Szolgáltatások - 446065-2017

09/11/2017    S215

Belgium-Brüsszel: UCA 17/047 SAP-vel kapcsolatos szolgáltatások

2017/S 215-446065

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, secrétariat général
Postai cím: rue de la Loi 175
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: unité de coordination des acquisitions, bureau JL 10 70 KL
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3047
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3047
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

UCA 17/047 SAP-vel kapcsolatos szolgáltatások.

Hivatkozási szám: UCA 17/047.
II.1.2)Fő CPV-kód
72212442 Pénzügyi rendszer-szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlati felhívás célja SAP-vel kapcsolatos IT-szolgáltatások beszerzése az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága számára a SOS II pénzügyi információs rendszer karbantartása és fejlesztése, valamint új funkcióknak a változásmenedzsment keretében és az üzleti felhasználókkal együttműködésben történő megvalósítása érdekében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72267100 Informatikai szoftver karbantartása
80533100 Számítógépes képzési szolgáltatások
72261000 Szoftvertámogatási szolgáltatások
72212440 Pénzügyi elemző és elszámolási szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212451 Vállalatierőforrás-tervező szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága, az Európai Bíróság, az Európai Számvevőszék és az Európai Egyetemi Intézet által használt, az SAP ERP Central Component 6.0. rendszeren (az ún. SOS II rendszer) és a kapcsolódó termékeken (SAP BI, SAPPI, Solution Manager stb.) alapuló integrált pénzügyi információs rendszerrel kapcsolatos karbantartási, támogatási, képzési és tanácsadási szolgáltatások.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Minőségi kritériumok / Súlyszám: 60
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés 2 alkalommal, alkalmanként 12 hónapra automatikusan megújul, kivéve ha a keretszerződés folyamatban lévő időszakának lejárta előtt legalább 3 hónappal bármelyik fél hivatalosan értesíti a másik felet a szerződés felmondásáról. A megújítás nem változtat, illetve halaszt el semmilyen meglévő kötelezettséget.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Tanács Főtitkársága nem teszi közzé a szerződései becsült pénzértékét. A szolgáltatások/beszerzések becsült volumene a pályázati dokumentációban szerepel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/12/2017
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/01/2018
Helyi idő: 15:00
Hely:

A Főtitkárság pályázatértékelési bizottsága dönthet úgy, hogy lefordíttat egy pályázatot, amennyiben az a pályázat megértéséhez szükséges.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Minden ajánlattevőt legfeljebb 1 személy képviselhet, akinek nevét e-mailben (tendering@consilium.europa.eu) el kell küldeni legkésőbb 20.12.2017 dátumig.

A Főtitkárság épületeiben a pályázatbontás eredetileg tervezett napján zajló, előre nem látható események miatt a pályázatbontást rövid idővel annak időpontja előtt elhalaszthatják.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésének dátumától számított 2 hónapon belül, vagy értesítés hiányában a szóban forgó ügy ismertté válásának napjától számított 2 hónapon belül.

Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

Az eljárás határidejeit a távolság miatt egyszeri 10 napos időtartammal meghosszabbítják, az érintett fél szokásos lakó- vagy tartózkodási helyétől függetlenül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, Secrétariat Général – DGA4 – Unité de coordination des acquisitions
Postai cím: rue de la Loi 175
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetcím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3047
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/10/2017