Szolgáltatások - 453292-2017

14/11/2017    S218

Magyarország-Budapest: Helikopterjavítási és -karbantartási szolgáltatások

2017/S 218-453292

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: HM Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter, dandártábornok, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: HM VGH Okmányátvevő Helyiség
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter, dandártábornok, főigazgató
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
NUTS-kód: HU11 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

2 db AS-350B típusú helikopter 144 havi karbantartása (nagyjavítás).

II.1.2)Fő CPV-kód
50212000 Helikopterjavítási és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés „2 db AS-350B típusú helikopter 144 havi karbantartása (nagyjavítás)” tárgyban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50212000 Helikopterjavítási és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (5008 Szolnok, Kilián út 1.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2 db AS-350B típusú helikopter 144 havi karbantartása (nagyjavítás)

Vállalkozó:

— hajtsa végre 2 darab AS-350B típusú helikopteren (gyári számok: 2607 és 2472) a típusra érvényes karbantartási terv szerinti terjedelemben a 144 havi karbantartási munkákat;

— a karbantartás során hajtsa végre a típusra a karbantartás befejezésének dátumakor érvényes bülletinekben kötelező jelleggel meghatározott munkákat, amelyek biztosítják a helikopter naptári és javításközi üzemidejének meghosszabbíthatóságát (minden elvégzett munka a helikopter dokumentációjában kerüljön rögzítésre). Ide értendők mind az EASA, mind a helikopter és a hajtómű gyártói által kiadott direktívák;

— a karbantartás magába foglalja helikopter sárkányának és rendszereinek karbantartását, a pilótafülke belső burkolatainak felújítását, a szervesüveg szélvédő panelek cseréjét;

— a karbantartás során cserélje le mindazon berendezéseket és alkatrészeket, melyek üzemideje nem biztosítja a helikopter visszavételétől számított további 600 óra üzemidő teljesítését vagy naptári üzemideje 31.3.2019-ig lejár;

— a karbantartás során építse be külső súly szállításához szükséges fedélzeti eszközt, illetve az azt segítő kiegészítő tükröket;

— a karbantartás során a repült órák vagy a naptári idők szerinti esedékességtől függetlenül, hajtsa végre a helikopter karbantartási tervében időszakonként előírt összes karbantartási munkapontot;

— Amennyiben a karbantartási munkafolyamatok olyan mélységben kerülnek végrehajtásra, hogy indokoltá válik a helikopter újrafestése, vállalkozó vállalja a helikopter gyári technológia szerinti poliuretán alapú festékkel történő festését (külső/belső festés, az azonosító jelzések és emblémák, kiszolgálási, szintező és biztonsági, vagy veszélyes pontjait jelölő jelképek és vészjelölések feliratai festése) a Megrendelő által rendelkezésre bocsájtott festési vázlat alapján;

— a fődarabokra felépített, azokhoz készletezett segédberendezések javításközi és hátralévő teljes üzemideje nem lehet rövidebb az adott fődarab javításközi üzemidejénél;

— hajtsa végre a helikopterek üzemanyaggal, kenőanyagokkal történő feltöltését, utánpótlását a helikopter a karbantartási munkába adásától a visszavételig;

— a karbantartás folyamán készülő összes műszaki dokumentációt angol és/vagy magyar nyelven állítsa ki, továbbá az elvégzett munkákról a helikopterek eredeti egyedi kísérő dokumentációjában a bejegyzéseket angol nyelven tegye meg.

Vállalkozó a helikopter műszaki állapotának vonatkozásában különleges követelményt nem támaszthat.

A részletes műszaki követelményeket a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 9
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcionális követelmények

— Nyertes Ajánlattevő biztosítja, hogy a helikopterek belső, illetve műszer világítása kerüljön átalakításra a meglévő AN/AVS-9 típusú, vagy ezekkel egyenértékű éjjellátó készülék (NVG) eszköz használatához, beleértve az önálló belső megvilágítással rendelkező berendezések cseréjét (pl. InterCom).

— Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a karbantartás végrehajtása során a helikoptereken lecserélésre kerülnek a rádió berendezések „8,33 kHz osztású” típusokra, melyek VHF sávú kommunikációt egyaránt biztosítanak; (Akár integrált rendszer részeként is).

— Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a karbantartás végrehajtása során a helikoptereken beépítésre kerül UHF sávú kommunikációt biztosító rádió berendezés (Akár integrált rendszer részeként is).

— Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a karbantartás végrehajtása során a helikoptereken lecserélésre kerülnek a transzponderek „S módú” típusokra; (Akár integrált rendszer részeként is).

— Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a karbantartás végrehajtása során a helikoptereken modernizálásra kerülnek a navigációs berendezések, GPS alapú navigációs képesség kialakításával; (Akár integrált rendszer részeként is).

— Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a karbantartás végrehajtása során a helikoptereken új gyártású eszközökkel lecserélésre kerülnek a jelenlegi rádió magasságmérők (a jelenlegitől eltérő típus elfogadható).

— Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a karbantartás végrehajtása során a helikoptereken új gyártású eszközökkel lecserélésre kerülnek a jelenlegi műhorizontok (a jelenlegitől eltérő típus elfogadható).

— Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy beépítésre kerül másodlagos („stand by” jellegű) műhorizont.

— Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a helikoptereken végrehajtásra kerülő karbantartás során beépít ILS navigációt alkalmassá tevő berendezéseket; (Akár integrált rendszer részeként is).

— A karbantartás foglalja magába a helikopterekre felépített ARRIEL 1B típusú hajtóművek (gyári számok: 4427 és 4356) teljes körű nagyjavítását (melyet követően a hajtómű következő nagyjavításig illetve modul vagy részegység cseréig hátralévő üzemideje legalább 3000 óra illetve 12 év) a szükséges alkatrész cserékkel, modul nagyjavítással vagy modulcserével, vagy a teljes hajtómű cseréjével.

— A helikopteren jelenleg alkalmazott ARRIEL 1B hajtóművek lecserélése és helyettük ARRIEL 1D1 típusú hajtóművek felépítése, a helikopter sárkányszerkezetének és rendszereinek szükség szerinti módosításával, az AIRBUS HELICOPTERS által kidolgozott vonatkozó Service Bulletinek alapján.

AK a szerződéskötéskor él az opció esetleges lehívásának lehetőségével, melyről nyertes AT-t az összegezés megküldésével tájékoztatja. AK tájékoztatja AT-t, hogy AK az egyes opciós feladatok közül akár egynek, akár többnek a megrendelésére jogosult.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7)pont kiegészítése:

Gyártmányonkénti telj.hat.idő:

— Az 1.gyártmánynál az átadástól számított 4hónapon belül,

— A 2.gyártmánynál az 1.gyártmány sikeres visszavételét követő 4hónapon belül,de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 8hónapon belül.

Az 1.gyártmány átadására 2017.12.15-ét követően kerül sor.A 2.átadására az 1.sikeres visszavételét követő 10munkanapon belül kerül sor.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (továbbiakban AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Öntisztázás: AK hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.)1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az AK a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az AT rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.

Az AK által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.r. 8.§, 10.§, 12-16.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Korm.r. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.

A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlattevő nyilatkozattételi kötelezettsége nemleges tartalom esetén is fennáll.

Közös ajánlattétel esetében a közös AT mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtani.

AK kizárja a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból azt az AT-t, AV-t, Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontjára – a Korm.r. 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal:

— pénzintézet által vezetett számlák számlaszámait,

— mióta vezeti az ajánlattevő számláját,

— adott esetben a számla megszűnésének időpontja,

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül fordult-e elő 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK a Korm.r.2.§(5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti „számlavezető pénzügyi intézménytől származó” igazolás benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) – (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan AT, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 1 éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) AT – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, AS-350 típusú helikopterek karbantartása (minimum 600 repült óra / 24 hónap mélységben) tárgyú szolgáltatásait igazoló referenciával.

Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

Referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:

a szolgáltatás tárgya;

a szolgáltatás mennyisége;

szerződéskötő másik fél megnevezése;

a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) év/hó/napban;

továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a Korm. r. 22. § (1) – (2) bekezdés szerint kell igazolni.

M2) Az AT a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (Helikopter javítása, karbantartás) ISO 9001:2008, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiadott tanúsítványával vagy azok másolati példányával vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékával.

AK hivatkozik a Korm. r. 24. § (3) bekezdésére.

Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a M2) szerinti igazolás benyújtására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett,de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, 1 darab AS-350 típusú helikopter karbantartására (minimum 600 repült óra / 24 hónap mélységben) vonatkozó referenciával.

M2) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (Helikopter javítása, karbantartás) ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti, független akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.

AK az ISO 9001:2008 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el különösen, de nem kizárólagosan bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást, amennyiben:

— az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa szerinti,

vagy

— nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési, kötbér-feltételeket a KKD-ban kiadott Vállalkozási szerződés tartalmazza.

AK hivatkozik a Kbt. 135.§ (1),(5) (6), Ptk. 6:130.§ (1)-(2), 6:155. §-ára és a 2003. évi XCII. tv. 36/A.§-ra.

AK a Kbt. 135. § (8) alapján a szerződés szerinti ellenszolgáltatás 20%nak megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Az előleg lehívására legkorábban 2018.01.01én van lehetőség.

AK nem követeli meg az előleghez kapcsolódóan biztosíték nyújtását.

Az előlegre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Vállalkozó gyártmányonként jogosult számla benyújtására.

Késedelmi kötbér: a késedelmes/hibás teljesítés esetén a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értékének 1%a /nap, max. 15 %. 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő elállhat a szerződéstől, illetve felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: a hibás/késedelmes/a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó értéke, mértéke annak 20%a.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/12/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/12/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

HM VGH Okmányátvevő Helyiség, 1134 Budapest, Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek vehetnek részt. A bontáson történő részvétel esetén a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

AK hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.

b. A Korm.r. 30.§(4) értelmében az AK a P1) pont szerinti, és M1)-M2) pontok szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd. szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

d. AK a IV.2.6.pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.

e. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető a http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny weboldalon.

A KKD a Kbt. 57.§(2) alapján ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

f. AK hivatkozik a Kbt. 47.§(2)-re

g. AT vagy AV-ja rendelkezzen a magyar katonai légügyi hatóság állami légijárművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló 21/1998. (XII.21.) HM rend. 19-23.§-ai szerinti AS-350B típusra vonatkozó karbantartási engedélyével, mely engedély kiterjed a 144 havi karbantartás végrehajtására is. Ennek igazolására AT nyújtsa be ajánlatában ezen dokumentum másolatát. Amennyiben ez a dokumentum nem áll rendelkezésre, úgy AT nyújtsa be saját vagy AV-ja nyilatkozatát arról, hogy kezdeményezte a katonai légügyi hatóságnál az eljárás megindítását és a szerződés megkötéséig ez az engedély beszerzésre kerül. AK felhívja AT figyelmét, hogy amennyiben ez az engedély legkésőbb a szerződés aláírás dátumáig nem áll rendelkezésre, úgy AK a szerződéskötéstől mindenféle jogkövetkezmény nélkül elállhat.

h. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

i. AT nyújtsa be nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről.

j. A KKD 5. sz. minta szerinti nyilatkozatokat nyújtsa be.

k. AT a Kbt. 66.§(2) szerint nyilatkozzon.

l. AT a Kbt. 66.§(4) alapján nyilatkozzon.

m. Kbt. 66.§(6) alapján AT jelölje meg a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni. Ezen részek tekintetében jelölje meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. Adott esetben nemleges nyilatkozat szükséges.

n. FAKSZ: dr. Sebestyén Sára, lajstromszám:00813, dr. Fail Kinga, lajstrom szám:00571.

o. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)e) eredménytelenségi okot.

p. AK helyszínbejárás lehetőségét (MH 86. SZHB, 5008 Szolnok, Kilián út 1.) biztosítja az Ajánlattételi határidő lejártáig. AT a helyszínbejáráson való részvételi szándékát az alábbi email címen jelezheti a helyszínbejárás tervezett időpontja előtt min. 5 munkanappal: czovek.andrej@hm.gov.hu

q. Részajánlati körök biztosítása nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a Műszaki leírásban meghatározott szolgáltatások egymásra épülnek, és csak együttesen biztosítják a helikopterek üzemképességét.

r. AK tájékoztatja AT, hogy a gyártmányok átadására két ütemben kerül sor. Az 1.gyártmány átadására 2017.12.15-ét követően kerül sor. A 2.gyártmány átadására az első gyártmány sikeres visszavételét követő 10 munkanapon belül kerül sor.

s. AK a Kbt. 77.§(1)-re tekintettel az alábbakat határozza meg:

1.rsz.: ajánlati ár – (nettó, Ft) (fordított arányosítás)

2.rsz.: jótállás időtartama szolgáltatás vonatkozásában (hónap) (megajánlás: 12-24 hónap) az alábbi módszerrel:

Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin.

RSZ-enként adható pontszám 0-10 pont.

Max. adható összpontszám: 100 pont.

t. AK nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

u. AT köteles Gyártói megfelelőségi nyilatkozatot átadni a teljesítéskor minden olyan fődarab, beszerelésre került tétel vonatkozásában, amelyeket AT biztosított.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/11/2017