Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 453208-2021

Submission deadline has been amended by:  469556-2021
08/09/2021    S174

Poland-Szczecin: Medical consumables

2021/S 174-453208

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
National registration number: 000288900
Postal address: Al.Powstańców Wielkopolskich 72
Town: SZCZECIN
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-111
Country: Poland
Contact person: Wioletta Sybal
E-mail: w.sybal@spsk2-szczecin.pl
Telephone: +48 914661088
Fax: +48 914661113
Internet address(es):
Main address: https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Klinik SPSK-2 w tym materiałów opatrunkowych, płynów do prezerwacji narządów do przeszczepu oraz wyrobów stosowanych w okulistyce

Reference number: ZP/220/48/21
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables - PA02
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Klinik SPSK-2 w tym materiałów opatrunkowych, płynów do prezerwacji narządów do przeszczepu oraz wyrobów stosowanych w okulistyce.

2. Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych – w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06, z późn. zm.), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić ich mniejsze ilości, z tym, że nie mniej niż 60% wartości umowy, zadania.

4. Zamówienie składa się z 12 zadań. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu cen jednostkowych.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 640 184.21 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 12
II.2)Description
II.2.1)Title:

Roztwory do perfuzji i prezerwacji organów do transplantacji

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33692300 Enteral feeds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego:70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4)Description of the procurement:

Płyn kardioplegiczny do konserwacji i perfuzji narządów, preparat złożony, 180 opakowań.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 66 666.67 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium do tego zadania

II.2)Description
II.2.1)Title:

Płyny do urządzenia do perfuzji nerek LKT-100-P typu Lifeport

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33692300 Enteral feeds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego:70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4)Description of the procurement:

Płyn do perfuzji maszynowej organów przeznaczonych do transplantacji , preparat złożony, 80 opakowań.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 67 777.78 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium do tego zadania

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zamknięty system do nawilżania tlenu do inhalacji, nebulizacji i respiratorów wraz z dzierżawą 6 podgrzewaczy

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices - PA02
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego:70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 3 składa się z dwóch części: 3a i 3b.

Część 3a: Zamknięty system do nawilżania tlenu do inhalacji, nebulizacji i respiratorów

Część 3b: Dzierżawa 6 podgrzewaczy

Oferowane w obu częściach produkty muszą być kompatybilne względem siebie i stanowić jeden zamknięty system do nebulizacji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 91 678.67 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium do tego zadania

II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty wiskoelastyczne na potrzeby Bloku Operacyjnego Okulistyki

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego:70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4)Description of the procurement:

Natrii hyaluronas + Chondroitini sulfas , inj. wewnątrzgałkowa, 1800 opakowań

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 308 333.33 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium do tego zadania

II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty wiskoelastyczne na potrzeby Bloku Operacyjnego Okulistyki

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego:70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4)Description of the procurement:

Natrii hyaluronas , inj. wewnątrzgałkowa, 8.000 opakowań (w trzech różnych dawkach)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 214 814.81 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium do tego zadania

II.2)Description
II.2.1)Title:

Folie operacyjne

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego:70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4)Description of the procurement:

Sterylna, poliuretanowa folia operacyjna , 190 opakowań (w dwóch różnych rozmiarach)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 157.41 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium do tego zadania

II.2)Description
II.2.1)Title:

Opatrunki pooperacyjne specjalistyczne

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141111 Adhesive dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego:70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4)Description of the procurement:

Opatrunki pooperacyjne specjalistyczne, 260 opakowań

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 53 333.33 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium do tego zadania

II.2)Description
II.2.1)Title:

Tupfery i serwety operacyjne sterylne

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego:70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4)Description of the procurement:

Tupfery i serwety operacyjne sterylne, 18.320 opakowań

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 67 814.81 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium do tego zadania

II.2)Description
II.2.1)Title:

Opatrunki do wkłuć

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141111 Adhesive dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego:70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4)Description of the procurement:

Opatrunki do wkłuć, 100.300 opakowań

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 520 324.07 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium do tego zadania

II.2)Description
II.2.1)Title:

Gotowe, sterylne zestawy zabiegowe

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141116 Dressing packs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego:70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4)Description of the procurement:

Gotowe, sterylne zestawy zabiegowe, 12.500 opakowań

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 95 138.89 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium do tego zadania

II.2)Description
II.2.1)Title:

Gotowe zestawy zabiegowe do zakładania przetok do nerki

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego:70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4)Description of the procurement:

Sterylny, gotowy do użycia zestaw zabiegowy do zakładania przetok do nerki , 1200 opakowań

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 64 444.44 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium do tego zadania

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestawy do zakładania wkłucia centralnego

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141116 Dressing packs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego:70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4)Description of the procurement:

Zestawy do zakładania wkłucia centralnego, 2.500 opakowań

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 78 700.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium do tego zadania

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby na własny koszt i ryzyko do apteki zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

3. Ilości wyrobów podane w formularzu(-ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i zamawiający ma prawo zamówić ich mniejszą ilość, z tym że nie mniej niż 60 % wartości umowy, zadania.

§ 14

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku:

a) zmiany wysokości cen jednostkowych wyrobów w przypadkach w SWZ;

b) obniżenia cen jednostkowych;

c) ZMIANY W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji bądź wycofania z obrotu wyrobów;

d) zmiany w zakresie ilości poszczególnych rodzajów wyrobów przy zachowaniu wartości netto umowy;

e) W przypadku niewykorzystania wszystkich ilości -przedłużenie termin realizacji umowy;

f) zmiana wyrobu na nowy o lepszej jakości.

Inne określone wSWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/10/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin

w Dziale Zamówień Publicznych w budynku B w pokoju nr 004

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Wymagane dokumenty na wezwanie:

1. informacja z krajowego rejestru karnego, w zakresie określonym w SWZ:

2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3. odpis lub informacja z KRS, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4. zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy; w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego;

7. w zakresie podmiotów zagranicznych należy złożyć dokumenty określone w SWZ.

Pozostałe informacje

1. Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 rozporządzenia RODO znajduje się w SIWZ, rozdział I pkt XXVI.

2. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Do oferty należy załączyć

a) formularz cen. jedn.;

b) pełnomocnictwo, jeśli dotyczy;

c) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli dotyczy;

d) oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych wyrobów do obrotu i używania na terytorium RP

e) dla zadań nr 1,2,5 dokumenty w postaci katalogów (kart katalogowych), ulotek, broszur lub innych dokumentów;

f) próbki tożsame z dostarczanymi w ramach umowy wyrobami w ilości 2 sztuk do następujących zadań:

- zadanie nr 3 część 3a poz. 1;

- zadanie nr 5 do każdej pozycji;

- zadanie nr 8 do każdej pozycji;

- zadanie nr 9 do każdej pozycji;

- zadanie nr 10 do każdej pozycji

- zadanie nr 11 poz. 1;

- zadanie nr 12 poz. 1;

- a w zadania nr 6 – próbki w ilości 2 sztuk do dowolnie wybranej pozycji

g) JEDZ;

h) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności zamawiającego wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony pod lit. a).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu.

11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/09/2021