Szolgáltatások - 450515-2021

07/09/2021    S173

Spanyolország-Alicante: Orvosi szolgáltatások

2021/S 173-450515

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
Nemzeti azonosító szám: V-03965324
Postai cím: Avenida de Europa, 4
Város: Alicante
NUTS-kód: ES521 Alicante / Alacant
Postai irányítószám: 03008
Ország: Spanyolország
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8883
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8883
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Orvosi szolgáltatások

Hivatkozási szám: AO/004/21
II.1.2)Fő CPV-kód
85140000 Különféle egészségügyi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlati felhívás célja lépcsőzetes keretszerződés megkötése legfeljebb két nyertes ajánlattevővel orvosi szolgáltatások biztosítására, orvosi vizsgálatok és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére, valamint otthoni segítségnyújtási szolgáltatások biztosítására az EUIPO munkatársai számára.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ES521 Alicante / Alacant
A teljesítés fő helyszíne:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANYOLORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés a következő szolgáltatásokra terjed ki:

— orvosi szolgáltatások biztosítása az EUIPO személyzete egészségének az uniós rendeletekkel, különösen az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatával és a személyes adatok védelméről szóló rendeletekkel összhangban történő nyomon követése céljából. A szolgáltatások állhatnak egy vagy több pozícióból, melyeket egészségügyi tisztviselők, ápolók és adminisztratív asszisztensek tölthetnek be. Az egyes szerződések külön határozzák meg az igényelt pozíciók típusát és számát,

— vizsgálatok, laboratóriumi vizsgálatok és orvosi vizsgálatok elvégzése az EUIPO munkatársai számára, valamint új alkalmazottak felvételét megelőző vizsgálatok,

— otthoni segítségnyújtási szolgáltatás nyújtása azon alkalmazottak számára, akik átmenetileg nem képesek kisebb háztartási és öngondoskodási tevékenységek elvégzésére.

Az otthoni segítségnyújtási szolgáltatásokat főként, de nem kizárólagosan Alicantéban (Spanyolország) kell biztosítani, minden esetben az EUIPO 100 km-es körzetében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/10/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/10/2021
Helyi idő: 11:00
Hely:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANYOLORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Pályázónként legfeljebb 2 képviselő lehet jelen. A pályázónak két munkanappal a pályázatbontás előtt el kell küldenie a képviselők teljes nevét és személyiigazolvány-adatait az EUIPO-nak e-mailben következő címre: procurement@euipo.europa.eu.

Amennyiben az EUIPO az egészségügyi helyzet miatt nem engedélyezi majd látogatók belépését a létesítményekbe, előfordulhat, hogy a tenderbontásra videokonferencia útján kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A pályázati dokumentáció letölthető az I.3) szakaszban megadott címről. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket, módosításokat vagy a kérdésekre adott válaszokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

Amennyiben a IV.2.2) szakaszban megadott beérkezési határidő előtt öt naptári nappal az I.3) szakaszban megadott elektronikus kommunikációs módok nem hozzáférhetők vagy azok működésében fennakadások történnek, az ajánlatkérő fenntartja a jogot a határidő meghosszabbítására és arra, hogy a meghosszabbítást az I.3) szakaszban megadott internetcímen anélkül tegye közzé, hogy előzetesen közzétenné a jelen hirdetmény helyesbítését. Kérjük a szóban forgó pályázat iránt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy regisztráljanak az ajánlati felhívásra az I.3) szakaszban megadott címen, így értesítést kapnak új információk vagy dokumentumok közzététele esetén.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxemburgo
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Város: Estrasburgo
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetcím: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény vesztes fél tudomására kerülésétől számított 2 hónapon belül.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/08/2021