A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 451890-2022

19/08/2022    S159

Magyarország-Tiszakécske: Építési munkák

2022/S 159-451890

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tiszakécske Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07734
Postai cím: Kőrösi utca 2.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: polh@tiszakecske.hu
Telefon: +36 76441412
Fax: +36 76441078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tiszakecske.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tiszakecske.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás Tiszakécske Városban mélyépítés, út- járdaépítés, vízépítéskivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás Tiszakécske Városban mélyépítés, út- járdaépítés, vízépítés kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 78 377 731.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Tiszakécske Város Önkormányzat tulajdonában lévő utcák útburkolatainak felújítása, megerősítése 5 részben” - 1. rész: Bocskay utca és Szabolcska utca

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6060 Tiszakécske, Bocskay utca (732 Hrsz) és Szabolcska utca (727 Hrsz)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tiszakécske Város Önkormányzata (6060. Tiszakécske, Kőrösi utca 2) beruházásában Tiszakécske Bocskay utca meglévő útburkolata felújításra kerül.

A terv műszaki tartalma a pályázat benyújthatóságához szükséges munkarészeket tartalmazza.

A terv műszaki leírást, tervezői költségbecslést térképmásolatot és tulajdon lapot tartalmaz.

A meglévő burkolat elöregedett, kipörgött, néhol kikátyúsodott.

Az útcsatlakozások a lekerekítő ívek végéig, a burkolt kapubejárók az útpadka szélességében kerülnek felújításra.

Az útburkolat szélein szegély nincs. Nem is épül. Az útburkolat két szélén 30 cm szélességben kiigazítás, profilozás készül.

Az utcában zöldfelület van a burkolat mindkét oldalán. Jelen terv ennek korszerűsítését, felújítását nem tartalmazza. Külön szakági terv alapján készülhet. A teljes szabályozási szélesség változó. Járda építés, felújítás tervezés nem volt tervezési feladat.

A Bocskay utca útburkolata Tiszakécske Város kezelésében lévő 732 helyrajzszám. A Magyar Közút kezelésében lévő úthálózatot a beavatkozás nem érinti.

A meglévő kapubejárók közvetlenül csatlakoznak a Bocskay utca burkolatához.

Közterületen új parkolóhelyek nem épülnek. A meglévők megmaradnak.

Minden közúti csatlakozás megmarad. Új közúti kapcsolat nem jön létre.

2. Helyszínrajzi kialakítás

Tiszakécske város területén valósul meg a meglévő útburkolat felújítása.

A burkolat profilozása kerül.

A teljesen tönkrement felületek útalapig visszabontva lesznek felújítva.

Új útalap épül 20 cm vastagságban M-22 mechanikai stabilizálással, profilozással, tömörítéssel.

Az aszfalt felületek felső rétege 2,0 cm vastagságban lemarásra kerül.

A felületre AC-11 aszfaltréteg kerül 2,5 - 5,0 cm vastagságban.

A burkolatszéleken szegély nem épül. Az útburkolat 221 méter hosszú. Az útszakasz elején 90,0 méter hosszon 3,0 méteres a burkolatszélesség. Ennek folytatásában 97 méter hosszon 3,5 méter, majd a szakasz végén 0 méter hosszon 4,0 méter a burkolat szélesség. A szélességek nem változnak. A padkák 1,0 méter szélesek. Az útkorona így 5,0 - 6,0 méter szélesség között változik.

3. Magassági kialakítás, vízelvezetés

Az útburkolat oldalesése követi a jelenlegi átlag 2,5 %-os tetőszelvényes oldalesést. Az útpadkák 4,0 %-os esésűek. Az utca hosszesése változó. Ezért a csapadékvíz térségi elvezetése nem oldható meg gazdaságosan.

Az útburkolat mindkét szélén szabvány keresztmetszetű földmedrű szikkasztó árok van jelenleg is. Az árok rendszer változatlan marad. A kapubejárók és útcsatlakozások alatt meglévő átereszek megmaradnak. Új áteresz nem épül.

A zöldfelületek saját területeken szikkasztják el a csapadékvizet.

A magassági vonalvezetés tervezésénél alkalmazkodtunk a terület jellemző magassági helyzetéhez, a környező épületek meglévő padlóvonalaihoz, a járda burkolat szintjéhez és a beruházó által elvárt minimális földmozgatás alkalmazásához.

4. Pályaszerkezet

Pályaszerkezet:

A tervezett pályaszerkezet megfelel az ÚT 2-3. 301-1: 2008 és az ÚT 2-3. 302: 2008 számú Útügyi Műszaki Előírás „A” forgalmi terhelési osztályának.

Tervezett burkolat:

- 2,5 - 5,0 cm AC11 kopóréteg

- 20 cm M-22 útalap

5. Idegen területek

A tervezett burkolatfelújítás teljes felületén Tiszakécske Város Önkormányzat 732 Hrsz-ú területen készül. Az érintett terület kivett útterület. Kisajátításra, területvásárlásra nincs szükség.

6. Geodéziai adatok

A magasságok meghatározása GPS technológiával történik Balti magassági rendszerben. A kivitelezés során az országos magassági alappont hálózat pontjai használhatóak.

A kivitelezés során gondoskodni kell a geodéziai jelek megóvásáról.

A helyszíni bejárás során a kivitelezés területébe eső geodéziai jeleket nem találtunk.

A kivitelezéssel érintett területen található geodéziai jeleket, pontokat meg kell védeni. Ilyen érintése, megközelítése esetén kivitelező azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 5 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Építési-kivitelezési munkára vállalt, annak sikeres műszaki-átadás átvételétől számított, a kötelezően előírt 36 hónap általános jótálláson felüli általános többlet jótállás időtartama (min.0-max 24h) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Tiszakécske Város Önkormányzat tulajdonában lévő utcák útburkolatainak felújítása, megerősítése 5 részben” - 2. rész: Németh László utca

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6060 Tiszakécske, Németh László utca (3592 Hrsz)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Előzmények

Tiszakécske Város Önkormányzata (6060. Tiszakécske, Kőrösi utca 2) beruházásában Tiszakécske Németh utca meglévő útburkolata felújításra kerül.

A terv műszaki tartalma a pályázat benyújthatóságához szükséges munkarészeket tartalmazza.

A terv műszaki leírást, tervezői költségbecslést térképmásolatot és tulajdon lapot tartalmaz.

A meglévő burkolat elöregedett, kipörgött, néhol kikátyúsodott.

Az útcsatlakozások a lekerekítő ívek végéig, a burkolt kapubejárók az útpadka szélességében kerülnek felújításra.

Az útburkolat szélein szegély nincs. Nem is épül. Az útburkolat két szélén 30 cm szélességben kiigazítás, profilozás készül.

Az utcában zöldfelület van a burkolat mindkét oldalán. Jelen terv ennek korszerűsítését, felújítását nem tartalmazza. Külön szakági terv alapján készülhet. A teljes szabályozási szélesség változó. Járda építés, felújítás tervezés nem volt tervezési feladat.

Az Okos utca útburkolata Tiszakécske Város kezelésében lévő 3592 helyrajzszám. A Magyar Közút kezelésében lévő úthálózatot a beavatkozás nem érinti.

A meglévő kapubejárók közvetlenül csatlakoznak a Németh utca burkolatához.

Közterületen új parkolóhelyek nem épülnek. A meglévők megmaradnak.

Minden közúti csatlakozás megmarad. Új közúti kapcsolat nem jön létre.

2. Helyszínrajzi kialakítás

Tiszakécske város területén valósul meg a meglévő útburkolat felújítása.

A burkolat profilozása kerül.

A teljesen tönkrement felületek útalapig visszabontva lesznek felújítva.

Új útalap épül 20 cm vastagságban M-22 mechanikai stabilizálással, profilozással, tömörítéssel.

A felületre AC-11 aszfaltréteg kerül 2,5 - 5,0 cm vastagságban.

A burkolatszéleken szegély nem épül. Az útburkolat 172 méter hosszú, 4,5 méter széles, ami nem is fog változni. A padkák 1,0 méter szélesek. Az útkorona így 6,5 méter széles.

3. Magassági kialakítás, vízelvezetés

Az útburkolat oldalesése követi a jelenlegi átlag 2,5 %-os tetőszelvényes oldalesést. Az útpadkák 4,0 %-os esésűek. Az utca hosszesése változó. Ezért a csapadékvíz térségi elvezetése nem oldható meg gazdaságosan.

Az útburkolat mindkét szélén szabvány keresztmetszetű földmedrű szikkasztó árok van jelenleg is. Az árok rendszer változatlan marad. A kapubejárók és útcsatlakozások alatt meglévő átereszek megmaradnak. Új áteresz nem épül.

A zöldfelületek saját területeken szikkasztják el a csapadékvizet.

A magassági vonalvezetés tervezésénél alkalmazkodtunk a terület jellemző magassági helyzetéhez, a környező épületek meglévő padlóvonalaihoz, a járda burkolat szintjéhez és a beruházó által elvárt minimális földmozgatás alkalmazásához.

4. Pályaszerkezet

Pályaszerkezet:

A tervezett pályaszerkezet megfelel az ÚT 2-3. 301-1: 2008 és az ÚT 2-3. 302: 2008 számú Útügyi Műszaki Előírás „A” forgalmi terhelési osztályának.

Tervezett burkolat:

- 2,5 - 5,0 cm AC11 kopóréteg

- 20 cm M-22 útalap

5. Idegen területek

A tervezett burkolatfelújítás teljes felületén Tiszakécske Város Önkormányzat 3592 Hrsz-ú területen készül. Az érintett terület kivett útterület. Kisajátításra, területvásárlásra nincs szükség.

6. Geodéziai adatok

A magasságok meghatározása GPS technológiával történik Balti magassági rendszerben. A kivitelezés során az országos magassági alappont hálózat pontjai használhatóak.

A kivitelezés során gondoskodni kell a geodéziai jelek megóvásáról.

A helyszíni bejárás során a kivitelezés területébe eső geodéziai jeleket nem találtunk.

A kivitelezéssel érintett területen található geodéziai jeleket, pontokat meg kell védeni. Ilyen érintése, megközelítése esetén kivitelező azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 5 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Építési-kivitelezési munkára vállalt, annak sikeres műszaki-átadás átvételétől számított, a kötelezően előírt 36 hónap általános jótálláson felüli általános többlet jótállás időtartama (min.0-max 24h) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Tiszakécske Város Önkormányzat tulajdonában lévő utcák útburkolatainak felújítása, megerősítése 5 részben” - 3. rész: Gárdonyi Géza utca

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6060 Tiszakécske, Gárdonyi Géza utca (3607 Hrsz)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Előzmények

Tiszakécske Város Önkormányzata (6060. Tiszakécske, Kőrösi utca 2) beruházásában Tiszakécske Gárdonyi utca meglévő útburkolata felújításra kerül.

A terv műszaki tartalma a pályázat benyújthatóságához szükséges munkarészeket tartalmazza.

A terv műszaki leírást, tervezői költségbecslést térképmásolatot és tulajdon lapot tartalmaz.

A meglévő burkolat elöregedett, kipörgött, néhol kikátyúsodott.

Az útcsatlakozások a lekerekítő ívek végéig, a burkolt kapubejárók az útpadka szélességében kerülnek felújításra.

Az útburkolat szélein szegély nincs. Nem is épül. Az útburkolat két szélén 30 cm szélességben kiigazítás, profilozás készül.

Az utcában zöldfelület van a burkolat mindkét oldalán. Jelen terv ennek korszerűsítését, felújítását nem tartalmazza. Külön szakági terv alapján készülhet. A teljes szabályozási szélesség változó. Járda építés, felújítás tervezés nem volt tervezési feladat.

A Gárdonyi utca útburkolata Tiszakécske Város kezelésében lévő 3607 helyrajzszám. A Magyar Közút kezelésében lévő úthálózatot a beavatkozás nem érinti.

A meglévő kapubejárók közvetlenül csatlakoznak a Gárdonyi utca burkolatához.

Közterületen új parkolóhelyek nem épülnek. A meglévők megmaradnak.

Minden közúti csatlakozás megmarad. Új közúti kapcsolat nem jön létre.

2. Helyszínrajzi kialakítás

Tiszakécske város területén valósul meg a meglévő útburkolat felújítása.

A burkolat profilozása kerül.

A teljesen tönkrement felületek útalapig visszabontva lesznek felújítva.

Az aszfaltburkolat felső rétegében 2,0 cm vastagságban lemarásra kerül.

Új útalap épül 20 cm vastagságban M-22 mechanikai stabilizálással, profilozással, tömörítéssel.

A felületre AC-11 aszfaltréteg kerül 2,5 - 5,0 cm vastagságban.

A burkolatszéleken szegély nem épül. Az útburkolat 120 méter hosszú, 4,5 méter széles, ami nem is fog változni. A padkák 1,0 méter szélesek. Az útkorona így 6,5 méter széles.

3. Magassági kialakítás, vízelvezetés

Az útburkolat oldalesése követi a jelenlegi átlag 2,5 %-os tetőszelvényes oldalesést. Az útpadkák 4,0 %-os esésűek. Az utca hosszesése változó. Ezért a csapadékvíz térségi elvezetése nem oldható meg gazdaságosan.

Az útburkolat mindkét szélén szabvány keresztmetszetű földmedrű szikkasztó árok van jelenleg is. Az árok rendszer változatlan marad. A kapubejárók és útcsatlakozások alatt meglévő átereszek megmaradnak. Új áteresz nem épül.

A zöldfelületek saját területeken szikkasztják el a csapadékvizet.

A magassági vonalvezetés tervezésénél alkalmazkodtunk a terület jellemző magassági helyzetéhez, a környező épületek meglévő padlóvonalaihoz, a járda burkolat szintjéhez és a beruházó által elvárt minimális földmozgatás alkalmazásához.

4. Pályaszerkezet

Pályaszerkezet:

A tervezett pályaszerkezet megfelel az ÚT 2-3. 301-1: 2008 és az ÚT 2-3. 302: 2008 számú Útügyi Műszaki Előírás „A” forgalmi terhelési osztályának.

Tervezett burkolat:

- 2,5 - 5,0 cm AC11 kopóréteg

- 20 cm M-22 útalap

5. Idegen területek

A tervezett burkolatfelújítás teljes felületén Tiszakécske Város Önkormányzat 3607 Hrsz-ú területen készül. Az érintett terület kivett útterület. Kisajátításra, területvásárlásra nincs szükség.

6. Geodéziai adatok

A magasságok meghatározása GPS technológiával történik Balti magassági rendszerben. A kivitelezés során az országos magassági alappont hálózat pontjai használhatóak.

A kivitelezés során gondoskodni kell a geodéziai jelek megóvásáról.

A helyszíni bejárás során a kivitelezés területébe eső geodéziai jeleket nem találtunk.

A kivitelezéssel érintett területen található geodéziai jeleket, pontokat meg kell védeni. Ilyen érintése, megközelítése esetén kivitelező azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 5 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Építési-kivitelezési munkára vállalt, annak sikeres műszaki-átadás átvételétől számított, a kötelezően előírt 36 hónap általános jótálláson felüli általános többlet jótállás időtartama (min.0-max 24h) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Tiszakécske Város Önkormányzat tulajdonában lévő utcák útburkolatainak felújítása, megerősítése 5 részben” - 4. rész: Zsálya utca

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6060 Tiszakécske, Zsálya utca (3936 és 8398 Hrsz)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Előzmények

Tiszakécske Város Önkormányzata (6060. Tiszakécske, Kőrösi utca 2) beruházásában Tiszakécske Kerekdombi út Zsálya utca meglévő útburkolata felújításra kerül.

A terv műszaki tartalma a pályázat benyújthatóságához szükséges munkarészeket tartalmazza.

A terv műszaki leírást, tervezői költségbecslést térképmásolatot és tulajdon lapot tartalmaz.

A meglévő burkolat elöregedett, kipörgött, néhol kikátyúsodott.

Az útcsatlakozások a lekerekítő ívek végéig, a burkolt kapubejárók az útpadka szélességében kerülnek felújításra.

Az útburkolat szélein szegély nincs. Nem is épül. Az útburkolat két szélén 30 cm szélességben kiigazítás, profilozás készül.

Az utcában zöldfelület van a burkolat mindkét oldalán. Jelen terv ennek korszerűsítését, felújítását nem tartalmazza. Külön szakági terv alapján készülhet. A teljes szabályozási szélesség változó. Járda építés, felújítás tervezés nem volt tervezési feladat.

A Kerekdombi út Zsálya utca útburkolata Tiszakécske Város kezelésében lévő 8398 - 3936 helyrajzszámok. A Magyar Közút kezelésében lévő úthálózatot a beavatkozás nem érinti.

A meglévő kapubejárók közvetlenül csatlakoznak a Kerekdombi út Zsálya utca burkolatához.

Közterületen új parkolóhelyek nem épülnek. A meglévők megmaradnak.

Minden közúti csatlakozás megmarad. Új közúti kapcsolat nem jön létre.

2. Helyszínrajzi kialakítás

Tiszakécske város területén valósul meg a meglévő útburkolat felújítása.

A burkolat profilozása kerül.

Az aszfalt burkolat felső rétege 2,0 cm vastagságban lemarásra kerül.

A felületre AC-11 aszfalt kopóréteg kerül 2,5 - 5,0 cm vastagságban.

Alatta AC-11 vagy AC-22 kötőréteg épül 2,0 - 6,0 cm vastagságban.

A burkolatszéleken szegély nem épül. Az útburkolat 950 méter hosszú, 5,5 méter széles, ami nem is fog változni. A padkák 1,0 méter szélesek. Az útkorona így 7,5 méter széles.

3. Magassági kialakítás, vízelvezetés

Az útburkolat oldalesése követi a jelenlegi átlag 2,5 %-os tetőszelvényes oldalesést. Az útpadkák 4,0 %-os esésűek. Az utca hosszesése változó. Ezért a csapadékvíz térségi elvezetése nem oldható meg gazdaságosan.

Az útburkolat mindkét szélén szabvány keresztmetszetű földmedrű szikkasztó árok van jelenleg is. Az árok rendszer változatlan marad. A kapubejárók és útcsatlakozások alatt meglévő átereszek megmaradnak. Új áteresz nem épül.

A zöldfelületek saját területeken szikkasztják el a csapadékvizet.

A magassági vonalvezetés tervezésénél alkalmazkodtunk a terület jellemző magassági helyzetéhez, a környező épületek meglévő padlóvonalaihoz, a járda burkolat szintjéhez és a beruházó által elvárt minimális földmozgatás alkalmazásához.

4. Pályaszerkezet

Pályaszerkezet:

A tervezett pályaszerkezet megfelel az ÚT 2-3. 301-1: 2008 és az ÚT 2-3. 302: 2008 számú Útügyi Műszaki Előírás „B” forgalmi terhelési osztályának.

Tervezett burkolat:

- 2,5 - 5,0 cm AC11 kopóréteg

- 2,0 - 6,0 cm AC11 vagy AC22 kötőréteg

5. Idegen területek

A tervezett burkolatfelújítás teljes felületén Tiszakécske Város Önkormányzat 8398 - 3936 Hrsz-ú területen készül. Az érintett terület kivett útterület. Kisajátításra, területvásárlásra nincs szükség.

6. Geodéziai adatok

A magasságok meghatározása GPS technológiával történik Balti magassági rendszerben. A kivitelezés során az országos magassági alappont hálózat pontjai használhatóak.

A kivitelezés során gondoskodni kell a geodéziai jelek megóvásáról.

A helyszíni bejárás során a kivitelezés területébe eső geodéziai jeleket nem találtunk.

A kivitelezéssel érintett területen található geodéziai jeleket, pontokat meg kell védeni. Ilyen érintése, megközelítése esetén kivitelező azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 5 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Építési-kivitelezési munkára vállalt, annak sikeres műszaki-átadás átvételétől számított, a kötelezően előírt 36 hónap általános jótálláson felüli általános többlet jótállás időtartama (min.0-max 24h) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Tiszakécske Város Önkormányzat tulajdonában lévő utcák útburkolatainak felújítása, megerősítése 5 részben” - 5. rész: Hermann utca

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Tiszakécske, Hermann utca (9117 Hrsz)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Előzmények

Tiszakécske Város Önkormányzata (6060. Tiszakécske, Kőrösi utca 2) beruházásában Tiszakécske Hermann utca meglévő útburkolata felújításra kerül.

A terv műszaki tartalma a pályázat benyújthatóságához szükséges munkarészeket tartalmazza.

A terv műszaki leírást, tervezői költségbecslést térképmásolatot és tulajdon lapot tartalmaz.

A meglévő burkolat elöregedett, kipörgött, néhol kikátyúsodott.

Az útcsatlakozások a lekerekítő ívek végéig, a burkolt kapubejárók az útpadka szélességében kerülnek felújításra.

Az útburkolat szélein szegély nincs. Nem is épül. Az útburkolat két szélén 30 cm szélességben kiigazítás, profilozás készül.

Az utcában zöldfelület van a burkolat mindkét oldalán. Jelen terv ennek korszerűsítését, felújítását nem tartalmazza. Külön szakági terv alapján készülhet. A teljes szabályozási szélesség változó. Járda építés, felújítás tervezés nem volt tervezési feladat.

A Hermann utca útburkolata Tiszakécske Város kezelésében lévő 9117 helyrajzszám. A Magyar Közút kezelésében lévő úthálózatot a beavatkozás nem érinti.

A meglévő kapubejárók közvetlenül csatlakoznak a Hermann utca burkolatához.

Közterületen új parkolóhelyek nem épülnek. A meglévők megmaradnak.

Minden közúti csatlakozás megmarad. Új közúti kapcsolat nem jön létre.

2. Helyszínrajzi kialakítás

Tiszakécske város területén valósul meg a meglévő útburkolat felújítása.

A burkolat profilozása kerül.

A teljesen tönkrement felületek útalapig visszabontva lesznek felújítva.

Új útalap épül 20 cm vastagságban M-22 mechanikai stabilizálással, profilozással, tömörítéssel.

A felületre AC-11 aszfaltréteg kerül 2,5 - 5,0 cm vastagságban.

A burkolatszéleken szegély nem épül. Az útburkolat 310 méter hosszú, 4,0 méter széles, ami nem is fog változni. A padkák 1,0 méter szélesek. Az útkorona így 6,0 méter széles.

3. Magassági kialakítás, vízelvezetés

Az útburkolat oldalesése követi a jelenlegi átlag 2,5 %-os tetőszelvényes oldalesést. Az útpadkák 4,0 %-os esésűek. Az utca hosszesése változó. Ezért a csapadékvíz térségi elvezetése nem oldható meg gazdaságosan.

Az útburkolat mindkét szélén szabvány keresztmetszetű földmedrű szikkasztó árok van jelenleg is. Az árok rendszer változatlan marad. A kapubejárók és útcsatlakozások alatt meglévő átereszek megmaradnak. Új áteresz nem épül.

A zöldfelületek saját területeken szikkasztják el a csapadékvizet.

A magassági vonalvezetés tervezésénél alkalmazkodtunk a terület jellemző magassági helyzetéhez, a környező épületek meglévő padlóvonalaihoz, a járda burkolat szintjéhez és a beruházó által elvárt minimális földmozgatás alkalmazásához.

4. Pályaszerkezet

Pályaszerkezet:

A tervezett pályaszerkezet megfelel az ÚT 2-3. 301-1: 2008 és az ÚT 2-3. 302: 2008 számú Útügyi Műszaki Előírás „A” forgalmi terhelési osztályának.

Tervezett burkolat:

- 2,5 - 5,0 cm AC11 kopóréteg

- 20 cm M-22 útalap

5. Idegen területek

A tervezett burkolatfelújítás teljes felületén Tiszakécske Város Önkormányzat 9117 Hrsz-ú területen készül. Az érintett terület kivett útterület. Kisajátításra, területvásárlásra nincs szükség.

6. Geodéziai adatok

A magasságok meghatározása GPS technológiával történik Balti magassági rendszerben. A kivitelezés során az országos magassági alappont hálózat pontjai használhatóak.

A kivitelezés során gondoskodni kell a geodéziai jelek megóvásáról.

A helyszíni bejárás során a kivitelezés területébe eső geodéziai jeleket nem találtunk.

A kivitelezéssel érintett területen található geodéziai jeleket, pontokat meg kell védeni. Ilyen érintése, megközelítése esetén kivitelező azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 5 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Építési-kivitelezési munkára vállalt, annak sikeres műszaki-átadás átvételétől számított, a kötelezően előírt 36 hónap általános jótálláson felüli általános többlet jótállás időtartama (min.0-max 24h) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 228-520795
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tiszakécske Város Önkormányzat tulajdonában lévő utcák útburkolatainak felújítása, megerősítése 5 részben” - 1. rész: Bocskay utca és Szabolcska utca

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Béke út 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 351 860.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 319 500.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezési munkák egyes részfeladatai, előkészítő munkák egyes részfeladatai;, szakvélemények készítésének egyes részfeladatai, különféle vizsgálatok egyes részfeladatai, geodéziai munkák egyes részfeladatai, minősítő vizsgálatok egyes részfeladatai, hulladék/törmelék/föld szállítás egyes részfeladatai, felvonulási létesítmények/ közművek kiépítésének/ bontásának egyes részfeladatai,

Folyt VI.3.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Tiszakécske Város Önkormányzat tulajdonában lévő utcák útburkolatainak felújítása, megerősítése 5 részben” - 2. rész: Németh László utca

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Béke utca 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 318 976.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 311 800.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezési munkák egyes részfeladatai, előkészítő munkák egyes részfeladatai;, szakvélemények készítésének egyes részfeladatai, különféle vizsgálatok egyes részfeladatai, geodéziai munkák egyes részfeladatai, minősítő vizsgálatok egyes részfeladatai, hulladék/törmelék/föld szállítás egyes részfeladatai, felvonulási létesítmények/ közművek kiépítésének/ bontásának egyes részfeladatai,

Folyt VI.3.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Tiszakécske Város Önkormányzat tulajdonában lévő utcák útburkolatainak felújítása, megerősítése 5 részben” - 3. rész: Gárdonyi Géza utca

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Béke utca 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 420 068.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 412 129.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezési munkák egyes részfeladatai, előkészítő munkák egyes részfeladatai;, szakvélemények készítésének egyes részfeladatai, különféle vizsgálatok egyes részfeladatai, geodéziai munkák egyes részfeladatai, minősítő vizsgálatok egyes részfeladatai, hulladék/törmelék/föld szállítás egyes részfeladatai, felvonulási létesítmények/ közművek kiépítésének/ bontásának egyes részfeladatai,

Folyt VI.3.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4
Rész száma: 4
Elnevezés:

Tiszakécske Város Önkormányzat tulajdonában lévő utcák útburkolatainak felújítása, megerősítése 5 részben” - 4. rész: Zsálya utca

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Béke utca 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54 429 327.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 54 081 012.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezési munkák egyes részfeladatai, előkészítő munkák egyes részfeladatai;, szakvélemények készítésének egyes részfeladatai, különféle vizsgálatok egyes részfeladatai, geodéziai munkák egyes részfeladatai, minősítő vizsgálatok egyes részfeladatai, hulladék/törmelék/föld szállítás egyes részfeladatai, felvonulási létesítmények/ közművek kiépítésének/ bontásának egyes részfeladatai,

Folyt VI.3.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5
Rész száma: 5
Elnevezés:

Tiszakécske Város Önkormányzat tulajdonában lévő utcák útburkolatainak felújítása, megerősítése 5 részben” - 5. rész: Hermann utca

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Béke utca 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 274 516.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 253 290.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezési munkák egyes részfeladatai, előkészítő munkák egyes részfeladatai;, szakvélemények készítésének egyes részfeladatai, különféle vizsgálatok egyes részfeladatai, geodéziai munkák egyes részfeladatai, minősítő vizsgálatok egyes részfeladatai, hulladék/törmelék/föld szállítás egyes részfeladatai, felvonulási létesítmények/ közművek kiépítésének/ bontásának egyes részfeladatai,

Folyt VI.3.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők az 1-5. ajánlati részekben

I.számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Ajánlattevő adószáma: 28733232-4-03

II.számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: Hazai Építőgép Társulás Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4 hrsz.

Ajánlattevő adószáma: 26647184-2-13

III.számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: AQUA-GENERAL Kft.

Ajánlattevő székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.

Ajánlattevő adószáma: 13445762-2-09

1-6. ajánlati részek:

V.2.5 pont folytatása:

dúcolási, zsaluzási munkák egyes részfeladatai, víztelenítési munkák egyes részfeladatai, közműkiváltási munkák egyes részfeladatai, növénytelepítési, parkkiépítési munkák egye részfeladatai, földmunkák egyes részfeladatai csapadékvíz, szennyvíz csatorna munkák egyes részfeladatai, irtás, föld és sziklamunkák egyes részfeladatai, mederkotrás/iszapkitermelés egyes részfeladatai, szivárgó építés egyes részfeladatai, folyóka készítési munkák egyes részfeladatai, betonozási, vasbetonozási munkák egyes részfeladatai, bontási munkák egyes részfeladatai, ideiglenes, végleges kerítés építési munkák egyes részfeladatai,festés, mázolási felületkezelési munkák egyes részfeladatai, ivóvízvezeték (hideg-, melegvíz), öntöző hálózat kiépítési munkáinak egyes részfeladatai, rézsü és mederburkolási munkák egyes részfeladatai, vízépítési munkák egyes részfeladatai, útépítés, útfelújítás, útfenntartási munkák egyes részfeladatai, térburkolat, kerékpárburkolat építési, felújítási munkák egyes részfeladatai, ideiglenes,- végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai, tótechnikai munkák egyes részfeladatai, utcabútorok, játszótéri elemek kihelyezésének egyes részfeladatai,

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/08/2022