Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 45528-2023

24/01/2023    S17

Poland-Rudziniec: Forestry services

2023/S 017-045528

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec
National registration number: 631-011-23-28
Postal address: Rudziniec ul. Leśna 7
Town: Rudziniec
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 44-160
Country: Poland
Contact person: PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec, ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec; Janusz Foltys
E-mail: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl
Telephone: +48 323008150
Internet address(es):
Main address: https://www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl/
I.5)Main activity
Other activity: Gospodarka leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudziniec w roku 2023

Reference number: ZG.270.1.2022
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 11 928 643.39 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet I - usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwach Świbie i Ciochowice

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet II - usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwach Centawa i Płużnica, gospodarka łowiecka na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ) Nadleśnictwa Rudziniec

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
75251120 Forest-firefighting services
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77600000 Hunting services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
NUTS code: PL52 Opolskie
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet III - usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwach Nogowczyce, Proboszczowice, Kozłów i Łącza

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
NUTS code: PL52 Opolskie
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet IV - usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwach Paczyna, Łaskarzówka oraz z zakresu obsługi Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego (PAD) i wież obserwacyjnych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet V - usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwach Ostropa, Sierakowice, Trachy

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
NUTS code: PL52 Opolskie

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 205-585164

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Pakiet I - usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwach Świbie i Ciochowice

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet II - usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwach Centawa i Płużnica, gospodarka łowiecka na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ) Nadleśnictwa Rudziniec

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Pakiet III - usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwach Nogowczyce, Proboszczowice, Kozłów i Łącza

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Pakiet IV - usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwach Paczyna, Łaskarzówka oraz z zakresu obsługi Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego (PAD) i wież obserwacyjnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/01/2023
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Jakub Regner Z.P.H.U. „DAX”
National registration number: 7561991546
Postal address: Leśna 10
Town: Pławniowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-171
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 476 959.39 PLN
Total value of the contract/lot: 2 749 029.51 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Pakiet V - usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwach Ostropa, Sierakowice, Trachy

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/01/2023