We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 451014-2017

11/11/2017    S217

Hungary-Budapest: Medical equipments

2017/S 217-451014

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
National registration number: AK15794
Postal address: Diós árok 3.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1125
Country: Hungary
Contact person: dr. Erdei Csaba
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Telephone: +36 13561522
Fax: +36 13757253
Internet address(es):
Main address: http://www.aeek.hu
Address of the buyer profile: http://www.aeek.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://kozzetetel.mkbt.eu
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postal address: Andrássy út 17. II. em. 10.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1061
Country: Hungary
Contact person: dr. Gyurcsik Nóra (faksz lajstromszám: 00847)
E-mail: drgyurcsik@mkbt.eu
Telephone: +36 17930640
Fax: +36 17930648
Internet address(es):
Main address: http://www.mkbt.eu
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postal address: Andrássy út 17. II. em. 10.
Town: Budapest
Postal code: 1061
Country: Hungary
Contact person: dr. Gyurcsik Nóra (faksz lajstromszám: 00847)
Telephone: +36 17930640
E-mail: drgyurcsik@mkbt.eu
Fax: +36 17930648
NUTS code: HU110 Not specified
Internet address(es):
Main address: http://www.mkbt.eu
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

A „Kardiológia és Szívseb.Centrum kialakítás és infrastruktúrafejl.a Zala Megyei Kórházban” c. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azon. sz.projekthez kapcs. műtő felszerelés és sterilizáló berendezések beszerz.

II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

A „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekthez kapcsolódóan műtő felszerelés és sterilizáló berendezések beszerzése (2 részterület).

1. rész: Műtő felszerelés.

2. rész: Sterilizáló berendezések.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

1. rész: Műtőfelszerelés

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
31524110 Operating-theatre lamps
33192230 Operating tables
33161000 Electrosurgical unit
45350000 Mechanical installations
45317000 Other electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU223 Zala
Main site or place of performance:

Zala Megyei Szent Rafael Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

II.2.4)Description of the procurement:

A „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekthez kapcsolódóan műtő felszerelés és sterilizáló berendezések beszerzése (2 részterület):

1. rész: Műtőfelszerelés

2 db elektromosan működtethető műtőasztal

8 db ledes műtőlámpa

2 db mobil műtőlámpa 45 000 lux

1 db mennyezeti oszlop orv.gáz, dugalj

2 db mennyezeti vizsgálólámpa

15 db mobil vizsgálólámpa 25 000 lux

3 db perfusor anesztes

2 db nagyfrekvenciás vágó-koaguláló készülék

1 db C íves képerősítő

2. rész_Sterilizáló berendezések

3 db gőzsterilizáló autoklávok 8 STE

1 db gőz-, gőz formaldehid sterilizáló, 4 STE

1 készlet sterilizáló, szállító konténerek

1 db UH tisztító

3 db mosogatógép min. 12 DIN 1/1 kapacitású

1 db mosogatógép 8 DIN 1/1 kapacitású

2 db fóliahegesztő berendezés (fóliázó, dátumozó)

1 db fóliatekercs tartó, beépített vágószerkezettel

2 db mosó-átfuvató pisztoly

3 db rozsdamentes, gördíthető sterilanyag szállító konténer.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése (összesen) / Weighting: 83
Quality criterion - Name: Jótállási idő (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap) / Weighting: 5
Price - Weighting: 132
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Lsd. szerz.terv!

A munka teljesített, haEladó és Vevő a száll. eszközök műszaki átad.-átvét. eljárását lefolytatta, a köv. teljesültek

szállítás az érvényes szabványok sz.

adott helyis.ben telepítésre, beépítésre, beszerelésre

rend.szerű használ alkalm.+az előírt min.param.et telj.

üzembe helyezésre a szüks.engedélyekrend.áll.,üzempróba,betanítás

szüks. építészeti, gépészeti, elektromos átalakít.

II.2)Description
II.2.1)Title:

2. rész_Sterilizáló berendezések

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU223 Zala
Main site or place of performance:

Zala Megyei Szent Rafael Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

II.2.4)Description of the procurement:

A „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekthez kapcsolódóan műtő felszerelés és sterilizáló berendezések beszerzése (2 részterület):

2. rész_Sterilizáló berendezések

3 db gőzsterilizáló autoklávok 8 STE

1 db gőz-, gőz formaldehid sterilizáló, 4 STE

1 készlet sterilizáló, szállító konténerek

1 db UH tisztító

3 db mosogatógép min. 12 DIN 1/1 kapacitású

1 db mosogatógép 8 DIN 1/1 kapacitású

2 db fóliahegesztő berendezés (fóliázó, dátumozó)

1 db fóliatekercs tartó, beépített vágószerkezettel

2 db mosó-átfuvató pisztoly

3 db rozsdamentes, gördíthető sterilanyag szállító konténer.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése / Weighting: 280
Quality criterion - Name: Jótállás / Weighting: 16
Price - Weighting: 428
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Lsd. szerz.terv.

A munka teljesített, haEladó és Vevő a száll. eszközök műszaki átad.-átvét. eljárását lefolytatta, a köv. teljesültek

szállítás az érvényes szabványok sz.

adott helyis.ben telepítésre, beépítésre, beszerelésre

rend.szerű használ alkalm.+az előírt min.param.et telj.

üzembe helyezésre a szüks.engedélyekrend.áll.,üzempróba,betanítás

szüks. építészeti, gépészeti, elektromos átalakít..

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: „Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a „Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A „Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.

Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek:

A „Kr.” 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az ajánlattétel részeként elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, tehát nem kéri az az EEKD IV. részében a részletes adatok megadását.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65.§ (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65.§ (1) c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bek. alapján az ATnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbesz.dokumentumok között rendelk.re bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által az alábbiakban meghatározott alk.követelményeknek.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek.alapján az alk.követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd.szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1/ A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bek. a) pontja az igazolások benyújtására felhívott AT csatolja a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető püi intézményétől származó, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

— a pénzforgalmi számla (számlák) száma és megnyitásának időpontja(i),

— a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás (A sorban állás szóhasználat is elfogadott).

A vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében nem szükséges nyilatkozatot benyújtani.

P.2/ A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja ATnek a felhívás feladásának napját megelőző 3, mérl.fordulóval lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója kiegészítő melléklet nélkül (ha az AT letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginf. szolg. honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginf. szolg. honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Ha az AT a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbesz. tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ekkor az AT működésének ideje alatt a közbesz. tárgyából szárm. – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.

Az ATnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. . 2. § (5) bek. al. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egysz.nyilatkozatát.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) és (11) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (7) bek.

P.3/ Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja, a 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pontja al. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a közbesz. tárgyából (1. rész esetében műtéti-, 2. rész esetében sterilizáló berendezések szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, EEKD-ba foglalva -, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelk.re állnak.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bek.re is. AK a bírálat során az alkalmass. követelmények előzetes ellenőrzésére elfog. EEKD-ba foglalt nyil.t.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P.1/ Alkalmatlan az AT, ha a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó sorba állítás fordult elő.

P.2/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az adózott eredménye a felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulóval lezárt üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1. rész esetében műtéti-, 2. rész esetében sterilizáló berendezések szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el az 1. rész esetében 50 000 000 HUF-ot, 2. rész esetében 70 000 000 HUF-ot.

P.3/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját (felhívás VI.5. pontja) közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (1. rész esetében műtéti-, 2. rész esetében sterilizáló berendezések szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el az 1. rész esetében 50 000 000 HUF-ot-, 2. rész esetében 70 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

Karakterkorlát miatt kiválaszt szempontok folytatása:

P.3. folyt: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.

A P/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend.(továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az ATnek a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbesz. dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M1 A Kbt. 65. § (1) bek. b), a 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) értelmében AT az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) befejezett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése AT, illetve az alk. igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése alapján.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább az alábbiakat: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük!

ATnek cégszerűen aláírt nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a bemutatott referenciák mely alkalmass. követelmény igazolására vonatkoznak (jelen felhívás vonatkozó pontjának megadásával).

A Kr. 22. § (1) bek. alapján a 21. § (1) bek. a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:

— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

— ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A Kbt. 65. § (9) bek.alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (1a) bek. a) pont.

M/2 Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (1) bek. b), a 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. h)alapján a termék olyan magyar nyelvű leírását, amelyből az előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bek.foglaltakra is. Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot. AK a Kr. 2. § (5) bek.alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

M/3 A Kbt. 65. § (1) bek.b) pontja, a 65. § (4) bek.és a Kr. 21. § (1) bek.i) alapján ATnek (közös ATnek) az ajánlatban csatolnia kell valamennyi megajánlott termék tekintetében gyártói megfelelőségi nyilatkozat(ok)at, és – ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EÜM rend. és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szükséges – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány(oka)t.

M/4 A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, és a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 21. § (1) bek. b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük,

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben (36 hónapban):

1.Rész esetében:

min. 1 db Műtőasztal

min. 2 db Műtőlámpa

2.Rész esetében:

min. 2 db gőzsterilizáló autoklávok min. 8 STE,

min. 1 db Mosogatógép min. 12 DIN 1/1 kapacitású

min. 1. db fóliahegesztő berendezés

Mindkét rész tekintetében

M/2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a megajánlott termékek vonatkozásában olyan magyar nyelvű leírással, amelyből a dokumentációban előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható.

Mindkét rész tekintetében

M/3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely megajánlott termék nem rendelkezik gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (DC), és – az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.

M/4 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

1.rész esetében: műtéti eszközök és berendezései vonatkozásában legalább 1 fő szervizmérnökkel, aki legalább 2 év gyakorlatot szerzett szervizmérnökként orvosi gép-műszerek szervizelésében

2.rész esetében: sterilizáló eszközök és berendezései vonatkozásában legalább 1 fő szervizmérnökkel, aki legalább 2 év gyakorlatot szerzett szervizmérnökként orvosi gép-műszerek szervizelésében

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

Karakt.korl.miatt a kiválasztási szempontok az alábbiak szerint folytatódik:

M.4. szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével együtt, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat és tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

Az M.1., M.2., M.3., M.4. pontokban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Finanszírozási mód: utófinanszírozás,

A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekt részére a 1582/2016. (X.25.) Korm. határozatban megítélt forrás. A forrás ÁEEK részére átutalásra került, rendelkezésre áll.

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

— Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek. szerint a teljesítést és annak igazolását követően a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó főbb jogszabályok:

— 2015. évi CXLIII. törvény

2013. évi V. törvény

— 2003. évi XCII. törvény

Az ajánlattevő által vállalt jótállás időtartama alatt az ajánlattevő feladata a gyártó által előírt kötelező karbantartások elvégzése a szerződésben részletezettek szerint.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. AK előleget nem fizet.

Kbt. 135. § (1) bek és Art. 36/A. § érvényesül.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/12/2017
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/12/2017
Local time: 11:00
Place:

Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 17. II.em 10.

Information about authorised persons and opening procedure:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, a regisztrálási adatok megkérésének kivételével korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi elektronikus elérhetőségen: http://kozzetetel.mkbt.hu. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie és a regisztrálási adatokat meg kell adnia. Ajánlatkérő csak abban az esetben tud a Kbt-ben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni, ha ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok átvételéről szóló tájékoztatását megküldi az Ajánlatkérő nevében eljáró, a felhívás I.3) pontjában megadott kapcsolattartó részére.

2. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el.

3. A szerződést megerősítő kötelezettségek, melyek szabályait (alapjuk, mértékük, feltételeik) részletesen a szerződés tervezete tartalmazza:

Kötbér: a szerződés olyan okból történő késedelmes, vagy nem szerződésszerű teljesítése, vagy meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős, illetve az ajánlattételi kötelezettség olyan okból történő megszegése esetén, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen leszállított termék nettó értékének a 0,5 %-a/nap, maximum 20 nap. Hibás teljesítési kötbér: Alapja az adott részteljesítés nettó összege, mértéke a kötbér alapjának 10 %-a. Meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződés maximális nettó értékének 10 %-a.

4. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

A módszerek ismertetése, mellyel Ajánlatkérő megadja a pontszámokat: Az 1. részszempontnál (mindkét részterület) a Közbeszerzési Hatóság 2016. 12.21-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) 1. sz. Mell .A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. részszempont (mindkét részterület) (műszaki-szakmai ajánlat) vonatkozásában közvetlen pontkiosztás módszere, illetve egyenes vagy fordított arányosítás (részletesen lsd. értékelő lap) Jótállásnál(mindkét részterület): Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül. A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, Ajánlatkérő a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít.

5. A III.1.2) P/1. és III.1.3) M/1., M.2, M.3., M.4. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

6. A Kbt. 35.§ (8)-(9) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

8. Ajánlati kötöttség: 2 hónap=60 nap

9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az eszközök beépítésének szükségessége miatt. Helyszíni bejárás időpontja: Felhívás megjelenésétől számított 10. munkanap, 10:00 óra.

Helyszín: Zala Megyei Szent Rafael Kórház, „A” épület (főépület), 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.

10. Értékelő lap, műszaki adatlap, ajánlati ár adatlap kitöltése az érvényes ajánlat feltétele.

11. Ajánlatkérő csatolja azon helyiség fedvénytervét, ahova a steril berendezések kerülnek.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

Karakterkorlátozás miatt a III.1.2) pont jelen pontban folytatódik:

P.3/ A Kbt. 65. § (1) bek. a), a 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r.19. § (1) bek. c) alapján ATnek nyilatkoznia kell az AF feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a közbesz. tárgyából (1. rész esetében műtéti-, 2. rész esetében sterilizáló berendezések szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalva -, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bek.foglaltakra is. AK a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az EEKDba foglalt nyilatkozatot. AK a 321/2015. (X.30.) Korm.r 2. § (5) bek.alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.

A P/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bek.alapján az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/11/2017