Supplies - 458313-2020

30/09/2020    S190

Poland-Poznań: Medical equipments

2020/S 190-458313

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego
National registration number: 7811617330
Postal address: ul. Dojazd 34
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 60-631
Country: Poland
Contact person: dr Norbert Gill, mgr Ewa Filipiak-Kozłowska
E-mail: efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl
Internet address(es):
Main address: www.szpitalmswia.poznan.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalmswia.poznan.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal/spzozmswiapoznan/SkrytkaESP
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia dla nowo budowanego bloku operacyjnego i sali wybudzeń oraz centralnej sterylizacji. Część IX

Reference number: ZP/p/34/2020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla nowo budowanego Bloku Operacyjnego i Sali Wybudzeń oraz Centralnej Sterylizacji (część IX).

2. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, dostarczony na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy wraz z dokumentacją w języku polskim.

3. Rok montażu oraz dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego sprzętu, aparatury i urządzenia. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się montaż lub dostawę urządzeń wyprodukowanych w roku poprzedzającym rok dostawy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 6 części.

5. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1 – Aparat do znieczuleń

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172000 Anaesthesia and resuscitation devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

SPZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na terenie ZOZu.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: aparat do znieczuleń – 1 szt.

2. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, norm, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych, systemów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów, normy nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów i norm. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczno-użytkowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 800,00 PLN.

2. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy, w wyjątkowych wypadkach za zgodą Zamawiającego do 14 dni kalendarzowych (dla wszystkich części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2 – Aparat USG

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

SPZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na terenie ZOZu.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: aparat USG – 1 szt.

2. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, norm, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych, systemów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów, normy nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów i norm. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczno-użytkowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 600,00 PLN.

2. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy, w wyjątkowych wypadkach za zgodą Zamawiającego do 14 dni kalendarzowych (dla wszystkich części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 3 – Aparat do ogrzewania pacjenta i płynów infuzyjnych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

SPZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na terenie ZOZu.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: aparat do ogrzewania pacjenta i płynów infuzyjnych – 6 szt.

2. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, norm, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych, systemów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów, normy nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów i norm. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony sprzęt / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 900,00 PLN.

2. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy, w wyjątkowych wypadkach za zgodą Zamawiającego do 14 dni kalendarzowych (dla wszystkich części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 4 – Urządzenie do mycia parą wodną

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

SPZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na terenie ZOZu.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: urządzenie do mycia parą wodną – 1 szt.

2. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, norm, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych, systemów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów, normy nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów i norm. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony sprzęt / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 300,00 PLN.

2. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy, w wyjątkowych wypadkach za zgodą Zamawiającego do 14 dni kalendarzowych (dla wszystkich części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 5 – System natrysku środka dezynfekcyjnego

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

SPZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na terenie ZOZu.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: system natrysku środka dezynfekcyjnego – 1 szt.

2. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, norm, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych, systemów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów, normy nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów i norm. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony sprzęt / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 300,00 PLN.

2. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy, w wyjątkowych wypadkach za zgodą Zamawiającego do 14 dni kalendarzowych (dla wszystkich części).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 6 – Urządzenia czyszczące

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
39713400 Floor-maintenance machines
42999100 Non-domestic vacuum cleaners
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

SPZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na terenie ZOZu.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: urządzenia czyszczące.

2. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, norm, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych, systemów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów, normy nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów i norm. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony sprzęt / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 PLN.

2. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy, w wyjątkowych wypadkach za zgodą Zamawiającego do 14 dni kalendarzowych (dla wszystkich części).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa tych warunków.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:

— dotyczy części nr 1 – 100 000,00 zł,

— dotyczy części nr 2 – 50 000,00 zł,

— dotyczy części nr 3 – 30 000,00 zł,

— dotyczy części nr 4 – 10 000,00 zł,

— dotyczy części nr 5 – 10 000,00 zł,

— dotyczy części nr 6 – 25 000,00 zł.

UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część wysokość wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podlega sumowaniu kwoty przewidzianej za każdą z w/w części.

2. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – propozycję zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązane złożone w innej formie niż proponowana w Załączniku nr 6 do SIWZ musi zawierać wszystkie wymagane w nim informacje.

2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp.

2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie 2.1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

2.5.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2.5.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2.5.

3. Szczegółowe informacje dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom znajdują się w SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda dokumentów (np. polisa) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną równą co najmniej:

— dotyczy części nr 1 – 100 000,00 zł,

— dotyczy części nr 2 – 50 000,00 zł,

— dotyczy części nr 3 – 30 000,00 zł,

— dotyczy części nr 4 – 10 000,00 zł,

— dotyczy części nr 5 – 10 000,00 zł,

— dotyczy części nr 6 – 25 000,00 zł.

UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część wysokość wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podlega sumowaniu kwoty przewidzianej za każdą z w/w części.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę opisaną poniżej na łączną wartość:

Cz.nr 1: dostawa sprzętu med. o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł;Cz.nr 2: dostawa sprzętu med. o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł;Cz.nr 3: dostawa sprzętu med. o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł;Cz.nr 4: dostawa sprzętu sterylizującego, dezynfekującego i higienicznego o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł;Cz.nr 5: dostawa sprzętu sterylizującego, dezynfekującego i higienicznego o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł; Cz.nr 6: dostawa urządzeń czyszczących o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł.

UWAGA: W przypadku złożenia oferty na większą liczbę części wystarczające będzie wykazanie się jedną lub wielością dostaw, przy czym wymagana wartość musi stanowić sumę wartości z poszczególnych warunków odnoszących się do poszczególnych części, na które składana jest oferta – niniejsza uwaga dotyczy tyko i wyłącznie części nr 1, 2, 3. W przypadku złożenia oferty na większą liczbę części wystarczające będzie wykazanie się jedną lub wielością dostaw, przy czym wymagana wartość musi stanowić sumę wartości z poszczególnych warunków odnoszących się do poszczególnych części, na które składana jest oferta – niniejsza uwaga dotyczy tyko i wyłącznie części nr 4 i 5. Natomiast w części nr 6 warunek musi być spełniony dokładnie w sposób opisany w niniejszym warunku dotyczący tej konkretnej części, której warunek dotyczy.

2.Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

2.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – propozycję zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązane złożone w innej formie niż proponowana w załączniku nr 6 do SIWZ musi zawierać wszystkie wymagane w nim informacje.

2.3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp.

2.4.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2.5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie 2.1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

2.5.1.zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2.5.2.brzmienie jak w "sytuacji ekonomicznej i finansowej".

3.Szczegółowe informacje dla Wyk. zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom znajdują się w SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

a) wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane;

b) dowodów potwierdzających należyte wykonanie dostaw przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Uwaga: brzmienie warunków oraz sposób ich dokumentowania należy uczynić zgodnie z zapisem wykazu i krótkiego opisu kryteriów kwalifikacji.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym, w tym sposób i terminy zapłaty, rozliczenia za realizację zamówienia, warunki gwarancji, obowiązki stron i inne istotne postanowienia – Zamawiający określił we wzorze umowy, które wiążą Zamawiającego oraz Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z treścią wzoru umowy i zaakceptować wszystkie zawarte w nim postanowienia oraz uwzględnić w cenie oferty. Wykonawcy są zobowiązani zagwarantować zachowanie warunków i wymagań dotyczących realizacji zamówienia uregulowanych we wzorze umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/11/2020
Local time: 11:00
Place:

Siedziba Zamawiającego (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA), Sala Konferencyjna (I piętro „Łącznik”).

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia mogą być obecni przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawców, wszystkie osoby zainteresowane niniejszym postępowaniem.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ). Do oferty dołącza też formularz oferty (zał. nr 1), szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2).

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85, ust. 5 Pzp).

3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie. Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdziale IX SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

5. Wszelkie przewidywane zmiany treści umowy zostały opisane we wzorze umowy.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia został szczegółowo opisany w SIWZ.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia publicznego wezwie, na podstawie art. 26, ust. 1 Pzp (tzw. „etap II”), Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

8. Przesłanki wykluczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 12–23 oraz art. 24, ust. 5, pkt 1–8 Pzp.

9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda:

a) ulotki lub katalogi lub opisy przedmiotu zamówienia, dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi w języku polskim potwierdzające wymagane parametry Zamawianego sprzętu medycznego (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski);

b) dokumentu stwierdzającego dopuszczenie zaoferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i używania określony w ustawie o wyrobach medycznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 maja 2010 r. (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.) oraz dyrektywami Unii Europejskiej (zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz.175 z późn.zm.).

10. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11. Postępowanie będzie prowadzone przy użyciu:

a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /spzozmswiapoznan/SkrytkaESP

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym m.in. wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, wezwania, uzupełnienia, wyjaśnienia) odbywa się tylko i wyłącznie przy użyciu poczty elektronicznej efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl. Wyjątkiem jest składanie ofert, które składa się za pomocą ePUAP, zgodnie z zapisami SIWZ.

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia dotyczących Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP został szczegółowo opisany w SIWZ.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z brzmieniem art. 93 ust. 1a. Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – przet. nieogr.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154, pkt 5 ustawy.

3. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

3.1. Odwołanie.

3.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się:

4.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

4.2. w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

4.3. w przypadku innych czynności niż wskazane w pkt 4.1 i 4.2 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Skarga do sądu.

5.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

5.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

5.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/09/2020