A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 459493-2022

23/08/2022    S161

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2022/S 161-459493

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18237010243
Postai cím: Határőr Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szálas Orsolya
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tortenelem.info.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DTO kutatás 2020

Hivatkozási szám: EKR000758952021
II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Digitális Távolléti Oktatás kutatás és a kutatás tapasztalataiból levonható következtetéseket összefoglaló szakmai tanulmány megrendelése vállalkozási szerződés keretében, a tájékoztató II.2.4) pontjában foglaltak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 93 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79315000 Társadalomkutatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Digitális Távolléti Oktatás kutatás (a COVID-19 járvány miatt megvalósult digitális távolléti oktatásról) és a kutatás tapasztalataiból levonható következtetéseket összefoglaló szakmai tanulmány megrendelése vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint:

1. Szakértői vélemények és a szereplők narrativája (interjús kutatás)

-Kvalitatív kutatás, mélyinterjús módszerrel, célcsoportonként legalább 5 mélyinterjú (összesen legalább 95 interjú)

2. Desk research (szakirodalmi áttekintés és korábbi Ifjúság kutatások másodelemzése, adatbázisok megvásárlása)

3. Kérdőíves kutatások

-Kérdőíves kutatás a pedagógusok körében (legalább 500 fő)

-Kérdőíves kutatás a diákok körében (legalább 1000 fő)

-Kérdőíves kutatás a lakosság körében (legalább 5000 fő)

-Kérdőíves kutatás a szülők körében (legalább 1000 fő)

4. Fókuszcsoportos kutatások

-Fókuszcsoportos kutatás a szülők körében (legalább 12 fókuszcsoport)

-Fókuszcsoportos kutatás pedagógusok körében (legalább 12 fókuszcsoport)

-Fókuszcsoportos kutatás diákok körében (legalább 12 fókuszcsoport)

-Fókuszcsoportos kreatív kutatás pedagógusok körében (legalább 3 kreatív csoport)

-Fókuszcsoportos kreatív kutatás szülők körében (legalább 2 kreatív csoport)

-Fókuszcsoportos kreatív kutatás a tanulók körében (legalább 3 alkalommal)

5. Social listening (tartalomelemzés)

-Social listening - Diskurzus a digitális oktatásról

6. Usability szemkamerás kutatás

-Usability vizsgálat szemkamera alkalmazásával (3 X 60 kutatás)

7. Összefoglaló tanulmány

-Tanulmány írása

Ajánlatkérő a fenti tevékenységek közül a 7. (Összefoglaló tanulmány) pontok szerinti tevékenysé-geket a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti olyan alapvető fontosságú feladatnak tekinti, amelyek tekintetben előírja, hogy azt/azokat az ajánlattevő vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlat-tevők egyike végezzen el.

Részletes mennyiségi adatok és további részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban és Szerződéstervezetben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. A III.1.3) pont M2.1) alpontja szerinti közvélemény-kutatási vezető szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (az előírt 60 hónapon felül további max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2. A III.1.3) pont M2.2) alpontja szerinti társadalompolitikai szakértő alkalmassági követelmény-ként előírtakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (az előírt 36 hónapon felül további max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3. A III.1.3) pont M2.3) alpontja szerinti oktatási szakértő alkalmassági követelményként előír-takon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (az előírt 36 hónapon felül további max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.1. A III.1.3) pont M2.1) alpontja szerinti közvélemény-kutatási vezető szakember PHD végzett-ség rendelkezésre állása (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.2. A III.1.3) pont M2.2) alpontja szerinti társadalompolitikai szakértő szemkamerás kutatás vég-zésére vonatkozó szakmai többlettapasztalat rendelkezésre állása (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.3. A III.1.3) pont M2.3) alpontja szerinti oktatási szakértő social listening kutatás végzésére vo-natkozó szakmai többlettapasztalat rendelkezésre állása (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kiegészítés II.1.6) ponthoz (részajánlat kizárásának indokolása): mivel a közbeszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé részajánlattétel biztosítását, továbbá arra, hogy az elvégzendő felada-tok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységet kell a nyertes gazda-sági szereplőnek végeznie, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított [Kbt. 61. § (4)]

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 133-353751
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/06/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 19228053241
Postai cím: Hidegkuti Nándor Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: sarkozi.eszter@szazadveg.hu
Telefon: +36 202808140
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 93 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítván (adószáma: 19228053241)

Ajánlattevők:

PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 12141111241) (közös ajánlattevő) és Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 23831988241)(közös ajánlattevő)

Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 12951501241)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

2) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési rész-szempont esetén: 0-10.

Értékelés módszere:

1. részszempont (Ajánlati ár) az értékarányosítás, fordított arányosítás módszere szerint kerül ér-tékelésre

2. részszempont (2.1.-2.3. alszempont(ok)) (Szakemberek alkalmassági követelmény körében előírtan felüli szakmai tapasztalata) az értékarányosítás, egyenes arányosítás módszere szerint kerül(nek) értékelésre

A 2.1.-2.3. részszempontok tekintetében Ajánlatkérő kizárólag egész hónapokat vesz figyelem-be, a tört hónapra vonatkozó megajánlás esetén az Ajánlatkérő a tört érték nélkül számított, ala-csonyabb értéket veszi figyelembe a számítás szempontjából.

Ajánlatkérő a 0 (nulla) hónapot tartalmazó megajánlásokat is érvényesnek tekinti, ugyanakkor a minimális pontszámban (nulla pont) részesíti.

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 0 (nulla) hónapos értéket olyan elvárásnak tekinti, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, illetve ugyanezen § alapján az alkalmassági követelmény tekintetében előírt szakmai tapasztalaton felü-li (további) - 2.1.-2.3. alszempontok tekintetében a 60, illetőleg 24 - hónapos vállalást olyan leg-kedvezőbb szintnek tekinti, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximá-lis pontot adja, illetőleg az értékelés során ezt a maximális értéket veszi figyelembe.

3. részszempont (3.1.-3.3. alszempont(ok)) (Szakember alkalmassági követelmény körében előír-tan túli további szakmai tapasztalata) a pontozás módszere szerint kerül értékelésre, ahol az pozi-tív vállalás („igen” válasz) 10 pontot, a nemleges vállalás („nem” válasz) 0 pontot ér.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 3. értékelési részszempont tekintetében nem mutatható be olyan szakmai többlettapasztalat, amely időben átfedésben van/egybeesik a 2.2. vagy 2.3. ér-tékelési alszempont tekintetében bemutatott többlettapasztalat és/vagy az alkalmassági köve-telménynek való megfelelés körében bemutatott (alap)tapasztalat körében. Ennek megfelelően adott szakmai tapasztalat vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelés körében, vagy a 2.2. vagy 2.3. értékelési alszempontnak való megfelelés körében, vagy a 3. értékelési részszem-pontnak való megfelelés körében mutatható be, illetőleg vehető figyelembe, tekintettel a Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontjában foglaltakra.

Amennyiben a 2.1.-2.3. részszempontokra jelölt szakemberek esetében többlet szakmai tapasz-talat (0-nál magasabb érték) megajánlásra kerül, illetőleg a 3. értékelési szempont jelölt szakem-ber esetében többlet szakmai tapasztalat („igen” vállalás) megajánlásra kerül, az ajánlattételi szakaszban már az (első) ajánlatban csatolandó a szakemberek ismertetéséről szóló nyilatkozat, a szakember(ek) szakmai önéletrajza, a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentuma(i) és rendelkezésre állási nyilatkozata(i).

3) Részvételre jelentkezőnek informálódnia kell azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, melyeket a jogszabályok/kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés és a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

4) A részvételi felhívásban foglaltak kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy

- nem kívánja az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számát korlátoz-ni;

- nem vett igénybe többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentse a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát;

- jelen közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/08/2022