Supplies - 454637-2019

27/09/2019    S187    Supplies - Additional information - Open procedure 

Poland-Opole: Traffic-monitoring equipment

2019/S 187-454637

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 140-344085)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
National registration number: 530546013
Postal address: ul. Firmowa 1
Town: Opole
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 45-594
Country: Poland
Contact person: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Piotr Podgórzec
E-mail: robert.mazurkiewicz@mzd.opole.pl
Telephone: +48 774697400
Fax: +48 774697402

Internet address(es):

Main address: www.mzd-opole.logintrade.net

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu - ITS Opole w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiąza...

Reference number: NP.260.58.2019.P
II.1.2)Main CPV code
34970000 Traffic-monitoring equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. Wykonanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu - ITS Opole w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód.

W zakres zadania wchodzi zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie systemu ITS Opole. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W zadaniu wyodrębniono zakres gwarantowany oraz zakres opcjonalny.

Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim w mieście Opolu.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 140-344085

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 26/09/2019
Local time: 09:00
Read:
Date: 08/11/2019
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 26/09/2019
Local time: 09:30
Read:
Date: 08/11/2019
Local time: 09:30
Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 24/11/2019
Read:
Date: 06/01/2020
VII.2)Other additional information: