A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 452123-2021

07/09/2021    S173

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások

2021/S 173-452123

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
E-mail: beszerzes@kkbk.hu
Telefon: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debreceni Velodrom lebonyolító mérnök feladata

Hivatkozási szám: EKR000345202021
II.1.2)Fő CPV-kód
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozással vegyes megbízási szerződés teljesítése keretében nyertes ajánlattevő feladatát képezi a debreceni velodrom (világversenyek megrendezésére és egyéb rendezvények megtartására is alkalmas, tervezetten min 16 000 m2 alapterületű fedett pályakerékpáros sportlétesítmény (pl.: építész, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, stb.), melyhez csatlakozik egy min. 10 000 m2 alapterületű BMX pálya, s ennek kiszolgálására alkalmas infrastruktúrafejlesztés (pl.: közmű, út, kommunikáció stb.) és környezetrendezés (pl.: tájépítészet, stb.), valamint a csatlakozó Velopark fejlesztés kapcsolatrendszere) fejlesztését célzó beruházás előkészítési munkáinak mérnöki támogatása.

Főbb feladatok:

a. lebonyolítói közreműködés a létesítmény tervezésében (minden szakágra kiterjedően),

b. ütemterv készítése és a készültség nyomon követése

c. kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szakszövetségekkel, szakértőkkel

d. költségbecslés és költségkövetés a tervezési fázishoz kapcsolódóan

e. tervezésfelügyelet

f. tervvéleményezés, tervezési program ellenőrzése

g. közreműködés az építési engedélyezési eljárásban, egyéb hatósági eljárásokban

h. használat szempontjából kiemelt fontosságú tevékenységek véleményezése, illetve sportszakmai tanácsadás ellátása a tervezési fázisban

i. közreműködés BIM keretrendszer kidolgozásában, BIM keretrendszer alkalmazásának felügyelete

j. kockázatelemzés kockázatelemzésre alkalmas szoftverrel

illetve a nevezett létesítményekhez csatlakozó egyéb kiegészítő infrastrukturális (közmű, közlekedés, stb.) projektelemekkel kapcsolatos valamennyi mérnöktanácsadási feladat.

A nyertes ajánlattevő részletes feladatmeghatározását a Műszaki leírás tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 154 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Magyarország nem rendelkezik a nemzetközi sportszövetségi előírásoknak megfelelő fedett kerékpáros versenypályával. A nagy hagyományokkal bíró sportág fejlesztése érdekében a kormány 2020-ban egy kelet-magyarországi velodrom és velopark építéséről határozott.

Az új debreceni kerékpáros központot a hazai kerékpáros szövetség különbözői szakágai fogják közösen használni, kerékpáros események és rendezvények helyszíne lesz, hiánypótló új központja a hazai utánpótlás nevelésnek. Kialakításának köszönhetően a nagyközönséget kiszolgáló rendezvények, szabadidős programok lebonyolítására is alkalmas lesz.

A debreceni pálya zöldmezős beruházásként épül meg, a projekt több éven keresztül több száz embernek ad munkát, családjuknak megélhetést.

A közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozással vegyes megbízási szerződés teljesítése keretében nyertes ajánlattevő feladatát képezi a debreceni velodrom (világversenyek megrendezésére és egyéb rendezvények megtartására is alkalmas, tervezetten min 16 000 m2 alapterületű fedett pályakerékpáros sportlétesítmény (pl.: építész, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, stb.), melyhez csatlakozik egy min. 10 000 m2 alapterületű BMX pálya, s ennek kiszolgálására alkalmas infrastruktúrafejlesztés (pl.: közmű, út, kommunikáció stb.) és környezetrendezés (pl.: tájépítészet, stb.), valamint a csatlakozó Velopark fejlesztés kapcsolatrendszere) fejlesztését célzó beruházás előkészítési munkáinak mérnöki támogatása.

Főbb feladatok:

a. lebonyolítói közreműködés a létesítmény tervezésében (minden szakágra kiterjedően),

b. ütemterv készítése és a készültség nyomon követése

c. kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szakszövetségekkel, szakértőkkel

d. költségbecslés és költségkövetés a tervezési fázishoz kapcsolódóan

e. tervezésfelügyelet

f. tervvéleményezés, tervezési program ellenőrzése

g. közreműködés az építési engedélyezési eljárásban, egyéb hatósági eljárásokban

h. használat szempontjából kiemelt fontosságú tevékenységek véleményezése, illetve sportszakmai tanácsadás ellátása a tervezési fázisban

i. közreműködés BIM keretrendszer kidolgozásában, BIM keretrendszer alkalmazásának felügyelete

j. kockázatelemzés kockázatelemzésre alkalmas szoftverrel

illetve a nevezett létesítményekhez csatlakozó egyéb kiegészítő infrastrukturális (közmű, közlekedés, stb.) projektelemekkel kapcsolatos valamennyi mérnöktanácsadási feladat.

A nyertes ajánlattevő részletes feladatmeghatározását a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5.) pont folytatása:

Karakterkorlát okán a minőségi értékelési szempontok teljes szövegszerű megfogalmazása az alábbi:

2. Az M.2.1 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül, további legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú épület beruházása során tervvéleményezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalattal (max. 2 db)/ Súlyszám: 10

3. Az M.2.2 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül, további legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú épület beruházása során tervvéleményezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalattal (max. 2 db)/ Súlyszám: 15

4. Az M.2.3 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú épület beruházása során tervvéleményezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalattal (max. 2 db)/Súlyszám: 10

5. Az M.2.4 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül, további legalább nettó 11 000 m2 alapterületű közhasználatú épület beruházása során beruházás-lebonyolítói projektvezetői / projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal (igen/nem)/Súlyszám: 15

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. szakember rendelkezik további min.nettó11000m2 területű közhasználatú épület beruházás tervvéleményezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalattal(max. 2 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2. szakember rendelkezik további min.nettó11000m2 területű közhasználatú épület beruházás tervvéleményezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalattal(max. 2 db) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3 . szakember rendelkezik-e legalább nettó 11.000 m2 alapterületű közhasználatú, sportcélú épület beruházása során tervvéleményezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalattal (max 2db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.4.szakember rendelkezik további min. nettó11000m2 területű közhasználatú épület beruházása során beruházás-lebonyolítói projektvezetői/projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal (igen/nem) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el. A 2-5. értékelési szempont esetén a pontozás.

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek. Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, illetve a feladatok egymással való összefüggése nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A szerződés részekre bontása továbbá a közpénzek hatékony felhasználásának alapelvével is ütközik, mindezekre tekintettel pedig ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 091-235947
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Megbízási szerződés a Debreceni Velodrom lebonyolító mérnök feladatára vonatkozóan

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/08/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12344709241
Postai cím: Hévízi Út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 302290227
Fax: +36 13687205
Internetcím: http://www.obudagroup.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 154 500 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 154 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervvéleményezés, műszaki tanácsadás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti Ajánlatkérő rögzíti az alábbiakat:

Tárgyi eljárás eredményes.

Nyertes ajánlattevő:

ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.

Székhely: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A..

Adószám: 12344709-2-41

Egyéb ajánlattevők:

- MARCELL-HÁZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi János utca 22., Adószám: 13661674-2-09)

- FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Faludi utca 3., Adószám: 13661674-2-09)

Tárgyi eljárás során nem kerültek előírásra környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/09/2021