A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 450559-2020

25/09/2020    S187

Magyarország-Budapest: Járművek és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatása

2020/S 187-450559

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000803492020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000803492020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Téli-nyári adapterek, gépek karbantartása

Hivatkozási szám: EKR000803492020
II.1.2)Fő CPV-kód
50100000 Járművek és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatása
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Téli-nyári adapterek, gépek karbantartása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1. rész Téli-nyári adapterek, gépek karbantartása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50100000 Járművek és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MK Nonprofit Zrt. összes mérnöksége, valamint nyertes Ajánlattevő szervize.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: Téli-, nyári adapterek garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, alkatrész ellátása (Hidrot, Epoke, Pauselli, Dücker, Villeton, Rico, Reform) ~ 2000 db;

Vállalkozási keretszerződés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségein található saját tulajdonú, különböző funkciójú, gyártmányú adapterek garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, alkatrész ellátása.

A szerződés keretösszege, a szerződés mennyisége: nettó 2 600 000 000 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 % -ra vállal megrendelési kötelezettséget.

Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie azt, hogy a beszerzés alatt, illetve a jövőben beszerzendő eszközök javítását is vállalnia kell, ha az az általa pályázott részben lévő gyártmánnyal megegyezik.

Minden ajánlattevőnek biztosítania kell a karbantartási, szervizelési lehetőséget a Magyar Közút Nonprofit Zrt. eszközei részére.

A szerviznek el kell végeznie megrendelés esetén a teljes körű karbantartást, valamint a Mérnökségi telephelyen lévő eszközökhöz az alkatrész értékesítést a javítástól függetlenül is.

Ajánlattevőnek az eszközök tekintetében az alábbi feladatokat kell ellátnia:

— teljes körű állapotfelvétel, hibakeresés, megállapítás, árajánlat készítés, alkatrészellátás,

— ajánlattevőnek minden javítási esetben a javítandó eszköz, teljes körű átvizsgálását kell elvégeznie, az észlelt hibákról az adott Mérnökség kollégáját értesítenie, úgy, hogy a javítás végén keletkező munkalapra ezeket rá kell vezetni,

— A munka végeztével, a munkalapon rögzített egyéb észrevételekre, a folyamat során feltárt hibákra árajánlatot kell készítenie 4 munkanapon belül. Az árajánlatot igazolható módon kell Ajánlatkérő részére eljuttatni (e-mail),

— igény szerinti teljes körű karbantartás, bevizsgálás, hibaelhárítás, felújítás,

— teljes körű javítás, raktárról alkatrész kiszolgálás, a javítástól függetlenül is,

— általános fémszerkezeti javítások,

— hidraulikus rendszer teljes körű javítása, hibaelhárítása, alkatrész pótlása. Hidraulikus főegységek műszeres vizsgálata, felújítása, alkatrészek szállítása, cseréje,

— elektromos rendszer teljes körű javítása, hibaelhárítása,

— kis és nagyfelújítások,

— kalibrálások, beszabályozások,

— kezelőpultok, kezelőszervek hibafeltárás, javítása, szükség szerinti cseréje,

— GPS-es nyomkövető rendszerrel rendelkező eszközök esetében a teljes körű szoftverkövetés, szoftver-, és hardware javítás, szükség szerinti technikusi segítség,

— káresemény bekövetkezését követően olyan árajánlat készítése, melyet a biztosító társaságok elfogadnak, s ez alapján történhet meg a sérült eszköz javítása, amennyiben a biztosító társaság engedélye megérkezik.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Napi 24 órás szerviz ügyelet (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Szervizgépjárművek száma (max. 4 db) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretösszeg nem kerül teljes mértekben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a szerződés időtartamának, a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont alapján további 12 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására. A meghosszabbításról Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eredeti határidő lejártát megelőző legalább 30 nappal.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempontok:

1. Ár

1.1 Képzett javítási nettó rezsióradíja (Ft/óra) Súlyszám: 25

1.2 Képzett összesített nettó alkatrészköltség (Ft) Súlyszám: 40

1.3 Nettó kiszállási díj (Ft/km) Súlyszám: 10

2. Napi 24 órás szerviz ügyelet (igen/nem) Súlyszám: 10

3. Szervizgépjárművek száma (max. 4 db) Súlyszám: 15

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2. rész Téli-nyári adapterek, gépek karbantartása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50100000 Járművek és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MK Nonprofit Zrt. összes mérnöksége, valamint nyertes Ajánlattevő szervize.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: Téli-, nyári adapterek garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, alkatrész ellátása (Mulag) ~ 270 db;

Vállalkozási keretszerződés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségein található saját tulajdonú, különböző funkciójú, gyártmányú adapterek garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, alkatrész ellátása.

A szerződés keretösszege, a szerződés mennyisége: nettó 430 000 000,- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 % -ra vállal megrendelési kötelezettséget.

Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie azt, hogy a beszerzés alatt, illetve a jövőben beszerzendő eszközök javítását is vállalnia kell, ha az az általa pályázott részben lévő gyártmánnyal megegyezik.

Minden ajánlattevőnek biztosítania kell a karbantartási, szervizelési lehetőséget a Magyar Közút Nonprofit Zrt. eszközei részére.

A szerviznek el kell végeznie megrendelés esetén a teljes körű karbantartást, valamint a Mérnökségi telephelyen lévő eszközökhöz az alkatrész értékesítést a javítástól függetlenül is.

Ajánlattevőnek az eszközök tekintetében az alábbi feladatokat kell ellátnia:

— teljes körű állapotfelvétel, hibakeresés, megállapítás, árajánlat készítés, alkatrészellátás,

— ajánlattevőnek minden javítási esetben a javítandó eszköz, teljes körű átvizsgálását kell elvégeznie, az észlelt hibákról az adott Mérnökség kollégáját értesítenie, úgy, hogy a javítás végén keletkező munkalapra ezeket rá kell vezetni,

— A munka végeztével, a munkalapon rögzített egyéb észrevételekre, a folyamat során feltárt hibákra árajánlatot kell készítenie 4 munkanapon belül. Az árajánlatot igazolható módon kell Ajánlatkérő részére eljuttatni (e-mail),

— igény szerinti teljes körű karbantartás, bevizsgálás, hibaelhárítás, felújítás,

— teljes körű javítás, raktárról alkatrész kiszolgálás, a javítástól függetlenül is,

— általános fémszerkezeti javítások,

— hidraulikus rendszer teljes körű javítása, hibaelhárítása, alkatrész pótlása. Hidraulikus főegységek műszeres vizsgálata, felújítása, alkatrészek szállítása, cseréje,

— elektromos rendszer teljes körű javítása, hibaelhárítása,

— kis és nagyfelújítások,

— kalibrálások, beszabályozások,

— kezelőpultok, kezelőszervek hibafeltárás, javítása, szükség szerinti cseréje,

— GPS-es nyomkövető rendszerrel rendelkező eszközök esetében a teljes körű szoftverkövetés, szoftver-, és hardware javítás, szükség szerinti technikusi segítség,

— káresemény bekövetkezését követően olyan árajánlat készítése, melyet a biztosító társaságok elfogadnak, s ez alapján történhet meg a sérült eszköz javítása, amennyiben a biztosító társaság engedélye megérkezik.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Napi 24 órás szerviz ügyelet (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Szervizgépjárművek száma (max. 4 db) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretösszeg nem kerül teljes mértekben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a szerződés időtartamának, a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont alapján további 12 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására. A meghosszabbításról Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eredeti határidő lejártát megelőző legalább 30 nappal.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempontok:

1. Ár

1.1 Képzett javítási nettó rezsióradíja (Ft/óra) Súlyszám: 25

1.2 Képzett összesített nettó alkatrészköltség (Ft) Súlyszám: 40

1.3 Nettó kiszállási díj (Ft/km) Súlyszám: 10

2. Napi 24 órás szerviz ügyelet (igen/nem) Súlyszám: 10

3. Szervizgépjárművek száma (max. 4 db) Súlyszám: 15

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3. rész Téli-nyári adapterek, gépek karbantartása

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50100000 Járművek és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MK Nonprofit Zrt. összes mérnöksége, valamint nyertes Ajánlattevő szervize.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. rész: Téli-, nyári adapterek oldatkeverő berendezések garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, alkatrész ellátása (Rasco) ~ 360 db;

Vállalkozási keretszerződés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségein található saját tulajdonú, különböző funkciójú, gyártmányú adapterek garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, alkatrész ellátása.

A szerződés keretösszege, a szerződés mennyisége: nettó 570 000 000,- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 % -ra vállal megrendelési kötelezettséget.

Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie azt, hogy a beszerzés alatt, illetve a jövőben beszerzendő eszközök javítását is vállalnia kell, ha az az általa pályázott részben lévő gyártmánnyal megegyezik.

Minden ajánlattevőnek biztosítania kell a karbantartási, szervizelési lehetőséget a Magyar Közút Nonprofit Zrt. eszközei részére.

A szerviznek el kell végeznie megrendelés esetén a teljes körű karbantartást, valamint a Mérnökségi telephelyen lévő eszközökhöz az alkatrész értékesítést a javítástól függetlenül is.

Ajánlattevőnek az eszközök tekintetében az alábbi feladatokat kell ellátnia:

— teljes körű állapotfelvétel, hibakeresés, megállapítás, árajánlat készítés, alkatrészellátás,

— ajánlattevőnek minden javítási esetben a javítandó eszköz, teljes körű átvizsgálását kell elvégeznie, az észlelt hibákról az adott Mérnökség kollégáját értesítenie, úgy, hogy a javítás végén keletkező munkalapra ezeket rá kell vezetni,

— A munka végeztével, a munkalapon rögzített egyéb észrevételekre, a folyamat során feltárt hibákra árajánlatot kell készítenie 4 munkanapon belül. Az árajánlatot igazolható módon kell Ajánlatkérő részére eljuttatni (e-mail),

— igény szerinti teljes körű karbantartás, bevizsgálás, hibaelhárítás, felújítás,

— teljes körű javítás, raktárról alkatrész kiszolgálás, a javítástól függetlenül is,

— általános fémszerkezeti javítások,

— hidraulikus rendszer teljes körű javítása, hibaelhárítása, alkatrész pótlása. Hidraulikus főegységek műszeres vizsgálata, felújítása, alkatrészek szállítása, cseréje,

— elektromos rendszer teljes körű javítása, hibaelhárítása,

— kis és nagyfelújítások,

— kalibrálások, beszabályozások,

— kezelőpultok, kezelőszervek hibafeltárás, javítása, szükség szerinti cseréje,

— GPS-es nyomkövető rendszerrel rendelkező eszközök esetében a teljes körű szoftverkövetés, szoftver-, és hardware javítás, szükség szerinti technikusi segítség,

— káresemény bekövetkezését követően olyan árajánlat készítése, melyet a biztosító társaságok elfogadnak, s ez alapján történhet meg a sérült eszköz javítása, amennyiben a biztosító társaság engedélye megérkezik.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Napi 24 órás szerviz ügyelet (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Szervizgépjárművek száma (max. 4 db) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretösszeg nem kerül teljes mértekben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a szerződés időtartamának, a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont alapján további 12 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására. A meghosszabbításról Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eredeti határidő lejártát megelőző legalább 30 nappal.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempontok:

1. Ár

1.1 Képzett javítási nettó rezsióradíja (Ft/óra) Súlyszám: 25

1.2 Képzett összesített nettó alkatrészköltség (Ft) Súlyszám: 40

1.3 Nettó kiszállási díj (Ft/km) Súlyszám: 10

2. Napi 24 órás szerviz ügyelet (igen/nem) Súlyszám: 10

3. Szervizgépjárművek száma (max. 4 db) Súlyszám: 15

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

4. rész Téli-nyári adapterek, gépek karbantartása

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50100000 Járművek és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MK Nonprofit Zrt. összes mérnöksége, valamint nyertes Ajánlattevő szervize.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

4. rész: Téli-, nyári adapterek garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, alkatrész ellátása (AEBI Schmidt International AG gyártmányai, Jensen, Beilhack, Rasant,) ~ 600 db;

Vállalkozási keretszerződés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségein található saját tulajdonú, különböző funkciójú, gyártmányú adapterek garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, alkatrész ellátása

A szerződés keretösszege, a szerződés mennyisége: nettó 150 000 000,- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 % -ra vállal megrendelési kötelezettséget.

Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie azt, hogy a beszerzés alatt, illetve a jövőben beszerzendő eszközök javítását is vállalnia kell, ha az az általa pályázott részben lévő gyártmánnyal megegyezik.

Minden ajánlattevőnek biztosítania kell a karbantartási, szervizelési lehetőséget a Magyar Közút Nonprofit Zrt. eszközei részére.

A szerviznek el kell végeznie megrendelés esetén a teljes körű karbantartást, valamint a Mérnökségi telephelyen lévő eszközökhöz az alkatrész értékesítést a javítástól függetlenül is.

Ajánlattevőnek az eszközök tekintetében az alábbi feladatokat kell ellátnia:

— teljes körű állapotfelvétel, hibakeresés, megállapítás, árajánlat készítés, alkatrészellátás,

— ajánlattevőnek minden javítási esetben a javítandó eszköz, teljes körű átvizsgálását kell elvégeznie, az észlelt hibákról az adott Mérnökség kollégáját értesítenie, úgy, hogy a javítás végén keletkező munkalapra ezeket rá kell vezetni,

— A munka végeztével, a munkalapon rögzített egyéb észrevételekre, a folyamat során feltárt hibákra árajánlatot kell készítenie 4 munkanapon belül. Az árajánlatot igazolható módon kell Ajánlatkérő részére eljuttatni (e-mail),

— igény szerinti teljes körű karbantartás, bevizsgálás, hibaelhárítás, felújítás,

— teljes körű javítás, raktárról alkatrész kiszolgálás, a javítástól függetlenül is,

— általános fémszerkezeti javítások,

— hidraulikus rendszer teljes körű javítása, hibaelhárítása, alkatrész pótlása. Hidraulikus főegységek műszeres vizsgálata, felújítása, alkatrészek szállítása, cseréje,

— elektromos rendszer teljes körű javítása, hibaelhárítása,

— kis és nagyfelújítások,

— kalibrálások, beszabályozások,

— kezelőpultok, kezelőszervek hibafeltárás, javítása, szükség szerinti cseréje,

— GPS-es nyomkövető rendszerrel rendelkező eszközök esetében a teljes körű szoftverkövetés, szoftver-, és hardware javítás, szükség szerinti technikusi segítség,

— káresemény bekövetkezését követően olyan árajánlat készítése, melyet a biztosító társaságok elfogadnak, s ez alapján történhet meg a sérült eszköz javítása, amennyiben a biztosító társaság engedélye megérkezik.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Napi 24 órás szerviz ügyelet (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Szervizgépjárművek száma (max. 4 db) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretösszeg nem kerül teljes mértekben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a szerződés időtartamának, a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont alapján további 12 hónappal történő egyoldalú meghosszabbításara. A meghosszabbításról Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eredeti határidő lejártát megelőző legalább 30 nappal.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempontok:

1. Ár

1.1 Képzett javítási nettó rezsióradíja (Ft/óra) Súlyszám: 25

1.2 Képzett összesített nettó alkatrészköltség (Ft) Súlyszám: 40

1.3 Nettó kiszállási díj (Ft/km) Súlyszám: 10

2. Napi 24 órás szerviz ügyelet (igen/nem) Súlyszám: 10

3. Szervizgépjárművek száma (max. 4 db) Súlyszám: 15

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12. § - 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata- vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével megtett egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek valamennyi rész vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év – a közbeszerzés tárgya szerinti (adapterek karbantartása és/vagy javítása, és/vagy alkatrész ellátása) – legjelentősebb szállításainak ismertetését, amelyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján kell igazolni. Az igazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell adni a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél nevét, a szolgáltatás tárgyát, valamint az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

M/2. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján csatolnia kell a garanciális feladatok ellátáshoz rendelkezésére álló Epoke, Pauselli, Hidrot (1. rész tekintetében), Mulag (2. rész tekintetében), Rasco (3. rész), AEBI és Jensen (4. rész tekintetében) gyártmányú eszköz hibakiolvasásához szükséges diagnosztikai műszer ismertetését, amelyből kiderül a műszer gyártmánya, típusa. Ezen kívül az az adott gyártótól vagy az adott termékek hivatalos forgalmazójától származó igazolással szükséges igazolnia ajánlattevőnek, hogy a bemutatott diagnosztikai műszer működtetéséhez szükséges jogtiszta szoftver licenccel rendelkezik. Az igazolásból annak is ki kell derülnie, hogy az igazolásban szereplő szoftver az ajánlattevő által bemutatott diagnosztikai műszerhez tartozik.

M/3. Ajánlattevőnek valamennyi rész vonatkozásában csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek egyértelműen ki kell derülnie. Csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen

— az I. rész vonatkozásában legalább nettó 1 365 millió Ft

— a II. rész vonatkozásában legalább 225 millió Ft,

— a III. rész vonatkozásában legalább 299 millió Ft,

— a IV. rész vonatkozásában legalább 78 millió Ft, a közbeszerzés tárgya szerinti (adapterek karbantartása és/vagy javítása, és/vagy alkatrész ellátása) szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel.

Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.

Az M/1. alkalmassági követelmény esetében elegendő a magasabb értékű referencia bemutatása, és ugyanezen referenciával meg lehet felelni az alacsonyabb összegű referenciakövetelménynek is, azaz egy referencia több részben is bemutatható.

M/2. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik a garanciális feladatok ellátáshoz szükséges műszaki felszereltséggel, az alábbiak szerint:

1 rész: Epoke, és Pauselli, és Hidrot gyártmányú eszközök hibakiolvasásához szükséges diagnosztikai műszer, a működtetéséhez szükséges jogtiszta szoftver licenccel.

2. rész: Mulag gyártmányú eszközök hibakiolvasásához szükséges diagnosztikai műszer, a működtetéséhez szükséges jogtiszta szoftver licenccel,

3. rész: Rasco gyártmányú eszközök hibakiolvasásához szükséges diagnosztikai műszer, a működtetéséhez szükséges jogtiszta szoftver licenccel,

4. rész: AEBI és Jensen gyártmányú eszközök hibakiolvasásához szükséges diagnosztikai műszer, a működtetéséhez szükséges jogtiszta szoftver licenccel

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel valamennyi rész vonatkozásában:

a) legalább 1 fő mechanikai szerelő vagy azzal egyenértékű képzettségű (autószerelő, általános gépszerelő, mezőgazdasági gépszerelő) és

b) legalább 1 fő villamossági szerelő vagy azzal egyenértékű (autóelektronikai műszerész, elektronikai műszerész, elektronikai technikus, elektromechanikai műszerész, automatikai műszerész) képzettségű szakemberrel,

Akik az adott termékre (I. rész EPOKE, Pauselli, Hidrot; II. rész Mulag; III. rész RASCO; IV. rész AEBI, JENSEN) vonatkozó igazolt típusismerettel és azok javítása terén legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A szakemberek típusismeretét az önéletrajzban a gyakorlati tapasztalat megadásával kell igazolni.

Egy szakember egy részen belül csak egy pozícióra jelölhető. Valamennyi részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember bemutatható mind a négy részben is. A párhuzamosan végzett munkák csak egyszer számítanak bele a szakmai tapasztalat idejébe!

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenszolgáltatás kifizetése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, az Art., valamint az ÁFA tv. megfelelő alkalmazásával történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámla benyújtására eseti megrendelésenként van lehetőség

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett szolgáltatás(ok) szerződés szerinti nettó díja 1,5 %-a / nap, maximuma: 20 %.

Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatás/alkatrész ellenértékének 10 %-a/alkalom. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja a 20 alkalmat, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért követelni.

Meghiúsulási kötbér: eseti megrendelés esetén az eseti megrendelés nettó ellenértékének 20 %-a. A keretszerződés meghiúsulása esetén a fennmaradó teljes nettó keretösszeg 20 %-a.

Jótállás: az elvégzett karbantartási és javítási munkákra a jogszabályokban előírt kötelező jótállási időt, de minimum 6 hónap; a leszállított, illetve a Megrendelő vagy Vállalkozó által beépített alkatrészek és részegységek vonatkozásában a jogszabályokban előírt jótállási idő, de minimum 12 hónap. Amennyiben nyertes ajánlattevő a fentieket meghaladó mértékű jótállást vállal, úgy a szerződés ennek megfelelően kerül majd megkötésre.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képző szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/10/2020
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/10/2020
Helyi idő: 18:00
Hely:

A bontás az EKR portálon történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdései és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Valamennyi rész vonatkozásában:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2. A felhívás II.2.7) pontjában szereplő szerződéses időtartam lejárta előtt is hatályát veszti a szerződés, ha az eseti megrendelések teljesítésének összesített ellenértéke eléri a keretösszeget.

3. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

4. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. Az eljárás folyamatban épített ellenőrzés mellett zajlik.

5. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 66. § (6) bek. a) – b) pontjai szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok jegyzékét a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.

10. Az ajánlatok bírálati szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 – 100. Pontkiosztás módszere: árral kapcsolatos értékelési alszempontok: fordított arányosítás; 2-3. értékelési szempontok: pontozás.

11. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő az alábbiak szerint rögzíti a legkedvezőbb, ill. legkedvezőtlenebb lehetséges megajánlásokat: Szervízgépjárművek száma szempont – Ajánlatkérő a 4 db-ot elérő vagy meghaladó megajánlásokra egységesen 100 pontot ad.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján az alábbi összeget rögzíti, amelyet meghaladó árat / költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani: Nettó kiszállási díj (Ft/km) értékelési szempont tekintetében: ajánlatkérő a nettó 280 Ft/km feletti kiszállási díjra vonatkozó megajánlást érvénytelennek minősíti.

13. Ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, melynek részei: Felolvasólap, Rezsióradíj ártáblázat, Alkatrészjegyzék, a napi 24 órás szerviz ügyeletre és a szervizgépjárművek számára tett megajánlás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum szerint. A szakmai ajánlat hiányos benyújtása érvénytelenséget eredményez.

14. A 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése szerint a 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tartalmú tanúsítvány hiányában a szerződés nem lép hatályba.

15. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell valamennyi rész vonatkozásában:

— Ajánlattevőnek a közbeszerzés részeiben megtalálható, garanciális gyártmányú eszközök (I. rész – EPOKE, Pauselli; II. rész – Mulag, III. rész – RASCO; IV. rész AEBI, JENSEN) esetében gyári vagy importőr általi akkreditált műhellyel kell rendelkeznie, és a garanciális időszakon belüli garanciális javítások elvégzésére, a gyártómű által adott garanciális feltételek sérülése nélküli végzésére, és a garanciális szolgáltatások elszámolására,

— min. 3 tonna teherbírású emelőszerkezet,

— saját magának vagy szerződéses partnerének képesnek kell lennie hidraulika tömlők, hidraulika csövek (vezetékek) gyártására.

16. FAKSZ: dr. Fodor Péter (lajstromszám: 00907)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/09/2020