Szolgáltatások - 443962-2014

Normál nézet megjelenítése

30/12/2014    S250    Európai Parlament - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Luxemburg-Luxembourg: 06A70/2014/M066 – Segítségnyújtás az Európai Parlament strasbourgi épületeinek műszaki igazgatásához

2014/S 250-443962

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: KAD Kirchberg
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2929
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=666
Címzett: Szerződéskötő és Közbeszerzési Egység
E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=666

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
06A70/2014/M066 – Segítségnyújtás az Európai Parlament strasbourgi épületeinek műszaki igazgatásához.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: Strasbourg.

NUTS-kód FR42 Alsace

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Segítségnyújtás az Európai Parlament strasbourgi épületeinek műszaki igazgatásához, főként az épületek karbantartásáért felelős vállalkozók felügyelete.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

71315200 Építési tanácsadó szolgáltatások, 71311100 Általános mérnöki támogatási szolgáltatások, 71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások, 71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások, 71315100 Építőanyaggal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások, 71315210 Gépészeti tanácsadó szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Maximális mennyiség: 18 700 óra szolgáltatás évente.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 4
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Havi számlázás a ténylegesen ledolgozott órák alapján.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: 1. kötelező helyszíni szemlére kerül sor a 2.2.2015 keltezésű napon; lásd a pályázati dokumentációt;
2. az Európai Parlament fenntartja annak lehetőségét, hogy tárgyalásos eljárás alapján a szolgáltatások ismételt teljesítését kérje (az alkalmazási szabályok 134. cikke (1) bekezdésének f) pontja).
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. az utóbbi 2 lezárt pénzügyi évre visszamenően legalább 3 000 000 EUR éves forgalom a releváns szakterületen;
2. az utóbbi 2 lezárt pénzügyi év végén pozitív bruttó működési eredmény (EBITDA);
3. szakmai felelősségbiztosítás.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
megfelelő műszaki és szakmai alkalmasság az e szerződés szerintiekhez hasonló szolgáltatások nyújtása terén szerzett tapasztalat, a belső irányítás és a szabályozói ellenőrzés terén meglévő professzionalizmus, valamint a speciális készségek tekintetében, az alkalmazottak képesítéseivel és tapasztalataival alátámasztva.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

referenciaszint: többéves tapasztalat 50 000 m2-t meghaladó területű épületek műszaki igazgatásához biztosítandó segítségnyújtás terén, a pályázó alkalmazottai között szerepelnie kell legalább 7 képesített építésznek vagy mérnöknek és az alkalmazottaknak megfelelő tapasztalattal kell rendelkezniük a francia jogszabályok szerinti munkavégzés terén. Lásd még a pályázati dokumentációt.

III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
06A70/2014/M066.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
16.2.2015
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 180 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23.2.2015

Hely:

Luxembourg.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a feltételeket lásd a felhívásban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
VI.3)További információk
Kötelező helyszíni szemlére kerül sor Strasbourgban február 2-án; lásd a pályázati dokumentációt.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internetcím: http://curia.europa.eu

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Európai ombudsman
Város: Strasbourg
Ország: Franciaország
Internetcím: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
18.12.2014