A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 451650-2019

26/09/2019    S186

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 186-451650

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Telefon: +36 704897530
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Multifunkcionális Csarnok kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000855882019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tárgyi projekt célja a beruházói igények alapján egy multifunkciós sportcsarnok létrehozása, ami lehetőséget ad hazai és nemzetközi szintű sportesemények, nagyszabású koncertek, show műsorok és egyéb jelentős látogatószámot igénylő események megrendezésére.

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai az alábbiak:

Tervezési feladatok:

Vállalkozói feladat tervezés tekintetében a létesítmény megvalósításához szükséges - valamennyi a kiírás mellékleteiben meghatározott - terv (Építési engedélyezési terv és Kivitelezési terv, továbbá a Megvalósulási terv elkészítése valamint az összes megvalósításhoz szükséges engedély megszerzése).

Kivitelezési feladatok:

Aréna épület, közmű és infrastruktúrák, illetve a létesítményhez kapcsolódó valamennyi egyéb projektelem megvalósításához szükséges kivitelezési feladat.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 78 717 800 057.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1091 Budapest, Üllői út 133–135. sz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az új multifunkciós csarnok megépülésével Budapest és Magyarország is jól jár. A beruházásnak köszönhetően a létesítmény közvetlen környezete is megújul, a több mint 15 hektáros, éveken át gondozatlan, elhagyatott terület rendezetté válik, Ferencváros és Budapest új zöldfelülettel, élménycentrummal bővül.

A projekt célja egy olyan modern és jelenlegi igényeknek megfelelő multifunkciós csarnok létrehozása, amely mind befogadóképességében, mind műszaki megoldásaiban lehetőséget ad nagyszabású hazai és nemzetközi sportesemények, koncertek és egyéb, jelentős – több tízezer fős – látogatószámot igénylő rendezvények megtartására.

A létesítmény fő helyszíne lesz a férfi kézilabda Európa-bajnokságnak. A nagy világversenyek mellett a multicsarnok helyet ad több sportág (például kézilabda, kosárlabda, jégkorong, teremfoci, röplabda, tenisz, tollas, boksz, birkózás, lovas sportok, vívás, torna, küzdősportok, súlyemelés, egyéb tömegsportok) hazai és nemzetközi versenyének és alkalmas nagy létszámú kulturális rendezvények, kiállítások, konferenciák és egyéb rendezvények befogadására.

Ezen események tovább erősítik Budapest, Magyarország hírnevét, presztízsét, fellendítik a turizmust, közvetlen gazdasági hasznot termelnek. A nemzetközi figyelem előnyös Magyarországnak, erősíti a magyar idegenforgalmat és a gazdaságot. A verseny kizárólag az ár alapján dőlt el, a legolcsóbb árajánlatot adó nyert. Az építés több éven keresztül mintegy 4 ezer magyar embernek, így 4 ezer magyar családnak ad munkát, megélhetést.

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai az alábbiak:

1. Tervezés tekintetében általánosan:

Vállalkozói feladat tervezés tekintetében a létesítmény megvalósításához szükséges – valamennyi a kiírás mellékleteiben meghatározott – terv (Építési engedélyezési terv és Kivitelezési terv, továbbá a Megvalósulási terv elkészítése valamint az összes megvalósításhoz szükséges engedély megszerzése). Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők szíves figyelmét, hogy az épület kapcsán elvárás a BREEAM GOOD minősítés megszerzése.

2. Kivitelezés tekintetében általánosan:

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai az alábbiak:

A Multifunkcionális aréna és kiszolgáló épületei megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok.

— Aréna épület kivitelezési feladatai, befogadóképessége: (~ 20 000 fő, minősített ülőhellyel)

— Telken belüli felszíni parkolók, broadcast terület, teherforgalmi udvar, zöldfelületek, burkolt felületek, be- és kihajtást biztosító utak, feltáró kapuk, kerítések, jegykezelés pavilonépülete, utcabútorok, térvilágítás, fan zone terület stb. kivitelezési feladatai,

— Telken belüli közmű és infrastruktúrák kivitelezési feladatai

— A létesítményhez kapcsolódó valamennyi egyéb projektelem megvalósításához szükséges kivitelezési feladat, ideértve, de nem kizárólagosan:

— a Fék utca új szakaszának Üllői úti csomóponti kialakítása, tervezési és kivitelezési feladatai

— a Jóváhagyási terv szerinti ~ 800 férőhelyes felszíni parkoló tervezési és kivitelezési feladatai a Hrsz:38295/10 -en, be- és kihajtókkal, kiegészítő zöldfelületekkel kompletten

— Fék utca új szakaszának tervezési feladatai, illetve kivitelezése Hrsz: 38295/8-en,

— telken kívüli közmű és infrastruktúrák tervezési és kivitelezési feladatai

— Zöldfelület rendezés a Hrsz: 38295/1 és 38295/11 – en.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A 2019. évi XIV. törvény 3. § (1) és (2) bekezdései alapján Ajánlatkérő jogosult volt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatni jelen beszerzés kapcsán.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Multifunkcionális Csarnok kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96419052
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78 717 800 057.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési munkák, mélyépítési munkák, acélszerkezetű munkák, előregyártott épületszerkezetek gyártása és szerelése, gépészeti

Rendszerek szerelése, sporttechnológia szállítása, szigetelési munkák, üzemeltetési feladatok ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 8086 Felcsút, Fő utca 217. Adószám: 25308673207

2. KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.; 6722 Szeged, Gutenberg utca 25–27. Adószám: 12614277206

3. metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1107 Budapest, Fogadó utca 4. Adószám: 25422359244

4. West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1. Adószám: 11469830244

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/09/2019