Építési beruházás - 446859-2019

24/09/2019    S184

Magyarország-Budapest: Szálloda építése

2019/S 184-446859

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Palace Garden Hotel Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92194610
Postai cím: Veres Pálné utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sólyom Ádám
E-mail: adam.solyom@t-online.hu
Telefon: +36 309623377
Fax: +36 17002021
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.opten.hu/palace-garden-hotel-kft-c0109309333.html
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001056622019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001056622019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott szervezet (Kbt. 5. § (3) bekezdés)
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbead. üzemelt.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Palace Garden Hotel kialakítása - 2. eljárás

Hivatkozási szám: EKR001056622019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212411 Szálloda építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Palace Garden Hotel 4*-os szálloda tervezése és kivitelezése.

A projekt tervezett megvalósítása a TFC-1.2.1-2018 „Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - szálláshelyek létesítése - Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben” program keretében kerül sor.

A telek jelenleg beépített, a meglévő épület bontása nem engedély köteles tevékenység jelen pályázat tartalmazza.

A telken L alakban telepítendő épület 51,2*35,7 méter befoglaló méretű, összes hasznos alapterülete 2640,31 m2.

Funkció szempontjából a 23 szobás szálloda, a szállodát kiszolgáló területek (úgymint konyha, étterem, garázs, öltözők és irodák), illetve a wellness részleg különböztethető meg. A telken a tájolásnak és alaprajzi elrendezésnek köszönhetően belső pihenőkert kialakítható, mely a kültéri medencét és a wellness részleg kültéri funkcióit is magában foglalja.

A rendeltetési egység működéséhez szükséges mobíliák és bútorok, berendezési tárgyak nem képezik jelen beszerzés tárgyát.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

8600 Siófok, Vécsey Károly u. 20., hrsz.: 7473

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az új épület alapozása 1186 m2-en tartószerkezeti tervek szerint készül, vasbeton cölöpalapokkal és vízzáró lemezalappal, talajvízszint süllyesztés mellett.

A 3 szintes (pince, földszint és emelet) hotel épület 8,1 m magas, tartószerkezete jellemzően monolit vasbeton pillérváz, előregyártott elemekkel. Vízszintes teherhordó szerkezetek monolit vasbetonból készülnek, úgymint födémek, áthidalók és gerendák. A födémek általános helyen 25 cm vastagsággal, tartószerkezeti tervek szerint készített, méretezett vasalással kialakítva. Homlokzati határoló falak POROTHERM 30 Klíma Profi rendszerű vázkerámia falazóelemből készülnek. A pincében 25 cm vastag monolit vasbeton falak épülnek, megfelelő szigeteléssel ellátva. Itt kap helyet a garázs (371,79 m2) és a kiszolgáló területek többsége (konyha, dolgozói öltözők, gépészeti és elektromos helyiségek). A földszint 895,99 m2 alapterületén kap helyet a szálloda recepciója, étterme, irodái és konferenciaterme, valamint 10 szobája, melyből 1 akadálymentesített. A 772,03 m2 alapterületű második emeleten további 13 szoba kap helyet, melyből 3 lakosztály. Itt kerülnek elhelyezésre a kétszintes wellness tér egyéb szolgáltatást nyújtó helyiségei. A belső válaszfalak részben Porotherm rendszerben, részben gipszkarton szerkezettel készülnek. A szobák közötti falak akusztikailag méretezett 25 cm vastag SILKA lakáselválszó falazóelemből készülnek. A vendégtéri területeken 296,71 m2 épített, rejtett világítással ellátott tagolt gipszkarton álmennyezetek készülnek. A belső anyaghasználat, úgymint padló-, és falburkolatok a helyiségek funkciójának és igényszintjének megfelelően készül. Külső homlokzati megjelenését az anyagában természetes szálcement lapok és természetes fa hatású burkolatok határozzák meg. A kétszintes hotel részen 8,1 méteres homlokzati magasság, míg az étterem és wellness részen alacsonyabb, 4,6, illetve 7,1 méteres homlokzatmagasság a mérvadó. A homlokzatburkolatok az épület funkcionális tagolódását is jelképezik. Homlokzati nyílászárók jellemzően igen magas igényszintű alumínium nyílászáró szerkezetek 2, vagy 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Az lobby/étterem üvegfala strukturált alumínium függönyfal-szerkezet. Az épületen előtető készül gazdasági bejáratnál acél tartószerkezettel, biztonsági, edzett üvegből. A lapostetők nem járható, járható tetőterasz, és zöldtetős kialakításban.

A tervezési munkarésznek meg kell felelnie a 191/2009. Korm. rend. 1. mellékletében foglalt előírásoknak.

Tartalmaznia kell az építmény elhelyezését, funkcionális (térbeli - alaprajzi - szintbeli) elrendezését és homlokzati rendszerét, valamint össze kell hangolnia és a megvalósíthatóság, gazdaságosság és összeegyeztethetőség alapján egységes keretbe foglalja a szakági kiviteli tervezés során kialakított megoldásokat, tartószerkezeteket, technológiákat, vízgépészet, konyhatechnológia.

A munkarész a kivitelezéshez szükséges mértékben be kell mutatnia az összes építményrész, tartószerkezeti elem, beépített berendezés térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét, az építőmesteri, szakipari, épületasztalos, lakatos és egyéb feladatok műszaki megoldásait, az építmény épületszerkezeti-csomóponti részleteit, valamint az épület funkciójának és tematikájának megfelelő belsőépítészetet.

Tartalmaznia kell mindazon szakági terveket (épületgépészet, épületvillamosság), amely a komplett megvalósításhoz szükséges. Úgymint telekhatáron belüli közmű; vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetési; gázellátási, égéstermék elvezetési; fűtési, hűtési és légtechnikai terveket a megállapított tervezési határig. Az épületvillamossági kivitelezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell mindazon villamosenergia-ellátási, erőátviteli, világítási, mérési, vezérlési, szabályozási, gyengeáramú (informatikai, épületautomatikai, tűzjelző, hangosítási, TV, vagyonvédelmi stb.) villámvédelmi, érintés(hiba)védelmi, földelési, zavarvédelmi terveket, amelyek az építmény, épület megvalósításához elengedhetetlen.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1. pontra bevont szakember (Építési szakterület) alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (legfeljebb 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2. pontra bevont szakember (Építménygépészeti szakterület) alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (legfeljebb 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3. pontra bevont szakember (Épületvillamossági szakterület) alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (legfeljebb 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ahol konkrét gyártmány vagy típusmegjelölés szerepel, az csak a tárgy minimális műszaki követelménye miatt volt szükséges, ajánlatot azzal egyenértékű vagy jobb tartozékra, eszközre, elemre, jellegű dologra lehet tenni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek kell igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

a.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

b.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában Ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban történő szereplés tényét, illetve az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelmény teljesítését. MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlattevőnek az egységes európai közbesz. dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. A Kbt. 69. § (4) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rend. 8. §, 10. § 12-14. § és 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Alvállalkozók esetében az igazolás módja: a 321/2015. Korm. rend. 15. § szerint. Alkalmazásra kerülnek továbbá: Kbt. 64. §, 69. § (7), 74. § (1) b), 321/2015. Korm. rend. 3.§ (3), 18. § (1).

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében be kell nyújtani az ajánlatban a cégbírósához benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozatot kell benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő nem kéri a IV. részben szereplő információk részletes megadását, az ajánlattevőnek elegendő kitöltenie az egységes európai közbeszerzési dokumentum „alfa” szakaszát. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek kell igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja és a 19. § (5) bekezdése alapján az Ajánlattevő csatolja a jelen eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (épülettervezési és/vagy épületépítési munkák elvégzése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra is.

Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya (épülettervezési és/vagy épületépítési munkák elvégzése) szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.

Az alkalmassági követelménynek történő megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épülettervezési és/vagy épületépítési munkák elvégzése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 900 000 000 HUF összeget.

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő nem kéri a IV. részben szereplő információk részletes megadását, az ajánlattevőnek elegendő kitöltenie az egységes európai közbeszerzési dokumentum „alfa” szakaszát. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek kell igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

M.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az ajánlattevőnek a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (3) bekezdéseiben foglaltak szerint. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakembereknek megnevezése, valamint szakmai tapasztalatának ismertetése az ajánlattevő vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozatával történhet.

A szakemberek végzettségének igazolása a végzettség megszerzését igazoló iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával történhet.

Az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés igazolása végett bemutatott szakember tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell a bemutatott szakmai tapasztalat vonatkozásában az elvégzett tevékenység pontos tartalmát, azon szervezet nevét, akinek részére a munka elvégzésre került, valamint részéről a munka elvégzését megerősíteni képes személy nevét és telefonszámát, illetve a munka elvégzésének idejét év/hónap pontossággal. A nyilatkozatnak szintén tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint a szakember nyilatkozik, hogy az ajánlattevő általi bevonásáról és megjelöléséről tudomással bír, és az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében való közreműködésének nincs akadálya.

Az ajánlattevő nyilatkozatának a szakmai tapasztalat megszerzésének idejét év, hónap pontossággal kell tartalmaznia.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag az egész hónapokat veszi figyelembe, amelyek teljes időtartama alatt a szakember szakmai tapasztalatot szerzett.

A szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként!

Amennyiben az M.2.1.-M.2.3. pontok valamelyike tekintetében megnevezett szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében az Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített épületépítési munkák elvégzésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amely magában foglalt, vagy amelyek együttesen magukban foglaltak

— előre gyártott és/vagy monolit minimum kétszintes vasbeton szerkezetek építése,

— talajvízszint süllyesztés mellett végzett alapozás min. 800 m2 épület alapterülethez,

— rejtett világítással ellátott tagolt gipszkarton álmennyezet építése min. 220 m2 területen

Tárgyú és mennyiségű munkákat.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján az öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. Legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes MV-É vagy azzal egyenértékű más jogosultsággal.

M.2.2. Legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes MV-ÉG vagy azzal egyenértékű más jogosultsággal.

M.2.3. Legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes MV-ÉV vagy azzal egyenértékű más jogosultsággal.

Egy szakember kizárólag egy pozícióra vonatkozóan jelölhető meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenszolgáltatás a teljesítési igazolás alapján helyesen kiállított számla kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől 30 napon belül.

Ha az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-től eltérően a 322/2015. Korm. rend. 32/A. §-ban és 32/B. §-ban foglalt szabályok szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.

Előleg: 10 %

Előleg elszámolására arányosan, a részszámlákban kerül sor.

1 db előlegszámla, havonta 1 db részszámla és az átadás-átvételt követően 1 db végszámla állítható ki.

Részszámla havonta állítható ki az adott időszakban ténylegesen megvalósult teljesítés ellenértékével megegyező, a műszaki ellenőr által igazolt összegben. A 322/2015. Korm. rend. 32. § (4) és (5) bek. szerinti előírásoknak történő megfelelést biztosító kiegészítő rendelkezések a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/11/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/11/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1b) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő elektronikus úton kéri az ajánlatok benyújtását.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

3. A felhívásban valamennyi órában megadott határidő MAGYARORSZÁGi helyi idő szerint értendő.

4. A III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

5. FAKSZ: dr. Benkó Ádám, 00078

6. Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

7. Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgyát képező valamennyi feladatára kiterjedő all-risk építés-szerelési biztosítást (C.A.R. építésbiztosítást, dologi és felelősségbiztosítást) kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A megkötendő biztosítás felelősségbiztosítási részének tartalmaznia kell legalább 50 000 000 HUF/káresemény és legalább 100 000 000 HUF/év limitű felelősségbiztosítási értéket elérő felelősségbiztosítást. A beruházásnak kifejezetten nevesítésre kell kerülnie a felelősségbiztosításban, és az előírt kártérítési limiteknek kifejezetten a tárgyi beruházás tekintetében kell rendelkezésre állniuk.

8. Ajánlatkérő a 322/2015. Korm. rend. 8. § (2) bek. alapján előírja, hogy a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

9. Ajánlattevőnek, illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó személynek/szervezetnek is, amennyiben az eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2.1., M.2.2., és M.2.3. alpontjaiban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember nem szerepel a megjelöltek szerinti, érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal a kamarai névjegyzékben, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a megajánlott szakember a szerződés megkötéséig a területi kamarai névjegyzékben az érintett szakmagyakorlási jogosultsággal szerepelni fog.

10. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10

A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:

Minőségi szempontok mindegyike: egyenes arányosítás (a magasabb megajánlás a kedvezőbb)

Ár szempont: fordított arányosítás (az alacsonyabb megajánlás a kedvezőbb)

Ajánlatkérő valamennyi minőségi értékelési szempont esetében a 36 hónapos és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

11. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000 HUF, azaz tízmillió magyar forint

Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma, melyre a befizetés teljesíthető: 11705015-21455065-00000000

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: a pénzforgalmi szolgáltató által kiállított okirat, mely igazolja az átutalást; garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat

12. Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

13. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A VI.3) pont folytatása:

14. A részajánlat tétel kizárásának indokai: A munkarészek, munkaműveletek műszakilag összefonódnak. A részajánlattétel költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé és aránytalanul növelné meg a minőségbiztosítási kockázatot.

15. A szerződés biztosítékai:

Amennyiben a teljes ellenszolgáltatás 5 %-át meghaladó összegű előleg igénylésére kerül sor, a nyertes ajánlattevő köteles az előleg visszafizetésének biztosítékaként az előlegnek a Vállalkozói díj 5 %-át meghaladó részével megegyező mértékű biztosítékot nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott valamely formában, vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja alapján a Vállalkozó többségi tulajdonosának közokiratba foglalt készfizető kezességvállalása útján.

Ajánlattevő köteles a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti teljes – általános forgalmi adó nélküli – ellenszolgáltatás 2,5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot nyújtani. A biztosíték nyújtható a Kbt. Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott valamely formában.

Ajánlattevő köteles a létesítmény átadás-átvételének Ajánlatkérő általi igazolásától számított 5 munkanapon belül a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az átadás-átvétel időpontjától számított 24 hónap időtartamra a nettó Vállalkozói díj 2,5 %-ának megfelelő mértékű, az átadás-átvétel időpontjától számított 25.-ik hónaptól az átadás-átvétel időpontjától számított 36.-ik hónap időtartamra pedig a nettó Vállalkozói díj 1,25 %-ának megfelelő mértékű ún. jótállási biztosítékot nyújtani. A biztosíték nyújtható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott valamely módon.

Ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított legalább 36 hónapon keresztül jótállásra köteles (jótállási időszak) a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért.

A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a biztosítékok határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

16. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján ezúton jelzi a felhívásban, hogy a későbbiekben hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat egy hasonló új építési beruházás megrendelése esetében, ha a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) olyan változás áll be, amely lehetővé teszi nagyobb építmény megépítését, további épület szint(ek) megépítését. Az új építési beruházás összhangban áll az alap projekttel, melyre a jelen közbeszerzési eljárás irányul. Az új építési beruházás keretében az eredeti szobaszám megnövekedhet 15-30 db további szobával, a wellness mérete megnövekedhet további 120-300 m2 alapterülettel, a konferencia termek mérete pedig további 100-300 m2 alapterülettel.

17. A IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartama gyanánt meghatározott 2 hónap alatt 60 napot kell érteni a Kbt. 81. § (11) bekezdésének megfelelően.

18. Ajánlatkérő előírja a 322/2015. Korm. rendelet 11. §-a alapján, hogy az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a megrendelésre kerülő tervezési szolgáltatás vonatkozásában felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A megkötendő biztosítás felelősségbiztosítási részének tartalmaznia kell legalább 40 000 000 HUF/év limitű felelősségbiztosítási értéket elérő felelősségbiztosítást.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/09/2019