Services - 450521-2019

25/09/2019    S185    Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Repair and maintenance services of cars

2019/S 185-450521

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
National registration number: 188601311
Postal address: Švitrigailos g. 18
Town: Vilnius
NUTS code: LT
Postal code: LT-03223
Country: Lithuania
Contact person: Vilma Jablonskienė
E-mail: vilma.jablonskiene@vpgt.lt
Telephone: +370 44393015

Internet address(es):

Main address: http://www.vpgt.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8816

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=477856
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=477856&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Transporto priemonių remontas ir techninis aptarnavimas

II.1.2)Main CPV code
50112000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Transporto priemonių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos skirstomos į tris dalis.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Transporto priemonių remontas ir techninis aptarnavimas

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
50112000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Transporto priemonių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, kad tiekėjas tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, teikiant pasiūlymą turi užpildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau EBVPD). EBVPD (5 priedas) pildomas jį įkėlus į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę https:/ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Atskirą EBVPD taip pat pildo kiekvienas tiekėjų grupės (laikinosios tiekėjų grupės) narys, jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė (laikinoji tiekėjų grupė), ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekėjas (-ai), kurį (-iuos) pasitelks tiekėjas.

Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik EBVPD. Visų pagal pirkimo sąlygų 13 punktą reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Pirkėjas nereikalauja sutarties įvykdymo užtikrinimo. Paslaugos teikėjas, uždelsęs suteikti paslaugas arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus, nurodytus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, pirkėjo reikalavimu moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nesuteiktų paslaugų ar neįvykdytų garantinių įsipareigojimų vertės už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/12/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2019
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2019