Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 456314-2021

10/09/2021    S176

Romania-Ideciu de Jos: Protective gear

2021/S 176-456314

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE - IDECIU DE JOS
National registration number: 4641520
Postal address: Strada: -, nr. 158
Town: Ideciu de Jos
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 547360
Country: Romania
Contact person: MARIOARA BARSAN
E-mail: cpvideciu@yahoo.com
Telephone: +40 0265716375
Fax: +40 0265716375
Internet address(es):
Main address: www.cpvideciu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127276
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente si materiale de protecție împotriva COVID-19,necesare pentru implementarea proiectului Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020–Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 4641520/2021/3
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Având în vedere faptul că limitarea răspândirii virusului COVID 19, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra sănătății populației, poate fi realizată prin asigurarea necesarului de echipamente și materiale de protecție împotriva acestui virus, este necesar și oportun asigurarea acestor produse în centrele rezidențiale pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/persoane cu dizabilități/copii) din sistemul public de asistență socială din Județul Mureș pentru asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, care a provocat deja o criză sanitară fără precedent și decesul unui număr mare de persoane la nivel global și în state din Uniunea Europeană, printre care și România. Pentru limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave pe care acesta le poate crea sănătății personalului și beneficiarilor din cadrul sistemului public de asistență socială din județul Mureș, se impune dotarea corespunzătoare a acestor centre cu echipamente și materiale de protecție pentru personal și beneficiari.

Prin urmare, având în vedere ritmul accelerat de creștere a numărului de persoane infectate cu COVID-19, achiziționarea de echipamente și materiale de protecție împotriva COVID-19, este necesară pentru implementarea proiectului si pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos.

În conformitate cu prevederile art.141 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractantă recurge la împărțirea și atribuirea pe loturi a contractului aferent achiziției de echipamente și materiale de protecție împotriva COVID-19.

În vederea furnizării cât mai prompte a echipamentelor și materialelor de protecție COVID-19, solicitate prin Proiectul ”Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”, produsele s-au împărțit în mai multe loturi și s-au identificat principalele categorii de produse, după cum urmează:

-Lot 2 – aparate medicale respiratorii;

-Lot 3 – termometre;

Ofertele pot fi depuse pentru ambele loturi.

Se va încheia contract de achizitie publică pentru fiecare lot în parte cu un singur operator economic.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de: 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati tuturor solicitarilor de clarificari cu 11 zile inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, cu conditia transmiterii solicitarii de clarificari in timp util.

Dupa aplicarea criteriului de atribuire, autoritatea contractantă poate atribui cele 2 (două) loturi aceluiași ofertant.

Valoarea estimata a contractului este de 25.341,02 lei fără TVA.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 25 341.02 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Temometre

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Caminul pentru Persoane Varstnice, loc. Ideciu de Jos, nr. 158, jud. Mures

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului il constituie achizitionarea de echipamente si materiale de protectie impotriva COVID-19, necesare pentru implementarea proiectului Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020–Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos din subordinea DGASPC Mureș”

Lotul nr.3- Termometre, cuprinde urmatoarele echipamente/produse, dupa cum urmează:

1. Kit termoscaner pentru temperatură

2. Termometru digital cu infraroșu non contact

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 239.32 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 Axa Prioritara 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID 19 Prioritate de investitie 9.1: Cresterea capacitatii de gestionare crizei sanitare COVID 19 Titlul proiectului: Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacită... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Finantarea va fi asigurata prin aprobarea proiectului depus in cadrul POIM 2014-2020

CLAUZA SUSPENSIVA

In contextul implementarii POIM , ca mijloc de a accelera implementarea proiectului, demararea procedurii de achiziție publică se va lansa prin folosirea unei ”clauze suspensive”, reglementată prin OUG nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare. Astfe... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparate medicale respiratorii

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Caminul pentru Persoane Varstnice, loc. Ideciu de Jos, nr. 158, jud. Mures.

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului il constituie achizitionarea de echipamente si materiale de protectie impotriva COVID-19, necesare pentru implementarea proiectului Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020–Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos din subordinea DGASPC Mureș”

Lotul nr. 2 - Aparate medicale respiratorii, cuprinde urmatoarele echipamente/produse, dupa cum urmeaza:

1. Concentrator oxigen portabil

2. Aparat aerosoli cu ultrasunete

3. Nebulizator aer

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 101.70 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 Axa Prioritara 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Prioritate de investitie 9.1: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Titlul proiectului: Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacit... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Finantarea va fi asigurata prin aprobarea proiectului depus in cadrul POIM 2014-2020

CLAUZA SUSPENSIVA

In contextul implementarii POIM, ca mijloc de a accelera implementarea proiectului, demararea procedurii de achizitie a se va lansa prin folosirea unei "clauze suspensive", reglementata prin OUG nr 40/2015, cu modificarile si completările ulterioare. Procedura de ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Motive de excludere a ofertantului - Loturile 2,3

A) Ofertantul nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Ca dovadă preliminară care confirmă că ofertantul/ofertantul asociat/ subcontractantul nu se încadrează în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr.98/2016, se va completa de către ofertant/ofertant asociat/ subcontractant cerința corespunzătoare în formularul DUAE.

B) Ofertantul nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Ca dovadă preliminară care confirmă că ofertantul/ofertantul asociat/ subcontractantul nu se încadrează în situațiile prevăzute la art.165 din Legea nr.98/2016 se va completa de către ofertant/ofertant asociat/ subcontractant cerința corespunzătoare în formularul DUAE.

Potrivit art.165 alin.(2) din Legea nr.98/2016, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.

Totodată, potrivit art.166 alin.(2) din Legea nr.98/2016, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

Impozitele şi taxele, pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eşalonări, compensări, etc.) de către organele competente, nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor.

C) Ofertantul nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Ca dovadă preliminară care confirmă că ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul nu se încadrează în situațiile prevăzute la art.167 din Legea nr.98/2016, se va completa de către ofertant /ofertant asociat/ subcontractant cerința corespunzătoare în formularul DUAE.

D) Ofertantul nu trebuie să se încadreze în situațiile potențial generatoare de conflict de interese prevăzute la art.59–art.63 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Se va completa de către ofertant/ofertantul asociat/ subcontractant declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese prevăzute la art.59–art.63 din Legea 98/2016 (Formular nr.1).

Declarația respectivă (Formular nr.1) împreună cu oferta vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă și încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic.

Pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art.63 din Legea 98/2016 și pentru dovedirea neîncadrării ofertantului în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, reprezentantul legal al autorității contractante comunică în cele ce urmează lista persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum şi a persoanelor desemnate, implicate în planificarea/ pregătirea, organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, sunt:

- Bârsan Mărioara – Director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

- Bulaucă Nadia – Contabil şef, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

- Botezan Violeta- Administrator, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

- Forfotă Maria – Instructor ergoterapie, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

- Eremia Radiana- psiholog, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

- Pop Virginica – asistent social, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

- Motz Maria – gestionar, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

- Feraru Mariana – asistent medical, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

- Cherecheș Antonela – asistent medical, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

- Pop Anca – expert achiziții publice.

Persoanele cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare de achiziţie implicat în procedura de atribuire, sunt: NU ESTE CAZUL.

Potrivit art.196 alin.(2) din Legea 98/2016, înainte de atribuirea contractului autoritatea contractantă va solicita, numai ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze neîncadrarea în prevederile art.164; art.165 şi art.167 din Legea 98/2016 în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

Aceste documente sunt:

-Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

-Certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat, eliberat de organul fiscal competent, pe raza căruia își are sediul social operatorul economic, VALABIL LA DATA PREZENTĂRII;

- Certificatul privind plata taxelor și impozitelor locale, eliberat de organul fiscal competent. Certificatele emise de autoritățile locale, privind îndeplinirea obligațiilor de plată a taxelor și impozitelor locale, trebuie să fie VALABILE LA DATA PREZENTĂRII;

-Documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.165 alin. (2), art.167 alin.(2) și art.171 din legea 98/2016, dupa caz;

-Alte documente edificatoare, după caz.

În conformitate cu art.168 alin. (1) din Legea 98/ 2016, autoritatea contractantă acceptă ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art.164, 165 şi 167 din Legea 98 2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizează toate situaţiile prevăzute în DUAE, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

Atenționări speciale:

1.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente :

-acordul de subcontractare, după caz;

-acordul de asociere, după caz;

-declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese prevăzute la art.59–63 din Legea 98/2016 (Formular nr.1).

Documente relevante care să dovedească forma de înregistrare - Loturile 2,3: Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanti/ofertanti asociati/ subcontractanti) participanți la procedura de atribuire a contractului cu informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Înainte de atribuirea contractului autoritatea contractantă va solicita, potrivit prevederilor art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, numai ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să dovedească forma de înregistrare în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. Astfel, se va prezenta Certificatul constatator eliberat de ONRC, din care să reiasă că ofertantul este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului. Informațiile cuprinse în certificatul constatator eliberat de ONRC trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentului. Persoanele juridice/fizice străine, în calitate de ofertanţi, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit, în copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul” însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea juridică/profesională de a executa contractul care urmează să fie atribuit. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizează.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 2,3Proportia de subcontractareInformații privind partea / părțile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze (dacă este cazul)Se va prezenta o Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializările acestora (după caz).Partea/părțile subcontractate vor fi însușite și contrasemnate de către subcontractanți.Se vor prezenta datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.La semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta contractul/ contractele încheiate între contractant şi subcontractantul/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE care va include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată și ponderea de subcontractare.Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant) va completa propriul său DUAE. Odată cu depunerea formularului DUAE ofertantul va prezenta și acordul de subcontractare (Formularul nr.6).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/10/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/10/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcată în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar

vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică) .

2. Toate răspunsurile la solicitările de clarificări aferente documentației de atribuire vor fi publicate în SEAP atașat anunțului de participare,

la secțiunea „Listă clarificări, notificări și decizii" la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta, în cadrul ofertelor, DUAE (Documentul Unic de

Achizitie European) în locul documentelor solicitate în vederea demonstrării cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca

dovadă preliminara.

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de

atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, aceștia vor completa direct în

SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare,

de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți, fiecare

operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în

care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant).

Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare

DUAE.

4. Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de

valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade, iar ofertantul are obligaţia de a comunica entităţii contractante dacă este sau nu este

de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a

ofertei se consideră că și-a retras oferta.

5. Toate certificatele și documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizata a acestora în limba română.

6. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare,

operatorul economic va preciza în oferta depusă acele informații cuprinse în propunerea tehnică și în propunerea financiară considerate a

fi confidențiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuală în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor

informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea

intelectuală.

7. Contractul de achiziție publică se va încheia cu un singur operator economic.

În cazul în care operatorii economici doresc să depună oferte pentru mai multe loturi, propunerea tehnică și propunerea financiară se

depun distinct, pentru fiecare lot în parte.

8. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva

ofertă, potrivit art.125 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractelor de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a

contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum si pentru organizarea și

funcționarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completarile ulterioare

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: CAMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE-SERVICIUL ADMINISTRATIV
Postal address: Adresa: str.-, nr. 158, jud. Mures, Localitatea Ideciu de Jos
Town: Ideciu de Jos
Postal code: 547130
Country: Romania
E-mail: cpvideciu@yahoo.com
Telephone: +40 0265716375
Fax: +40 0265716375
Internet address: www.cpvideciu.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/09/2021