Építési beruházás - 452952-2021

08/09/2021    S174

Magyarország-Mezőhegyes: Magasépítési munka

2021/S 174-452952

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc Utca 30
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Telefon: +36 68566566
Fax: +36 68566567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mezohegyesbirtok.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kollégium épület fejújítása és bővítése

Hivatkozási szám: EKR000017712021
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kollégium épület fejújítása és bővítése

Részekre történő ajánlattételi kizárása: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezési terület egysége miatt a részekre történő ajánlattétel nem biztosítható.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 318 660 670.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45210000 Magasépítési munka
45214700 Kollégiumok építése
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5820 Mezőhegyes, Kozma F. út 30. sz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az épület műemléki környezetben található, a tervezett oktatási funkciójú kollégium épület elsősorban a Mezőhegyesi Technikum Szakképző Iskola és Kollégium tanulóinak elszállásolására, iskolai étkeztetésre lesz alkalmas, melegítőkonyha és étkező kerül kialakításra. Az épület 150 férőhelyes, 2 293 m2 nettó alapterületű lesz. Energetikai korszerűsítés keretén belül napelemes rendszer kiépítése és talajszondás hőszivattyú kialakítása szükséges a csatolt műszaki tartalom szerint, ill. 220 db nyílászáró beépítése fog megtörténni. Az épület akadálymentes használhatósága alapvető követelmény, részletek az akadálymentes szakági munkarészben. Az épületben lift kialakítása szükséges. Az épület berendezéseinek gyártása és beépítése. A terv, konszignáció szerinti homlokzati faburkolatok kialakítása. Az épület teljes hőszigetelése. Csatlakozó utak és járdák kialakítása bazalt kiskockakőből 572 m2.

Meglévő, alápincézetlen, földszint + emelet épület hosszfőfalas, középfolyosós épület kerül a projekt során felújításra, bővítéseként épületkiegészítés, részleges bontás utáni új szint(ek) kerül kivitelezésre, a bontással érintett terület 1 012 m2, tetőtérbeépítés készül. Az újonnan készülő alápincézetlen, egyemeletes épület alapozását tartószerkezetileg

méretezett vasbeton sávalap biztosítja. Az épület tartószerkezetét vázkerámia hosszfőfalak alkotják, amelyen monolit vasbeton födém, illetve a tetőtérben monolit vasbeton koporsófödém készül csatlakozóhő és vízszigeteléssel és fémlemez fedéssel 729 m2-en. Homlokzatfelújítás 851 m2 területen. A részben visszabontásra kerülő meglévő épület új monolit vasbeton síkfödém kerül, amelyen járható, illetve nem járható lapostető kerül kialakításra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (Alapjótállás 24 hónap, többletként megajánlható max. 12 többlet hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M/2.1. pontban meghatározott szakmai tapasztalaton felüli szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet tapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M/2.2. pontban meghatározott szakmai tapasztalaton felüli szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet tapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M/2.3. pontban meghatározott szakmai tapasztalaton felüli szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet tapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 052-129866
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kollégium épület fejújítása és bővítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/08/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94897524
Postai cím: Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@build-it.hu
Telefon: +36 302451290
Internetcím: http://build-it.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 427 650 782.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 318 660 670.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felvonulási részfeladatok,

Bontási részfeladatok,

Szakipari (burkoló, ács, kőműves, bádogos, festő) kivitelezési részfeladatok,

Szerkezetépítési részfeladatok,

Elektromos szerelési részfeladatok,

Gépészeti szerelési részfeladatok,

Nyílászáró szerelési részfeladatok,

Konyhatechnológiai részfeladatok,

Elektromos FMV részfeladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I.) Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

- BUILD IT Mérnökiroda Kft., Magyarország 1037 Budapest, Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet, 11732167241

- BÓLEM Építőipari Kft., Magyarország 5600 Békéscsaba, Őszi Utca 3, 11042851204

- MRK-STRUKTÚRA Szerkezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4028 Debrecen, 26096894209

- HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6728 Szeged, 13656436206

- GALÉRIA INVEST Építőipari és Kereskedelmi Kft., címe: 5600 Békéscsaba, Őszi utca 3-1., adószáma: 13089393-2-04

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK:

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összegszerűen meghatározott értéke 20 000 000,- Ft,

Az ajánlati biztosítékot az Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig - kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség teljes időtartamára [a Kbt. 131. § (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel az ajánlati kötöttség a felhívás VI.3) pont 16. alpontjában foglalt lejártát követő 60. naptári napig] kell érvényesnek kell lennie. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartama vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 48. § (3) és (5) bekezdésre! A Kbt. 35. § (5) bekezdésre tekintettel a közös Ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös Ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bek.] esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték nem válhat a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Fizetési számlára történő befizetés esetében az Ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733003-21355824-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét (ajánlati biztosíték - „Kollégium épület fejújítása és bővítése”). Az ajánlati biztosíték emellett teljesíthető az Ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

- fizetési számlára történő befizetés esetén a banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával;

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén a garancia szerződés vagy a kötelezvény elektronikus okirati példányával,

- biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példányával.

A garanciáról szóló igazolásnak vagy a kötelezvénynek, mint elektronikus okiratnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon Ajánlattevő ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi felhívásban előírt határidőre nem, vagy a felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/09/2021