístroj komplexný - kardio, lineárna, konvexná sonda - 1 ks.

Bližšia špecifikácia Časti IV. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti V. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. Mobilný motorický RTG prístroj na štyroch kolieskach s integrovanou technikou digitálnych flat panelov - 1 ks.

Bližšia špecifikácia Časti V. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194100 Devices and instruments for infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti VI. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Infúzna technika - Lineárny dávkovač (s modalitou TCI) - 16 ks;

2. Infúzna technika - Volumetrický dávkovač (s modalitou TCI) - 4 ks;

3. Infúzna technika - Dokovacia stanica - komplet - 5 ks

Bližšia špecifikácia Časti VI. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
33192130 Motorised beds
33192100 Beds for medical use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti VII. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. Lôžko el. polohovateľné, RTG ložné plocha, aktívny antidekub. matrac, vrátane príslušenstva - 28 ks.

Bližšia špecifikácia Časti VII. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
31521000 Lamps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti VIII. predmetu zákazky je dodávka nasledovnej položky:

1. Mobilná vyšetrovacia lampa - 2 ks.

Bližšia špecifikácia Časti VIII. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33158300 Ultraviolet medical devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom Časti IX. predmetu zákazky je dodávka nasledovných položiek:

1. Germicídny žiarič 30W uzavretý, s ventilátorom, so spínacími hodinami - 42 ks;

2. Germicídny žiarič 36W s priamym žiarením, nástenný/ stropný s pohybovým senzorom - 4 ks;

3. Spínacie hodiny - 2 ks

Bližšia špecifikácia Časti IX. predmetu zákazky je uvedená v Prílohe B.1 Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AZB5

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky má byť z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302021AZB5 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 010-017947
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 7
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
National registration number: 36679607
Postal address: Školská 428
Town: Batizovce
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Postal code: 05935
Country: Slovakia
E-mail: jan.hudak@arjo-humanic.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 121 342.66 EUR
Total value of the contract/lot: 111 412.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na

vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií a nie je ani

zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/08/2022