Supplies - 445801-2021

03/09/2021    S171

Poland-Zawiercie: Solar photovoltaic modules

2021/S 171-445801

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Zawiercie
Postal address: ul. Leśna 2
Town: Zawiercie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-400
Country: Poland
Contact person: Jarosław Felczuk, Anna Siejka
E-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
Telephone: +48 324941252/+48 324941274
Fax: +48 326722684/+48 326721513
Internet address(es):
Main address: http://www.zawiercie.eu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa instalacji odnawaialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, łazy, poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Reference number: ZP.271.46.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
71320000 Engineering design services
45315600 Low-voltage installation work
45311100 Electrical wiring work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar gminy Zawiercie

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

W ramach CZĘŚCI II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem :

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 1,96 kW, w ilości 75 sztuk ( w tym Gmina Zawiercie 33 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 2,24 kW, w ilości 13 sztuk w tym GZ 10 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 2,52 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 2,80 kW, w ilości 283 sztuk w tym GZ 100 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,08 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,36 kW, w ilości 41 sztuk w tym GZ 23 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,64 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,92 kW, w ilości 491 sztuk w tym GZ 144 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 4,20 kW, w ilości 14 sztuk w tym GZ 7 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 4,48 kW, w ilości 24 sztuk w tym GZ 16 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 4,76 kW, w ilości 414 sztuk w tym GZ 111 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,04 kW, w ilości 16 sztuk w tym GZ 2 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,32 kW, w ilości 28 sztuk w tym GZ 15 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,60 kW, w ilości 9 sztuk w tym GZ 4 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,88 kW, w ilości 240 sztuk w tym GZ 54 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 6,16 kW, w ilości 8 sztuki w tym GZ1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 6,44 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 6,72 kW, w ilości 8 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,00 kW, w ilości 161 sztuk w tym GZ 40 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,28 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 2 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,56 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,84 kW, w ilości 63 sztuk w tym GZ 12 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 8,12 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 8,40 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 8,96 kW, w ilości 25 sztuk w tym GZ 6 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 9,24 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 9,52 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 9,80 kW, w ilości 85 sztuk w tym GZ 22 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 10,08 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 10,92 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 11,76 kW, w ilości 4 sztuk w tym GZ 2 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 14,00 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 14,84 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 16,24 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 21,00 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 1 mikro instalacja)

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1 odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.3 odnawialne źródła energii

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 047-117801

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 2
Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/03/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HYMON sp. z o.o.(dawniej HYMON ENERGY sp. z o.o.)
National registration number: 9930650091
Postal address: Dojazd 16A
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
Telephone: +48 575910300
Fax: +48 146572022
Internet address: www.hymon.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 9 861 690.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

cd z sekcji VII.2.2) przyczyny zmiany paneli fotowoltaicznych przyjętych w ofercie Wykonawcy:

Wnioskiem z dnia 03.03.2021r. Wykonawca HYMON ENERGY sp. z o.o. ( dawniej HYMON sp. z o.o. )zwróciła się do Zamawiającego, o zmianę modułów fotowoltaicznych MUNCHEN MSP280AS-30 na urządzenia marki AMERISOLAR AS-6M120HC 380W. Prośba wynikała z faktu, iż spółka HYMON przy składaniu oferty nie miała możliwości przewidzieć faktu, iż producent bez poinformowania swoich dostawców nie będzie w stanie realizować zamówienia zgodnie z ofertą uzyskana przed złożeniem oferty w postępowaniu. Przy próbie zamówienia towaru otrzymano informację, iż producent MUNCHEN ENERGIEPRODUKTE GmbH nie jest już w stanie wyprodukować modułów MSP280AS-30 o mocy jednostkowej 280Wp z uwagi na modernizację linii produkcyjnych oraz brak dostępności ogniw krzemowych polikrystalicznych o mocach odpowiadających sumarycznie 280 Wp w warunkach STC. Stany magazynowe producenta, również nie pozwalają na zrealizowanie zobowiązania ofertowego na dana ilość niezbędną do zrealizowania zamówienia. w związku z wymogami, do zastosowania w ramach montażu Wykonawca ma możliwość stosowania tylko modułów tego samego typu oraz tego samego producenta. Ponadto moduły dostarczone na miejsce montażu muszą zostać wyprodukowane maksymalnie 1 rok przed data dostawy.

Zastosowanie modułów AMERISOLAR AS-6M120HC 380W będzie skutkowało korzyścią dla klienta końcowego. Zastosowane instalacje będą cechowały się znacznie bardziej zaawansowaną technologią która wpłynie na sprawność całych systemów fotowoltaicznych, co z kolei przełoży się na lepsze uzyski jak i dłuższą żywotność modułów. Moduły o mocy 380W pozwolą na zagospodarowanie mniejszej powierzchni na dachach co wpłynie na pozytywnie w przypadku skomplikowanych połaci dachowych na zmniejszenie liczby modułów do osiągnięcia wymaganej mocy. Zastosowanie większej mocy modułów, również wiąże się z koniecznością zamontowania nieznacznie większych mocy instalacji w celu osiągnięcia minimum opisanego w SIWZ. Korzyści z tego idące pozwolą na uzyskanie większej produkcji energii elektrycznej dla klientów końcowych. Objawiać się to również będzie zainstalowaniem większej mocy sumarycznej dla wszystkich instalacji poprzez co Zamawiający osiągnie bez przeszkód deklarowane uzyski z całego projektu dla instalacji fotowoltaicznych

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorga.konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Pisma w post.odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektro.albo w postaci elektr., z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektr.albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się:

„1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stan. podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stan.podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogł. wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogł. w DZU UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogł.w BZP lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stano. pods.ego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekr. progi unijne.

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

Ze wzgl. na ogr. ilość zkaów cd. w sekcji VI.3) .

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: +48 224587840
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/08/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
VII.1.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
71320000 Engineering design services
45315600 Low-voltage installation work
45311100 Electrical wiring work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar Gminy Zawiercie

VII.1.4)Description of the procurement:

W ramach CZĘŚCI II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem :

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 1,96 kW, w ilości 75 sztuk ( w tym Gmina Zawiercie 33 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 2,24 kW, w ilości 13 sztuk w tym GZ 10 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 2,52 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 2,80 kW, w ilości 283 sztuk w tym GZ 100 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,08 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,36 kW, w ilości 41 sztuk w tym GZ 23 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,64 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,92 kW, w ilości 491 sztuk w tym GZ 144 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 4,20 kW, w ilości 14 sztuk w tym GZ 7 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 4,48 kW, w ilości 24 sztuk w tym GZ 16 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 4,76 kW, w ilości 414 sztuk w tym GZ 111 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,04 kW, w ilości 16 sztuk w tym GZ 2 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,32 kW, w ilości 28 sztuk w tym GZ 15 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,60 kW, w ilości 9 sztuk w tym GZ 4 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,88 kW, w ilości 240 sztuk w tym GZ 54 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 6,16 kW, w ilości 8 sztuki w tym GZ1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 6,44 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 6,72 kW, w ilości 8 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,00 kW, w ilości 161 sztuk w tym GZ 40 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,28 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 2 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,56 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,84 kW, w ilości 63 sztuk w tym GZ 12 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 8,12 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 8,40 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 8,96 kW, w ilości 25 sztuk w tym GZ 6 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 9,24 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 9,52 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 9,80 kW, w ilości 85 sztuk w tym GZ 22 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 10,08 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 10,92 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 11,76 kW, w ilości 4 sztuk w tym GZ 2 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 14,00 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 14,84 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 16,24 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 21,00 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 1 mikro instalacja)

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 9 891 690.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HYMON sp. z o.o. ( dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o.)
National registration number: 9930650091
Postal address: ul. Dojazd 16A
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
Telephone: +48 575910300
Fax: +48 146572022
Internet address: www.hymon.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

I. Zmianie ulega zapis § 2 ust. 1 pkt. 1.1 Umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Wykonanie wszystkich obowiązków objętych umową nastąpi w terminie nie później niż 12 miesięcy liczonych od dnia jej podpisania z zastrzeżeniem, iż:

1.1. przygotowanie i przedstawienie dokumentacji projektowych instalacji nastąpi nie później niż do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu sukcesywnie opracowane dokumentacje projektowe w celu zatwierdzenia i jak najszybszego rozpoczęcia wykonawstwa.

II. Zmiana paneli fotowoltaicznych przyjętych w ofercie Wykonawcy

cd z sekcji VII.2.2)

2.Wystąpiły okoliczności o których mowa w art. 15 r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zmianami) uprawniające Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić:

- Wykonawca pismem z dnia 23 kwietnia 2021 r. po uzupełnieniu pismem z dnia 27 kwietnia 2021 r. oraz 29 kwietna 2021 r. poinformował Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, mających wpływ na należyte wykonanie Umowy nr 124/2021 z dnia 1 marca 2021 r.,

- Zamawiający pismem z dnia 30 kwietnia 2021 r. przekazał Wykonawcy swoje stanowisko odnośnie wpływu okoliczności, o których mowa w pkt. 2 na należyte wykonanie Umowy nr 124/2021 z dnia 1 marca 2021 r.

dla osiągnięcia przewidzianego Umową celu jakim jest należyte wykonanie przedmiotu Umowy oraz przy uwzględnieniu specyfiki sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą – na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, ze zmianami) – zawarty został aneks w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt. 1.1 Umowy.

Uwaga do sekcji VII.1.4) oraz VII.1.6) oraz VII.2.3)

Ogłoszenie o modyfikacjach dotyczy modyfikacji umowy zawartej przez Gminę Zawiercie z firmą HYMON sp. z o.o., mimo iż ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 047117801 z dnia 09.03.2021 r. dotyczyło wyniku postępowania, które było udzielane przez Grupę Zamawiających: Gminę Irządze, Gminę Łazy, Gminę Poręba, Gminę Sosnowiec, Gminę Szczekociny, Gminę Zawiercie. Każdy z Zamawiających zawierał umowę na jego obszarze terytorialnym.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Zważywszy, że w toku wykonywania zamówienia publicznego, powierzonego przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie Umowy nr 124/2021 z dnia 1 marca 2021 r. – w związku z zaistnieniem podstaw opisanych w aneksie:1. powstała konieczność zmiany paneli fotowoltaicznych przyjętych w Ofercie Wykonawcy z dnia 11.12.2019 r.:- w dniu 4 marca 2021 r. Wykonawca złożył wniosek dotyczący konieczności zmiany zaoferowanych paneli fotowoltaicznych,- w dniu 13 kwietnia 2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi Wykonawcy wyrażając jednocześnie zgodę na dokonanie zmian w zakresie wskazanym we wniosku Wykonawcy;z uwagi na ograniczona ilość znaków, cd uzasadnienia wprowadzenia zmian w sekcji VII.2.1)z uwagi na ograniczona ilość znaków przyczyny zmiany paneli fotowoltaicznych opisane zostały w sekcji VI.3)

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 9 891 690.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 9 891 690.00 PLN