Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 455899-2017

15/11/2017    S219

Lithuania-Vilnius: Operating systems

2017/S 219-455899

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: AB Lietuvos paštas
National registration number: 121215587
Postal address: J. Jasinskio g. 16
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: 03500
Country: Lithuania
Contact person: Laura Laukienė
E-mail: l.laukiene@post.lt
Telephone: +370 52361224
Internet address(es):
Main address: http://www.post.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7088
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=369186
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=369186&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas.

II.1.2)Main CPV code
48620000 Operating systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48620000 Operating systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

J. Jasinskio g. 16, Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuoma – 6 940 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymas užtikrinamas – banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu ne mažesnei kaip 6 000 EUR (šešių tūkstančių eurų) sumai sumai.

Tiekėjui vėluojant įvykdyti sutartyje nurodytus įsipareigojimus visiškai ar iš dalies, Pirkėjui pareikalavus raštu, Tiekėjas mokės Pirkėjui 0,03 (trijų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygins dėl vėlavimo Pirkėjo patirtus nuostolius tiek, kiek jų nepadengs delspinigiai.

Pirkėjas sumokės Tiekėjui už tinkamai ir laiku pateiktas kokybiškas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias nuomojamas licencijas (kai programinės įrangos, kurios licencijos bus išnuomotos, diegimo paketai bus pasiekiami programinės įrangos gamintojo tinklalapyje) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teisingos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/12/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/02/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/12/2017
Local time: 10:45
Place:

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 7-14 kab.

Information about authorised persons and opening procedure:

Elektroniniai vokai su pasiūlymais atplėšiami nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams ir/ ar jų įgaliotiems atstovams.

Įvykus elektroninių vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrai Pirkėjas neteikia informacijos Tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius Tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/11/2017