Építési beruházás - 455246-2016

23/12/2016    S248

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító berendezések szerelése

2016/S 248-455246

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV – Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csótó Emese
E-mail: csoto.emese@mav.hu
Telefon: +36 306249351
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav.hu
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pécs – Dombóvár KÖFI berendezés kiépítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Pécs – Dombóvár KÖFI berendezés kiépítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 2 529 549 703.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU21 Közép-Dunántúl
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs, Dombóvár, Szentlőrinc, Vásárosdombó, Sásd, Godisa, Abaliget, Bükkösd, Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút állomások, Kaposszekcső, Szatina-Kishajmás, Hetvehely és Cserdi-Helesfa megállóhely.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1) Biztosítóberendezés:

1 db távvezérlő központ kialakítása a Pécsi Igazgatóság épületében.

Távvezérlés kialakítása az érintett 7 állomáson.

Visszajelentés kiépítése Pécs, Szentlőrinc és Dombóvár állomásokról, valamint Dombóvár-elágazásról.

Az elvi létesítési engedély alapján az építési engedély megszerzése, kiviteli terv készítése.

2) Távközlés:

Távvezérelt hangos utastájékoztató rendszer kiépítése 6 állomáson.

Helyi kezelésű állomási diszpécser berendezések telepítése Godisa és Szentlőrinc állomáson.

Utastájékoztató központi vezérlő berendezés telepítése Pécs KÖFI központban.

Működéshez szükséges adatátviteli kapcsolatok biztosítása.

Fémvezetőjű és fényvezetőszálas helyi kábelépítés, strukturált épületkábelezés kialakítása.

3) Biztosítóberendezés és távközlés áramellátása, valamint térvilágítási munkák.

4) Építészeti és épületgépészet munkák a távvezérlő központ helyiségeiben:

5) Villamos váltófűtés távvezérlésének biztosítása 7 állomáson.

6) Tűz- és vagyonvédelem:

Pécs (kiz.) – Dombóvár (kiz.) vasútvonalon a távvezérelt állomásokon a vasútüzemhez tartozó helyiségek összevont vagyon- és tűzvédelmi rendszerének kialakítása.

7) FET/HETA berendezések létesítése:

Pécs (kiz.) – Dombóvár (kiz.) vasútvonalon a szakaszolók motoros működtetéssel való ellátása, azok távvezérlése, helyi vezérlőberendezésről, illetve a Dombóvári FET diszpécserközpontból, a központ bővítésével.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (min. 36 hónap - max. 48 hónap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 107-190758
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Pécs – Dombóvár KÖFI berendezés kiépítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Zengő-2016 Konzorcium R-Kord Építőipari Kft. (konzorciumvezető)
Postai cím: Fő u. 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info @ r-kord.hu
Internetcím: http://www.r-kord.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Prolan Irányítástechnikai Zrt. (tag)
Postai cím: Szentendrei út 1–3.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
E-mail: info@prolan.hu
Internetcím: http://www.prolan.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 530 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 529 549 703.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Alvállalkozásra vonatkozó információk:térvilágosítás, építészet, váltófűtés, távközlés, tűz és vagyonvédelem biztonságigazolás, tanúsítás, átviteltechnika, erősáramú munkák.

Összesen 14,8 % arányban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828502
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdés.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828502
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2016