The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 445746-2021

03/09/2021    S171

Poland-Dobryszyce: Solar collectors for heat production

2021/S 171-445746

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 150-398507)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Dobryszyce
National registration number: 772-22-59-998
Postal address: ul. Wolności 8
Town: Dobryszyce
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 97-505
Country: Poland
Contact person: Janusz Czapla
E-mail: gmina@dobryszyce.pl
Telephone: +48 4468111168
Internet address(es):
Main address: www.dobryszyce.i-bip.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób prywatnych w ramach projektu „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce”

Reference number: ZP.271.1.8.2021
II.1.2)Main CPV code
09331100 Solar collectors for heat production
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem 86 kompletów fabrycznie nowych instalacji solarnych na/w nieruchomościach/budynkach osób prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobryszyce. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie indywidualnych szkoleń użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji zamontowanych instalacji/urządzeń w miejscu ich zainstalowania.

2. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w załączniku nr 7 do swz.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/08/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 150-398507

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 04/11/2021

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 12/12/2021

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 06/09/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 14/09/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 06/09/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 14/08/2021
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: