Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 445439-2021

03/09/2021    S171

Magyarország-Szombathely: Kerékpárok

2021/S 171-445439

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15733658218
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Hajnalka
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Telefon: +36 94520201
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szombathely.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathelyi kerékpár (közbringa) rendszer

Hivatkozási szám: EKR000050812021
II.1.2)Fő CPV-kód
34430000 Kerékpárok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 azonosító számú „Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló közösségi kerékpár rendszer megvalósítása kapcsolódó szolgáltatásokkal vállalkozási és szolgáltatási elemekkel vegyes szállítási szerződés keretében.

1./ Gyűjtő (dokkoló állomások): Gyűjtő (dokkoló) állomások létesítése, állomásonként 10 db kerékpárállással, tüzihorganyzott szénacél, porszórt felülettel, hardver elemekkel, elektromos zárral, RFID olvasóval, 1 db vezérlő egységgel, routerrel, mini PC-vel, hűtőventillátorral, továbbá az ehhez szükséges burkolat bontással, helyreállítással és törmelék elszállítással, a dokkolók elektromos ellátásához és megtáplálásához 1x32A mérőszekrény elhelyezése helyszínenként.

2./ Elektromos kerékpárok: Parkolónként 5 db, összesen 30 db elektromos kerékpár szállítása, elhelyezése és üzembe helyezése. A kerékpároknak alumínium vázzal, 26"-os kerékkel, 3 sebességes agyváltóval, defektmentes gumikkal, 10,5 Ah lítium akkumulátorral, 250 W egyenáramú motorral, vezérlő egységgel, alu kosárral, zselés üléssel, beépített nyomkövető GPS vevővel, zárral, reklámhordozó felületű hátsó csomagtartóval és IP 65 védettséggel kell rendelkezniük. A kerékpárok bruttó tömege ne haladja meg a 25 kg-ot. A kerékpárok hajtását 50%-ban BLDC szénkefe nélküli egyenáramú motor biztosítsa. A kerékpárok első V fékkel és kontrafékkel rendelkezzenek. A kerékpárok lámpája a dokkolóból kihúzva automatikusan kapcsoljon be. Az elektromos kerékpárok akkumulátora a vázban vagy más helyen legyen elrejtve és csak speciális szerszámmal legyen kiszerelhető. Az akkumulátorok töltése a dokkolón keresztül automatikusan történjen, így biztosítsa, hogy az elektromos rásegítés folyamatosan elérhető legyen. Az akkumulátor teljesítménye minimálisan 50 km út megtételére legyen elegendő. A kerékpárok feleljenek meg az európai PEDELEC-szabványnak (EU directive 2002/24/EC). A rásegítés 25 km/h sebesség átlépése után álljon le és a motor ereje ne lépje túl a 300 wattos teljesítményt. A rásegítő motornak meg kell felelnie az EN 15194 EU szabványnak (EPAC - Electrically Power Assisted Cycles, PENDELEC-Pedal Electric Cycle). A kerékpárok felszereltsége feleljen meg a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott kötelező felszereltségi előírásoknak is.

3./ Valós idejű nyomonkövetési rendszer Az elektromos kerékpárok valós idejű nyomkövető rendszerrel felszerelése, informatikai hátterének kiépítése (pillanatnyi helyzet és az akkumulátorok állapotának lekérdezhetősége, valós idejű nyomkövető rendszerben naplózás és útvonalak visszakövethetősége biztosított legyen).

4./A közbringa-rendszer átadását követő próbaüzem biztosítása, amely magában foglalja a rendszer rendeltetésszerű használatához és működéséhez szükséges valamennyi feltétel kialakítását, ideértve a szükséges személyzet, eszközök, szerviz biztosítását, a weblap működésének beindítását, valamint az Ajánlatkérő által kiválasztásra kerülő üzemeltető betanítását. A próbaüzem időtartama a közbringa-rendszer átadás-átvételétől számított 1 hónap. A próbaüzem időtartama alatt a rendszer üzemfolytonossága, rendelkezésre állása el kell érje a 90 %-ot.

5./ A próbaüzemet követő garanciális időszak alatti rendelkezésre állás hiba esetére.

A közbeszerzési dokumentumokban a beszerzendő termékek esetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, alkalmazható más, a megadottal egyenértékű paraméterekkel rendelkező eszköz. Ennek megfelelően az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban és az árazatlan költségvetésben megnevezett tárgyak esetén azzal egyenértékű eszközt is elfogad. Ajánlatkérő az egyenértékűséget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki paraméterek alapján vizsgálja.

A leszállítandó termékek, berendezések, eszközök részletes specifikációját (a minőségi és műszaki elvárásokat) a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Karakterkorlátok miatt folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34430000 Kerékpárok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Szombahely, Éhen Gyula tér (6752 hrsz.), Fő tér (6259/9 és 6348 hrsz.), Ady tér (6027/1 hrsz.), Csónakázó-tó (3683/2 hrsz.), ELTE-SEK A-C épület (5636 hrsz.), Markusovszky Kórház (2689/3 hrsz.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 azonosító számú „Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló közösségi kerékpár rendszer megvalósítása kapcsolódó szolgáltatásokkal vállalkozási és szolgáltatási elemekkel vegyes szállítási szerződés keretében.

1./ Gyűjtő (dokkoló állomások): Gyűjtő (dokkoló) állomások létesítése, állomásonként 10 db kerékpárállással, tüzihorganyzott szénacél, porszórt felülettel, hardver elemekkel, elektromos zárral, RFID olvasóval, 1 db vezérlő egységgel, routerrel, mini PC-vel, hűtőventillátorral, továbbá az ehhez szükséges burkolat bontással, helyreállítással és törmelék elszállítással, a dokkolók elektromos ellátásához és megtáplálásához 1x32A mérőszekrény elhelyezése helyszínenként.

2./ Elektromos kerékpárok: Parkolónként 5 db, összesen 30 db elektromos kerékpár szállítása, elhelyezése és üzembe helyezése. A kerékpároknak alumínium vázzal, 26"-os kerékkel, 3 sebességes agyváltóval, defektmentes gumikkal, 10,5 Ah lítium akkumulátorral, 250 W egyenáramú motorral, vezérlő egységgel, alu kosárral, zselés üléssel, beépített nyomkövető GPS vevővel, zárral, reklámhordozó felületű hátsó csomagtartóval és IP 65 védettséggel kell rendelkezniük. A kerékpárok bruttó tömege ne haladja meg a 25 kg-ot. A kerékpárok hajtását 50%-ban BLDC szénkefe nélküli egyenáramú motor biztosítsa. A kerékpárok első V fékkel és kontrafékkel rendelkezzenek. A kerékpárok lámpája a dokkolóból kihúzva automatikusan kapcsoljon be. Az elektromos kerékpárok akkumulátora a vázban vagy más helyen legyen elrejtve és csak speciális szerszámmal legyen kiszerelhető. Az akkumulátorok töltése a dokkolón keresztül automatikusan történjen, így biztosítsa, hogy az elektromos rásegítés folyamatosan elérhető legyen. Az akkumulátor teljesítménye minimálisan 50 km út megtételére legyen elegendő. A kerékpárok feleljenek meg az európai PEDELEC-szabványnak (EU directive 2002/24/EC). A rásegítés 25 km/h sebesség átlépése után álljon le és a motor ereje ne lépje túl a 300 wattos teljesítményt. A rásegítő motornak meg kell felelnie az EN 15194 EU szabványnak (EPAC - Electrically Power Assisted Cycles, PENDELEC-Pedal Electric Cycle). A kerékpárok felszereltsége feleljen meg a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott kötelező felszereltségi előírásoknak is.

3./ Valós idejű nyomonkövetési rendszer Az elektromos kerékpárok valós idejű nyomkövető rendszerrel felszerelése, informatikai hátterének kiépítése (pillanatnyi helyzet és az akkumulátorok állapotának lekérdezhetősége, valós idejű nyomkövető rendszerben naplózás és útvonalak visszakövethetősége biztosított legyen).

4./A közbringa-rendszer átadását követő próbaüzem biztosítása, amely magában foglalja a rendszer rendeltetésszerű használatához és működéséhez szükséges valamennyi feltétel kialakítását, ideértve a szükséges személyzet, eszközök, szerviz biztosítását, a weblap működésének beindítását, valamint az Ajánlatkérő által kiválasztásra kerülő üzemeltető betanítását. A próbaüzem időtartama a közbringa-rendszer átadás-átvételétől számított 1 hónap. A próbaüzem időtartama alatt a rendszer üzemfolytonossága, rendelkezésre állása el kell érje a 90 %-ot.

5./ A próbaüzemet követő garanciális időszak alatti rendelkezésre állás hiba esetére.

A közbeszerzési dokumentumokban a beszerzendő termékek esetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, alkalmazható más, a megadottal egyenértékű paraméterekkel rendelkező eszköz. Ennek megfelelően az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban és az árazatlan költségvetésben megnevezett tárgyak esetén azzal egyenértékű eszközt is elfogad. Ajánlatkérő az egyenértékűséget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki paraméterek alapján vizsgálja.

A leszállítandó termékek, berendezések, eszközök részletes specifikációját (a minőségi és műszaki elvárásokat) a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Karakterkorlátok miatt folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3.) M2) a) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet projektvezetői(-helyettesi) szakmai tapasztalata (projektek száma (db), min. 0, max. 3) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Jótállás mértéke a közbringa-rendszer évi legalább 90 %-os hibamentes rendelkezésre állása tekintetében a próbaüzem lezárását követően (hónap, min. 18, max. 54) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001

II.2.14)További információk

1./ Ár szempont megnevezése: Összesített nettó ajánlati ár (Ft).

2./ Ajánlatkérő a közbringa-rendszer teljes és működőképes kiépítését (100 %-os készültségi szint) a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül igényli. A teljesítési határidőbe az átadás-átvételi eljárás időtartama is beleszámít. Ezt követi a próbaüzem, amely a közbringa-rendszer átadás-átvételétől számított 1 hónap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 085-219136
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Szombathelyi kerékpár (közbringa) rendszer - EKR000050812021

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1./ A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra: a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

A Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

A Kbt. 75. § (2) bekezdése b) pontja szerint az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

Az eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: 51 902 080 Ft.

A rendelkezésére álló anyagi fedezet összege igazolható módon nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

2./ Az eredménytelenségi okra tekintettel Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést.

3./ Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtották be, a következő megajánlásokkal:

3.1./ Ajánlattevő neve, székhelye/címe: T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., adószám: 12928099-2-44)

3.1.1./ Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 74 999 100 Ft

3.1.2./ A felhívás III.1.3.) M2) a) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet projektvezetői(-helyettesi) szakmai tapasztalata (projektek száma (db), min. 0, max. 3): 3 db

3.1.3./ Jótállás mértéke a közbringa-rendszer évi legalább 90 %-os hibamentes rendelkezésre állása tekintetében a próbaüzem lezárását követően (hónap, min. 18, max. 54): 18 hónap

3.2./ Ajánlattevő neve, székhelye/címe: New Line Technologies Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., adószám: 22783459-2-41)

3.2.1./ Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 98 701 575 Ft

3.2.2./ A felhívás III.1.3.) M2) a) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet projektvezetői(-helyettesi) szakmai tapasztalata (projektek száma (db), min. 0, max. 3): 3 db

3.2.3./ Jótállás mértéke a közbringa-rendszer évi legalább 90 %-os hibamentes rendelkezésre állása tekintetében a próbaüzem lezárását követően (hónap, min. 18, max. 54): 24 hónap

4./ A közbeszerzési eljárás lefolytatását a közbeszerzésekért felelős miniszter a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) XVI. fejezet 36. cím alatt részletezettek szerint ellenőrizte és az eljárás vonatkozásában a Korm. rendelet 106. § (1) bekezdése szerinti támogató tartalmú záró tanúsítványt állított ki. A tanúsítvány száma, kelte: KSZ-53/518/5/2021, 2021. augusztus 25., EPTK KB FAIR azonosító: 2021/02/00962/Á

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1./ Jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148. §-a szerint.

2./ A felhívás II.1.4.) és II.2.4) pontjának folytatása:

Helyszínek:

- A Vasútállomásnál az Éhen Gyula téren a támaszok elhelyezésekor kiépített térkő burkolatra kell elhelyezni a 10 db dokkolót, amelynek darabszáma szükség szerint bővíthető. A dokkolók elektromos megtáplálását a tér déli részén lévő parkoló automatától induló tervezett védőcsövön keresztül lehet megoldani.

- A Fő téren a tér teljes területe térkő burkolatú, amelyen a 10 db dokkoló telepítését kell elvégezni. Új burkolatot nem kell készíteni, a meglévő térkő burkolat jó minőségű. Az elektromos megtáplálást a helyszínrajzon ábrázolt elektromos szekrényből induló tervezett védőcsövön keresztül lehet megoldani.

- Az Ady téren a támaszok elhelyezésekor kiépített térkő burkolatra kell elhelyezni a 10 db dokkolót. A dokkolók elektromos megtáplálását a tér ÉNY-i sarkán lévő elektromos szekrényből induló tervezett védőcsövön keresztül lehet megoldani.

- A Csónakázó-tónál a gépjármű parkoló bejárata mellé a pihenő részen a meglévő térkő burkolaton 10 db dokkoló kerül elhelyezésre.

A dokkolók elektromos megtáplálását a parkoló DK-i sarkán lévő villamos elosztó szekrényből induló tervezett védőcsövön keresztül lehet megoldani.

- A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház bejáratával szemben található, a támaszok elhelyezésekor kiépített térkő burkolaton kell elhelyezni a 10 db dokkolót. A dokkolók elektromos megtáplálását a sporttelep sarkánál kiépített transzformátor állomásból lehet megoldani.

- Az ELTE-SEK A-C épület Tanárképző Főiskola bejáratának jobb oldali sarkához kell, a meglévő aszfalt burkolatú járdán elhelyezni a 10 db dokkolót. A dokkolók elektromos megtáplálását a Gagarin utca 2. sz. ház előtti villamos elosztó szekrényből induló tervezett védőcsövön keresztül lehet megoldani.

A helyszínenkénti elektromos tervek, részlettervek szükség szerinti elkészítése, engedélyeztetése, valamint az igénybejelentések beadása az ajánlattevő feladata.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/08/2021