Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 453714-2023

26/07/2023    S142

Magyarország-Mogyoród: Építési munkák

2023/S 142-453714

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10603226244
Postai cím: Hungaroring Út 10
Város: Mogyoród
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazsi Júlia
E-mail: office@hungaroring.hu
Telefon: +361 28444444
Fax: +36 28441860
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungaroring.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hungaroring.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001233832023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001233832023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

SFP kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001233832023
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Hungaroring Paddock és Depó épület és hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó új Főlelátó és Rendezvénytér kivitelezési munkái

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45221243 Gyalogos alagút építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45310000 Villamos szerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45343000 Tűzmegelőző szerelési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_2146_Mogyoród_Mogyoród külterületi 0222/3, 0222/9, 0222/12, 0222/14, 0242/24, 0242/26 helyrajzi számú ingatlanok

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hungaroring Paddock és Depó épület és hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó új Főlelátó és Rendezvénytér kivitelezési munkái

A tervezett fejlesztés célja a meglévő Paddock Épület bontása, és az elbontott épület helyett új, korszerű, gazdaságosan üzemeltethető, minden sportszakmai igénynek megfelelő Paddock Épület építése, amely tartalmazza 4 technikai- és 36 versenybox kialakítását, a verseny rendezéséhez szükséges FIA előírásoknak megfelelő versenyirányítási központ, Media Center, vendéglátó és VIP területek, üzemeltetési és versenyirodák, tetőterasz, illetve a Paddock Épület mögötti terület új Depó (a motorhome-ok számára) kivitelezését.

A fejlesztés kiterjed az új Paddock Épület működéséhez szükséges, ahhoz funkcionálisan kapcsolódó új Főlelátóra is, a meglévő főlelátó szintén lebontásra kerül és az új Főlelátón a kommentátor fülkék mellett a VIP terasz is készül. Az új Főlelátó fedett, befogadó képessége 10 000 fő. A Főlelátó rendeltetés szerű működéséhez szükséges büfé és vizes-blokkok is kiépítésre kerülnek, ellátva a Rendezvénytér területét

Az új Paddock épület és az új Főlelátó a célegyenes elején és végén egy-egy alagúttal kerül összekötésre, a versenyrendezők és a vendégforgalom biztosítására.

Az eljárás főbb mennyiségei:

Bontási munka:

Bontásra kerül a meglévő Paddock és Depó épület és főlelátó tribün összesen 56 840 lm3 mennyiségben, mely magában foglalja a közművek bontását is. Elbontandók továbbá a bontási terveken jelölt közlekedési felületek és közművek.

Tervezett létesítmények

Építési munka:

Magasépítés:

Főlelátó épület 10 000 fős (ülőhely) fedett lelátóval, nettó alapterülete 13 133 m2

Rendezvénytér épületei: nettó alapterület1 073 m2

Paddock épület: nettó alapterület 19 753 m2 (mely tartalmaz legalább építészeti, tartószerkezeti, gépészeti és villamossági feladatokat)

Depó épület (vasbeton szerkezetű, kétszintes épület, felső szintjén motorhome területtel, az alatta lévő fedett garázzsal): nettó 8 735 m2 (ebből a fedett garázs: nettó alapterület 7832 m2)

Összes nettó építményi alapterület: 42 694 m2

Mélyépítés:

Útépítési munkák

- aszfaltburkolat készítése: 37 700 m2

- térburkolat készítése: 7 007 m2

Közműépítés

- 6832 m csatornaépítés (szennyvízcsatorna és csapadékvízcsatorna)

- 2345 m vízvezeték építés.

Két darab alagút építése

Rendezvényterület és támfal építése: 16 577 m2

TV COMPOUND : 3 903 m2

Versenypálya helyreállítása (célegyenes): 12 800 m2

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M.2.1. pontja szerinti szakember, az M.2.1. szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0-max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. M.2.2. pontja szerinti szakember, az M.2.2. szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0-max. 36hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. M.2.3. pontja szerinti szakember, az M.2.3. szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0-max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. 1.Építéstechnológiai terv / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 5.2. Munkaerőterv / Súlyszám: 7,5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2024
Befejezés: 20/04/2026
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint részletezi:

A szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontja az EKR rendszer miatt kötelezően rögzítendő elemként került feltüntetésre. Az ott megjelölt időpontok nem bírnak kötelező érvénnyel ajánlattevők számára: a szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatályba lépésétől számítandó, a szerződés befejező időpontja pedig Formula 1 Magyar Nagydíj 2026. futam kezdő napját megelőző 90. (kilencvenedik) naptári nap (lásd: lentebb, illetve szerződés IV.27.c) pontja)

A lenti ütemezés szerint, 2024. évben május közepéig legalább (minimum elvárás):

- előkészítési,

- előregyártási munkák,

- támfalépítési munkák ,

- közműépítési munkák,

végezhetőek de úgy, hogy a munkák a 2024 évi Forma 1 futam megrendezését nem akadályozhatják.

A 2024 Forma 1 futam után, 2024. 08. hótól kerülhet elbontásra a meglévő Paddock épület.

2025. év május közepéig meg kell építeni:

- az új Főlelátót és Rendezvényteret teljesen,

- az új Depót

- valamint az új Paddock épületet szerkezetkészen.

A Paddock épület pince technikai helyiségei, a földszint és az I. emeleti egyrésze a dokumentáció szerinti műszaki készültségben a 2025 Forma 1 futam alatt ideiglenes használatba kerülnek. A 2025 F1 futamra megépülő létesítmények és funkcionális egységek, a rendeltetésszerű használathoz szükséges használatbavételi engedéllyel kell, hogy rendelkezzenek, melynek beszerzése a Vállalkozó feladata.

A 2025. Forma 1 futam után, 2025. augusztus hó közepétől kell megvalósítani a Hungaroring Stratégia Sportfejlesztési Programjának fennmaradó műszaki tartalmát 100% készültségben.

A Formula 1 Magyar Nagydíj futamainak megrendezéséhez használható állapotú Paddock, Depó, Főlelátó és Rendezvénytér szükséges.

2024. év:

- a Formula 1 Magyar Nagydíj 2024 várható dátuma: 2024.07.21.

- a rendezvény előtt 60 nappal a kivitelezőnek be kell fejeznie a megkezdett építési munkákat (pl. támfalak) és le kell vonulnia az építési területről;

- a Hungaroring azon területeinek és építményeinek,mit korábban munkaterületként a Megrendelő a Vállalkozónak átadott, így a Hungaroring teljes területének műszaki és jogi tekintetben korlátozásmentes, üzembiztos használata biztosított kell legyen a Formula 1 időszakában, illetve a Formula 1 utáni + legkésőbb 10 naptári nap időtartam alatt.

2025. év:

- a Formula 1 Magyar Nagydíj 2025 várható dátuma: 2025.07.20 - 08.10. közötti időszak.

- a rendezvény előtt 60 nappal a kivitelezőnek be kell fejeznie a megkezdett építési munkákat: (az új Főlelátó és az új Depó készen, Paddock Épület szerkezetkész, a Paddock épület pince szint technikai helyiségei, földszint és az I. emelet egyrésze használható. A rendezvény előtt 45 nappal használatba vételi engedéllyel és sikeres műszaki átadással vonul le az építési területről.

- a Hungaroring teljes területének korlátozásmentes használata biztosított kell, hogy legyen a Formula 1 időszakában, illetve a Formula 1 utáni + legkésőbb 10 naptári nappal.

2026. év:

- a Formula 1 Magyar Nagydíj 2026 várható dátuma: 2026.07.19 - 08.09.

- A szerződés véghatárideje: a Formula 1 Magyar Nagydíj 2026. futam kezdő napját megelőző 90. (kilencvenedik) naptári nap. , mely a sikeres műszaki átadás lezárását és a komplett használatba vételi engedélyt jelenti.

A fenti dátumok jelenleg az eddigi sokéves gyakorlatra épülnek, de előfordulhat, hogy a nemzetközi versenyszervezetek ettől eltérő igényeket fogalmaznak meg.

További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKD-val köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67.§ (1) bek. alapján Ajánlattevő - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) II. fejezetben foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő köteles megtenni.

Az EEKD-t a Kr. 4.§ és 6-7. §-ai alapján kell kitölteni. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4.§ (3) bek-re. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján ajánlattevőknek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevőnek a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az EEKD-t, a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot és a nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás kapcsán az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (3) és (5) bek. alapján.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi, a (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek.).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (1) és (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re

Szakmai tevékenyég végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Igazolási mód:

SZT.1.) Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§ (1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§ (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése.

Az alábbiakban meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására szükséges a Kbt.69. § (4) bek. alapján:

Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6); (11) bek., a Kbt. 69 § (11) bek. is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§ (1) bek. c)pont és 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 21.§ (1) bek.).

Amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásokban vonatkozó adatok ingyenes / magyar nyelvű ellenőrzésére nincs mód, a nyilvántartás kivonatának, vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak, vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtása szükséges. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén benyújtandó a releváns igazolás vagy nyilvántartás magyar nyelvű fordítása is.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1.) Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015 (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását, IV. rész α (alfa) pont kitöltése szükséges.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti magasépítési és/vagy mélyépítési és/vagy bontási tevékenységből származó általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el az 55 000 000 000 Ft-ot.

A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a fentitől eltérő árbevételi követelményt. Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban (magasépítési és/vagy mélyépítési és/vagy bontási tevékenység).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását, IV. rész α (alfa) pont kitöltése. szükséges.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M.1.) Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb befejezett építési referenciáinak igazolását. A referenciákat Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni.

A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

- az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

- a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező (műszaki átadás átvétel) időpontját; (részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó műszaki átadás-átvétel idejét) (év, hónap, nap pontossággal),

- a szerződés teljesítésének helyét,

- vállalkozóként, közös ajánlattevők tagjaként vagy alvállalkozóként, teljesítette a szerződést,

- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

A Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

A Kr. 21. § (2a) bek. b) pontja alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt 11 éven belül megkezdett, de legfeljebb 8 éven belül befejezett referenciákat vesz figyelembe.

M.2.) Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatának és képzettségének ismertetésére csatolni kell

a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló iratot, amennyiben a szakember az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik az előírt jogosultsággal

c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és

d) a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott kivitelezési szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Az önéletrajznak, amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy szükséges tartalmaznia a jogosultság számát vagy elérési útját és a jogosultság megszerzésének időpontját is. Jogosultság megléte esetén a jogosultsághoz kötődő szakmai tapasztalat és végzettség bemutatása nem szükséges, azt a jogosultság megléte igazolja. Szakember köteles az önéletrajzában az értékelési szempontra vonatkozó szakmai tapasztalatokat egyértelműen elkülöníteni az alkalmassági követelményre bemutatott szakmai tapasztalatoktól a Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontjára tekintettel.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M.1.) ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:

M.1.1.egy szerződés keretében végzett legalább 40 000 lm3 mennyiségben elvégzett építménybontási referenciával.

M.1.2. Egy szerződés keretében végzett legalább 14 000 m2 (nettó) alapterületű épület generálkivitelezése

M.1.3. Egy szerződés keretében végzett legalább 7 500 ülőhelyes, fedett vagy részben fedett lelátó generálkivitelezése

M1.4. egy szerződés keretében végzett út- és közműépítési teljeskörű kivitelezésre vonatkozó referenciával, amely tartalmazott legalább 20 000 m2 aszfaltburkolat készítését és legalább 5 000 m2 térkőburkolat készítését és szennyvízcsatorna, csapadékvízcsatorna és vízvezeték építési munkát.

M.1.5. Legalább 5 000 m2 nettó alapterületű vasbeton szerkezetű fedett parkoló teljeskörű kivitelezése.

Az M/1. pontban felsorolt M.1.1.-M.1.5. pontok követelményeinek való megfelelés több szerződésből igazolható, de az előírt M.1.1.-M.1.5. szerinti referenciakövetelményeket külön-külön maximum 1 db szerződésből lehet igazolni. Egy referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.

A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 96 hónapon belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.

AK a „lm3” alatt légköbmétert ért.

AK a „generálkivitelezés” alatt olyan építési beruházást ért, mely teljeskörűen tartalmazta legalább az alapszakágak megvalósítását ( építészeti, tartószerkezeti, gépészeti és villamossági feladatok).

AK a „lelátó" alatt olyan építményt, mely:

- emelkedő szinteket tartalmaz,

- vasbeton és/vagy acél és/vagy „vegyes” szerkezetű

- továbbá műszakilag és statikailag alkalmas nagy létszámú tömeg elhelyezésére / megtartására / befogadására (például: események, sportesemények, koncertek és nagyobb tömegrendezvények látogatóinak.).

M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetésfejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetőijogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetésfejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetőijogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M.2.3.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetésfejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszakivezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M.2.4. egy fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Kr. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 2. sor szerinti „Mélyépítési szakterület” MV-M (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

A szakemberek között az átfedés nem megengedett, egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától vehető figyelembe.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljesítésének időszaka alatt végig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési- és jótállási- biztosíték: nettó vállalkozói díj 2%

Késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 0,8%/nap, max: 10 nap. Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 20%-a. Eseti kötbér: 10 000 000 Ft/alkalom, max: nettó váll. Díj 20%-a. A részletes előírásokat a szerződés tervezet tartalmazza.

Jótállás: 60 hónap.

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget havonként biztosít. Rendezvény Időszakról részszámla nem nyújtható be.

Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 10%-a.

Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj max. 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít (két részletben), abban az esetben, ha a Vállalkozó 250 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előlegvisszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Az előlegvisszafizetési biztosíték az előleg visszafizetésének arányában csökkenthető.

A kifiz.-re vonatkozó szab.: a 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 30-32/A. §, a Kbt. 135. § (1),(3)-(4) és (5)-(6); (11)-(12) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pontja.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifiz. pénzneme magyar forint (HUF).

A részletes felt. a közbesz. dok. részét képező szerz.terv. tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/08/2023
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/08/2023
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2), bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):Ajánlatkérő egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető. A mélyépítési és magasépítési feladatok kivitelezéséhez a munkaterületek egymással átfedésben vannak, az építésszervezés során egyes munkafolyamatok nem kezdődhetnek meg a másik szakterület munkafolyamatának befejezése előtt. Nem választható el egymástól a két épület kivitelezése, mert a két épület rendszer-szinten is egy komplett egységet képez, így épülnek ki a gyengeáramú rendszerek is. Azok biztos működése csak egykézben lévő kivitelezés esetén biztosítható. A két épület közművei (víz, csatorna, elektromos áram) jelenleg is összeköttetésben vannak.

A két épület egy alagúttal is összekötésre kerül a gyalogos forgalom biztosítására, amelynek szerkezeti kialakítása csak úgy fejezhető be, ha közel egyidőben megépül a hozzá csatlakozó Főlelátó is.

A részekre osztással fennáll annak a kockázata, hogy a szerződés teljesítése technikailag túlságosan bonyolult és túlságosan drága lesz, továbbá az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés műszaki tartalmi és határidő tekintetében megfelelő teljesítését, kockázatos, hogy több kivitelező esetén a munkafolyamatok, készültségek elválnak egymástól. Ajánlatkérő számára kiemelten fontos, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséért teljeskörűen felelősséget és jótállást vállaljon, az építés szervezését a felmerülő kockázatok minimalizásálával végezze. Ajánlatkérőtől nem elvárható, hogy olyan megoldásokat válasszon, melyek jogi bizonytalanságban, jogi vitákba tereli ajánlatkérőt több nyertes ajánlattevővel való szerződéses jogviszony vonatkozásában.

1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az AF I.3. pont szerinti címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. A kommunikációra a Kbt. 40., 41., 41/A., 41/B., 41/C. §-aiban foglalt rendelkezések irányadók.

2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Közbeszerzési Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 2.-4. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont (Nettó Vállalkozói Díj (tartalékkeret nélkül) esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-100 között osztja ki. A 2.-4. minőségi szempontok tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap, az 5. Építéstechnológiai terv és Munkaerőterv: pontkiosztás módszere.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a Szerződés hatálybalépését követő 5 munkanap minimum 2 000 000 000 Ft/káresemény és 10 000 000 000 Ft/év összkockázatú építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.

4. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

6. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

7. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum.

8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

9. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

10. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81.§ (11) bek. alapján 60 naptári nap.

11. Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 50 000 000 Ft, amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással az AK 10300002- 20208073-00003285 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

12. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is).

13. AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie(lásd részletesen KD)

14. Az eljárásban eljáró FAKSZ: Dr. Kiss László (00172),helyettese dr. Pálffy Katalin (01303)

15. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-t.

16. A jelen eljárás becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás a 707/2021.(XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására.

17. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a hazai forrás biztosítása érdekében előterjesztés alapján kormányzati döntési eljárás van folyamatban. A hazai forrás rendelkezésre bocsátására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

Folyt.köv: VI.4.3)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.3).pont folytatása

18. Ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik. AT-k ajánlatukban kötelesek az előbbiek szerinti nyilatkozatukat benyújtani.

19. Ajánlatban az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell csatolni (részletesen kifejtve: KD) a felolvasólapot, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti; Kbt.66. § (6) bek a) és b) szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatot is) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is). Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat (adott esetben).

20. Nyertes ajánlattevő köteles MSZ ISO 45001 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányításrendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő irányítási intézkedések leírását alkalmazni. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles előbbiekről.

21. Helyszíni bejárás időpontja: eljárás megindító felhívás TED-en való megjelenését követő 6. munkanap 10:00 óra Találkozási pont: főbejárat

22. Ajánlatkérő Projektterv (pénzügyi- és műszaki ütemterv, valamint orgainizációs terv) ajánlathoz történő csatolását kéri.

23. A műszaki dokumentáció elérhetőségével kapcsolatos részletes információk a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

24. Építéstechnológiai terv és Munkaerőterv szakmai ajánlat, melyet az ajánlattevőknek ajánlatuk részeként csatolniuk kell.

25. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti időtartam alatt 60 naptári napot ért.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/07/2023