Supplies - 453325-2020

28/09/2020    S188

Finland-Helsinki: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2020/S 188-453325

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
National registration number: 1567535-0
Postal address: PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
Town: Helsinki
NUTS code: FI SUOMI / FINLAND
Postal code: FI-00029
Country: Finland
E-mail: atte.alankola@ptcs.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.hus.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)
National registration number: 2126106-6
Town: Kuopio
NUTS code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
Country: Finland
E-mail: atte.alankola@ptcs.fi
Internet address(es):
Main address: https://www.islab.fi/etusivu
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=303227&tpk=f60baf98-655a-4c76-84c8-6040ab38be3d
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=303227&tpk=f60baf98-655a-4c76-84c8-6040ab38be3d
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Erikoiskemian liuottimet

Reference number: HUS 351-2020
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena ovat erikoiskemian liuottimet tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta on jaettu kahteen (2) osaan.

Tässä tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään: HUS Diagnostiikkakeskukseen kuuluva HUSLAB ja Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB).

HUSLAB osallistuu hankinnan osaan 1 ja osaan 2. ISLAB osallistuu ainoastaan hankinnan osaan 1.

Tässä tarjouspyynnössä mukana olevista osapuolista käytetään jäljempänä lyhennettä tilaaja.

Sopimus on voimassa määräaikaisena neljä (4) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Metanoli ja asetonitriili

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan osaan 1 kuuluvat metanoli ja asetonitriili tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan osalle 1 valitaan yksi (1) toimittaja. Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 1.1.2021.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimus on voimassa määräaikaisena neljä (4) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi sopimusehtojen mukaisesti.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Muut erikoiskemian liuottimet

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan osaan 2 kuuluvat dietyylieetteri, kloroformi, 2-propanoli, heksaani, dikloorimetaani ja etyyliasetaatti tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan osan 2 tuotteille valitaan tuotekohtaiset toimittajat, eli jokainen osan 2 sisältämä tuote vertaillaan erikseen. Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 1.1.2021.

ISLAB ei osallistu hankinnan osaan 2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimus on voimassa määräaikaisena neljä (4) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi sopimusehtojen mukaisesti.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ks. ESPD-lomake.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/10/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/10/2020
Local time: 12:01
Information about authorised persons and opening procedure:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja.

Tarjoukset pyritään avaamaan samana päivänä kuin tarjousten jättämisen määräaika on päättynyt.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset ovat sallittuja. Mikäli tarjoaja antaa rinnakkaisen tarjouksen, niin tarjoajan tulee tehdä rinnakkainen tarjous siten, että se täyttää tarjouspyynnön kaikki vaatimukset ja tarjouksen mukana vaaditut liitteet. Rinnakkainen tarjous on aina erillinen oma tarjouksensa. Rinnakkaisia tarjouksia saa antaa enintään yhden (1) kappaleen, eli tarjoaja voi jättää yhteensä enintään kaksi (2) tarjousta tähän tarjouskilpailuun.

Alihankinta

Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa.

Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa tarjouspyynnön liitteellä Alihankkijaa koskevat tiedot, joka ladataan sille osoitettuun kohtaan osiossa Muut ehdot. Lomakkeella annetaan mm. seuraavat tiedot:

— Alihankkija yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus

— Alihankkijan soveltuvuus

— Tieto, onko alihankkija sellainen, jonka voimavaroihin tarjoaja vetoaa (esimerkiksi soveltuvuusvaatimuksen täyttämisessä) vai alihankkija, jonka voimavaroihin ei vedota. Tarjoajan tulee ilmoittaa tämä tieto myös ESPD-lomakkeella

— Alihankkijan rooli hankinnassa

— Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi).

Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi.

Tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset siten kuin tässä tarjouspyynnössä on niiden osalta vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta.

Ryhmittymä

Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua.

Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi (1) organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUS-Logistiikan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin.

Ryhmittymästä tulee antaa seuraavat tiedot:

— Kaikki ryhmittymään kuuluvat organisaatiot: Virallinen nimi ja Y-tunnus

— Ryhmittymän jäsenten rooli hankinnassa

— Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi)

— Kuvaus siitä, miten ryhmittymä on organisoitunut

— Tieto siitä, miten yhteydenpito tilaajan kanssa järjestetään.

Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan sille osoitettuun kohtaan osiossa Muut ehdot, ja liite tulee nimetä "Ryhmittymän tiedot".

Lisätietoa tarjouskilpailuun osallistumisesta ryhmittymänä ja muiden yksiköiden voimavarojen käyttämisestä: https://www.hankinnat.fi/eu-hankinta/ehdokkaiden-ja-tarjoajien-soveltuvuus/tarjouskilpailuun-osallistuminen-ryhmittymana-ja

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2020