Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 449466-2019

Normál nézet megjelenítése

24/09/2019    S184

Magyarország-Budapest: Katonai szállító helikopterek

2019/S 184-449466

Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

Árubeszerzés

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Lehel u. 35–37.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Címzett: Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Honvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Adásvételi keretszerződés «Mi-8, Mi-17 típusú szállítóhelikopterek fenntartása» tárgyban
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (5008 Szolnok, Kilián út 1.),
MH Anyagellátó Raktárbázis (1163 Budapest, Újszász u. 37–39.)

NUTS-kód HU11 Budapest,HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Mi-8, Mi-17 típusú szállítóhelikopterek fenntartásához szükséges alkatrészek beszerzésére és berendezésekjavítására vonatkozó vállalkozói elemekkel bővített adásvételi keretszerződés.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35612400 Katonai szállító helikopterek, 50212000 Helikopterjavítási és -karbantartási szolgáltatások

II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 12 086 349,23 EUR
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
16-7/LK/Vbt/HBI/149/2019
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 066-155891 3.4.2019

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: „Mi-8, Mi-17 típusú szállítóhelikopterek fenntartása”
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
24.7.2019
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: AO Vertoljoti Rossziji
Postai cím: Pionyerszkaja u. 1.
Város: Moszkva
Postai irányítószám: 115054
Ország: Oroszország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 3 937 007 400,00 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 12 086 349,23 EUR
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Vbt. 142. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
20.9.2019