A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 445232-2021

03/09/2021    S171

Magyarország-Budapest: Szögesdrót

2021/S 171-445232

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27084377251
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Telefon: +36 13819400
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vbuzrt.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Parancsnoksága
Nemzeti azonosító szám: 15839819251
Postai cím: Mészáros Lázár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Böröndi Gábor
E-mail: mh.pkh@mil.hu
Telefon: +36 14741346
Fax: +36 14741141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelem.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: A Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: honvédelem, rendvédelem biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Erődítési elemek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000504762021
II.1.2)Fő CPV-kód
44312300 Szögesdrót
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Erődítési elemek beszerzése (GYODA, HOMOKFAL BÁSTYA) a KKD mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint, az alábbi mennyiségben:

Gyalogsági drótakadály: 230 db

A Kbt. 58. § (1) bekezdés szerinti mennyiségi eltérés: +4 db

Homokfal bástya: 450 készlet

A Kbt. 58. § (1) bekezdés szerinti mennyiségi eltérés: +7 készlet

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 87 440 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34928300 Biztonsági védőfalak
44312300 Szögesdrót
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest, Újszász u. 37-39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Erődítési elemek beszerzése (GYODA, HOMOKFAL BÁSTYA) a KKD mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint, az alábbi mennyiségben:

Gyalogsági drótakadály: 230 db

Homokfal bástya: 450 készlet

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Megjegyzés a II.2.5) ponthoz: A Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont (Nettó összár Ft).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott. Jelen beszerzés esetén kizárólagos jogok védelme indokolta, hogy a szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel kerüljön megkötésre, mivel az ajánlattételre felhívott FER-TEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezik a beszerzés tárgyát képező termékek használati mintaoltalmi jogával, tehát a kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag a FER-TEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal köthető meg a szerződés a fenti árubeszerzés tárgyában.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 149-396941
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: VBÜ/HBI/94-35/2021
Elnevezés:

Erődítési elemek beszerzése (GYODA, HOMOKFAL BÁSTYA)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/08/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fer-Tex Ipari Kereskedelmi és szolgáltató korlátolt felelődésű társaság
Nemzeti azonosító szám: 10644618213
Postai cím: Csépi Út 66
Város: Tököl
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 2316
Ország: Magyarország
E-mail: spoky82@gmail.com
Telefon: +36 304797197
Fax: +36 24536860
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70 866 142.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 87 440 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 10644618-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/08/2021