Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 443799-2021

03/09/2021    S171

Magyarország-Debrecen: Laboratóriumi épület kivitelezése

2021/S 171-443799

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csepregi Judit
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu
Telefon: +36 52512700-73061
Fax: +36 52258670-73070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kancellaria.unideb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DEK-951_PILOT Kutatólaboratórium létrehozása

Hivatkozási szám: EKR001167722020
II.1.2)Fő CPV-kód
45214610 Laboratóriumi épület kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

DEK-951_Vállalkozási szerződés PILOT Kutatólaboratórium létrehozására a Debrecen, Vezér utcai Agrár Innovációs Park területén GINOP-2.3.1-20-2020-00002 sz. pályázat keretein belül

A műszaki dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen közvetlenül, ingyenesen innen tölthető le: a https://kancellaria.unideb.hu/hu/node/225.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR-en kívül teszi közzé, tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentáció olyan nagy méretű fájlokat tartalmaz, amelyek még tömörítve is önmagukban meghaladják az EKR feltöltési korlátját, így azokat lehetetlen az EKR-ben közzétenni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ezenkívül minden kommunikációt az EKR-ben kell lefolytatni (pl. kiegészítő tájékoztatás kérés, ajánlat beadás stb.).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 803 703 784.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214400 Egyetemi épületek kivitelezése
45214610 Laboratóriumi épület kivitelezése
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45324000 Gipszkartonozás
45350000 Gépészeti szerelések
45432130 Padlóburkolás
45442100 Festés
45453000 Nagyjavítás és felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4032 Debrecen, Vezér utcai Agrár Innovációs Park (hrsz.: 0204/36)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Debreceni Egyetem PILOT Kutatólaboratórium létrehozását tervezi a Debrecen, Vezér utcai Agrár Innovációs Park (hrsz.: 0204/36) területén.

A kutatólaboratóriumban két egymástól elválasztott területen biológiai hatóanyagok steril gyártási technológiával történő ellátása (eukariota és prokariota organoumuso, ill. populációk és törzsek fermentálása, formulálása, liofilizálása és tárolása BSL2 szintű munkakörnyezetben) fog folyni. Az épület funkcionálisan a kutató helyiségekből (technológiai tér) és az ezt kiszolgáló irodákból, vizes blokkokból, speciális és általános gépészeti terekből áll össze.

A beruházás során létrejövő létesítménnyel kapcsolatos fizikai paraméterek:

Telek mérete: 7153,00 m2

Tervezett Kutatólaboratórium bruttó alapterülete: 1247,96 m2

- földszint: 1057,60 m2

- gépészeti szint: 1094,44 m2

- tetőfelépítmény: 16,55 m2

Tervezett Kutatólaboratórium nettó (hasznos) alapterülete: 2168,59 m2

Beépítettség mértéke: 17,45 %

Utak, burkolt felületek: 1259,51 m2

Összes beépített és burkolt terület: 2507,47 m2

Zöldterületi arány: 63,62 %

Építménymagasság: 8,27 m

A steril tisztatéri gyártó tevékenység: 13300*31315*3200 mm külső méretű, 100 mm vastagságú PIR töltetű sík felületű falszerkezettel 100 mm vastagságú PIR töltetű síkfelületű mennyezettel, mindkét oldalán RAL9002 porszórt kivitelben, védőfóliával ellátva, lemez felület mindkét oldalon: 0,6 mm, 25my bevonat vastagsággal, fal- és mennyezeti szerkezetek nútos csatlakozású kialakításával készül.

Az épületben 386,21 m2 nettó alapterületű steril tisztatéri helyiség épül.

A steril tisztatérben aluprofilos tisztatéri ajtók kerülnek beépítésre 2 db 750 x 2100 mm, 28 db 1000 x 2100 mm, 4 db 1400 x 2400 mm névleges méretben, 60 mm ajtólap vastagsággal, eloxált aluminimum kivitelben, tisztatéri falhoz csatlakozó profilos tokszerkezettel, 3 irányban állítható alumínium szerkezetű tisztatéri zsanérokkal, automata mozgó küszöbbel, 24V elektromos csapretesz beépítésével az ajtólapok felső pozíciójába alaphelyzetben nyitott állapotban, zöld-piros állapotjelző és vésznyitó nyomógombokkal felszerelve.

A steril tisztatérben aktív anyagátadó kerül beépítésre 4 db 800 x 800 x 1658 mm, 3 db 800 x 800 x 800 mm méretben, 50 mm szerkezeti vastagsággal, PIR keményhab töltet szigeteléssel, eloxált alumínium ajtólappal, biztonsági üvegezéssel, felső steril szűrődobozzal, 100 mm légtechnikai csatlakozással, Beépített HEPA H14 steril szűrővel (150 mm), ISO14644 tisztatéri megfelelőséggel.

A steril tisztatérben passzív anyagátadó kerül beépítésre 4 db 800 x 800 x 800 mm mérettel, 50 mm szerkezeti vastagsággal, PIR keményhab töltet szigeteléssel, eloxált alumínium ajtólappal, biztonsági üvegezéssel, ISO14644 tisztatéri megfelelőséggel.

Az épület külső homlokzatain 791,22 m2 felületen egy rétegben, 1 mm-es szemcsemérettel szürke színű nemesvakolat készül.

A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervek és árazatlan költségvetések) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

Jelen eljárás keretében megvalósuló építési-szerelési munkák engedélyköteles építési tevékenységnek minősülnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M.1.1.) alkalmassági követelményre bemutatott,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.1.2.) alkalmassági követelményre bemutatott,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉG jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.1.3.) alkalmassági követelményre bemutatott ,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉV jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 4. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-2.3.1-20-2020-00002

II.2.14)További információk

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 242-595323
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/08/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 021_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím: http://www.strabag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 803 703 784.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Villamos munkák, Épületgépészet, Belsőépítészet, Épületfelügyelet, Technológia, Tisztatér, Építészeti munkák, Szerkezetépítés, Közműépítés, Útépítés, Kertészet, Tereprendezés, Földmunkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők adatai:

- Strabag Építőipari Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.) adószám: 10776456-4-43;

- Dryvit Profi Kft. (4030 Debrecen, Karabély utca 3.) adószám: 24880521-2-09;

- Hunép Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36.) adószám: 12656770-2-09;

- PEKA BAU 2000 Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi utca 37.) adószám: 12513712-2-05;

- Gyémánt-Net Kft. (4100 Berettyóújfalu, Gábor Áron utca 12.) adószám: 13684170-2-09; Radel&Hahn Zrt. (4028 Debrecen, Kassai út 92.) adószám: 10701489-2-09; Társ-95 Kft. (4030 Debrecen, Diószegi utca 32-34.) adószám: 12461866-2-09 közös ajánlattevők

- Laterex Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.) adószám: 25098367-2-43;

- Keviép Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.) adószám: 11149422-2-09.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/08/2021