Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 442466-2017

07/11/2017    S213

Magyarország-Budapest: Zsebszámítógépek

2017/S 213-442466

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK04804
Postai cím: Dunavirág u. 2–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lőrincz-Sárkány Krisztina
E-mail: beszerzes@posta.hu
Telefon: +36 307720477
Fax: +36 17678321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.posta.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
30213500 Zsebszámítógépek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer fejlesztése, a szükséges kiszolgáló infrastruktúra kialakítása, kézbesítő mobil eszközök és mobil hőnyomtatók szállítása a Magyar Posta Zrt. részére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 253 600 150.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30232000 Perifériás eszközök
30232100 Nyomtató- és rajzológépek
48820000 Szerverek
48600000 Adatbázis-kezelő és operációsrendszer-szoftvercsomag
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
72212000 Alkalmazási szoftverek programozási szolgáltatásai
72212517 IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72228000 Hardverintegrálási tanácsadó szolgáltatások
72250000 Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

MP Zrt. (1138 Bp., Dunavirág u. 2-6.).

MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp., Egressy út 35-51.

1095 Bp., Dandár u.23.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében az Elektronikus Kézbesítési Rendszer (EKR) kialakítása keretében:

— az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponens karakterfelismeréshez és/vagy Mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint a kialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére, valamint ebből 2000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania;

— az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szükséges kiszolgáló infrastruktúra eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis);

— 8 135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai valamint 1950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása és integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével;

— a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és forgatókönyv (tesztesetek egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokról készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum, Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet, HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány;

— kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás;

— közreműködés az Integrációs Rendszerterv elkészítésében;

— közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészítésében;

— közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési feladatokban;

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhöz az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki követelmények / Súlyszám: 1650
Minőségi kritérium - Név: Mobileszközök jótállása és megbízhatósága / Súlyszám: 2350
Ár - Súlyszám: 6000
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

2 200 db kézbesítői mobileszköz és tartozékai, valamint 950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása, valamint az Elektronikus Kézbesítési Rendszer üzemeltetési támogatása keretében 2500 óra üzemeltetési és 2 500 óra fejlesztési támogatása.

Az ajánlatkérő a vételi jogával – opcióval – tetszőleges számú részletben, szabadon rendelkezhet.

Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség szállítására az alapmennyiségre vállalt ajánlati áron és azonos szerződéses feltételekkel köteles.

A nyertes ajánlattevőnek semmilyen jogcímen nincs kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él vételi jogával.

Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván vételi jogával, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli nyilatkozattal, megrendelés kibocsátásával (lehívás) vállal kötelezettséget.

A mobil eszközök tekintetében az opciós megrendelésre csak a 8 135 db fix mennyiség teljes körű lehívását követően, legkésőbb 30.6.2019. napjáig, az üzemeltetési és a fejlesztői szakértői támogatás tekintetében a támogatás öt éves időtartama alatt kerülhet sor.

A megrendelés az ajánlatkérő vállalatirányítási rendszerében (SAP) rögzített egyedi megrendelés megküldésével történik, amelyben az ajánlatkérő közli a konkrét megrendelésre kerülő mennyiséget.

A megrendelés kézhezvételével az ajánlatkérő és az ajánlattevő között a megrendelt mennyiség vonatkozásában egyedi ügylet jön létre.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosítószámú kiemelt projekt.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 088-171508
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Kft.
Postai cím: Montevideó u. 16/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: tenderek@sagemcom.hu
Telefon: +36 13991020
Fax: +36 13991020
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 390 325 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 253 600 150.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, és székhelye:

1. Sagemcom Magyarország Kft. (1037 Budapest, Montevideó u. 16/A.).

2.S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.).

3. T-SYSTEMS Magyarország Zrt. (1143 Budapest, Gizella út 51-57.).

4.Getronics Magyarország Kft. (1027 Budapest, Henger u. 2/B).

2.Alvállalkozók igénybevétele valószínűsíthető az alábbi tevékenységre: rendszertervezés; szoftverfejlesztés; minőségbiztosítás; eszközök telepítése.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/11/2017