Szolgáltatások - 459817-2019

01/10/2019    S189

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 189-459817

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Mariann
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001115712019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001115712019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

51. sz. főút Kalocsa-M9, 55. sz. főút Baja-Pörböly

Hivatkozási szám: EKR001115712019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész: Tervezési szerződés az 51. sz. főút Kalocsa–M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztése megvalósításának előkészítése vonatkozásában: előzetes vizsgálati dokumentáció, nyomvonal-kijelölési dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában

2. rész: Tervezési szerződés az 55. sz. főút Baja–Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút építés megvalósításának előkészítése vonatkozásában: Környezeti hatástanulmány, nyomvonal-kijelölési dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

51. sz. főút Kalocsa-M9 gyorsf. út és belterület

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész:

Tervezési szerződés az 51. sz. főút Kalocsa-M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztése megvalósításának előkészítése vonatkozásában: előzetes vizsgálati dokumentáció, nyomvonal-kijelölési dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában

A közbeszerzés mennyisége:

51. sz. főút Kalocsa-M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztése

A meglévő nyomvonal 5122 j. úti csatlakozásától az M9 gyorsforgalmi út csomópontjáig tartó, jelenleg 24 km hosszú szakasza 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítésének és párhuzamos kerékpárút megvalósításának előkészítése min. a Csorna-foktői-csatorna, a Vajas-fok (két helyen: a 116 és a 136 km szelvények környezetében), a Váradi-fok-csatorna és a Garábi-csatorna felett meglévő hidak vagy átereszek korszerűsítésével/áttervezésével és/vagy új hidak tervezésével (szükség szerint).

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.AF III.1.3) M.2/1. szerinti alk. köv. ig-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlet tap. hó-ban megadva (max.36hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.AFIII.1.3)M.2/2. szerinti alk.köv. ig-ra bem. szakember 36 hó feletti, az alk. köv.meghat orsz. közút terv.területén szerzett vízelvezetési rendsz.tervezési többlet tap. hó-ban megadva (max.36hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3AF III.1.3) M.2/3. szerinti alk. köv. ig-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közúti hídszerkezeti tervezés területén szerzett hídtervezési szakmai többlettap. hó-ban megadva (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) M.2/4. szerinti alk. köv. ig-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

55. sz. főút Baja-Pörböly út, kerékpárút tervezés

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész:

Tervezési szerződés az 55. sz. főút Baja-Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút építés megvalósításának előkészítése vonatkozásában: Környezeti Hatástanulmány, nyomvonal-kijelölési dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában

A közbeszerzés mennyisége:

55. sz. főút Baja-Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút építéssel

A meglévő nyomvonal 51. és 551. sz. utak csomópontjától a Pörböly előtti vasúti keresztezésig (az Edilon rendszerű beton vasúti átjáró elem Baja felőli széléig) tartó, jelenleg 9,6 km hosszú szakasza (a Duna-híd és az említett vasúti keresztezés kivételével) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítésének és Pörböly település lakott területi határáig vezetett párhuzamos kerékpárút megvalósításának előkészítése a Baja utáni Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1985) legnagyobb szabad nyílás: 16,80 m, Baja utáni 2. Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1986) legnagyobb szabad nyílás: 9,00 m, Baja utáni 3. Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1987) legnagyobb szabad nyílás: 20,50 m, Baja utáni 4. Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1988) legnagyobb szabad nyílás: 20,50 m áttervezésével, a főút feletti vasúti hidak áttervezésével vagy önálló hullámosított acéllemez szerkezet tervezésével, valamint a bajai Türr István Duna-híd nem engedély köteles felújítási tervének elkészítésével,

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.AF III.1.3) M.2/1. szerinti alk. köv. ig-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlet tap. hó-ban megadva (max.36hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.AFIII.1.3)M.2/2. szerinti alk.köv. ig-ra bem. szakember 36 hó feletti, az alk. köv.meghat orsz. közút terv.területén szerzett vízelvezetési rendsz.tervezési többlet tap. hó-ban megadva (max.36hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.AFIII.1.3) M.2/3. szerinti alk. köv. ig-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közúti hídszerkezeti tervezés területén szerzett hídtervezési szakmai többlettap. hó-ban megadva (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4.AF III.1.3) M.2/4. szerinti alk. köv. ig-ra bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 25
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok az 1-2. rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alk. ig-ban olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Kizáró okok igazolásának módja:

1. Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint a cégszerűen aláírt EEKD benyújtásával - EKR űrlapon - kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő vagy az alk. ig-ban részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi mellékletével). Kérjük a nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, a Kr. 1. § (7) bek. figyelembevételével.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód az 1. és 2. rész tekintetében:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. AK a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

B1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető a B1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az EEKD-ban tüntesse fel.)

AK a nyilvántartásokban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

B1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Az alk. igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek. irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja az 1. és 2. részek vonatkozásában:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (országos közút tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatokat részenként külön-külön kell megtenni.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő az adott rész tekintetében, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (országos közút tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el az alábbi értékeket:

1. rész: nettó 330 000 000 Ft

2. rész: nettó 260 000 000 Ft

Ajánlatkérő országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bekezdése szerinti fogalmakat érti.

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő az érintett legmagasabb értékű árbevételi előírásnak megfelelnie.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja az 1. és 2. részek vonatkozásában:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását a Kr. 22. § (1) bek. alapján. A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),

— az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idővel rendelkezik. Az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalati idővel való rendelkezést a szakember erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata igazolja, az adott jogosultság megszerzéséhez tapasztalati idő megszerzésére alkalmas tevékenység bemutatása nélkül.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai tapasztalati időt az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös AT a szerződés teljesítésére az adott rész tekintetében, ha:

1. rész tekintetében:

M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az AF feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, legfeljebb 9 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával legalább összesen 18 km hosszúságú, orsz. közút eng. és kiv.tervének elkészítése tárgyában, és amely tartalmazta az engedélyezési eljárásban való közreműködést (olyan részvételt, amely magában foglalta a Hatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció előkészítését).

M/1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az AF feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, legfeljebb 9 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával legalább összesen 18 km hosszúságú, orsz. közút tervezéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése tárgyában.

Az M/1.1. és M/1.2. alk. köv-nek való megfelelés legfeljebb 3-3 szerződéssel igazolható.

2. rész tekintetében:

M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az AF feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, legfeljebb 9 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával legalább összesen 7 km hosszúságú orsz. közút eng. és kiv. tervének, és legalább 15 m szabad nyílású országos közúti híd engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése tárgyában, és amely tartalmazta az engedélyezési eljárásban való közreműködést (olyan részvételt, amely magában foglalta a Hatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció előkészítését).

M/1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az AF feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, legfeljebb 9 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával legalább összesen 7 km hosszúságú, orsz. közút tervezéséhez kapcsolódó környezeti hatásvizsgálat elkészítése tárgyában.

Az M/1.1. és M/1.2 alk. köv-nek való megfelelés legfeljebb 3-3 szerződéssel igazolható.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek, valamennyi rész tekintetében:

M/2.1. 1 fő útépítési tervező (projektvezető és útépítési tervezésért felelős tervező pozícióra), aki rendelkezik,

— a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel), és szakmai tapasztalati idővel (vagy „KÉ-K” jogosultsággal) valamint

— országos közút tervezése területén min. 3 év (36 hónap) útépítési szakági tervezési szakmai gyakorlattal.

M/2.2. 1 fő vízépítési tervező, aki rendelkezik,

— a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti VZ-TER (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel), és szakmai tapasztalati idővel (vagy VZ-TER jogosultsággal) valamint

— országos közút vízelvezetési rendszereinek tervezése területén min. 3 év (36 hónap) vízépítési tervezői szakmai gyakorlattal.

M/2.3. 1 fő hídépítési tervező (hídépítési tervezésért felelős tervező pozícióra), aki rendelkezik,

— a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti HT (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel), és szakmai tapasztalati idővel (vagy HT jogosultsággal) valamint

— országos közúti hídszerkezeti tervezés területén min.3 év (36 hónap) hídtervezői szakmai gyakorlattal.

M/2.4. 1 fő környezetvédelmi szakértő, szakágyi tervező, aki rendelkezik

— a 297/2009. (XII. 21.)Kr. szerinti SZKV (1.1-4) (vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) (vagy SZKV (1.1-4) jogosultsággal), valamint

— és országos közút tervezés területén min. 36 hónap környezetvédelmi szakértői tapasztalattal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

1996. évi LVIII.tv, 266/2013.Kr., 297/2009.(XII.21)Kr.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1-2. rész tekintetében:

Teljesítési bizt.: 5 %

Jótállási bizt.: 5 %

Késedelmi kötbér: 0,5 %/nap

Hibás teljesítési kötbér: 15 %

Meghiúsulási kötbér: 20 %.

A kötbér előírások részletesen a dok-ban találhatók.

Jótállási idő: 36 hó

Pénzügyi finanszírozás forrása: hazai fin. (utófin.)

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt.135.§(5)-(6) bek., továbbá a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. AK előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a számlázás pénzneme: HUF

AK az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt.135.§(5) bek. alapján, szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Mindkét rész esetében az eng.tervvel és a végleges ép. engedéllyel bezárólag elvégzendő feladatok esetében 2 rész- és 1 végszámla, a kiv. tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok esetében 1 végszámla nyújtható be.

AK a Kbt. 27/A. § alapján elektronikus számlát is elfogad.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/10/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/10/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1. A dokumentumokat AK a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a felhívás I.3) pontja szerinti címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Közbeszerzési Értesítő 2019/106. sz., 4.6.2019) az 1-2. részek tekintetében, Minőségi kritérium 1-4. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap (Alegjobb=36).

3. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő:

— az 1-2. rész esetében minimum 250 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény

A felelősségbiztosítási szerződés és a fenti limitek részenként teljesítendők.

Közös ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítás minden közös ajánlattevő által külön igazolandó.

4. A szerződéskötés feltétele minden rész tekintetében, hogy a nyertes ajánlattevő által megnevezett, a felhívás III.1.3) M/2.1.-M/2.3. pont szerinti szakemberek -rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, illetve a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1. pont – „KÉ-K” jogosultság

M/2.2. pont – „VZ-TER” jogosultság

M/2.3. pont – „HT” jogosultság

M/2.4. pont – SZKV (1.1-4) jogosultság

5. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

6. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

8. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. – 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD – egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj – nettó vállalkozási díj.

9. AK előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtását. Ajánlatkérő a Felolvasólapon a tervezői díjat munkadíj és szerzői jog ellenértéke bontásban kéri megadni.

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

12. A felhívás IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

13. Ajánlati biztosíték nyújtását AK nem írja elő.

14. Ajánlattevő élhet a felhívás III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontja szerinti alkalmassági követelmények valamint a kizáró okok tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel.

15. Alvállalkozók: AK jelen eljárásban nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek.szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

16. A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés hatálya alá esik. Amennyiben az eljárás lezárásakor nem támogató tartalmú tanúsítványt állít ki a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya, a szerződés nem lép hatályba.

17. Abban az esetben, amennyiben a közbeszerzési eljárás valamely rész tekintetében eredménytelenül zárul, AK a másik, eredményes rész tekintetében a nyertes ajánlattevővel a szerződést megköti.

18. Szakmai ajánlat a dokumentáció 8.5.1. pontja szerint.

19. A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/09/2019