A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 458279-2018

19/10/2018    S202

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2018/S 202-458279

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Alibánfa Község Önkormányzata
Postai cím: Petőfi Sándor utca 1.
Város: Alibánfa
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 8921
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cziráki Imre, polgármester
E-mail: korjegyzoseg.zivan@t-online.hu
Telefon: +36 92593042
Fax: +36 92593030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alibanfa.co.nr
A felhasználói oldal címe: http://www.alibanfa.co.nr
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bocfölde Község Önkormányzata
Postai cím: Ady utca 15.
Város: Bocfölde
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 8943
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lendvai Miklós, polgármester
E-mail: bocfolde@zalaszam.hu
Telefon: +36 92581051
Fax: +36 92581051
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bocfolde.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.bocfolde.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sárhida Község Önkormányzata
Postai cím: Béke utca 26.
Város: Sárhida
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 8944
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mázsa Ferenc, polgármester
E-mail: hivatal@sarhida.hu
Telefon: +36 92461042
Fax: +36 92461042
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sarhida.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.sarhida.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balaicz Zoltán, polgármester
E-mail: info@zalaegerszeg.hu
Telefon: +36 92502100
Fax: +36 92311474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://zalaegerszeg.hu/
A felhasználói oldal címe: http://zalaegerszeg.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zalaszentiván Község Önkormányzata
Postai cím: Hunyadi János utca 2/a
Város: Zalaszentiván
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 8921
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dormán Miklós, polgármester
E-mail: korjegyzoseg.zivan@t-online.hu
Telefon: +36 92593030
Fax: +36 92593030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zalaszentivan.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.zalaszentivan.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata
Postai cím: Petőfi Sándor utca 4.
Város: Zalaszentlőrinc
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 8921
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csiszár László,polgármester
E-mail: korjegyzoseg.zivan@t-online.hu
Telefon: +36 92593030
Fax: +36 92593030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zalaszentivan.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.zalaszentivan.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ivóvízminőség javítás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 sz.projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátása

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 azonosítószámú projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 536 998 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45247130 Vízvezeték építése
45232430 Vízkezelés
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45262220 Ivóvízkútfúrás
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Alibánfa, Bocfölde, Sárhida, Zalaegerszeg, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 azonosítószámú projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

A fejlesztés célja a Zalaegerszeg K-i vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség javítása és a vízellátás biztonságának fokozása. Vízbázis rekonstrukció

— Vízbázis rekonstrukció, Nyersvíz-vezetékek kiváltása

— Új tisztítási technológia alkalmazása a Zalaegerszeg Keleti Vízműtelepen

— A zalaszentiváni rendszer átkötése a zalaegerszegi hálózatra és víztorony építés

— Rekonstrukció, mosatási csomópontok kiépítése

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.1.3-15-2017-00083

Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083944
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 sz.projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: info@szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 269 617 756.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 536 998 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kitűzés, geodéziai bemérés,szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok,tervezői művezetés,kiegészítő tervek készítése,anyagok stb. beszállítása,szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása,minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb), gépek, eszközök bérlése,telephelybérlés,őrzés,hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes),mobil illemhelyek bérlése,száll.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.(8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.), 13748429-2-20

2. E-B 2020 Konzorcium: Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (2225 Üllő, belterület hrsz 3753.), 13125811-2-44 és Betonútépítő Zrt. (1131 Budapest, Jász u. 156-158.), 23041565-2-41

3. STRABAG Építőipari Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)), 10776456-4-43

4. A-G HÍD Konzorcium: A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)- 24857538-2-44, HÍD Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.) - 14517286-2-44, Z-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)- 14541029-2-41

Nyertes ajánlattevő alvállalkozójának neve: Laxus Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság(13973494-2-20)

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

— kitűzés, geodéziai bemérés

— szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok

— tervezői művezetés

— kiegészítő tervek készítése

— anyagok stb. beszállítása

— szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása

— minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

— gépek, eszközök bérlése

— telephelybérlés

— őrzés

— hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

— mobil illemhelyek bérlése, szállítása

— pénzügyi szolgáltatások igénybevétele

— biztosítások kötése

— információs anyagok beszerzése

— kommunikációs csatornák igénybevétele

— víztelenítés

— víztartási próbák

— fertőtlenítés

— tömörségvizsgálatok

— talajmechanikai vizsgálatok

— útépítés, úthelyreállítás

— ivóvízvezeték rekonstrukció

— házi bekötések rekonstrukciója

— kivitelezői iroda működtetése

— próbaüzem lefolytatása

— vasbeton műtárgy építés

— tartalék berendezések, tartalék és pótalkatrészek leszállítása

— földmunkák

— szerkezetépítési munkák

— építőmesteri munkák

— területrendezés

— csőszerelési munkák

— vezetékfektetési munkák

— daruzás

— elektromos kábelezés, szerelés

— gépek, berendezések előgyártása, beszerelése

— lakatos szerkezetek előgyártása, beszerelése

— irányítástechnikai munkák

— próbaüzem szakmai irányítása

— próbaüzemi üzemeltetési dokumentáció készítése

— parkosítás

— bontás

— szennyvízátemelők építészeti, gépészeti rekonstrukciója

— kútépítés, szerelvényezés

— víztorony építése

— medence felújítás

— minőségügyi szakmérnöki (minőségbiztosítási) feladatok ellátása

Szerződéskötés napja: 2018. október 10.

A keretmegállapodásos eljárást megindító ajánlati felhívás VI.3) További információk 7. pontjában foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatta Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívta az Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a Támogatási Szerződés nem kerül megkötésre.

Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/10/2018