A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 451431-2022

17/08/2022    S157

Magyarország-Budapest: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2022/S 157-451431

Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Koncessziós Iroda
Nemzeti azonosító szám: 15845515241
Postai cím: Iskola Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csekő Zsolt
E-mail: zsolt.cseko@nkoi.gov.hu
Telefon: +36 18960724
Fax: +36 18960724
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kormany.hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hatterintezmenyek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egységes hulladékgazdálkodási koncesszió

Hivatkozási szám: EKR000969592021
II.1.2)Fő CPV-kód
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 53/A.§ alapján Ajánlatkérő az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát koncesszióba adja. A jogosultság földrajzi alapja Magyarország területe, mely mintegy 4474531 db háztartás és 1794409 db gazdálkodó szervezet ellátását jelentheti.

A nyertes feladatát képezi:

-A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és intézményi résztevékenységek körébe tartozó hulladékok (évente várhatóan mintegy 4-4,8 millió tonna) átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve az ezek által érintett hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását és üzemeltetését.

-Az intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékokra létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek a Ht. 53/A. § (4) bek-ben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak ellátását, és a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetését.

A Ht. V/A. Fejezete (A hulladékgazdálkodási koncesszióra vonatkozó ágazati szabályok) alapján Ajánlatkérő (Ak.) az egységes hulladékgazdálkodási koncesszió (Koncesszió) tárgyát és főbb műszaki, szakmai mennyiségi paramétereit az alábbiak szerint határozza meg: A koncesszor az állami hulladékgazdálkodási közfeladat (Ht. 2. § (1) 27b. pont) gyakorlásának jogát a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységre (Ht. 2. § (1) 26b. pont) és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre kiterjedően látja el. (Ht. 2. § (1) 26c. pont)

A közfeladatot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott

követelményeknek megfelelően, és minden magyarországi településen el kell látni úgy, hogy ezzel együtt teljesíteni kell az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó egyes hulladékáramokra a jogszabályokban meghatározott derogációscélértékeket, továbbá a lakossági közszolgáltatást a hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő színvonalon egységesen kell ellátni, és mindezekhez biztosítani kell a szükséges feltételeket, így különösen a jogszabályi követelmények teljesítéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket (hulladékgazdálkodási eszközöket, létesítményeket). ([Ht. 53/B. § (3) bek.)

A koncesszor a hulladékgazdálkodási koncessziós feladatellátást az ország teljes területén látja el (Ht. 53/B. § (4)), mely a 2019. évi adatok alapján mintegy 4 474 531 db háztartás és 1 794 409 db gazdálkodó szervezet ellátását jelentheti.

A koncessziós szerződéssel átengedett jog tovább nem ruházható, de a koncessziós szerződés alapján gyakorolható

hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásába a koncessziós társaság mást szerződéssel bevonhat. (Ht. 53/A. § (1)-(3) bek.) A koncesszor feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység ellátása, illetve koncessziós társaság, vagy a koncesszori alvállalkozói nyilvántartásba felvett alvállalkozó útján történő ellátásának biztosítása. (Ht. 31. § (2) a); 53/A. § (7) bek.) A résztevékenységeket ellátó koncessziós társaság a koncessziós területen gondoskodik különösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység folyamatos ellátásáról. (Ht. 41.§ (1) bek.) A koncessziós társaság gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy a vonatkozó jogszabályokban, illetve az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak. (Ht. 41.§ (2) bek.)

A koncessziós társaságnak a koncessziós feladat ellátása során vállalnia kell az állami hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett célértékeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A Koncesszió időtartama 35 év.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 500 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Ht. V/A. Fejezete (A hulladékgazdálkodási koncesszióra vonatkozó ágazati szabályok) alapján Ajánlatkérő (Ak.) az egységes hulladékgazdálkodási koncesszió (Koncesszió) tárgyát és főbb műszaki, szakmai mennyiségi paramétereit az alábbiak szerint határozza meg: A koncesszor az állami hulladékgazdálkodási közfeladat (Ht. 2. § (1) 27b. pont) gyakorlásának jogát a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységre (Ht. 2. § (1) 26b. pont) és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre kiterjedően látja el. (Ht. 2. § (1) 26c. pont)

A közfeladatot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően, és minden magyarországi településen el kell látni úgy, hogy ezzel együtt teljesíteni kell az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó egyes hulladékáramokra a jogszabályokban meghatározott derogációscélértékeket, továbbá a lakossági közszolgáltatást a hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő színvonalon egységesen kell ellátni, és mindezekhez biztosítani kell a szükséges feltételeket, így különösen a jogszabályi követelmények teljesítéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket (hulladékgazdálkodási eszközöket, létesítményeket). ([Ht. 53/B. § (3) bek.)

A koncesszor a hulladékgazdálkodási koncessziós feladatellátást az ország teljes területén látja el (Ht. 53/B. § (4)), mely a 2019. évi adatok alapján mintegy 4 474 531 db háztartás és 1 794 409 db gazdálkodó szervezet ellátását jelentheti.

A koncessziós szerződéssel átengedett jog tovább nem ruházható, de a koncessziós szerződés alapján gyakorolható hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásába a koncessziós társaság mást szerződéssel bevonhat. (Ht. 53/A. § (1)-(3) bek.)

A koncesszor feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység ellátása, illetve koncessziós társaság, vagy a koncesszori alvállalkozói nyilvántartásba felvett alvállalkozó útján történő ellátásának biztosítása. (Ht. 31. § (2) a); 53/A. § (7) bek.)

A résztevékenységeket ellátó koncessziós társaság a koncessziós területen gondoskodik különösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység folyamatos ellátásáról. (Ht. 41.§ (1) bek.)

A koncessziós társaság gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy a vonatkozó jogszabályokban, illetve az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak. (Ht. 41.§ (2) bek.)

A koncessziós társaságnak a koncessziós feladat ellátása során vállalnia kell az állami hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett hulladékáramokra jogszabályban meghatározott derogációs célértékek határidőre teljesítését (Ht. 53/B. § (10) bek.). A konkrét célértékeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A Koncesszió időtartama 35 év, melynek kezdőidőpontja (Ht. 92/H. § (1) bek.) 2023. július 1.

A fenti állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében a koncesszor részére jogszabály szerint átadásra kerülő hulladékok teljes mennyisége a koncessziós feladatellátás tárgya.

1. Települési hulladék:

Összes képződött (2018. év) 3 768 000t (2019. év) 3 780 000t

Ebből közszolgáltatás keretében gyűjtött (veszélyes hulladék nélkül) (2018. év) 3 007 035t (2019. év) 3 049 263t

Ebből közszolgáltatás keretében gyűjtött veszélyes hulladék (2018. év) 27 131t (2019. év) 29 645t

Összes kezelt (2018) 3 746 000t (2019) 3 791 000t

Újrafeldolgozott (2018) 1 394 000t (2019) 1 358 000t

Energetikailag hasznosított (2018) 501 000t (2019) 515 000t

2. Közszolgáltatás keretében járművel szállított hulladék mennyisége: (2019) 3 060 502t

3. Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek hulladéka:

Elem- és akkumulátor hulladék (2018) 33 788 t (2019) 29 123 t

Hulladékká vált gépjárművek (2018) 15 925 t (2019) 21 858 t

Gumiabroncs hulladék (2018) 49 000 t (2019) 54 000 t

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (2018) 69 800 t (2019) 83 400 t

Csomagolási hulladékok összesen (2018) 1 352 000 t (2019) 1 386 000 t

Reklámhordozó papír (2018) 78 000 t (2019) 70 000 t

Irodai papír (2018) 53 000 t (2019) 52 200 t

Textil hulladék (2018) 92 000 t (2019) 96 600 t

Sütőolaj (2018) 22 500 t (2019) 24 600 t

4. Kötelező visszaváltási díjas rendszer hulladék:

Műanyag italcsomagolás (2018) 74 000 t (2019) 74 000 t

Fém italcsomagolás (2018) 21 000 t (2019) 21 000 t

Egyutas üveg italcsomagolás (2018) 94 000 t (2019) 107000 t

Többutas italcsomagolás (2018) 100 000 t (2019) 100 000 t

Társított rétegzett italcsomagolás (2018) 19 000 t (2019) 19 000 t

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel összefüggő további adatok

Ellátott települések száma (2018) 3155 (2019) 3155

Ellátott háztartások száma (2018) 4 455 491 db (2019) 4 474 531 db

6. A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységgel összefüggő adatok

Gazdálkodó szervezetek száma (2019) 1 794 409 db

Fentiek mellett - tájékoztató jelleggel - az utolsó, hivatalos az Európai Bizottság részére szolgáltatott adatokat a hulladék

mennyiségekről a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

7. A koncesszor feladatát képezi, hogy a koncessziós szerződés hatályba lépését követő 10 évben legalább 50 Mrd forint értékben új beruházásokat valósítson meg. Új beruházás alatt a koncesszori feladatellátáshoz szükséges hulladék gyűjtési-, előkezelési infrastrukturális és informatikai beruházásokat érti ajánlatkérő, amelyek hozzájárulnak az európai uniós célértékek teljesítéséhez (úgy, mint a keletkező hulladék megfelelő gyűjtését biztosító gyűjtőedények, hulladékgyűjtő udvarok, hulladékgyűjtő pontok, a hulladékok szállítását, mozgatását biztosító járművek, és a megfelelő előkezelési infrastruktúra biztosítása).

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja az alább ismertetett kritériumok:
  • Részszempont: Ajánlattevő által megvalósítani tervezett új beruházásokra vonatkozó vállalásának értéke a koncessziós szerződés hatályba lépését követő 10 évben minimum nettó 50 Mrd Ft - legfeljebb nettó 300 Mrd Ft
  • Részszempont: Ajánlattevő által megvalósítani tervezett új energetikai hasznosítási kapacitásra vonatkozó vállalása a koncessziós szerződés hatályba lépését követő 5 évben (t/év) min 100.000t/év - max 400.000t/év
  • Részszempont: Ajánlattevő által fizetendő fix koncessziós díj éves mértékére vonatkozó vállalása [minimum 100 millió Ft (előny a magasabb koncessziós díj)]
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 420
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Ajánlatkérő az értékelési szempontokat az alábbiakban határozta meg figyelemmel a Kbt. 125.§ (1) bekezdésében foglaltakra.

Értékelési szempont:

1. Ajánlattevő által megvalósítani tervezett új beruházásokra vonatkozó vállalásának értéke a koncessziós szerződés hatályba lépését követő 10 évben [minimum nettó 50 Mrd Ft - legfeljebb nettó 300 Mrd Ft (Előny a magasabb beruházási érték)] Súlyszám: 45

2. Ajánlattevő által megvalósítani tervezett új energetikai hasznosítási kapacitásra vonatkozó vállalása a koncessziós szerződés hatályba lépését követő 5 évben (t/év) [minimum 100 000 t/év - legfeljebb 400 000 t/év (Előny a magasabb energetikai hasznosítási kapacitás)] Súlyszám: 30

3. Ajánlattevő által fizetendő fix koncessziós díj éves mértékére vonatkozó vállalása [minimum 100 millió Ft (előny a magasabb koncessziós díj)] Súlyszám: 25

Az ajánlatok értékelésének módszertana:

1. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.

2. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli a beérkezett ajánlatokat.

Valamennyi részszempont tekintetében ajánlatkérő a pontozás módszertanát a Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) útmutatója alapján az egyenes arányosítás módszere (1. sz. melléklet A. 1. ab) pont) szerint határozta meg.

A pontozást követően, a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján, az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.

Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek, amelynek összpontszáma az értékelés során a legmagasabb.

1. értékelési szemponthoz

Ajánlatkérő a minimálisan elvárt 50 Mrd Ft feletti vállalást értékeli, az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által megvalósítani tervezett új beruházásokra vonatkozó vállalása a kötelezően előírt 50 Mrd Ft felett. Ajánlatkérő az Ajánlattevők vállalását 0-250 Mrd Ft között értékeli, ahol a legmagasabb megajánlott beruházási értéket tartalmazó ajánlat (maximum +250 Mrd Ft) maximális pontszámmal (100) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az egyenes arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján kerül kiszámításra. A minimálisan elvárt 50 Mrd Ft-ot elérő beruházási érték megajánlása esetén Ajánlattevő 0 pontot kap. Az 50 Mrd Ft-ot el nem érő beruházási érték megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.

A 300 Mrd Ft-nál kedvezőbb megajánlás nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban a 300 Mrd Ft, vagy attól - az ajánlatkérő számára - kedvezőbb megajánlást (nagyobb beruházási érték) a ponthatár felső határával (100 pont) azonos mértékben értékel.

2. értékelési szemponthoz:

Az energetikai hasznosító kapacitások földrajzi eloszlásának megfelelően energetikai hasznosítás fejlesztése szükséges minimum 100 000 t/év - legfeljebb 400 000 t/év új kapacitás kiépítésével, ami települési hulladék és abból képződő válogatási maradék energetikai hasznosítására alkalmas, annak érdekében, hogy a megtermelt hő és akár villamos energia hasznosításra kerüljön.

Ajánlatkérő a minimálisan elvárt 100 000 tonna/év feletti vállalást értékeli, az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által megvalósítani tervezett új energetikai hasznosítási kapacitásra vonatkozó vállalása a kötelezően előírt 100 000 tonna/év felett. Ajánlatkérő az Ajánlattevők vállalását 0-300 000 tonna/év között értékeli, ahol a legmagasabb megajánlott energetikai hasznosítási kapacitást tartalmazó ajánlat (maximum +300 000 t/év) maximális pontszámmal (100) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az egyenes arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján kerül kiszámításra.

A minimálisan elvárt 100 000 tonna/év energetikai hasznosítási kapacitás megajánlása esetén Ajánlattevő 0 pontot kap. A 100 000 tonna/év energetikai hasznosítási kapacitást el nem érő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

A 400 000 tonna/év kapacitásnál kedvezőbb megajánlás nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban a 400 000 tonna/év, vagy attól - az ajánlatkérő számára - kedvezőbb megajánlást (nagyobb energetikai hasznosítási kapacitás) a ponthatár felső határával (100 pont) azonos mértékben értékel.

3. értékelési szemponthoz:

A legmagasabb fix koncessziós díjat tartalmazó ajánlat maximális pontszámmal (100) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az egyenes arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján kerül kiszámításra.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 158-419243

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Egységes hulladékgazdálkodási koncesszió

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
15/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A koncesszió jogosultjának neve és címe
Hivatalos név: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10625790444
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzeskiiras@mol.hu
Telefon: +36 209847335
Internetcím: http://www.mol.hu
A koncesszió jogosultja kkv: nem
V.2.4)Információ a konceszió értékéről és a fő finanszírozási feltételekről (áfa nélkül)
A koncesszió/rész végleges összértéke: 3 500 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca a 18. adószám: 10625790444

A szerződéskötés időpontja 2022.07.28.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

I. Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § alapján nyújtható be.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/08/2022